Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница10/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Зад = Задължително

Избр = избираемо

Казус 3

BTS в производството на пластмаси
1. Контекст
Тестването се извършва въз основа на Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Europlastic във Франция, професионална квалификация на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - висше образование. Става дума за двугодишна програма, която се завършва с издаването на Национална диплома на Министерството (национален изпит и национално признание), но основното съдържание е разработено на европейско равнище (дипломата е създадена в рамките на европейската програма „Леонардо да Винчи”, в екип от компании и експерти по учебната дейност от различни страни-членки на ЕС). Обучението се извършва в няколко центъра за обучение във Франция (редовно обучение или чиракуване), които освен това отговарят отчасти за изпита, наречен CCF.
Институциите, включени в теста, са:
за Франция:

  • Fédération de la plasturgie (Федерация на пластмасовата индустрия), която обединява 1500 френски компании. Нейните основни задачи са да определя професионалните насоки и да осигури начално и продължаващо обучение в сектора на производството на пластмаса. Всяка година 2100 студенти и 600 стажанти се обучават в 50 центрове за обучение.

  • Centre des Formations Industrielles – Център за професионално обучение и чиракуване, управляван от CCIP.

  • Ministère de l’éducation nationale – Министерството на образованието като компетентна държавна институция

Партньор по схемата за мобилност е германският Център за обучение BASF (водещата в света химико-производствена компания с около 97 000 служители).

Основната цел на теста е да се приложат два общи модула:


  • Един във Франция в Центъра за професионално обучение (Centre des Formations Industrielles), за обучение по преобразуватели на пластмаси (немската група ще изучава техниките за преобразуване на пластмаса)

  • В Германия в Центъра за обучение BASF за комбинирано обучение (френската група ще изучава съвременните комуникационни и езикови умения)

Двата модула трябва да бъдат валидирани и признати в националните системи за образование и обучение.


Целевите групи включват 12 стажанта от Центъра за професионално обучение (Centre des Formations Industrielles), на възраст между 19 до 26 години и 12 стажанта от Центъра за обучение BASF, на възраст между 17 до 21 години.
2. Обосновка / Цел на тестването по Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET)


  1. да се променят услугите за обучение, като станат по-прозрачни за студентите

  2. за доставчик на професионално образование и обучение (ПОО), който иска да постигне по-добро свързване на определени длъжности, обвързани с предлаганата квалификация от една страна, с предлаганите услуги за обучение и инвестициите в педагогическа дейност, от друга страна

  3. в специфични условия, определени в рамките на проекта Be-TWIN и двете страни трябва да попълнят матрицата: за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) и за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).


3. Използван метод за формиране на единиците резултати от обучението
Единици резултати от обучението вече са били идентифицирани по квалификационните стандарти (общи европейски стандарти), така че методът бе приложен при същите условия, за да отговаря на цитираните стандарти. Тези единици резултати от обучението са изградени след съгласуване с компетентните органи, представляващи педагогически институции (френското Министерство на образованието и гръцката организация, отговаряща за професионалните квалификации в Гърция под надзора на гръцкото министерство на образованието), центрове за обучение (в Белгия, Италия, Полша и Франция) и социални партньори, представляващи работодателите (Fédération de la plasturgie на ниво Франция и Европейските конвертори на пластмаси на европейско равнище), и служители (Френският комитет включва различни социални партньори, представляващи изплащащите заплати, учители, студенти ...).
4. Използван метод за идентифициране на учебни дейности
Учебните дейности са идентифицирани съгласно френските квалификационни стандарти Europlastic (допълваща част към дипломата), в съответствие с процеса на оценяване и изпитите, планирани на национално ниво от компетентния орган (френското Министерство на образованието) и социалните партньори.
5. Използван метод за разпределение на кредити
Методът, използван за разпределение на ECTS кредити и ECVET кредитни точки, е следният:
ECTS
Въз основа на 120 кредитни точки за 2 години, ECTS точките са изчислени въз основа на натовареността (брой часове + личен труд + професионален стаж във фирмата)


Х =


учебна натовареност

* 120

2098


УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Френски

Английски

Математика

Физика

Химия

Комуникационни умения

Практическо приложение

Управление на качеството

Организация на производството

Оптимизиране на работата

Оптимизиране на процеса

Икономическо измерение

PPCI *

Общо

Учебен график в часове

1-ва година

68

85

68

51

85

34

170

102

34

85

323

17

0

1122

2-ра година

58

72

58

44

58

14

58

87

29

87

247

29

135

976

Общо

126

157

126

91

143

48

228

189

63

172

569

46

140

2098

ects кредити points

7

9

7

5

8

3

13

11

4

10

32

3

8

120


ECVET

ECVET кредитните точки се изчисляват според френските правила за дипломата BTS: въз основа на оценката на тежестта, определена за всяка единица резултати от обучението.Обща култура и изказ

Английски

Математика

Физика/Химия

Производство и преработка на пластмаса

Оптимизиране на производството на пластмаса

Иновации в производството на пластмаса

Общо

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ


Единица резултати от обучението

U 1

U 2

U 3.1 *

U 3.2 *

U 4

U 5

U 6

145 умения


C1 – Организиране на производството

X

X
C2 – Ръководене на производството

X

X

X

C3 – Гарантиране на качеството на производство

X

X
C4 – Подобрения и иновации

X

X

X

C5 – Управление и лидерство

X
C6 – Умения за комуникации
XX

X

ФРЕНСКИ СТАНДАРТИОценка

E 1.1

Обучение и практикаE 1.2

Обучение и практикаE 1.3

Устна комуникацияE 2.1

Устно разбиранеE 2.2

Устен изказE 3.1

МатематикаE 3.2

Физични наукиE 4.1

Шофиране


E 4.2

УправлениеE 4.3

Организация – мениджмънт – гарантиране на качествотоE 5

Оптимизиране на производствотоE 6. PPCI

12 Оценка

Оценка

E 1

E 2

E 3.1

E 3.2

E 4

E 5

E 6

6

Тежест на оценката

2

2

1,5

3,5

7

6

5

27ECVET кредитни точки

3

3

3

4,5

4,5

7

15

9

4

18

27

22

120ФРЕНСКИ СТАНДАРТИ


ecvet кредитни точки

9

9

7

15

31

27

22

120

ОЦЕНКА

E 1.1 3

E 2.1 4.5

E 3.1

E 3.2
E 4.1 9

E 5

E 6

12E 1.2 3

E 2.2

4.5E 4.2 4

E 1.3 3
E 4.3 18ОЦЕНКА

E 1

E 2

E 3.1

E 3.2E 4

E 5

E 6

6

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


C1 – Организиране на производството

X

X

X

145 уменияC2 – Ръководене на производството


X

X
C3 – Гарантиране на качеството на производството

X

X
C4 – Подобрения и иновации

X

X

X

C5 – Управление и лидерство

XC6 - Комуникационни умения
XX
X

ЕДИНИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

U1

U2

U3.1*

U3.2*
U4

U5

U6

6

ФРЕНСКИ СТАНДАРТИ


УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Френски

Комуникационни умения

Английски

Математика

Физика

Химия

Практически умения

Поддръжка на качеството

Организиране на производството

Организиране на работата

Оптимизиране на процесите

Икономическо измерение

PPCI*

Общо

ects кредитни точки

7

3

9

7

5

8

13

11

4

10

32

3

8

120
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница