Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница11/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ПРИЛОЖЕНИЯУЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

L1

L2

L3

L4

L5

E6

ECVET

БАЗОВА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ” (ГОДИНА 1 - НИВО 4)

Дейности с храни и напитки

Личностно развитие 1

Въведение във финансите на хотелиерския бизнес

Дейности във връзка с разпределението на стаите

Обслужване на клиенти

Управление на персонала

Кредитни точки


ДЕЙНОСТИ С ХРАНИ И НАПИТКИ
11.Разбиране на процесите на планиране, изпълнение и контрол, участващи в планирането на системите за производство и доставка на храна12


2. Демонстриране на знания и оперативни умения, приложими за различни категории храни и напитки
3. Демонстриране на разбиране на значението на финансовия принос за продажбата на търговско пространство.
4. Разбиране на различните методи, използвани за увеличаване на приходите от дейности с храни и напитки.
5. Разбиране на необходимостта да се работи в безопасна и хигиенична среда при производството на храни.
6. Обяснение на планирането и организацията на системите за производство и доставка.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 1
31. Прилагане на подходящи писмени комуникационни техники при анализиране на информацията.6
2. Достъп до и демонстриране на приложението на съответните ресурси.
3. Развиване на съществуващите умения и придобиване на нови умения и знания за хотелиерския бизнес.
4. Получаване на универсални знания и умения, необходими за заетостта.
5. Представяне на независими изследвания.
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС
21. Демонстриране на знания и разбиране на теориите, концепциите и принципите на финансово управление в сферата на хотелиерството.9


2. Разглеждане и оценяване на финансовите документи в рамките на собствената работна среда.
3. Изследване на редица практически казуси за сравнение и контраст на схените за мониторинг и контрол на финансите в различни области на хотелиерския бизнес.
4. Подготовка и представяне на паричния поток, печалбите и загубите и балансите в широко използвани формати, използвайки подходяща финансова терминология.
5. Проучване и оценка на уменията и методологията, които оказват влияние върху вземането на финансови решения.
ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТАИТЕ
11. Разбиране на нуждите на клиентите и как могат да бъдат удовлетворени тези нужди.12


2. Тълкуване на обхвата на информацията, която се изисква за извършване на ежедневните операции по разпределение на стаите.
3. Демонстриране на професионални умения, свързани с разпределението на стаите.
4. Демонстриране на разбиране за важния финансов принос на разпределението на стаите към общите генерирани приходи.
5. Идентифициране и разбиране на законодателството и правилата, свързани с операциите по разределение на стаите
6. Демонстриране на разбиране за функцията и процесите по управление на поддръжката.
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
11. Оценка на това какво е нужно за ефективното обслужване на клиентите.12


2. Идентифициране на ефективността на мисията.
3. Анализ и оценка на приложимите практики и процедури, свързани с обслужването на клиентите с.
4. Оценка на подходящия набор от умения за общуване в отговор на нуждите на клиентите.
5. Идентифициране на причините за недостатъците в качеството на услугата.
6. Сравнение и съпоставка на обучението, от една страна, и практиката, от друга, по отношение на обслужването на клиентите.
7. Идентифициране и анализ на съществуващите практики за обслужване на клиенти.
8. Оценка и препоръки за допълнително обучение, необходимо за процеса на увеличаване на продажбите и задържане на клиентите / персонала.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
21. Идентифициране на организационните теории и обясняване на тяхното значение за хотелиерския бизнес днес.9
2. Изследване на управленското поведение, подходите, качествата и уменията за лидерство.
3. Признаване на значението на мотивацията за управлението на персонала.
4. Анализ на ролята на работата в екип и комуникацията за ефективното управление на персонала в рамките на хотелиерския бизнес.
5. Идентифициране на практически начини за подобряване на мотивацията, комуникацията и работата в екип в рамките на дадена организация.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница