Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница13/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ECTS КРЕДИТНИ ТОЧКИ

10

10

10

10

10

10
60


БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН (С ОТЛИЧИЕ) ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ”

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ECVET кредитни точки


L1 Стратегия за информационните технологии в хотелиерския бранш


L2

Глобален маркетинг за туристическата и хотелиерската индустрия

L3 Етика

L4

Дисертация

L5

Стратегическо управление на хотелиерския бизнес

L6

Консултантски услуги

Стратегия за информационните технологии в хотелиерския бранш

9

2

1. Умения за подробен и критичен анализ, като се използва широк спектър от техники,на ключовите стратегии, използвани от доставчиците на услуги.

2


2. Задълбочено познаване на прилаганите практически и теоретични процеси на разработване на стратегии за управление.

1


3. Разглеждане и оценка на последиците от различни стратегически подходи от местна, регионална, национална или глобална перспектива, в зависимост от случая.

2


4. Предлагане на последователно и професионално стратегическо управление на ИТ решенията, включително оценката на успеха или провала на тези стратегии; и препоръки за алтернативни варианти.

1.5
ГЛОБАЛЕН МАРКЕТИНГ ЗА ТУРИСТИЧЕСКАТА И ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ

121

1. Оценка на глобалните маркетингови проблеми в туризма и хотелиерството, с помощта на набор от аналитични инструменти и техники.

2


2. Критичен анализ на глобалните маркетингови стратегии и оценка на тяхната конкурентоспособност за устойчиво предимство в хотелиерството и туризма.

2
3. Анализ и оценка на въздействието на културата и поведението от гледна точка на потребителите върху глобалните маркетингови стратегии за комуникация в сферата на хотелиерството и туризма.

24. Прилагане и критична оценка на маркетинговия микс в световния туризъм и в контекста на хотелиерския бранш.

2ЕТИКА

12


1

1. Критичен преглед на обхвата, разнообразието и комплексния характер на туристическата индустрия.1
2. Обяснение на стратегически решения в контекста на туристическата индустрия и формулиране на подходящи отговори за сложни сценарии, които изискват професионален и управленски подход.1
3. Обсъждане на прилагането на бизнес етиката и теориите за промяна в управлението в политиките и практиките на хотелиерския бизнес.1
4. Оценка и прилагане на подходящи теории и концепции от общите области на управление в рамките на хотелиерския бизнес контекст.2
5. Критичен преглед на надеждността, валидността и значението на данните и осъзнаване на временния характер на познанието.2
6. Трансформиране на комплексни данни, концепции и теории с оглед на дадена цел и създаване на иновативни решения.1,5
7. Разработване на обосновани аргументи и оспорване на възприетите предположения.1
8. Достъп до широк спектър от ресурси и информация от академични и бизнес източници.1
9. Иницииране на изследователски проект, свързан с контекста на хотелиерския бизнес, събиране на данни и представянето им по последователен, ясен и професионален начин, прилагане на професионален подход към теренната работа и управление на бизнес персонала.1,5
10. Осъществяване на комуникация по професионален начин в най-различни формати, което може да включва подробни и последователни доклади, есета, презентации и дискусии.1,5
11. Самостоятелна работа с минимални насоки, така че да се използва пълният набор от ресурси, знания и умения за решаване на сложни проблеми.1
12. Критичен поглед върху ученето и разработване на стратегии за постигане на самостоятелно инициирани цели.1
ДИСЕРТАЦИЯ

6


3

1. Съставяне на подробен изследователски проект на тема, свързана с вашата програма.

1,5


2. Идентифициране на собствен изследователски подход в общата рамка на изследователската методология.

1


3. Намиране на информация от различни вторични източници.

1

4. Критичен преглед на литературата, която се занимава ефективно със съответните понятия / теории / модели.

1,5


5. Избор и прилагане на подходящи основни методи за събиране на данни.

1


6. Анализ на количествени и/или качествени данни и оценка в отношенията модели / теории.

2


7. Представяне на дисертация, които ефективно да комуникира резултатите от научните изследвания.

1,5СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

12

1

1. Анализ и обяснение на ролята и отговорностите на генералния директор по изпълнението на фирмените политики на местно ниво.
2
2. Разглеждане на отчетността и оценка на ефективното използване на бизнес ресурсите на ниво генерален мениджър в рамките на една единица, разпознаване и съчетаване на противоречия и демонстриране на умения за защита и комуникиране на решения.
23. Изследване на теориите за стратегическо управление и демонстриране на тяхното прилагане чрез модели за вземане на решения, за да се оцени дали са подходящи в различни контексти на хотелиерския бизнес.
14. Изследване на критични ключови стратегии, използвани от доставчици на хотелиерския бизнес (управлявани от собственика чрез международни корпорации), за да развиват своя бизнес.
15. Проучване на последиците от стратегическите подходи на функционално, бизнес и корпоративно равнище в рамките на бизнес ситуации, прогнозиране на потенциални проблеми и формулиране и отстояване на подходящите решения.
2

6. Осмисляне на етичните рамки, които оказват влияние върху изготвянето на бизнес политиките; разглеждане на съществуващите политики, изготвени от самия хотелиерски бранш, представяне на силните и слабите страни спрямо етичните критерии на бизнеса.
1

7. Идентифициране на области за стратегически възможности, специфични за хотелиерския бизнес; проектиране, представяне и оценка на стратегическия план с оглед на политиките и въпросите на прилагането им.8. Анализ на международните модели на растежа и предсказване на въздействието на настоящите тенденции върху бъдещите стратегически планове и прогнози относно бъдещото развитие на продукта.КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

9


2

1. Работа в тясно сътрудничество с корпоративния клиенти съгласно най-високите професионални стандарти.
12. Разработване на подходящи рамки, които да отговарят на нуждите на клиентите, и проучване на възможните алтернативи.
1,53. Интегриране на теоретичните принципи, за да се покаже мястото им в основата на анализа на проблемите.
14. Формулиране на практически решения, които да отговорят на инструкциите на клиента - това става под формата на критичен доклад.
1,55. Ефективно комуникиране на анализ на изискванията на клиента и получаване на конструктивна обратна връзка за изпълнение.
1,5
6. Достъп до широк спектър от ресурси и информация от академични и бизнес източници.
1


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница