Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница14/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ECTS КРЕДИТНИ ТОЧКИ

20

20

20

20

20

20

60
Рамка на европейските дефиниции (Речник на термините)


Понятие

Източник:

Препоръка за ECVET/ Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) /CEDEFOP/ДругиРъководство на потребителя за ECTS
Критерии за оценка
Описания на това, което учащият се очаква да направи, за да се докаже, че резултатът от обучението е бил постигнат. (Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)

Присъждане на кредит
Актът на предоставяне на учащите броя на кредитите, които съответстват / са присвоени на даден компонент или квалификация. Разпределянето на кредит е признание, че са оценени и резултатите от обучението на учащите, че учащият отговаря на изискването за образователен компонент или квалификация. (Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)

Оценка на резултатите от обучението

Методи и процеси, използвани за определяне на рамките, в които учащият е усвоил практически знания, умения и компетентности. (ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ECVET)
Компетентност(и)

Доказана способност за използване на знанията, уменията и личните, социалните и/или методологичните дадености в работни или учебни ситуации и за професионалното личностно развитие. (ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ECVET)
Способността да се прилагат адекватно резултатите от обучението в определен контекст (образование, работа, лично или професионално развитие). Компетентността не се ограничава до познавателните елементи (включващи използването на теорията, концепциите или пасивни знания), и обхваща също така функционалните аспекти (включително технически умения), и междуличностни качества (например социални или организационни умения) и етични ценности.
(CEDEFOP, 2004, Европейска комисия, 2006a.)

Динамична комбинация от познавателни и метакогнитивни умения, знания и разбирания, междуличностни, интелектуални, насърчителни практически умения, етични ценности и нагласи. Компетентностите са разработени във всички урочни единици и се оценяват на различни етапи на програмата. Някои компетентности са конкретни за дадена област (специфични за областта на обучението), а други са общи (общи за всички специалности). Обикновено развитието на компетентностите продължава по един интегриран и цикличен начин в рамките на цялата програма.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)


Източник:


Препоръка за ECVET/ Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET)/CEDEFOP/Други

Ръководство на потребителя за ECTS
Понятие

Кредитна система

Инструмент, предназначен да позволи натрупването на резултатите от обучението във формална, неформална и/или индивидуализирана среда, и да се улесни прехвърлянето им от една среда в друга, с цел утвърждаване и признаване. Кредитната система може да бъде проектирана:

ECTS: изразяване на обема на обучение въз основа на учебната натовареност, чрез която студентите ще постигнат очакваните резултати от учебния процес на определено ниво.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)— Като описва дадена образователна или обучителна програма и прилежащите точки (кредити) към нейните компоненти (модули, курсове, настаняване на работа, разработване на дисертации и др.);

— Като описва квалификацията чрез единици резултати от обучението и присвояване на кредитни точки за всяка единица.
(CEDEFOP, 2004, Европейска комисия, 2006c.)

Кредитните системи са характеристика на система за обучение, при която квалификациите са проектирани като компоненти (единици или модули), и за които са валидни изрични правила за това по какъв начин тези единици / модули могат да се натрупват и/или да бъдат прехвърлени от учащите. Това означава, че всички квалификации трябва да бъдат структурирани така, че да се даде възможност за натрупване и трансфер на кредити. Това не означава непременно, използването на условие за кредитни точки.
(CEDEFOP, януари 2010 г.)

Натрупване на кредити

Процес, чрез който учащите могат да придобият квалификация постепенно от последващи оценки на резултатите от обучението.
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ECVET)Прехвърляне на кредити

Процес, чрез който резултатите от обучението, постигнати в даден контекст, могат да бъдат взети под внимание в друг контекст. Трансферът на кредити се основава на процесите на оценка, валидиране и признаване.

(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ECVET)

Източник:Препоръка за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) / Да опознаем по-добре ECVET /CEDEFOP/Други

Ръководство на потребителя за ECTS

ПонятиеКредит за резултати от обучението

Набор резултати от обучението на отделно лице, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел придобиване на квалификация или
трансфер към други учебни програми или квалификации.
(Препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) от 17 април 2009 г.)Кредитна стойност

Кредитната стойност описва броя на кредитите, които могат да бъдат присъдени на учащия за успешното постигане на установения резултат от обучението за единица, модул или квалификация.
(Мрежа за учене през целия живот, Обединеното кралство)
ECVET точки

Означава числен израз на цялостното значение на резултатите от обучението в квалификацията и на относителната тежест на единиците по отношение на квалификацията.
(Препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) от 17 април 2009 г.)
Пътека за образование или обучение

Сбора от последователни учебни дейности, които се изпълняват от дадено лице с цел придобиване на знания, умения и компетентности. Пътеката за образование и обучение може да комбинира последователност от формално и неформално обучение, чието валидиране води до сертифициране.
(CEDEFOP 2004)Формално обучение

Обучение, което се случва в организирана и структурирана среда, (например в институция за образование или обучение или на работното място), създадена специално за целите на обучение (по отношение на цели, време и ресурси). Формалното учене е съзнателно от гледна точка на учащия. Това обикновено води до валидиране и сертифициране.
(CEDEFOP 2004)

Обучение, което обикновено се води от образователна или обучителна институция, по структуриран начин (от гледна точка на целите на обучението, ученето или обучението за подкрепа) и водещи до сертифициране. Формалното учене е съзнателно от гледна точка на учащия.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница