Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница6/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

КРЕДИТНИ ТОЧКИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

20

20

20

20

20

20

60


УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ECVET
БАЗОВА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ” (ГОДИНА 2 – НИВО 5)

L1

Управление на човешките ресурси

L2

Управление на дейностите

L3

Маркетинг

L4

Бизнес планиране

L5

Личностно развитие 2

L6

Управление на лицензирани помещения

L6

Управление на разпределението на стаите

L6

Ресторантьорство

Кредитни точки
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

10

2

1. Проучване, анализ и оценка на принципите и договореностите, свързани с управлението на човешките ресурси.
2. Демонстриране на разбиране на съвременната теория за управлението на промените.
3. Демонстриране на знания и разбиране за ефективни и етични процедури за набиране и подбор на персонала.
4. Анализ на различни стратегии за обучение и развитие в рамките на хотелиерския бизнес.
5. Обяснение на целите на управлението на ефективността на служителите и процедурите за предоставяне на подкрепа при конкретни индивидуални обстоятелства.
6. Идентифициране и обяснение на трудовото законодателство, свързано с управление на човешките ресурси в хотелиерскатс индустрия.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

14

1

1. Определяне на обхвата на дейностите и системите, изискващи контрол на управленско ниво в туристическата индустрия.
2. Проучване и сравнение на различните стилове и теориите на управлението, а след това прилагането им в туристическата индустрия.
3. Преглед и оценка на оперативните дейности, с цел да се определи необходимостта от подобрения, а след това да се препоръча решение на проблемите.
4. Разглеждане и сравнение на ръчно управляемите и електронните информационни системи, използвани при управление на хотелиерството.
5. Демонстриране на разбиране за това как концепцията за контрол на качеството може да бъде интегрирана в дейностите по организационния контрол в хотелиерския .
6. Сравнение на планираните с действителните резултати и анализ на разликите.
МАРКЕТИНГ
2

1. Очертаване на основите на маркетинга в хотелиерския бизнес.

10


2. Определяне на информационните изисквания за маркетинговия мениджмънт, планиране и контрол.
3. Познаване на средствата за придобиване на тази информацията, на нейната цена и ограничения.
4. Прилагане на критерии, които определят развитието на маркетинговия микс за дадени ситуации, с цел постигане на конкретни цели.
5. Формулиране на краткосрочни и средносрочни маркетингови планове по структуриран начин, приложим към практически ситуации.
6. Оценка на жизнения цикъл на продукта, необходимостта от разработване на нови продукти с оглед на политическите, екологичните, социалните и технологичните промени.
7. Оценка на различията в поведението на купувача и пазарните сегменти - култура, нагласи и възприятия.
БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
3

1. Изследвания и анализ на въздействието на средата върху бизнеса.

8
2. Планиране на оперативната дейност в съответствие с пазарното търсене.
3. Ефективна работа като "едноличен търговец" и представяне на бизнес план в рамките на идентифицираните ограничения.
4. Показване на критичен поглед върху значението на промишлеността и комуникиране на ключовите моменти в избора на бизнес и ключови пазари.
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2
3

1. Демонстриране на изследователски и комуникационни умения чрез изготвяне на обширен работен доклад.

8
2. Оценяване на собствената производителност и планиране на необходимостта от развитие.
3. Оценяване на компонентите, свързани с личната ефективност в контекста на управленските умения.
4. Участие в и оценка на планирането на кариерата и развитието.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
2

1. Очертаване на основните фактори, влияещи върху организацията на даден кръг от лицензирани предприятия за търговия на дребно.

10
2. Осигуряване на информация, отнасяща се до здравето, безопасността, противопожарните и хигиенните стандарти.
3. Създаване на рамка за набор от работни графици за покриване на отговорностите на персонала.
4. Критичен анализ и оценка на приходите и разходите и отправяне на препоръки за подобрения.
5. Разбиране на системите за контрол на наличностите.
6. Проучване на оперативните стандарти за лицензирано заведение. Изготвяне на пълен анализ и демонстриране на техники за решаване на проблеми.


1. Идентифициране на финансовата роля на разпределението на стаите в рамките на цялостното функциониране на бизнеса.2. Оценка на използваните методи за оптимизиране на рентабилността, приложими към фиксиран списък на наличния капацитет.3. Определяне на необходимостта от персонал и на изискуемите от последния умения по отношение на услугите по настаняване.4. Идентифициране на проблемите, произтичащи от управлението на съоръженията и на застроената среда за разпределението на стаите.5. Обяснение по какъв начин индустриалните кодекси на поведение и законодателните въпроси влияят директно върху процедурите за разпределение на стаите.

1. Като част от екип, планиране на дейностите по производството и услугите в рамките на обществения ресторант.2. Маркетингово предлагане на тематичен ресторант, за да се гарантира клиентска база.3. Развиване на умения за работа в екип.4. Работа по конкретни срокове.5. Представяне на доклад, който оценява дадено тематично събитие спрямо предварително зададени критерии.6. Анализ на данните за храни и напитки, преформатиране на информацията и изработване на оферта.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница