Изх. № Пловдив, гДата15.01.2018
Размер33.51 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център ПловдивИзх. №.............................

Пловдив, ...............2011 г.
ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

НА ОБЛАСТИТЕ В ИБР

Относно: Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район (БДИБР) е отговорна институция за прилагането на европейската директива за управление на риска от наводнения (Директива 60/2007/ЕС). Цел на тази директива е да се създаде рамка за оценка и управление на риска от наводнения в държавите-членки на ЕС, да се създаде база за подобряване на управлението на риска от наводнения и да се извърши техническо и икономическо оптимизиране на мерките за защита на наводнения.

Съгласно изискванията и задълженията ни по директивата и като първа стъпка, до месец декември 2011 година БДИБР трябва да изготви Предварителна оценка за риска от наводнения като определи районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Един от важните източници на данни за оценка на значими минали наводнения и техните негативни последици смятаме, че сте Вие. Затова БДИБР се обръща към Вас с искане да споделите с нас наличната при Вас информация като попълните разработения за целта «Въпросник за анкетиране» .

Въпросникът е в цифров вид и дава възможност за бързо и лесно попълване. В него може да се изберат някои от предложените отговори, но е дадена възможност да се посочат допълнителни информации и пояснения.

Освен въпросника, за нас би било много полезно да предоставите и карти с обхвата на минали наводнения, ако разполагате с такива, както и информация за нанесени щети, в т.ч. и в стойностно изражение и/или друга информация по Ваша преценка. Ние предлагаме и предпочитаме вариант за изчертаване границите на заливаемите площи чрез Гугъл Земя /Google Earth/, но това може да стане и чрез друг конвенционален графичен метод. Предимството на Гугъл Земя /Google Earth/ е възможността да директно изпращане на графична информация в цифров вид по имейл, което ще ни позволи бързо да получим и обработим информацията. По тази причина този метод е посочен като предпочитан във въпросника. В случай на необходимост, може да използвате разработеното „Упътване за използване на програма Гугъл Земя /Google Earth/ за целите на попълване на въпросника” .

Информация и необходими документи, свързани с управление на риска от наводнения ще бъде публикувана периодично в интернет страницата на БДИБР – www.bd-ibr.org в секция „Управление на риска от наводнения”. В момента оттам може да изтеглите „Въпросника за анкетиране” и „Упътването за изпълзване на програмата Google Earth за целите на попълване на въпросника”.

Молим в срок до 11 юли да попълните «Въпросника за анкетиране» заедно с подходящите карти и да ни ги изпратите обратно по електронен път на имейл bd_plovdiv_floods@abv.bg. За въпроси може да се обръщете към Милослава Михайлова – гл. експерт отдел «ПУВИС» на тел. 032 60 47 25 или на горепосочения имейл.
С уважение,


АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите

в Източнобеломорски район с център Пловдив

Съгласували:

инж. Мария Бабукчиева

началник отдел ПУВИС

инж. Гергана Георгиеваначалник сектор ПУРН, отдел ПУВИС

Изготвил:

Видка Ганчева

мл. експер, сектор ПУРН4000, Пловдив, ул.”Булаир” 26 /

Тел: (+35932) 60-47-20, Факс: (+35932) 60-47-21, www.bd-ibr.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница