Изисквания към разработването на казусаДата30.11.2018
Размер18.88 Kb.
Изисквания към разработването на казуса:
1. Казусът се разработва на основата на конкретен пример според избора на студента.

2. Заглавната страница съдържа: НБУ, ЦДО, локален център, име, презиме и фамилия, фак. номер, заглавие на разработения казус.

3. Обем 10 стандартни печатни страници.

4. Времеви обхват /период на изследване/: 2013-2014г.Студенти, които не разработят казуса, няма да бъдат допуснати до изпитния тест.
Оценката на казуса се извършва по шестобалната система. Анулират се казусите, които:

- се дублират помежду си;

- не отговарят на посочените изисквания за структура, съдържание или са написани на ръка;

- преписани са от учебници, Интернет или от други материали без анализ и оценка от страна на студента.


Крайната оценка се образува от оценката на теста и оценката на казуса.

КАЗУС
Тема: При управлението на даден продукт на съвременния етап следва да се акцентира върху неговата функционална същност или върху други елементи на продуктовия микс

  1. Представете накратко Вашето становище относно връзката между функционалната същност на един продукт и останалите елементи на неговия продуктов микс / дизайн, жизнен цикъл, опаковка и пр./.

  2. Анализирайте тази връзка на практика като изберете за пример предпочитан от Вас продукт /потребителски или индустриален/.

  3. Опишете и коментирайте появата на нови характеристики към микса на Вашия продукт, в т.ч. на непознати досега в България европейски изисквания.

  4. Направете изводи и препоръки за подобряване управлението на продукта в България.


Критерии за оценка на казуса:
- Разработката да е синтезирана и целенасочена.

- Да се обърне внимание на логичната последователност и на връзката между изследваните въпроси.

- Да се формулират конкретни и аргументирани изводи.

- Да се посочи използваната литература. В самата разработка под линия да има научен апарат.


Успешна работа!
ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Котлър, Ф., Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол, І част, изд. Графема, 1996

2. Котлър, Ф., Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане, изд. Класика и стил, 2002

3. Котлър, Ф., Дж. Каслионе, ХАОТИКА. Мениджмънт и маркетинг на турбулентността, изд. LOCUS, 2009.

4. Котлър, Ф., Котлър за маркетинга, изд. Класика и стил, 2000

5. Стоянов, Д., Стратегически маркетинг, унив. изд. Стопанство,6. Тодоров, К., Стратегическо управление в малките и средните фирми, ІІ том, изд. къща “Сиела”, 2001.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница