Изложение по животновъдство гр. Сливен, регионално изложение по биволовъдство гр. Разград, национален събор за опазване на местните български породи гр. КалоферДата28.10.2018
Размер54.43 Kb.
ТипИзложение
ОДОБРИЛ,

МИНИСТЪР:

Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ– НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО – гр. СЛИВЕН, РЕГИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО БИВОЛОВЪДСТВО – гр. РАЗГРАД, НАЦИОНАЛЕН СЪБОР ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ – гр. КАЛОФЕР”

І. Планиран общ бюджет на помощта.
1.Общи условия
Целта на схемата е да се подпомогнат малки и средни предприятия, от животновъдния сектор (земеделски производители, които отглеждат племенни животни под селекционен контрол на развъдните организации), посредством субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Подпомагат се до 100 % от разходите за участие на изложенията и отпечатване на каталози за породите животни. Средствата се предоставят на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

ІІ. Видове разходи:

Разходи за участие
Разходите за участие включват такса за участие на изложенията и панаирите, изчислена въз основа на изброените организационни разходи, които се полагат на едно животно:


 • Разходи за командировки на експерти за оценка на животните и командировъчни на гледачи на животни. Разходите за командировки включват командировъчни средства (пътни и дневни), определени в съответствие с Наредбата за командировките в страната ;

 • Транспортни разходи за превозване на животните;

 • Разходи за откриване, озвучаване, хонорари на водещи на програмите и други;

 • Други разходи (наеми на шатри, наеми на стойки, изграждане на временни боксове, монтаж, демонтаж);

 • Разходи за консумативи – плакати, шапки, грамоти, купи, бои, разредители, четки, семена за манежа, препарати за наторяване, косачки, бензин.


Разходи за отпечатване на каталози


 • Разходи за отпечатване на каталог „Породите селскостопански животни в Р България”, който включва мониторинг на стадата - разходи за транспорт до фермите с животни, разходи за експертна оценка на стадата, разходи за страниране и отпечатване;

 • Разходи за отпечатване на каталог „Мъжки разплодни животни-БИЦИ” и каталог „Мъжки разплодни животни-ЖРЕБЦИ” – разходи за страниране и отпечатване.


ІІI. Определяне на максималния годишен бюджет на помощта за целия период на действие на схемата

Схемата стартира през 2011 г. и се прилага до 31.12.2013 г.

Максималният годишен бюджет на помощта (за периода 2011 г. – 2013 г.) е изчислен въз основа на броя на животните, присъствали на изложенията през предходните години.

Максималният годишен бюджет е изчислен въз основа на 3 изложения на година-Участие в Национално изложение по животновъдство в гр. Сливен, участие в Регионално изложение по биволовъдство в гр. Разград и участие в Национален събор за опазване на местните български породи в гр. Калофер.

В максималния годишен бюджет освен разходите за 3 изложения на година са включени и разходите за отпечатване на каталог „Породите селскостопански животни в България” с включен мониторинг на стадата през 2011 г. и 2013 г. и отпечатване на каталог „Мъжки разплодни животни-БИЦИ” и каталог ”Мъжки разплодни животни-ЖРЕБЦИ” през 2011, 2012 и 2013 г.

IV. Друга информация

Изложенията на животни са важна част от развъдната дейност, където развъдни организации, селекционери и фермери демонстрират резултатите от своята дейност.Национално изложение по животновъдство – гр. Сливен
През 2003 г. е възстановено традиционното изложение по животновъдство в гр. Сливен. През годините основен организатор е Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция.

На изложението са представени породи селскостопански животни и птици от цялата страна, демонстриращи биологичното разнообразие и достиженията на селекцията в България.

Цел на изложението:


 • Да покаже състоянието на племенното животновъдство у нас и да определи насоките на развитие на селекцията и репродукцията в страната;

 • Да се обмени опит между българските фермери и се популяризира значимостта на труда им;

 • Да се демонстрират националните генетични ресурси в областта на животновъдството и да се ангажира общественността със запазването на застрашените от изчезване породи животни.

На изложението обменят опит и знания развъдни организации, собственици на животни и научни работници в областта на животновъдството и демонстрират технологии в отглеждането, храненето и развъждането на селскостопански животни и птици.

Изложбите и изложенията са практика в страните от ЕС и с провежданите национални изложения България показва, че е част от Европейската общност. Страната прилага европейския опит при организирането и провеждането на Национално изложение по животновъдство – гр. Сливен.

Общият брой на представените на Националното изложение животни е 876 от различни видове и породи, в т.ч. 140 говеда и биволи, 400 овце и кози, 40 свине, 16 коня, 130 птици, 90 зайци и 60 кучета.
Регионално изложение по биволовъдство – гр. Разград
До сега са проведени три биволовъдни изложения- 1999 г., 2006 и 2008 г.

Мероприятието се провежда на „Елит пазар”- с. Гецово, Разградска област. Базата е общинска собственост, строена със средства на ФАО, с предназначение-тържище за изложение и продажба на животни.

Областното и общинско ръководство на Разград има изключително позитивно и отговорно отношение към провеждането на биволовъдните изложения на територията си и е помагало в предварителната подготовка по облагородяване на базата, по отношение на рекламата, осигуряване на обществен транспорт до гр.Разград, подсигуряване на „Спешна помощ” и пожарна.

Всяка година, в началото на м. септември, община Разград провежда едноседмичен празник на киселото мляко с конкурсен характер, като голяма част от участниците в конкурса за най-добър продукт са от с. Гецово и Националното биволовъдно изложение може да съвпадне с този празник.

По данни на развъдните организации, осъществяващи развъдна дейност с биволи, около 30% от контролираните общо 4000 животни се намират в Североизточна България. Освен това тук са разположени едни от най-хубавите биволовъдни стада.

Капацитътетът на „Елит пазар” е за 70-80 биволи и около 45 бр. млади животни.


Национален събор за опазване на местните български породи – гр. Калофер
В гр. Калофер, местността „Паниците” се провежда Национален събор за опазване на местните български породи под надслов - ДА ЗАПАЗИМ ЗАЕДНО БЪЛГАРСКОТО. На събора се представят породите Каракачанско куче, Каракачанска овца и Каракачански кон, живеещи повече от 4 000 години по българските земи. Участват и животни от породите: Българско сиво говедо, Родопско късорого говедо, Дъбенска овца, Медночервена шуменска овца, Средностаропланинска овца, Калоферска дългокосместа коза и други автохтонни породи селскостопански животни. Общия брой на представените от посочените по-горе породи овце - 1 200 броя, на козите – 200 броя, на представените говеда - 150 броя, на коне – 70 броя, на кучета – 30 броя.

В събора участват фермери от цялата страна и Националните координатори по управление и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството от Балканския полуостров.Целите на събора са следните:

 • Да ангажира обществеността в опазване на българските местни породи;

 • Да се подпомогнат земеделските производители, отглеждащи местни породи животни;

 • Да се натрупат още познания по отглеждането на местните породи, наречени автохтонни.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница