Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните


ЧАСТ ПЕТА ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИстраница6/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ЧАСТ ПЕТА

ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ

ПРОИЗХОД И ФУРАЖИ

Раздел І.

Цени за физикохимични и микробиологични изпитвания на суровини и храни от неживотински произход и фуражи
Чл. 48. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.) (1) При извършване на физикохимични изпитвания на суровини и храни от неживотински произход и фуражи в лаборатории на БАБХ, се събират следните цени:

по ред

Вид дейност

Лева


1.

Влага и летливи вещества на мазнини (растителни и животински)

12,00

2.

Перокисно число в мазнини и растителни масла

14,00

3.

Киселинно число и киселинност на мазнини

10,00

4.

Рефракционен индекс

8,00

5.

Доказване на алдехиди и кетони /реакция Крайс/

10,00

6.

Органолептични показатели и сензорен анализ

6,00

7.

Влага/сухо вещество

12,00

8.

Киселинност в градуси по Нойман

10,00

9.

Активна киселинност /рН/

6,00

10.

Обща пепел

10,00

11.

Пепел, неразтворима в 10 % HCl

10,00

12.

Мокър глутен

12,00

13.

Отпускане на глутена

12,00

14.

Шупливост

5,00

15.

Готварска сол

10,00

16.

Мазнини

34,00

17.

Белтъчно съдържание Келдал

32,00

18.

Захарно съдържание

34,00

19.

Разтворими вещества

8,00

20.

Сух разтворим остатък

8,00

21

Съдържание на нишесте

15,00

22.

Алкалност или киселинност

12,00

23.

Свободни мастни киселини

12,00

24.

Съотношение кувертюр и пълнеж в захарни и шоколадови изделия

7,00

25.

Цветност на захарния разтвор

10,00

26.

Количествено съотношение на съставни части в плодови и зеленчукови

консерви


7,00

27.

Съдържание на нитрити

25,00

28.

Цвят, в единици по АSТА

10,00

29.

Стабилност на безалкохолни напитки

5,00

30.

Калоричност на безалкохолни напитки

34,00

31.

Лимонена киселина, като монохидрат

12,00

32.

Загуба на маса при 103 0С

12,00

33.

Натриев хлорид в трапезна сол

10,00

34.

Съдържание на калиев йодат в трапезна сол

10,00

35.

Съдържание на неразтворими вещества в трапезна сол

15,00

36.

Органосетивни показатели (външен вид, цвят, мирис, примеси) на фуражи

2,00

37.

Физикохимични показатели на фуражи
а)

Влага БДС ISO 6496

15,00

б)

суров протеин ( Келдал) БДС EN 5983-2

30,00

в)

сурови мазнини БДС 11374 т.4.4

30,00

г)

сурови влакнини БДС ISO 5498

30,00

д)

минерални вещества БДС 11374 т.4.5

10,00

е)

обща пепел БДС 11374 т.4.5

20,00

ж)

Определяне на калций БДС 11374 т.4.11

25,00

з)

Определяне на фосфор БДС 11374 т.4.11.4

25,00

и)

Определяне на хлориди БДС 11374 т.4.10

10,00

к)

Определяне на киселинност БДС 11374 т.9

10,00

38

Количествено определяне на захарин в безалкохолни напитки по БДС 3485

10,00


(2) при извършване на микробиологични изпитвания на храни от неживотински произход и фуражи в лаборатории на БАБХ, се събират следните цени:


по ред

Вид дейност

Лева

1.

Изследване за салмонела по БДС EN ISO 6579

22,00

2.

Изследване за салмонела по БДС EN ISO 6579 n=5

38,00

3.

Изследване за Листерия моноцитогенес по БДС EN ISO 11290-1,2

26,00

4.

Изследване за Листерия моноцитогенес по БДС EN ISO 11290-1, n=5

36,00

5.

Изследване за Листерия моноцитогенес по БДС EN ISO 11290-2, n=5

30,00

6.

Изследване за Ешерихия коли
а)

Изследване за Ешерихия коли по ISO 16649-1,2

12,00

б)

Изследване за Ешерихия коли по ISO 16649-1,2 n=5

20,00

7.

Изследване за колиформи

10,00

а)

Изследване за колиформи по ISO 4832

10,00

б)

Изследване за колиформи по ISO 4832 n=5

21,00

8.

Изследване за Коагулазоположителни стафилококи
а)

Изследване за Коагулазоположителни стафилококи по БДС EN ISO 6888-1,2

15,00

б)

Изследване за Коагулазоположителни стафилококи по БДС EN ISO 6888-1,2 n=5

25,00

9.

Изследване за Ентеробактериацеа
а)

Изследване за Ентеробактериацеа по ISO 21528

15,00

б)

Изследване за Ентеробактериацеа по ISO 21528-2 n=5

25,00

10.

Изследване за Бацилус цереус по БДС EN ISO 7932

22,00

11.

Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

12,00

12.

Мезофилни анаеробни микроорганизми

15,00

13.

Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

15,00

14.

Термофилни анаеробни микроорганизми

15,00

15.

Общ брой микроорганизми по БДС EN ISO 4833

12,00

16.

Сулфидредуциращи клостридии по ISO 15213

22,00 

17.

Клостридиум перфрингенс по БДС EN ISO 7937

22,00 

18.

Термостатна проба/ херметичност

8,00

19.

Плесени и дрожди по БДС ISO 21527

12,00

20.

Бацилус мезентерикус

15,00

Раздел ІІ.

Цени за услугите, извършвани от Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1443 от 10.09.2015 г.)

Чл. 49. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1443 от 10.09.2015 г.) При извършване на изследвания и анализи на зърно и зърнени продукти и фуражи, се събират следните цени:

по ред

Дейност


Лева


1.

Подготовка на пробата за анализ

5.00

2.

Цена за протокол

15.00
Зърно и зърнени продукти
3.

Външен вид и органолептична преценка- вкус, хрус, мирис

5.00

4.

Определяне на влага на зърно по класически метод

10.00

5.

Определяне на влага на зърно по експресен метод

5.00

6.

Определяне на влага на зърнени продукти

10.00

7.

Определяне на примеси на зърно

10.00

8.

Определяне на метални примеси на зърно и зърнени продукти

3.00

9.

Изравненост на ечемика

5.00

10.

Определяне на едрина (ситов анализ)

5.00

11.

Определяне на хектролитрова маса

5.00

12.

Определяне на хектролитрова маса по експресен метод

5.00

13.

Определяне количество и качество на глутена в зърно

25.00

14.

Определяне количество и качество на глутена в зърнени продукти

20.00

15.

Определяне сила на брашното на пшеница - алвеограма

60.00

16.

Определяне сила на брашното - алвеограма

30.00

17.

Определяне на стъкловидност

5.00

18.

Определяне на суров протеин по класически метод

30.00

19.

Определяне на суров протеин по експресен метод

5.00

20.

Определяне на сурови мазнини/масленост

30.00

21.

Определяне на общи мазнини

35.00

22.

Определяне на мазнини по експресен метод

5.00

23.

Определяне на сурови влакнини

35.00

24.

Определяне число на падане по Хакберг

25.00

25.

Определяне на седиментационно число

15.00

26.

Определяне на заразеност от складови вредители

5.00

27.

Определяне на обща пепел на зърнени продукти

10.00

28.

Определяне на киселинност по Нойман

8.00

29.

Определяне киселинност на масла в зърно и семена /Олеинова/

30.00

30.

Подготовка на проба (сухо опепеляване) за определяне на микроелементи

15.00

31.

Определяне на желязо с ААС

10.00

32.

Определяне на мед с ААС

10.00

33.

Определяне на цинк с ААС

10.00
Фуражи
34.

Определяне на влага на фуражи

10.00

35.

Определяне на сурови влакнини

35.00

36.

Определяне на суров протеин

30.00

37.

Определяне на сурови мазнини

20.00

38.

Определяне на общи мазнини

35.00

39.

Определяне на сурова пепел фуражи

10.00

40.

Определяне на сурова пепел, неразтворима в HCl

20.00

41.

Определяне на метални примеси (фуражи)

3.00

42.

Подготовка на проба (сухо опепеляване) за определяне на калций, фософор и микроелементи

15.00

43.

Определяне на желязо с ААС

10.00

44.

Определяне на манган с ААС

10.00

45.

Определяне на магнезий с ААС

10.00

46.

Определяне на мед с ААС

10.00

47.

Определяне на цинк с ААС

10.00

48.

Определяне на калций с ААС

10.00

49.

Определяне на фосфор - колориметрично

8.00

50.

Определяне на киселинност по Нойман

8.00

51.

Определяне на хлориди

8.00

52.

Определяне уреазна активност на соеви продукти

25.00

53.

Определяне на нишесте

55.00

Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница