Използвайки опциятаДата30.04.2017
Размер56.7 Kb.1.

Какво е новото във вашата област? Направете преглед на литературата… Намерете актуалните списания, утвърдените автори и най-често цитираните материали по вашата тематика.

С 27 милиона записи и 230 милиона реферати от над 14 000 списания, Scopus е най-голямата мултидисциплинарна база данни и най-точното място за вашето търсене. • Използвайки опцията Basic Search (Основно търсене), направете търсене по една или две ключови думи, за да получите като резултат максимален брой заглавия. На следващия етап различни инструменти в Scopus ще ви помогнат лесно да филтрирате получените резултати.

 • Прегледайте резултатите чрез:

- Scopus: всички резултати от проверени статии
- Web: всички резултати, намерени в Web-пространството, подбрани от Scirus (научна търсеща машина)

- Pаtents: патенти, съответстващи на вашето запитване

- Списанията, които публикуват най-често материали по интересуващата ви тематика

- Авторите, които публикуват по тази проблематика (възможност да откриете партньор за бъдещо съавторство или научно сътрудничество)Забележка: Полето Refine Results предлага преглед на получените резултати, категоризирани от най-често към най-рядко извличаните записи, като масивът може да се реорганизира и азбучно.


Подреждане на резултатите по броя на цитиранията - кликнете върху "Cited By", за да видите коя статия има най-голям брой цитирания.

Възможности за: • Връзка към анотация и използвана литература

 • Връзка към пълен текст (ако е наличен)

 • Отпечатване

 • Е-mail

 • Добави към списъка

 • Изпрати резултатите към програма като RefWork, ProCite или EndNote


2.

Бъдете в крак с най-актуалната информация в интересуващата ви област. Намерете най-новите публикации в сферата на вашите изследователски интереси.

За да намерите най-новите записи по търсения от вас предмет, ограничете търсенето в последните 7, 14 или 30 дни. • Съхранете своето търсене и го настройте да бъде обновявано с нови резултати ежедневно, седмично или месечно. Тези резултати ще бъдат изпращани директно във вашата e-mail кутия.

Забележка: Трябва да се регистрирате с Username и Password, за да използвате тази услуга. Username, създаден за Science Direct, може да бъде използван и в Scopus.
3.


Търсене на статии от определен автор / Търсене на информация за други автори от съответната област / Проследяване на цитирания на статии
Scopus е изградил форма за търсене по автор за по-лесно намиране на конкретния автор, когото търсите.

The Author Search Form (Формуляр за търсене по автор) ви позволява да търсите конкретен автор по фамилия и инициал на първото име. Появява се списък на имена, от който избирате едно или повече и кликвате върху "Show Documents" (Покажи документите).Забележка: Едно и също име може да бъде изписано различно, според това как е дадено в документа.

 • От анотацията и списъка с използвана литература на страницата на статията може да намерите author correspondence information (информация за връзка с автора).

 • Създадени са две възможности за проследяване колко пъти е цитирана дадена статия: от списъка с резултатите (кликнете върху броя в колоната "Cited By") и от страницата с анотацията.

 • Следете бъдещите цитирания на статиите, които ви интересуват, като кликнете върху "Alert Me when this document is cited in Scopus" (Уведоми ме, когато този документ е цитиран в Scopus) от страницата с анотацията. Ще бъдете уведомени по e-mail, когато съответната статия е цитирана от друг автор.

Аdvanced Search Form:
Използвайте тази форма, за да направите кръстосано търсене в повече от две полета или да търсите по различни индекси, които не се предлагат в Oсновното търсене (Ваsiс Sеагch Fоrm).

За търсене по поле, напишете името на полето, оставете място и изпишете търсения термин в скоби. Свържете търсените термини с булеви оператори.

Пример:


 • manufacturer (companyx) and not tradename (drugx)

 • casregnumber (58-08-2) and coden (acaca)

 • confloc (Cincinaty) and confname (“Porcelain Enamel”)

Можете да видите пълния списък на кодовете от страницата Advanced Search Form.

Търсене на References (Използвана литература):

Търсенето на използвана литература в Scopus ви дава възможност да намерите сходен документ и да проследите кои статии са го цитирали:

Използвайте Advanced Search Form и извършете търсене, базирано на:


 • Име на автор (REFAUTH)

 • Заглавие на статия (REFTITLE)

 • Заглавие на източник (REFSRCTITLE)
  - Година на публикуване (REFPUBYEAR)

 • Номер на страница (REFPAGE) • Търсене на точна фраза: Използвайте кавички "" от двете страни на фразата

Забележка: Не можете да използвате съкращения в кавичките за търсене по точна фраза


 • Multi-character Wildcard = *

Поставете звездичка някъде в думата. Пример: behav* - в този случай ще намерите behave, behavior, behaviorism, behaviourism

 • Single character space holder = ?

Поставете въпросителен знак някъде в думата, но не на мястото на първата буква. Пример: wom?n и ще намерите woman и women

 • Как да намерите диакритични знаци и специфични символи

Можете да търсите за думи със или без диакритични знаци. Резултатите ще съдържат и двата варианта. Пример: España и Espana – ще намерите и двете, независимо дали сте изписали España или Espana.

Това се отнася и за специфични знаци, които имат обикновен еквивалент като π r2 - pr2.

Специфични знаци, които нямат обикновен еквивалент, не са включени. За да търсите специално такива знаци или специфична пунктуация, трябва да използвате кавички "π".


 • Стоп думи (Stop Words): Scopus не търси стоп думи (освен ако не са включени в кавички). Стоп думи са:

 • Повечето определителни членове (the, an и др.)
  - Личните местоимения (he, she, we, they и др.)

 • Различните форми на глагола съм (be, is, was и др.)

 • Някои граматически съюзи (as, because, if, when и др.)

Оператори за близост се използват, за да се определи разстоянието между термините

w/nn се използва, за да се определи броят на думите между търсените термини. W означава "не повече", а nn означава числата от 1 до 255. Пример: раin w / 5 morphine (раin не повече от 5 думи morphine)

pre/n – когато първата дума трябва да предшества втората с определен брой думи.

Пример: neonatal рге / 3 screening (neonatal поне 3 думи преди screening)Забележка: Не може да търсите, използвайки едновременно оператор за близост и оператор за съкращаване, като например: univ* w / 2 antwerp.

За повече информация относно Scopus посетете: www.info.scopus.comКонтакти:

Северна и Централна Америка usinfo@scopus.com

Южна Америка brinfo@scopus.com

Европа, Средният Изток и Африка nlinfo@scopus.comАзия и Австралия sginfo@scopus.com

Япония jpinfo@scopus.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница