Й. Чалъков национална олимпиада по география и географияДата11.01.2018
Размер98.6 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК


4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс 034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg

УТВЪРДИЛ:

Началник ...................

РИО-ПАЗАРДЖИК

Й. Чалъков
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по
ГЕОГРАФИЯ и ГЕОГРАФИЯ
ОБЩИНСКИ КРЪГ
27.02.2011 година


VІ­­І клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Тестът съдържа 30 задачи по география и икономика.

Задачите са със затворен и отворен отговор и практически задачи.

Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор.

Отговорите на практическите задачи попълвайте в листа за отговори.Максималният брой точки за теста е 54 точки. Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 точки.

До участие в областния кръг се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой точки, т.е. 40 точки.

Не се допускат задрасквания и поправки на отговори.По време на теста не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. Разполагате с 2 астрономически часа.

Желаем ви успех !


1. Отбележете текстовите източници на информация:

А. Климатограмите и хидрограмите;

Б. Картите и атласите;

В. Енциклопедиите и географските речници;

Г. Статистическите справочници и годишници.

2. Посочете най-северната точка на Азия:

А. Нос Бабабурну;

Б. Нос Пиай;

В. Нос Дежньов;

Г. Нос Челюскин.

3. Разпознайте кой от азиатските полуострови е разположен в Западното полукълбо:

А. Таймир;

Б. Чукотка;

В. Малака;

Г. Корея.

4. Назовете името на пътешественика, който има най-голям принос за изследването на Централна Азия:

А. Семьон Дежньов;

Б. Фернандо Магелан;

В. Николай Пржевалски;

Г. Едмънд Хилари.

5. Отбележете морето, в което е разположен п-в Мала Азия:

А. Червено море;

Б. Средиземно море;

В. Жълто море;

Г. Арабско море.

6. Изчислете относителната височина между най-високата точка в Азия връх Еверест (8 848м.) и най-ниската точка Мъртво море (-395м.) и посочете верния отговор:

А. 9243 м;

Б. 8453 м;

В. 7358 м;

Г. 7895 м.

7. Отбележете кои от платформите, изграждащи съвременния релеф на Азия, са били част от Гондвана:

А. Китайска и Арабска;

Б. Сибирска и Индостанска;

В. Сибирска и Китайска;

Г. Арабска и Индостанска.

8. Отбележете мястото с най-големи залежи на графит в Азия:

А. Сахалин;

Б. Шри Ланка;

В. Калимантан;

Г. Ява.

9.Посочете най-високото плато в Азия:

А. Тибетско;

Б. Анадолско;

В. Декан;

Г. Средносибирско.

10. Назовете кой вид полезно изкопаемо със световни запаси се добива в полуостров Индокитай:

А. черни въглища;

Б. медна руда;

В. калаена руда;

Г. графит.

11. Отбележете най-дъждовното място на Земята:

А. Черапунджи;

Б. Мумбай;

В. Еверест;

Г. Оймякон.

12. Определете района, в който мусоните оказват влияние върху климата:

А. Югозападна Азия;

Б. Северна Азия;

В. Централна Азия;

Г. Източна и Южна Азия.

13. Река Хуанхъ е най-мътната река в света. Коя е причината за това? Запишете предположението си.

14.Отбележете реките, които образуват най-обширната делта на Земята.

А. Тигър и Ефрат; В. Меконг и Иравади;

Б. Ганг и Брахмапутра; Г. Хуанхъ и Яндзъ.

15. Открийте на коя азиатска река е представената речна система:
16.Свържете всяко от изброените езера в Азия с неговите характерни особености

А. Каспийско море 1.Голямо безотточно езеро, чиито размери намаляват

Б. Аралско море 2. Най-голямото по площ

В. Балхаш 3. Най-дълбокото

Г. Байкал 4. Най-соленото

Д. Мъртво море 5.Голямо, безотточно, с различна соленост в различните части17. Назовете понятието: Върху вулканичните скали на платото Декан са разпространени тъмните плодородни почви, наричани ............................... .

18. Разпознайте природната зона, за която се отнася характеристиката: „Валежите са малки. Най-разпространени растения са тамариксът и саксаулът. В някои райони се срещат дивото магаре кулан и двугърбата камила.”

Природната зона е ................................... .

19. Открийте несъответствието между двойките „растение - природна зона”.

А. Рафлезия арнолди – екваториална гора;

Б. Лиана – тропична пустиня;

В. Лишей – тундра;

Г. Тиково дърво – савана.

20. Напишете по три азиатски държави във всяка група:

Островни Полуостровни Вътрешноконтинентални21. Посочете двойките страни, които имат републиканска форма на управление.

А. Китай и Индия;

Б. Япония и Индонезия;

В. Казахстан и Саудитска Арабия;

Г. Йордания и Кувейт.

22.Използвайте данните и изчислете средната гъстота на населението в Саудитска Арабия:

Страна

Територия

Население

Средна гъстота (д/кв.км)

Саудитска Арабия

2 млн. кв. км.

24 млн. души23. Подредете градовете: А. Токио; Б. Пекин; В. Багдад; Г. Делхи, според отдалечеността им от Гринуичкия меридиан, като започнете от най-близко разположения град.

24. Разпознай страната, за която се отнася написаното: Населението й се състои от представители на монголоидната раса. Произвежда коприна, ориз и 1/5 от въглищата в света.

25. Посочете с какво е свързан продоволственият проблем, характерен за някои страни в Южна Азия:

А. Силно замърсената природа;

Б. Изхранването на населението;

В. Слабо развитата промишленост;

Г. Проблеми с транспорта.

26.Назови името на международната организация, в която членуват страните от Югоизточна Азия:

А. ОИК.


Б. АСЕАН.

В. ОПЕК.


Г. НАТО.

27. Посочете страните, за които е типично производството на порцеланови изделия:

А. Монголия и Турция;

Б. Саудитска Арабия;

В. Казахстан и Индия;

Г. Китай и Япония.

28. Подберете двойките на принципа „страна – столица” :

А. Китай; 1. Токио;

Б. Казахстан; 2. Джакарта;

В. Япония; 3. Астана;

Г. Индонезия 4. Пекин.

29. Назови страната, в която се намира каменният град Петра:

А. Тайланд;

Б. Индия;

В. Йордания;

Г. Турция.

30. Разпознайте символите на основните религии в Азия:


1.

2.

3.

4.


Национална Олимпиада по география и икономика

ЛИСТ за отговори

VІІ клас

27.02.2011 г.
1. А Б В Г

2. А Б В Г

3. А Б В Г

4. А Б В Г

5. А Б В Г

6.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

А Б В Г


7. А Б В Г

8. А Б В Г

9. А Б В Г

10. А Б В Г

11. А Б В Г

12. А Б В Г

13. ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….14. А Б В Г

15. …………………….

16.

А. Каспийско море 1.Голямо безотточно езеро, чиито размери намаляват

Б. Аралско море 2. Най-голямото по площ

В. Балхаш 3. Най-дълбокото

Г. Байкал 4. Най-соленото

Д. Мъртво море 5.Голямо, безотточно, с различна соленост в различните части17…………………………………

18. ……………………………….

19. А Б В Г

20. Островни Полуостровни Вътрешноконтинентални

1. ............................. 1................................. 1. .....................................

2. ............................. 2. ............................... 2. ......................................

3. ............................. 3. ............................... 3. ......................................


21. А Б В Г

22.

Страна

Територия

Население

Средна гъстота (д/кв.км)

Саудитска Арабия

2 млн. кв. км.

24 млн. души……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

23. ……………………………………………………………………………………

24. ………………………………….

25. А Б В Г

26. А Б В Г

27. А Б В Г

28. А…… Б……. В……. Г ……

29. А Б В Г

30.

1..........................................................;

2..........................................................;

3..........................................................;

4. ........................................................;

Трите имена…………………………………………………………………Клас……………….

Училище……………………………………………………………............Град………………..

Комисия по проверка и оценка:

1………………………………………………………………………../…………………./

2………………………………………………………………………../…………...……../

Брой точки:…………………………..


Олимпиада по география и икономика VІІ клас
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница