Jaa административен и Напътстващ Материал Секция Четири: Операции, Част Три: Временно Напътстваща Брошура (jar-ops)страница1/19
Дата18.09.2016
Размер6.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

JAA Административен и Напътстващ Материал Секция Четири: Операции, Част Три: Временно Напътстваща Брошура (JAR-OPS)

ЛИСТОВКА No 44: JAR-OPS 1 AMT 13 СЕКЦИЯ 2 обновена за включване на текствоите предложения на СЕКЦИЯ 2 от прекратените JAA NPAs

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържащият се в тази листовка материал е издаден в съответствие с JAA Административен и Напътстващ Материал Секция Четири: Операции, Част Две: Процедури (JAR-OPS), Глава 10.

ВЪВЕДЕНИЕ:
JAR-OPS 1 Изменение 14, което влиза в сила от 16th Юли 2008, приравнява JAR-OPS 1 с EU-OPS (Анекс III към Разпоредба на европейския съвет (EEC) No 3922/91, с промените) по силата на забележка. Тъй като EU-OPS не включва напътстващ материал от вида, който се съдържа в JAR-OPS 1 Секция 2, Съвместната Комисия на Авиационните Власти реши, е обновения напътстващ материал за JAR-OPS 1 Изменение 14 следва да бъде публикуван. Предпочетения формат, избран от JAA-LO и EASA е този на TGL (този TGL 44), който включва материала от JAR-OPS 1 Секция 2 Изменение 13, обновен с напътстващия материал от следващите NPAs:

  • NPA-OPS 39B1 HF Комуникационна техника

  • NPA-OPS 41 Всевременни операции

  • NPA-OPS 45 Изискван екипаж в кабината по време на наземни операции

  • NPA-OPS 52 Обучение на екипажа в кабината за заледени условия

  • NPA-OPS 53 Намаляване на шума

  • NPA-OPS 57A Управление на Информацията за Електронна Навигация

Материалът по секция 1 в горепосочените NPA ще бъде включен в EU-OPS Изменение 2.

Забележка:-В този TGL 44, Приемливи средства на съответствие, Обяснителен материал и Консултативен материал са представени на цялата ширина на страницата, с всеки изменен параграф, който се идентифицира от датата на издаване и/или номера на изменението. Новите промени или изтрити текстове са включени в скоби.

УМИШЛЕНО ОСТАВЕНО ПРАЗНО

УМИШЛЕНО ОСТАВЕНО ПРАЗНОСЕКЦИЯ 2 - КОНСУЛТАТИВЕН МАТЕРИАЛ (ACJ)/ПРИЕМЛИВИ СРЕДСТВА НА СЪОТВЕТСТВИЕ (AMC)/ОБЯСНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ (IEM)

Параграф

ACJ/AMC/IEM B – ОБЩ

Page

ACJ към Приложение 1 към JAR-OPS 1.005(a)

Операции на самолети клас на изпълнение Б

44-9

AMC OPS 1.035

Система за качество

44-12

IEM OPS 1.035

Система за качество - Организационни примери

44-19

ACJ OPS 1.037

Превенция от инциденти и програма за безопасност на полета

44-20

ACJ OPS 1.037(a)(2)

Схема за отчет на събития

44-20

ACJ OPS 1.037(a)(4)

Програма за мониторинг на информацията на полета

44-21

IEM OPS 1.065

Превоз на оръжия и муниции

44-23

IEM OPS 1.070

Превоз на спортни оръжия

44-23

ACJ OPS 1.085(e)(3)

Отговорности на екипажа

44-23

ACJ OPS 1.160(a)(1) и (2)

Съхранение на записи

44-24

ACJ OPS 1.165(b)(2)

Лизинг на самолети между JAA оператори

44-24

ACJ OPS 1.165(c)(2) Приложение to

ACJ OPS 1.037 (a)(4)Лизинг на самолети между JAA оператор и институция, различна от JAA оператор

Превенция от инциденти and програма за безопасност на полета44-24 44-25

ACJ/AMC/IEM C СЕРТИФИЦИРАНЕ И НАБЛЮДАВАНЕ НА ОПЕРАТОРИ
IEM OPS 1.175

Управленска организация на AOC държател

44-27

IEM OPS 1.175(c)(2)

Място на извършване на бизнес

44-27

ACJ OPS 1.175(i)

Номинирани служебни лица - Компетентност

44-27

ACJ OPS 1.175(j)

Комбинация на отговорностите на номинирани служебни лица

44-28

ACJ OPS 1.175(j) & (k)

Персонал

44-29

IEM OPS 1.185(b)

Експозиционни детайли на управлението по поддръжката ACJ/AMC/IEM D ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

44-29

ACJ OPS 1.195

Оперативен контрол

44-31

ACJ OPS 1.205

Компетентност на оперативния персонал

44-31

AMC OPS 1.210(a)

Устновяване на процедури

44-31

IEM OPS 1.210(b) [ ]

ACJ OPS 1.216[ ]

[ACJ към JAR-OPS 1.235Устновяване на процедури

[ ]

Оперативни инструкции по време на полет[ ]

Процедури при излитане - намаляване на шума (NADP)44-31

44-32

44-32]

ACJ OPS 1.243

Операции в зони със специфицирани изисквания за навигационно представяне

44-33

IEM OPS 1.245(a)

Максимална дистанция от адекватно летище за двумоторни самолети без ETOPS одобрение

44-35

AMC OPS 1.245(a)(2)

Операция на несъответстващи ETOPS самолети с туин турбо-реактивни двигатели между 120 и 180 минути от адекватно летище

44-35

IEM OPS 1.250

Установяване на минимални височини на полети

44-38

[ACJ OPS 1.255

[ ]

Горивно статистически метод

[ ]

44-41 ]

[ ]

[ACJ] OPS 1.260[ ]

Превоз на лица с намалена мобилност44-41

AMC OPS 1.270

Карго в салона за пасажери

44-42

ACJ OPS 1.280

Настаняване на пасажери

44-42

[ACJ] OPS 1.280 [(IEM)]

[ ]

Настаняване на пасажери

[ ]

44-42

[ ]

ACJ OPS 1.297(b)(2)[ ]

Минимално планиране на алтернативни летища44-43

AMC OPS 1.297 Прилагане на летищни прогнози 44-44

AMC OPS 1.300 Предоставяне на ATS полетен план 44-45

IEM OPS 1.305 Зареждане с гориво по време на качване или слизане на пасажери 44-45

IEM OPS 1.307 Презареждане/Източване на гориво with авио гориво (смес между керосин и нафта) 44-45

ACJ OPS 1.308 Дърпане 44-46

ACJ OPS 1.310(a)(3) Контролирана почивка на борда 44-46

IEM OPS 1.310(b) Места за сядане на екипажа в кабината 44-47

[ACJ OPS 1.311(b)(i) Минимална бройка на екипаж в кабината, който следва да бъде на борда

по време на слизането, когато броя на

оставащите пасажери на орда е по-малко от 20 44-47]

ACJ OPS 1.345 Лед и други замърсители 44-48

ACJ OPS 1.346 Полет по време на очаквани или реални условия с лед 44-54[ ] [ ]

ACJ OPS 1.390(a)(1) Оценка на космическата радиация 44-55

ACJ OPS 1.390(a)(2) Работни схеми и съхранение на записи 44-55

ACJ OPS 1.390(a)(3) Обяснителна информация 44-56

ACJ OPS 1.398 Използване на Въздушна Авиоданс Система (ACAS) 44-57

IEM OPS 1.400 Условия на заход и кацане 44-57[ ] [ ]

[ ] [ ]

Приложение 1 към

AMC OPS 1.245(a)(2) Електрозахранване към основни сервизни дейности 44-58

[ ] [ ]

ACJ/AMC/IEM E ВСЕВРЕМЕННИ ОПЕРАЦИИ

[ACJ OPS 1.430 Последен заход при продължително снижаване (CDFA) 44-61]

AMC OPS 1.430(b)(4) Ефект върху минимално кацане на временно повредена

Наземна техника 44-70

IEM OPS 1.430 Документи, съдържащи информация, свързана с всевременни

операции 44-73

IEM към Приложение 1

[(Old)] към JAR-OPS 1.430 Летищен оперативен минимум 44-73

[ACJ OPS към Приложение 1 Летищен оперативен минимум Определяне на RVR / видимост

(ново) към JAR-OPS 1.430(d) Минимум за категория I APV и неточни заходи 44-73]IEM към Приложение 1 [(Old)] към JAR-OPS 1.430, параграфи (d) и (e)

IEM към Приложение 1 [(Old)] към JAR-OPS 1.430, параграф (e)(5) - Таблица 7[ ]

[IEM към Приложение 1 (ново) към JAR-OPS 1.430,

параграфи (f) и (g)

[IEM към Приложение 1 (ново) към JAR-OPS 1.430,

параграф (g)(5) - Таблица 8

[ACJ OPS към Приложение 1 (ново) към JAR-OPS 1.430(h)

[ACJ към Приложение 1 към
Установяване на минимум RVR за операции по категория II и III 44-75
Действия на екипажа в случай на повреда на автопилот на или под височина за решения в пасивни операции Категория III 44-77

[ ]

Установяване на минимум RVR за Операции по Категория II и III 44-77]


Действия на екипажа в случай на повреда на автопилот на или под решителната

височина в падащо-пасивни Операции по категория III. 44-79]


44-80]

JAR-OPS 1.430, параграф (j) Терминология: XLS= ILS/MLS/GLS и т.н. Визуално маневриране (кръжене) 44-80]
ACJ към Приложение 1 към

JAR-OPS 1.440 Оперативни демонстрации 44-83


IEM към Приложение 1 към

JAR-OPS 1.440, параграф (b) Критерии за успешен КАТ II/III заход и автоматично приземяване 44-84

IEM OPS 1.450(g)(1) Операции при слаба видимост - Обучение и квалификации 44-84

ACJ/AMC/IEM F - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

AMC OPS 1.475(b) Приземяване - Кредит обратна тяга 44-85

IEM OPS 1.475(b) Вземане предвид на фактори на Информация за изпълнение на дистанция за автоматично приземяване

(Клас на изпълнение А Само самолети) 44-85ACJ/AMC/IEM G — КЛАС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ А

IEM OPS 1.485(b) Общо - Информация за мокра и замърсена писта 44-87

IEM OPS 1.490(c)(3) Излитане - Състояние на повърхността на пистата 44-87

IEM OPS 1.490(c)(6) Загуба на дължината на пистата, поради приравняване 44-87

IEM OPS 1.495(a) Изчистване на препядствия при излитане 44-89

AMC OPS 1.495(c)(4) Изчистване на препядствия при излитане 44-89

AMC OPS 1.495 (d)(1) & (e)(1) Изисквана навигационна точност 44-90

IEM OPS 1.495(f) Процедури при повреда на двигателя 44-90

AMC OPS 1.500 По време на полет - Неработещ един двигател 44-90

IEM OPS 1.510(b) и (c) Приземяване - Дестинация и алтернатвини летища 44-91

AMC OPS 1.510 & 1.515 Приземяване - Дестинация и алтернатвини летища за приземяване - Сухи писти 44-91

IEM OPS 1.515(c) Приземяване - Суха писта 44-92ACJ/AMC/IEM H — КЛАС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Б

AMC OPS 1.530(c)(4) Коригиращи фактори при изпълнение на излитане 44-93

IEM OPS 1.530(c)(4) Коригиращи фактори при изпълнение на излитане 44-93

AMC OPS 1.530(c)(5) Наклонена писта 44-93

IEM OPS 1.535 Разчистване на препядствия при ограничена видимост 44-93

AMC OPS 1.535(a) Конструкция на линия на полета при излитане 44-94

IEM OPS 1.535(a) Конструкция на линия на полета при излитане 44-95

IEM OPS 1.540 По време на полет 44-96

IEM OPS 1.542 По време на полет - Едномоторни самолети 44-96

AMC OPS 1.542(a) По време на полет - Едномоторни самолети 44-96

AMC OPS 1.545 & 1.550 Дестинация на приземяване и алтернатвини летища Приземяване - Суха писта 44-97

AMC OPS 1.550(b)(3) Корекционни фактори на дистанцията при приземяване 44-97

AMC OPS 1.550(b)(4) Наклонена писта 44-97

IEM OPS 1.550(c) Приземяване - Суха писта 44-97

IEM OPS 1.555(a) Приземяване на мокри тревисти писти 44-97

ACJ/AMC/IEM I — КЛАС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ C

IEM OPS 1.565(d)(3) Излитане 44-101

IEM OPS 1.565(d)(6) Загуба на дължината на пистата, поради приравняване 44-101

AMC OPS 1.565(d)(4) Наклонена писта 44-102

AMC OPS 1.570(d) Линия на полета при излитане 44-103

AMC OPS 1.570(e)(1) & (f)(1) Изисквана навигационна точност 44-103

AMC OPS 1.580 По време на полет - Неработещ един двигател 44-104

AMC OPS 1.590 & 1.595 Приземяване - Дестинация и алтернатвини летища

Приземяване - Сухи писти 44-104

AMC OPS 1.595(b)(3) Корекционни фактори на дистанцията при приземяване 44-104

AMC OPS 1.595(b)(4) Наклонена писта 44-105

IEM OPS 1.595(c) Писта на приземяване 44-105ACJ/AMC/IEM J — МАСА И БАЛАНС

IEM OPS 1.605(e) Плътност на горивото 44-107

ACJ OPS 1.605 Стойности на масата 44-107

AMC към Приложение 1 to

JAR-OPS 1.605 Точност на измервателната техника на тегло 44-107
IEM към Приложение 1

към JAR-OPS 1.605 Ограничения на центъра на гравитацията 44-107

AMC OPS 1.620(a) Маса на пасажерите, установена вербално 44-108

IEM OPS 1.620(d)(2) Ваканционен чартър 44-108

IEM OPS 1.620(g) Статистическа оценка на информацията за масата на пасажерите и багажа 44-109

IEM OPS 1.620(h) & (i) Настройка на стандартни маси 44-112


AMC към Приложение 1

към JAR-OPS 1.620(g) Напътствия за наблюдения на масата на пасажерите 44-112


IEM към Приложение 1 to

JAR-OPS 1.620(g) Напътствия за наблюдения на масата на пасажерите 44-112


IEM към Приложение 1

към JAR-OPS 1.625 Документация за масата и баланса 44-114ACJ/AMC/IEM K ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКА

IEM OPS 1.630 Инструменти и техника - Одобрение и инсталация 44-115

AMC OPS 1.650/1.652 Полетни и навигационни инструменти и съответна техника 44-115

IEM OPS 1.650/1.652 Полетни и навигационни инструменти и съответна техника 44-116

AMC OPS 1.650(i) & 1.652(i) Полетни и навигационни инструменти и съответна техника 44-116

IEM OPS 1.650(p)/1.652(s) Слушалки, микрофон и съответна техника 44-117

AMC OPS 1.652(d) & (k)(2) Полетни и навигационни инструменти и съответна техника 44-117

IEM OPS 1.668 Въздушна система за избягване на удари 44-117

ACJ OPS 1.680(a)(2) Радиационни проби на тримесечие 44-117

AMC OPS 1.690(b)(6) Интерфон система на членовете на екипажа 44-118

IEM OPS 1.690(b)(7) Интерфон система на членовете на екипажа 44-118

ACJ OPS 1.700 Устройства за запис на глас в пилотската кабина 44-118

ACJ OPS 1.705/1.710 Устройства за запис на глас в пилотската кабина 44-118
ACJ OPS 1.700, 1.705

and 1.710 Устройства за запис на глас в пилотската кабина 44-119

ACJ OPS 1.715 Устройства за запис на полетната информация 44-119

ACJ OPS 1.715(g) Значителни модификации на самолетно оборудване 44-119


ACJ OPS 1.720 and

1.725 Устройства за запис на полетната информация 44-120


ACJ OPS 1.715, 1.720

and 1.725 Устройства за запис на полетната информация 44-121

ACJ OPS 1.727 Комбинационни устройства за запис 44-122

[ACJ OPS 1.730(a)(3) Седалки, предпазни колани, сбруи и устройства за предпазване на деца 44-122]

AMC OPS 1.745 Комплекти за първа помощ 44-123

AMC OPS 1.755 Комплекти за спешна медицинска помощ 44-124

IEM OPS 1.760 Кислород за първа помощ 44-124

IEM OPS 1.770 Допълнителен кислород - самолети под налягане 44-125

ACJ OPS 1.770 (b)(2)(v) Допълнителен кислород - самолети под налягане

(Несертифицирани за летене под 25000 фута) 44-125

AMC OPS 1.790 Хендс фрий 44-126

AMC OPS 1.810 Мегафони 44-126[ ]

[ACJ OPS 1.820 Предавател за спешно локализиране (ELT) 44-127]

IEM OPS 1.825 Спасителни жилетки 44-127

AMC OPS 1.830(b)(2) Спасителни лодки и ELT за продължителни полети над вода 44-127[ ] [ ]

IEM OPS 1.835 Оборудване за оцеляване 44-128

AMC OPS 1.835(c) Оборудване за оцеляване 44-128
Приложение 1 към ACJ OPS

1.720/1.725 Параметри за запис 44-129ACJ/AMC/IEM L — КОМУНИКАЦИОННА И НАВИГАЦИОННА ТЕХНИКА

IEM OPS 1.845 Комуникационна и навигационна техника – Одобрение и Инсталация 44-133

AMC OPS 1.865 Комбинации с инструменти и интегрирани полетни системи 44-133

ACJ OPS 1.865(c)(1)(i) IFR операции без ADF системи 44-133ACJ OPS 1.865(e)

[ACJ OPS 1.865(f)

ACJ OPS 1.870 [ACJ OPS 1.873

[ ]


AMC OPS 1.940(a)(4) AMC OPS 1.945 IEM OPS 1.945

[ ] [ACJ] OPS [(AMC)]

1.943/1.945(a)(9)/ 1.955(b)(6)/1.965(e)

[ ] [ACJ] OPS [(IEM)]

1.943/1.945(a)(9)/ 1.955(b)(6)/1.965(e)

AMC OPS 1.945(a)(9)

AMC OPS 1.965(c)

AMC OPS 1.965(d)

IEM OPS 1.965

AMC към Приложение 1 към JAR-OPS 1.965

AMC OPS 1.970

IEM OPS 1.970(a)(2)

AMC OPS 1.975

ACJ OPS 1.978

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(1)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(2)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(3)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(4)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(5)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(6)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(b)(9)

ACJ към Приложение

1 към JAR-OPS 1.978(c)(1)(i) AMC OPS 1.980 AMC OPS 1.980(b) IEM OPS 1.980(b) IEM OPS 1.985

IEM OPS 1.988

IEM OPS 1.990

AMC OPS 1.995(a)(2)

IEM OPS 1.1000(c)

ACJ OPS 1.1005/1.1010/ 1.1015

AMC OPS 1.1012Стандарти за FM за имунна техника 44-134

HF - техника за определени MNPS маршрути 44-134]

Допълнителна навигационна техника за операции в MNPS въздушно пространство 44-134

Управление на Информацията за Електронна Навигация 44-135]


ACJ/AMC/IEM M ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТИ (Изтеглено)
ACJ/AMC/IEM NЕКИПАЖ НА ПОЛЕТА

Екипиране на неопитни членове на екипажа на полета 44-139

Учебен курс за разговори 44-139

Линия за полет под наблюдение 44-141


Управление на състава на екипажа (CRM) 44-141
Управление на състава на екипажа (CRM) 44-144

Управление на състава на екипажа Използване на автоматични 44-145

Линейни проверки 44-145

Обучение по техника по безопасност и спешност 44-145

Периодично обучение и проверка 44-145

Обучение на капацитета на пилоти 44-146

Навременност 44-146

Опит на втория пилот 44-146

Квалификационна компетентност за маршрути и летища 44-147

Терминология 44-148

Изисквания, обсег и Документация на Програмата 44-148

Анализ на задачите 44-149

Програма за обучение 44-149

Обучаващ персонал 44-150

Обратна връзка 44-150

Измерване и оценка на изпълнението на екипажа 44-150

Наблюдение на информацията/Програма за анализ 44-151

Безопасен случай 44-152

Операция с повече от един вариант 44-153
Методолгия – Използване на Таблици за Изисване за дференциация на оператора (ODR) 44-154
Операция с повече от един вариант - Философия и креитерии 44-157

Записи от обучението 44-158ACJ/AMC/IEM O — ЕКИПАЖ В КАБИНАТА

Допълнителни членове на екипажа със задачи за специалисти 44-159

Брой и състав на екипаж в кабината 44-159

Минимални изисквания 44-160

Главно обучение на екипажа в кабината 44-160

Обучение по управление на състава на екипажа 44-161

Запознаване 44-163


Оперативен наръчник Съдържание

Ограничения на полета и дежурствата и други изисквания

Запазено


ACJ/AMC/IEM R — Въздушен транспорт на опасни стоки

ACJ OPS (IEM) 1.1150(a)(5) & (a)(6)[ ]

ACJ OPS 1.1160(a) Медицинска помощ за пациент

ACJ OPS (IEM)1.1160(b) Опасни стоки в самолета съгласно съответните разпоредби

Или по оперативни причиниТерминология – Катастрофи с опасни стоки и инциденти с опасни стоки

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница