Java за цифрово подписване на документи в уебстраница1/14
Дата14.08.2018
Размер1.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Java за цифрово

подписване на

документи в уеб

Светлин Наков

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Национална академия по разработка на софтуер

София, 2005

Java за цифрово подписване на документи в уеб

© Светлин Наков, 2005

© Издателство „Фабер”

Web-site: www.nakov.com

Всички права запазени. Настоящата книга се разпространява свободно при следните условия:  1. Не накърнявайте авторските права и разпространявате без промени.

  2. Авторът не носи отговорност за нанесени щети в следствие на прила­гането на решения, базирани на тази книга или сорс код, публикуван в нея. Ако не се чувствате уверени в това, което правите, наемете консултант.

  3. Авторът извършва техническа поддръжка и консултации единствено срещу хонорар.

Всички запазени марки, използвани в тази книга са собственост на техните притежатели.

Официален сайт:www.nakov.com/books/signatures/

ISBN 954-775-504-8Национална академия по разработка на софтуер

Лекторите
» Светлин Наков е преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ “Св. Климент Охридски”.

Той е автор на десетки на­учни и технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е търсен лектор и консултант.

През 2004 г. получава наг­ра­дата "Джон Атанасов" от прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов за приноса му към разви­тието на инфор­ма­ци­он­ните технологии и ин­формаци­он­ното общество.
» Мартин Кулов е изпълнителен директор във фирма “Код Атест”, където раз­работва проекти за пови­ша­ване качеството на соф­ту­ер­ните продукти в Бъл­гария чрез автоматизация на про­цесите и внедряване на сис­теми за управление на ка­чеството.

Мартин е опитен лектор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD и MCSD.NET.


» Други инструк­тори с опит като преподаватели и програмисти.

Академията
» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.
» НАРС провежда задълбочени кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­нологии.
» Предлагани специалности:

.NET Enterprise Developer

Java Enterprise Developer
» Качествено обу­чение с много практически упраж­нения
» Завършвате само за 3 месеца.
» Гарантирана работа след успеш­но завършване!
» Професионална сертификация!
» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно, плащате след като завършите и започнете работа.

Стипендии от софтуерни фирми.


http://academy.devbg.orgwww.devbg.org

Българската асоциация на разработчиците на софтуер е нестопанска организация, която подпомага професионалното развитие на българските софтуерни разработчици чрез различни дейности, насърчаващи обмяната на опит между тях и усъвършенстването на техните знания и умения в областта на проектирането и разработването на софтуер.

Асоциацията организира конференции, семинари, симпозиуми, работни срещи и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.

Съдържание


Съдържание 6

Увод 8

Цифрови подписи и сертификати 12

0.1. Цифров подпис 120.1.1. Основни понятия 12

0.1.2. Технология на цифровия подпис 15

0.2. Цифрови сертификати и PKI 170.2.1. Модели на доверие между непознати страни 17

0.2.2. Цифрови сертификати и инфраструктура на публичния ключ 21

0.2.3. Хранилища за сертификати 29

0.2.4. Издаване и управление на цифрови сертификати 30

0.2.5. Анулирани сертификати 34

0.3. Технологии за цифрово подписване в уеб среда 350.3.1. Общи съображения при подписването в уеб среда 36

0.3.2. Цифров подпис в уеб браузъра на клиента 37

Глава 1. Цифрови подписи и сертификати в Java 46

1.1. Java Cryptography Architecture и Java Cryptography Extension 461.1.1. Основни класове за работа с цифрови подписи и сертификати 46

1.1.2. Директна верификация на сертификати с Java 50

1.1.3. Верификация на сертификационни вериги с Java 50

1.2. Достъп до смарт карти от Java 53Глава 2. Проектиране на система за цифрово подписване в уеб среда 58

2.1. Архитектура на системата 58

2.2. Java аплет за подписване на документи 59

2.2.1. Подписани Java аплети 59

2.2.2. Връзка между Java аплет и уеб браузър 61

2.2.3. Проектиране на аплета за подписване 63

2.3. Уеб приложение за верификация на цифровия подпис и използвания сертификат 642.3.1. Система за верификация на цифровия подпис 64

2.3.2. Система за верификация на сертификати 64

2.3.3. Проектиране на уеб приложението 66

Глава 3. NakovDocumentSigner – система за подписване на документи в уеб среда 68

3.1. Рамкова система NakovDocumentSigner 68

3.2. Java аплет за подписване с PKCS#12 хранилище 68

3.3. Java аплет за подписване със смарт карта 87

3.4. Уеб приложение за верификация на цифровия подпис и сертификата на изпращача 104

Глава 4. Тестване, оценка и усъвършенстване 130

4.1. Поддържани платформи 130

4.2. Експериментално тестване на системата 130

4.3. Недостатъци и проблеми 131

4.4. Бъдещо развитие и усъвършенстване 131

Заключение 134

Използвана литература 135
Каталог: books -> signatures
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване
signatures -> Java за цифрово подписване на документи в уеб


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница