Jean Monnet "Judicial System of the European Union"Дата30.03.2017
Размер58.33 Kb.

European commission Lifelong Learning Programme for European integration
Chair Jean Monnet

“Judicial System of the European Union”


Юридически факултет на Софийския университет

Изборна дисциплина „Съдебна система на ЕС”

___________________www.eubg.eu__________

120 години Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски”Уважаеми студенти от 5 курс на ЮФ на СУ,

През 2012 г. Европейската комисия удостои Софийския университет за първи път с престижния статут Chair Jean Monnet” за преподавател – за създаването на учебна дисциплина за съдебната система на Европейския съюз – и това чудесно съвпадна с честванията за 120-годишнината на Юридическия факултет!

Освен висока чест за мен и признание за успешните ни усилия за създаване на пълноценна българска школа по Право на ЕС, това е твърде сериозна отговорност. Няма да мога да се справя без Вашата подкрепа – като участващи в обучението студенти, като негови съавтори, като съмишленици в порива ни за една по-европейска България, за „да бъдем равни с другите европейски народи” (В. Левский)…

Затова Ви каня да се включите в Изборната дисциплина на ЮФ на СУ „Съдебна система на ЕС”, предвидена в програмата за втория семестър на 5-и курс – там, където се изучават гражданския и наказателния процес и на върха на пирамидата от натрупани юридически знания.

Учебната програма предвижда обучение по 30 теми, разположени съгласно Учебния план в 30 учебни часа (но ще можете да посетите много повече…) и заключителен писмен изпит (тест). Обучението е подкрепено от учебник и изобилна допълнителна литература. То цели значително да допълни встъпителните (и недостатъчни за един сериозен юрист) знания, придобити във Втори курс по дисциплината „Право на ЕС”.

Участието в обучението ще е от пряка полза на всеки бъдещ съдия, прокурор или адвокат. То ще Ви даде много широки допълнителни знания, полезни на всеки практикуващ юрист – за възможността за съдебна защита на правата на гражданите на ЕС пред съюзните съдилища и пред националните съдилища, като част от системата на съюзното правосъдие, за правата, задълженията и ролята на националния юрист по правото на ЕС, за осъществяването на правосъдието на равнище Европейски съюз.

Успешното усвояване на необходимите знания ще Ви гарантира по-успешна професионална реализация, ще отвори допълнително вратите на европейските институции за Вас, ще Ви позволи да се чувствате равни с колегите си от западните университети по отношение на интеграционното право.

В рамките на обучението ще имате възможност да присъствате и на допълнителни лекции на съдии от Съда на ЕС в Люксембург (м. ноември) и наши съдии и други водещи наши и чуждестранни специалисти.Учебната програма включва следните основни групи теми:

  1. Система на съвременното международно правораздаване. Основни международни съдилища – необходими разграничения.

  2. Особености на съдебната система на ЕС. Новото от Лисабон. Взаимоотношения между Съда на ЕС и националните съдилища. Права и задължения на националния съдия.

  3. Приложимо право пред Съда на ЕС. Компетентност и функции на съдебната институция на ЕС.

  4. Процесуални отношения между съдилищата на ЕС. Вътрешна организация на системата и на отделните съдилища.

  5. Осъществяване на съдопроизводството от съюзните съдилища. Общи процесуални правила. Систематизация на производствата.

  6. Производство за преюдициално заключение – особености, предпоставки, ход на делото, последици, роля на националния съдия.

  7. Производство за нарушение на държава-членка – особености, досъдебна и съдебна фаза, ход на делото, защита на държавата и последици.

  8. Производство за отмяна на съюзен акт – основания, достъп на гражданите, ход на делото, последици.

  9. Производство за противоправно бездействие. Производства за договорна и извъндоговорна отговорност.

  10. Практически занятия по казуси по дела пред Съда на ЕС и възможност за учебно посещение на дело в Люксембург.

Лектор: Доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС

График на занятията

Г Р А Ф И К


ДАТА

ЧАС


АУДИТОРИЯ

Тема

28 май

четвъртък

18.00

255

Основни особености на съдебната система на ЕС.

29 май

петък

18.00

292

Организация и функциониране на съдилищата на ЕС.

30 май

събота

10.00

292

Основни процесуални правила пред Съда на ЕС.

31 май

неделя

10.00

Зала 200

Стопански факултет

Бл. 3

Система на производствата пред Съда на ЕС.

6 ЮНИ

събота

10.00

292

Производство за преюдициални запитвания.

7 юни

неделя

10.00
Производство за установяване на нарушения на ДЧ.


9 юни

вторник

18.00

272

Актуални проблеми в практиката на СЕС

проф. д-р Жан-Дени МУТОН, бивш Директор на Европейския университетски център в Нанси, Франция, Кавалер на Почетния легион, Почетен доктор на СУ10 юни

сряда

18.00

272


Актуални проблеми в практиката на СЕС

проф. д-р Жан-Дени МУТОН, Нанси11 юни

четвъртък

18.00

255

Актуални проблеми в практиката на СЕС

проф. д-р Жан-Дени МУТОН, Нанси12 юни

петък

18.00

292

Забрана на дискриминацията на основание гражданство – практически аспекти.

Проф. д-р Лоранс ПОТВЕН-СУЛИС, Университет на Каен, Франция13 юни

събота

10.00

292

Забрана на дискриминацията на други основания: пол, възраст, религия и т.н. – практически аспекти.

Проф. д-р Лоранс ПОТВЕН-СУЛИС, Университет на Каен, Франция18 юни

четвъртък

18.00

292/255

Производство за отмяна на акт на институция на ЕС. Други производства.1504 София, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ-ЮФ, к-т 313, 02/ 98 777 51, office@eubg.eu


Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница