JobTiger bg e първият професионален уеб сайт за подбор на персонал в България, предлагащ не само обяви за работа и по-добри кандидати, но и полезна информация за работодателите,Дата28.02.2018
Размер69.65 Kb.JobTiger.bg e първият професионален уеб сайт за подбор на персонал в България, предлагащ не само обяви за работа и по-добри кандидати, но и полезна информация за работодателите, система за онлайн оценка на кандидатури, база данни с автобиографии, професионално обучение, стажове и стипендии. Иновативни, базирани на Интернет интегрирани решения за подбор на персонал, които създават и развиват нови възможности на пазара на труда в България.
JobTiger.bg

Рекламна тарифа

В сила от Септември 2010

Статистическа информация

юни 2010

Гарантирани импресии на ден

40 000

Уникални потребители на месец

100 000Премиум рекламни позиции – първи екран


CPM, цена за

1000 импресииБанери 300x250px на първа и вътрешни страници

12 лева

Банер 728x90px на вътрешни страници, 100% ротация на седмица

2 500 лева/седмица

Банер 160х600px на вътрешни страници

5 лева

Банер 300x600px на вътрешни страници

2 500 лева/седмица

Излъчвания с фиксирана честота на потребител

+4 лева

Тежки банери до 80 kB

+1 левПремиум рекламни позиции – нестандартни формати


CPM, цена за

1000 импресииБанер с видео

+2 лева

Нестандартни банери - Floater, Expandable, wallpaper

+9 лева

Мега банер 1000x180px или 240x960px на всички страници

19 лева

Брендирани страници и секции от сайта

договарянеРекламни формати на второстепенни позиции – втори екран


CPM, цена за

1000 импресииБанер 468x60px под всички материали

3 лева

Тежки банери до 80 kB

+1 левТехнически изисквания за банери


Допустима тежест

в kB


Премиум позиции

35 kB

Второстепенни позиции

25 kB

Flash банерите трябва да са изработени във версии за Flash не по-висока от 8-ма.

Желателно е за Flash банерите да се изпращат и FLA файлове и използваните шрифтове. Заявката за реклама и рекламните материали трябва да бъдат изпратени 2 работни дни преди стартовата дата на кампанията. Заявките се потвърждават след проверка за коректност на изпратените банери. Flash банерите препоръчваме да се изпращат заедно с Back-Up файл.

Premium banner positions – first screen


CPM, price for

1000 impressionsBanners 300x250px – home and inner pages

12 lv

Banner 728x90px on inner pages, 100% rotation per week

2 500 lv/week

Banner 160х600px on inner pages

5 lv

Banner 300x600px on inner pages

2 500 lv/week

Fixed frequency broadcast for an user

+4 lv

Large banners up to 80 kB

+1 lvPremium banner positions – non-standard formats


CPM, price for

1000 impressionsBanner with video

+2 lv

Non-standard banners - Floater, Expandable, wallpaper

+9 lv

Mega banner 1000x180px or 240x960px on all pages

19 lv

Branded pages and site sections

by negotiationAdvertising formats on secondary positions – second screen


CPM, price for

1000 impressionsBanner 468x60px under all materials

3 lv

Large banners up to 80 kB

+1 lvTechnical requirements for banners


Possible size

в kB


Premium positions

35 kB

Secondary positions

25 kB

Flash banners should be worked out for Flash 8 or earlier version.

The advertisement request should be sent at least 2 working days before starting the campaign. The requests are being confirmed after verification of the correctness of the sent banners. We recommend the flash banners to be sent with FLA files, the used prints and a Back-up file.Общи условия за реклама

В сила от Септември 2010
  1. Заявката за реклама в JobTiger се осъществява на база брой импресии, за периода на кампанията и ако е необходимо съответното разпределение по дни.

  2. Рекламните заявки и материали е препоръчително да се подават поне 2 работни дни преди старта на кампанията.

  3. Заявката се счита за приета след потвърждаване на наличния инвентар, коректност на рекламните материали и подписан договор за реклама.

  4. Отчитането на заявените импресии и кликове става от професионален ad-server. Отчетите се правят периодически и анализират в края на рекламната кампания.

  5. При непълно и неточно реализиране на рекламната кампания Медиата се ангажира да компенсира във вид и срок съгласуван с рекламодателя.

  6. При прекратяване и прекъсване на рекламна кампания по вина или желание на рекламодателя, съшият заплаща частта на кампанията до деня на прекратяването, както и деня в които е прекратена и следващия ден.

  7. В една кампания могат да бъдат ротирани или подменяни неограничен брой банери, като рекламодателя заплаща такса от 50 лева за всеки нов пакет банери които подаде за ротиране или подмяна. Спирането и пускането на вече заредени банери е безплатно.

  8. Заплащането на всяка кампания става авансово, освен ако няма други уговорки в договора за реклама по сметката на:
  1. Всички цени и обеми са в Български лева без включен ДДС.
  1. Отстъпката за рекламна агенция е 20%


ПР и публикации в www.jobtiger.bg

- Публикуване на статия в секция Библиотека >> Статии:

Цена: 1000,00 лв без ДДС
В цената се включва: линк към статията на Първа страница - Работа
Размер на файла: няма ограничения.
Изисквания: българска и английска версия (англ.вариант може да е по-кратък и описващ съдържанието) + тематична картинка.

- публикуване на реклама / ПР материал в секция Библиотека >> Месечни бюлетини:

Цена: 1500,00 лв без ДДС (бюлетинът се публикува в сайта и се изпраща по и-мейл до всички абонирани потребители - основно работодатели)
Размер на файла: до 1500 символа с разстоянията. При по-голям файл се качва цялата информация като статия в библиотеката и се линква от Бюлетина към статията.

Изисквания: бълг.версия + тематична картинка

Премиум Рекламни позиции – пъри екран, първа и вътрешни страници
300 x 250 px

35kB

300 x 600 px

35kB


300 x 250 px

35kB


Премиум Рекламни позиции – вътрешни страници728x90px, 35kBВторостепенни Рекламни позиции – вътрешни страници

468x60px, 25kB

160x600px, 25kB
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница