К ъ р д ж а л и д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на окръжен съд кърджали и на районните съдилища от съдебния район през 2015 год. Годишният докладстраница1/7
Дата09.04.2018
Размер0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7О К Р Ъ Ж Е Н СЪД - К Ъ Р Д Ж А Л И


Д О К Л А Д
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ И

НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН

ПРЕЗ 2015 ГОД.Годишният доклад за 2015 г. отчита работата на Окръжен съд - Кърджали и на районните съдилища в Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино, в изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република България - защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички. Дейността на Окръжен съд – Кърджали и районните съдилища от Кърджалийския съдебен район през отчетната 2015 година е осъществявана съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, разпоредбите на Правилник за администрацията в съдилищата (издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.), както и в съответствие с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба.

Правораздавателната дейност на съда през отчетната година е обусловена от географските, демографските и икономическите характеристики на съдебния район.

Област Кърджали заема 3 216 кв. км. площ в югоизточната част на Република България, което представлява 2,9 % от територията й. Намира се в южен централен район за планиране (NUTS BG 22). Тя граничи на запад със Смолянска област, на север с Хасковска и Пловдивска области, на юг и югоизток с държавната граница на страната с Република Гърция. Дължината на общата граница на област Кърджали с Република Гърция е около 90 км. Граничното положение на областта е благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Това местоположение преди всичко обуславя значителния потенциал на област Кърджали за осъществяване на трансгранично сътрудничество.

Населението на област Кърджали към 31.12.2014 г. е 152 053 души, от които 75 684 са мъже и 76 369 жени, и с различен етнически състав - българи, турци, роми, арменци. Районът е олицетворение на българския етнически модел, сочен за пример на Балканите и в Европа заради толерантните взаимоотношения между различните етноси и религиозни групи. Живеещите в градовете на областта са 62 874, а в селата живеят 89 179 души.

Центърът на административната област е град Кърджали. Населението му към 31.12.2014 г. наброява 43 668 души. Обособил се е в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на Общината и Областта, но и на Източните Родопи.

В административно-териториалните граници на областта са включени седем общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Броят на населените места в тях е 470.

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Община Кърджали е най-голямата община (по бр. население) в Източно–родопския планински масив с територия от 574 кв. км., което е 20 % от територията на Област Кърджали и 0,51 % от територията на страната. Населението на община Кърджали към 31.12.2014 г. е 67 794 души. Общината е съставена от 117 населени места, обхванати в 47 кметства.

Община Ардино е разположена на границата на Западните и Източните Родопи върху площ от 339 кв.км. и е една от съставните общини на Област Кърджали. Тя е разположена в малко долинно разширение на река Ардинска, десен приток на река Арда в западното подножие на рида Жълти дял, Западни Родопи. На север, изток и юг граничи с общините Черноочене, Кърджали и Джебел, а на запад с общините Неделино, Мадан, Баните от област Смолян. Община Ардино заема площ от 339 кв.км., което е около 10,6% от територията на област Кърджали. Населението на община Ардино е 11 956 души с различен етнически състав - българи, турци, роми. Общината се състои от 52 населени места. Административният център на община Ардино е град Ардино с население от 3 531 души.

По отношение на природните условия община Джебел се включва в Източно родопската комплексна физикогеографска подобласт на Рило-Родопската област. Общината е в съседство с общините: Кърджали, Момчилград, Ардино, Златоград, Неделино и Кирково. Община Джебел отстои на 285 км. от столицата гр.София и на 20 км от Областния център – гр.Кърджали. Община Джебел заема площ от 229 кв.км. площ. Населението на община Джебел към 31.12.2014 г. е 8 248 души. Преобладаващата част от населението е съсредоточено в общинския център гр. Джебел. Общината се състои от 48 населени места. Центърът на община Джебел е град Джебел с население от 3 132 души.

Община Кирково се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Кърджали. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция. Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км. Населението на общината към 31.12.2014 г. наброява 21 535 души. Общината е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Центърът на община Кирково е село Кирково. Урбанистичната структура включва - общинският център с. Кирково, 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000 души) и 66 населени места с население под 1000 души.

Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ от 843,3 кв. км. и с население в общинския център - гр. Крумовград - 4 816 души. Граничи с общините Ивайловград, Маджарово, Кърджали, Стамболово, Момчилград и Кирково, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция. Населението на община Крумовград към 31.12.2014 г. е 17 398 души. Общината е съставена от 78 населени места – общинският център гр. Крумовград, 7 големи села – Вранско, Голяма Чинка, Горна Кула, Звънарка, Полковник Желязово, Поточница и Рогач (с население над 1000 души), 56 средно големи села (с население между 200 и 1000 души) и 14 малки села (с население под 200 души). Без постоянно население е с. Бойник.

Община Момчилград е разположена върху площ от 358 кв.км. Населението на община Момчилград към 31.12.2014 г. е 15 906 души. Общината е съставена от 47 селища повечето от които са с население под 200 души, а едно от селищата е обезлюдено-с. Юнаци. По-големи села са Груево и Звездел. Център на общината е гр. Момчилград с население 7 727 души.

Община Черноочене е разположена в северозападната част на Кърджалийска област и граничи с общините Кърджали и Ардино. В западната и северната си част общината има общи граници с община Баните от Смолянска област и с общините Асеновград и Първомай от Пловдивска област, докато на север-североизток граничи с общините Хасково и Минерални бани от Хасковска област. Общината заема площ от 327 кв.км., което представлява 10,2 % от Кърджалийска област. Общия брой на населението в общината към 31.12.2014 г. е 9 216 души. Общината е съставена от 51 села, от които единствено село Комунига е с население над 1 000 души. Общинският център е село Черноочене.  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница