К о н с п е к т по Дескриптивна геометрияДата10.02.2018
Размер25.36 Kb.
К О Н С П Е К Т

по Дескриптивна геометрия

специалност "Геодезия" 1. Безкрайни елементи. Разширено евклидово пространство. Хомология. Афинна хомология.

 2. Афинен образ на окръжност. Конструкции, свързани с построяването на елипса.

 3. Монжова проекция. Изобразяване на точка, права, равнина и взаимните им положения.

 4. Основни афинни задачи - изобразяване на равнина през дадена точка, успоредна на дадена равнина; пресечница на две равнини; пробод на права с равнина. Перпендикулярност между права и равнина.

 5. Помощни проекционни равнини и приложението им за решаване на метрични задачи - намиране на дължина на отсечка, ъгли, разстояние от точка до равнина и до права, ос на кръстосани прави.

 6. Изобразяване на фигури и тела.

 7. Аксонометрия. Изобразяване на точка, права, равнина и взаимните им положения.

 8. Афинни задачи - пресечница на две равнини, пробод на права с равнина.

 9. Видове аксонометрични проекции. Наклонени аксонометрични проекции с приложение в практиката - кавалиерна проекция, кабинетна проекция, военна проекция. Изобразяване на аксонометрична проекция на обект по дадена монжова скица.

 10. Правоъгълна аксонометрия - свойства. Правоъгълни аксонометрични проекции с приложение в практиката - правоъгълна изометрия и правоъгълна диметрия.

 11. Равнинни сечения на ръбести тела.

 12. Равнинни сечения на цилиндри.

 13. Равнинни сечения на конуси. Равнинни сечения на сфери.

 14. Централна проекция. Изобразяване на точка, права, равнина и взаимните им положения.

 15. Афинни задачи - пресечница на две равнини, пробод на права с равнина. Метрични задачи - построяване на нормала към равнина, намиране на ъгъл между две прави, между права и равнина, дължина на отсечка чрез измерителна точка.

 16. Склопяване на равнина. Изобразяване на ръбести тела.

 17. Изобразяване на окръжност. Изобразяване на обли тела.

 18. Изобразяване на обект по метода на свободната перспектива.

 19. Изобразяване на окръжност по метода на свободната перспектива. Изобразяване на обект, съдържащ цилиндрични елементи.

 20. Котирана проекция. Изобразяване на основните геометрични обекти и взаимните им положения.

 21. Основни задачи в котирана проекция – пробод, пресечница, перпендикулярност, метрични задачи, полагане на права с даден наклон в дадена равнина и полагане на равнина с даден наклон по дадена права.

 22. Склопяване на равнина. Изобразяване на тела.

 23. Топографски повърхнини – основни понятия и елементи. Сечения на топографска повърхнина с равнина и пробод с права. Склонови и стръмни линии, склонови повърхнини.

 24. Трасиране на път с площадка през топографска повърхнина. Построяване на напречен и надлъжен профил.


Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Д.Чорбаджиев. Дескриптивна геометрия, София, 2002.

2. Н. Узунов, Г. Петров, С. Димитров, дескриптивна геометрия І,ІІ, изд. “Техника” , София, 1963.

3. Н. Данаилова, Л. Велинова, Аксонометрия, София 2009.

4. В. Радулов, И. Първанова, Ръководство по дескриптивна геометрия: Монжова проекция, София, 2006.

5. В. Радулов,И. Първанова, Ръководство по Дескриптивна геометрия: Равнинни сечения, София, 2006.6. В. Радулов,И. Първанова, Ръководство по Дескриптивна геометрия: Котирана проекция, София, 2006.

7. Н. Данаилова, Геометрични основи на перспективата, София, 2008.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница