Качество на атмосферния въздух мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв-русе като част от нсмос – подсистема „Въздух”страница6/13
Дата22.11.2017
Размер1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  1. Ерозия на почвите

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивен протичащ деградационен процес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за селскостопанско производство, така и като основа на природната среда.

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата.
Ветрова ерозия на територията на общините в области – Русе, Разград и Силистра
Източник: Изпълнителна агенция по околна седа, 2015 г.

Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост на почвите към дефлация.


Съгласно действащите международни стандарти – мерните единици са: за площ – хектари (ha); за загуба на почва – тона (t).

Според използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ (http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html) рискът от ветрова ерозия на територията на Р България може да се степенува в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др.


Табл. 6 Оценка на риска от ерозия на почвите на контролираната територия

Степен на ерозионен риск
Интензитете (t/ha/y)

Слаб

0.5 - 1

Слаб до умерен

1.01 - 2.0

Умерен

2.01 - 10

Умерен да висок

10.01 - 20

Висок

20.01 - 50

Много висок

> 50.01
Степен2015

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

ОБЛАСТ РАЗГРАД


ЗАВЕТ


0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

12702.651

12702.651

1 Слаб действителен риск

13358.1

0

13358.078

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

13358.1

12702.651

26060.729

Почвени загуби (t)

1155.6

0

1155.629

ИСПЕРИХ

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи
15286.278

15286.278

1 Слаб действителен риск

21257.2

0

21257.235

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

21257.2

15286.278

36543.513

Почвени загуби (t)

4380.5

0

4380.453

КУБРАТ

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

14910.001

14910.001

1 Слаб действителен риск

26104.1

0

26104.089

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

26104.1

14910.001

41014.09

Почвени загуби (t)

1762.9

0

1762.945

ЛОЗНИЦА

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

262.5

11024.694

11287.154

1 Слаб действителен риск

14024.5

0

14024.482

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

14286.9

11024.694

25311.635

Почвени загуби (t)

1787.9

0

1787.851

РАЗГРАД

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

29392.774

29392.774

1 Слаб действителен риск

34366.6

0

34366.568

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

34366.6

29392.774

63759.341

Почвени загуби (t)

2969.5

0

2969.515

САМУИЛ

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

9480.4

9480.4

1 Слаб действителен риск

3088.0

0

3087.956

2 Слаб до умерен действителен риск

7527.0

0

7526.968

3 Умерен действителен риск

3536.5

0

3536.467

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

14151.4

9480.4

23631.791

Почвени загуби (t)

22303509.5

0

22303509.53

ЦАР КАЛОЯН

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

11274.822

11274.822

1 Слаб действителен риск

2383.3

0

2383.312

2 Слаб до умерен действителен риск

3362.2

0

3362.211

3 Умерен действителен риск

6895.8

0

6895.8

4 Умерен до висок действителен риск

65.3

0

65.322

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

12706.6

11274.822

23981.467

Почвени загуби (t)

25333535.9

0

25333535.9

ОБЛАСТ РУСЕ


БОРОВО

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

11155.253

11155.253

1 Слаб действителен риск

392.5

0

392.505

2 Слаб до умерен действителен риск

2007.0

0

2006.952

3 Умерен действителен риск

10695.3

0

10695.327

4 Умерен до висок действителен риск

470.1

0

470.079

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

13564.9

11155.253

24720.116

Почвени загуби (t)

45471071.1

0

45471071.08

БЯЛА

Ниви

Други територии

Общо за цялата територия на общината

0 Без риск и неидентифицирани площи

0.0

17153.924

17153.924

1 Слаб действителен риск

19505.9

0

19505.868

2 Слаб до умерен действителен риск

0.0

0

0

3 Умерен действителен риск

0.0

0

0

4 Умерен до висок действителен риск

0.0

0

0

5 Висок действителен риск

0.0

0

0

6 Много висок действителен риск

0.0

0

0

Площи (ha)

19505.9

17153.924

36659.792

Почвени загуби (t)

1957.7

0

1957.654
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница