Кандидатдокторантски изпит по Европейския докторат „литературите на обединена европа” (dese)Дата29.07.2017
Размер28.52 Kb.


КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ
по Европейския докторат

ЛИТЕРАТУРИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА” (DESE)на тема: „Образи на Ориента” (Visions de l'Orient)

Докторантът получава възможност да разработи дисертация в рамките на европейско сътрудничество между университетите-партньори - от Болоня (Италия), Краков (Полша), Клермон Феран(Франция), Клуж (Румъния), От-Алзас (Франция), Солун(Гърция), София(България), Валядолид (Испания) и др.Език-посредник на доктората е френският. Допълнително, специфичният „тематичен език” за този випуск е гръцки (или английски език).

За по-подробна информация: доц. дфн Р. Л. Станчева, тел.: 9308-205; 9812646; R.L.Stantcheva@gmail.comВъпроси за изпит:

  1. Европейските литературни общувания: България, Балканите, Западна Европа.

  2. Развитието на българското сравнително литературознание.

  3. Преводната рецепция на европейските литератури в България: периодизация и особености. Примери от три европейски литератури по избор на кандидата.

  4. Имагологията и въпросът за идентичностите. С примери от три литератури по избор на кандидата.

  5. Eтнорелигиозен мит и литературен мит. Сакралното и профанното време.

  6. Тематологията в сравнителното литературознание.

  7. От пътеписа до романа.

  8. Литературна история и литературни години.

Библиография:

Задължителна библиография:

- Brunel, Pierre. Dictionnaire des mythes littéraires. 1991.

- Chevrel, Yves. La littérature comparée. 1991.

- Précis de littérature européenne. Sous la dir. de Béatrice Didier.  Paris, PUF, 1998.

- Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. София, 1986, с. 60-79; 188-218.

- Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009.

- Елиаде, М. Сакралното и профанното. Велико Търново, 1998.

- Образът на "Другия" на Балканите. Академично изд. "М. Дринов", С., 1995.

- Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 1-6, 2000 – 2004. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2004.

- Протохристова, Клео. Западноевропейска литература. Пловдив, (2 изд.) Летера, 2003, 293-306.

- Саид, Ед. Ориентализмът. София, Кралица Маб, 1999.

- Станчева, Румяна Л. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.

- Тодорова, Мария. Балкани – балканизъм. София, 1999 или следващи издания.
Допълнителна библиография:

- Claudon, Francis. Precis de littérature comparée, 1992.- L'Europe, La France, les Balkans : Littératures balkaniques et littératures comparées / Roumiana Stantcheva / Alain Vuillemin. - France : Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, 2001.

- Богданов, Б. Мит и литература. София, 1998.

- Генчев, Николай. Франция в българското духовно възраждане. София, СУ „Кл. Охридски”, 1979.

- Голдсуърти, Весна. Измислянето на Руритания. Империализмът на въображението. София, Изд. Кралица Маб, 2003.

- Димитрова, Елка. Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). София, Изд. център „Боян Пенев”, 2001.

- Елеазар Мелетински. Поетика на мита. С., 1995, с. 131- 165; с. 386 - 416.

- Милена Кирова, Проблематичният реализъм. София, изд. Просвета, 2002.

- Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература. І - ІV. София, Кръгозор, 2000 – 2007.


-Аретов, Николай. Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в английската литература. - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cf8ycJI_WysJ:www.slovo.bg/showwork.php3%3FAuID%3D38%26WorkID%3D7727%26Level%3D1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&source=www.google.bg

- Афеян, Наталия, Милена Кирова. Волният Ориент или „турската” тема в оперите на Моцарт. -http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0NGvs9sVMjEJ:liternet.bg/publish2/mkirova/mocart.htm+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&cd=5&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&source=www.google.bg


- http://www.rilune.org/index.htm


- http://www2.lingue.unibo.it/dese/

Документи се подават от 01.09.2011 до 31.10.2011 г. в стая 214 - Ректорат
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница