Карта за оценяване на трансформиращ преразказДата28.10.2018
Размер61.26 Kb.

Карта за оценяване на трансформиращ преразказ
Критерии


точки

1

По отношение на съдържанието на художествения текст ученикът:


Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито.

Предава съдържанието вярно и в съответствие с развитието на действието, но пропуска някои епизоди.

Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието.

Предава съдържанието като цяло, но допуска смислова неточност при един или няколко епизода.

Предава съдържанието като цяло, но пропуска отделни епизоди и допуска смислово несъответствие.

Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитие на действието.

6

54

3

21

02

Изпълняване на дидактическата задача:

Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дадактическата задача, и сбито – епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

Се съобразява с дидактическата задача; прилага уместно техниките на сбитото и на подробното преразказване, но пропуска необосновано елементи на описание, повествование и/или разсъждение в художествения текст.

Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предава сбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди.

Като цяло се съобразява с дидактическата задача и не променя смисъла на художествения текст, но предава сбито и пропуска необосновано епизод /епизоди/.

Непоследователно изпълнява дидактическата задача, но запазва смисъла на художествения текст.

Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване.


6
5
4


3

2

1


0


3

Изграждане на микротекстовете с коментарен /интерпретативен/ характер


Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение /от аналитичен или интерпретативен характер.

Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст.

Преразказва, като допуска елементи на разсъждение и “дописва” художествения текст, с което променя неговия смисъл.

2

10


4
Преобразуване на пряка реч

Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения.

Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи.

Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянето й.

Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка.

Не умее да преобразува пряката реч в непряка, поради което не преразказва диалозите или монолозите в художествения текст и/или предава директно пряката реч.

4

32

1

0
5
Използване на основно глаголно време

Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения.

Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки в неговата употреба.

Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения.

Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

4

32

1

0
6
Спазване на граматична, правописна и пунктуационна норма

Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

Допуска единични пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

Допуска единични правописни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

Допуска груби и повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

Проявява явна езикова некомпетентност.


7

65

4

32

1

0
7
Лексикална култура

Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.

Допуска единични лексикални неточности.

Допуска повтарящи се лексикални грешки.

Употребява стилово неуместни думи и изрази; използва неподходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.


3

21

08

Графично оформление на преразказа

Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малки букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост.

Допуска единични грешки при отделяне на думите и/или при пренасянето им на нов ред.

Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост.

Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо.

3

21

0


Общ брой точки от всички критерии


Преразказът се оценява с 0 точки и в случаите, когато ученикът е: Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към изпитния текст. Писал нечетливо до степен на неразбираемост.
Таблица за цифрово приравняване на 35 точки в оценки: 0-9 - Слаб 2 ; 10-11- Среден 3,00 ; 12-13-Среден 3,25 ; 14-15- Добър 3,50 ; 16- 17Добър 3,75 ; 18-19- Добър 4,00 ; 20-21- Добър 4,25 ; 22-23- Мн. доб. 4,50 ; 24-25-Мн. доб. 4,75 ; 26-27- Мн. доб. 5,00 ; 28-29- Мн. доб. 5,25 ; 30-31- Отличен 5,50 ; 32-33 - Отличен 5,75 ; 34- 35 - Отличен 6


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница