Катедра "химия" Факултет: кттДата16.10.2018
Размер35.8 Kb.

ТЕХНИЧЕСКИ


УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЯ

Катедра “ХИМИЯ”

Факултет: КТТ


Фак. No: 10027031

Дилян Стефанов Чернев

Специалност:

Упражнение: 5

Полимерни материали

Асистент:

1. Теоретична обосновка:

Полимерите са високомолекулни съединения, чиито макромолекули се състоят от голям брой многократно повтарящи се и с еднакъв или различен строеж елементарни структурни звена, свързани помежду си с ковалентни химични връзки Записват се съответно в най-общия случай по следния начин (-А-)n, където А е структурно звено. Например високомолекулното съединение полиетилен се състои от многократно повтарящи се елементарни структурни звена – СН2 – СН2 –. Молекулата на полиетилен може да бъде записана по следния начин: [ CH2 – CH2 – ]2. Броя на елементарните звена (n) в молекулата се нарича степен на полимеризация: , където М – средната молекулна маса на полимера, а т – молекулната маса на елементарното, наречено полимерно звено.

Полимерите биват природни, изкуствени и синтетични: неорганични, органични и елементорганични. Характеризират се със специфични свойства, различни от свойствата на нискомолекулните съединения. При разтваряне в органични разтворители полимерите предварително набъбват, а разтворите им са с висок вискозитет. Якостно-деформационните им свойства зависят от температурата, характера и продължителността на натоварването, структурата на полимера и други фактори.

Полимерите са нелетливи вещества. В зависимост от фазовото им състояние (аморфни и кристални) при нагряване те преминават от твърдо във високоеластично и вискознотечно състояние. Характеризират се с температури на крехкост, на встъкляване, на топене, на втечняване, на разлагане – средни температури на температурен интервал. Преработват се във високоеластично състояние, при което приемат определена форма и след охлаждане я запазват.
Опит 1: Идентифициране на полимер по външен вид и горене;
Опит 2: Определяне на химичните им устойчивост спрямо киселини и основи;
Резултатите са дадени в следната таблица:


Полимер

Поведение при горене

Отнасяне към ко.HNO3 и NaOH

Външен вид

Други особенности при горене

1.Полиетилен

[-CH2-CH2]nГори със синкав пламък, остава еластичен

Неустойчив на киселини и основи

Зелени и бели гранули

Мирис на парафин

2. Полидинил хлорид

[-CH2-CH-]n

|

C


Яркожълт пушлив пламък, извън пламъка не гори

Устойчив на киселини и основи

Червени и черни гранули

Мирис на хлороводород

3. Полистирол

[-CH2-CH-]n

|

6Н5Гори с нисък пламък

Устойчив на киселини и основи

Сини пръчици, жълти гранули, мек

Отделят се сажди и спец. Миризма

4. Полиамид

[-NH2-(CH2)5-CO-]Трудно запалим

Разяжда се в HNO3

Безцветни гранули

Мирис на изгорели

5. Политротилен

[-CH2-CH-C]n|

CH3Синкаво-жълт пламък

Устойчив на киселини

Големи бели гранули, твърди

Мирише на прафин

6. Фенопласт


Гори слабо извън пламъка

Устойчив на киселини

Твърди гранули

Образува пепел, мирис на фенолБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница