Катедра „Пътища” агенция „пътна инфраструктура”Дата07.08.2018
Размер123.65 Kb.
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Катедра „Пътища”

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
организират
под патронажа на

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

и

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩА

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А

П Р О Г Р А М А
водеща тема:
Съвременни европейски норми за проектиране на пътища
с водещи лектори

………………………………………………..Технически Университет – Дрезден

гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Рисорт“

30 септември - 3 октомври 2015 г.

ОРГАНИЗАТОРИ:

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Катедра „Пътища”

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)


ПАРТНЬОРИ:

Камара на строителите в България (КСБ)

Българска браншова камара „Пътища” (ББКП)

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ)

Сдружение на пътните инженери и консултанти (СПИК)

Сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС)

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП)

Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ (БФТИ)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р инж. Красимир Петров, Ректор на УАСГ


ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния Съвет (УС) на АПИ

 2. проф. д-р инж. Николай Михайлов – Ръководител на катедра „Пътища”, УАСГ

 3. инж. Светослав Глосов – Председател на УС на КСБ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

проф. д-р инж. Иван Трифонов – УАСГ, Катедра „Пътища”


ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

 1. проф. д-р инж. Иван Трифонов – УАСГ, Катедра „Пътища”

 2. проф. д-р инж. Петър Стефанов – УАСГ, Катедра „Пътища”

 3. проф. д-р инж. Румен Миланов – УАСГ, Катедра „Пътища”

 4. проф. д-р инж. Костадин Топуров – УАСГ, Катедра „Транспортни съоръжения”

 5. доц. д-р инж. Димо Кисов – ВСУ „Любен Каравелов“, Катедра „Строителни конструкции“

 6. Рая Цветкова – Началник на отдел в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“, МРРБ

 7. инж. геол. Георги Златев – Директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“, АПИ

 8. Анатолия Узунова – Държавен експерт в дирекция „Национална транспортна политика“, МТИТС

 9. инж. Веселин Димитров – Директор на „Институт по пътища и мостове“

 10. Иван Бойков – Изпълнителен директор на КСБ

 11. Валентин Зарев – Председател на секция „Проектиране и строителен надзор“, КСБ

 12. Росен Колелиев – Член на УС и председател на секция „Инженерна инфраструктура“, КСБ

 13. Иван Мирински – Зам.-председател на УС на КСБ

 14. инж. Павел Диковски – Председател на УС на ББКП

 15. инж. Андриана Георгиева – Изпълнителен директор на ББКП

 16. д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

 17. Никола Шамаранов – Член на УС на ББАПБ

 18. инж. Румен Михайлов – Председател на УС на БАИТС

 19. инж. Асен Антов – Изпълнителен директор на НКСИП

 20. инж. Евгени Чачев – Член на УС на БФТИ

 21. инж. Алекси Кесяков – Секретар на държавната обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

 22. инж. Митко Порязов – Директор Областно пътно управление – Бургас

 23. Боян Тодоров – Фирма „Бетапроинвест“ ООД

 24. инж. Стефан Василев – фирма „Мотмакдоналд-България“ ЕООД

 25. инж. Иван Митрев – фирма ГБС „Инфраструктурно строителство“ АД

 26. Наталия Малчева – Главен редактор на сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“

 27. Ренета Николова – Главен редактор в. „Строител“

 28. Венета Кръстева – Управляващ партньор на „Градът Медиа Груп“

 29. Весела Цолова – „Парадигма2“ ЕООД

 30. инж. Ванина Попова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 31. инж. Десислава Паунова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 32. д-р инж. Ирена Сулай – УАСГ, Катедра „Пътища”

 33. инж. Маргарита Иванова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 34. инж. Марин Дончев – УАСГ, Катедра „Пътища”

 35. инж. Христо Грозданов – УАСГ, Катедра „Пътища”


ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО:

 1. проф. д-р инж. Румен Миланов – УАСГ, Катедра „Пътища”

 2. инж. Митко Порязов – Директор Областно пътно управление – Бургас

 3. Весела Цолова – Национална Медийна Група

 4. инж. Ванина Попова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 5. инж. Десислава Паунова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 6. д-р инж. Ирена Сулай – УАСГ, Катедра „Пътища”

 7. инж. Маргарита Иванова – УАСГ, Катедра „Пътища”

 8. инж. Марин Дончев – УАСГ, Катедра „Пътища”

 9. инж. Христо Грозданов – УАСГ, Катедра „Пътища”

 10. Валентина Милева – Секретар на Изпълнителното бюро – УАСГ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:

инж. Ванина Попова – УАСГ, Катедра „Пътища”


КООРДИНАТОР ЗА ГЕРМАНИЯ

проф. д-р инж. Йоахим Шнайдер – Висше училища за техника и икономика, Дрезден


ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ:

Списание „Транспортно строителство и инфраструктура“, УАСГ

Прокурист: инж. Христо Грозданов

Телефон: +359888919171

Е-mail : conferencia.roads@gmail.com

Данни за превод на средства:

 • Фирма: „Инфраструктура и транспортно строителство“ ЕООД

 • Банкова сметка в лева

 • Получател: ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

 • Банка: УниКредит Булбанк АД

 • IBAN: BG42UNCR70001521758982

 • Банков код: UNCRBGSF

 • Основание: Участие/ Спонсориране на конференция по пътищата

Всички участници и спонсори превеждат сумите на горепосочената сметка.
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Фирма „Национална медийна група” ООД

Управител: Весела Цолова

Тел. +35929803084; +35929813125; мобилен +359887235275

Е-mail : paradigma2@abv.bg
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

Сп. „Транспортно строителство и инфраструктура”, в-к „Строител”, в-к „Строителство Градът“ и в-к „Движение”.


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

Официалните езици са български и английски с осигурен симултантен превод.


КОНТАКТИ:

инж. Маргарита Иванова – Координатор, тел: +359886664495,e-mail: conferencia.roads@gmail.com, web: www.conferenceroad.bg

проф. д-р инж. Иван Трифонов – Изпълнителен директор, тел: +359888230003

инж. Ванина Попова – Организационен секретар, тел: +359887423216

инж. Десислава Паунова – Координатор финансови въпроси и реклама,тел:+359884225944

д-р инж. Ирена Сулай – Координатор заявки, тел: +359887582095

инж. Марин Дончев – Координатор международни отношения, тел: +359884649955

инж. Христо Грозданов – Координатор финансови въпроси и реклама, тел: +359888919171
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Промоционална такса до 25.09.2015г. – 350 лв. без ДДС

Редовна такса след 28.09.2015г. – 500 лв. без ДДС

Таксите включват три нощувки на база All Inclusive (закуска, обяд, вечеря и всякакви български напитки - алкохолни и безалкохолни от 11:00 – 23:00 часа), както и всички други разходи по конференцията.

За участници в конференцията се считат лицата, които вече са превели таксата за участие. Заявката за участие се попълва в интернет страницата на конференцията, в раздел РЕГИСТРАЦИЯ: www.conferenceroad.bg. След попълване на заявката за участие се получава генериран отговор на посоченият адрес с прикачена проформа фактура, на базата, на която трябва да бъде да се извърши плащане. Данни за банковата сметка са посочени в проформа фактурата.


РЕЗЮМЕТА И ДОКЛАДИ

Резюмето на всеки доклад трябва да бъде написано на български или английски език и да бъде в обем до 15 реда. В него се дава заглавието на доклада, имената на авторите, e-mail адрес, пощенски адрес за кореспонденция, снимка паспортен формат, автобиографични данни, както и предпочитаното тематично направление.Резюметата се изпращат до проф. д-р инж. Петър Стефанов на адрес: conferencia.roads@gmail.com, като крайният срок за изпращане е 1 септември 2015г. Задължително е изпращането на резюмета в писмена форма.

Всеки доклад трябва да бъде написан на български или английски език, като обемът му не трябва да превишава 10 страници.Научните доклади се изпращат до проф. д-р инж. Петър Стефанов на адрес: conferencia.roads@gmail.com, като крайният срок за изпращане е 15 септември 2015г. Задължително е изпращането на научните доклади в писмена форма.

Изнасянето на научните доклади под формата на презентация по време на конференцията не трябва да превишава 15 минути.

Приетите научни доклади ще бъдат издадени на компакт диск (CD) и раздадени на официалната вечер на конференцията.
СПОНСОРИ

По решение на организационния комитет на VIІІ-та национална конференция по пътища спонсорите се разделят на следните четири категории:


Генерални спонсори: за суми над 10 000 лв. без ДДС.


 • Право на 15 минутно участие (презентация или доклад), в сесия по избор.

 • Представяне на спонсора като „Генерален спонсор“.

 • Поставяне логото на генералния спонсор на първостепенно място на рекламното пано, което е позиционирано на видно място в залата по време на конференцията.

 • Фирмено лого на първостепенно място върху всички съпътстващи конференцията материали.

 • Позициониране на логото на спонсора на централно място в интернет страница на конференцията за период от подписване на договора до края на календарната година.

 • Право за поставяне на фирмени банери в залата за конференцията, фоайето и централния вход на хотела, в който ще се провежда конференцията.

 • Поставяне на фирмени каталози и рекламни материали в рекламната чантичка на конференцията.

 • Отразяване на генералния спонсор в прессъобщенията преди и след конференцията от медийните партньори.

 • Изготвяне на ПР статия и/или графичен материал за дейността на генералния спонсор в медийния партньор – 2 стр. в брой по избор през текущата година.

 • Право за разполагане на рекламен щанд (собствен или предоставен от организаторите) във фоайето пред конферентната зала – първи избор за местоположение.

 • Предоставяне на 5 бр. безплатни покани за участие в конференцията.


Златни спонсори: за суми над 5 000 лв. без ДДС.


 • Право на 10 минутно участие (презентация или доклад), в сесия по избор – след направен избор от генералните спонсори.

 • Представяне на спонсора като „Златен спонсор“.

 • Фирмено лого на второстепенно място върху всички съпътстващи конференцията материали.

 • Позициониране на логото на спонсора на централно място (след генералния спонсор) в интернет страница на конференцията за период от подписване на договора до края на календарната година.

 • Поставяне на фирмени каталози и рекламни материали в рекламната чантичка на конференцията.

 • Публикуване на графичен материал предоставен от златния спонсор в медийния партньор – 1 стр. в брой по избор през текущата година.

 • Право за поставяне на фирмени банери в залата за конференцията, фоайето и централния вход на хотела, в който ще се провежда конференцията.

 • Право за разполагане на рекламен щанд (собствен или предоставен от организаторите) във фоайето пред конферентната зала – втори избор за местоположение.

 • Предоставяне на 3 бр. безплатни покани за участие в конференцията.


Сребърни спонсори: за суми над 2 500 лв. без ДДС.


 • Фирмено лого поставено след логата на генералните и златни спонсори на рекламното пано, което е позиционирано на видно място в залата по време на конференцията.

 • Представяне на спонсора като „Сребърен спонсор“.

 • Публикуване на логото на спонсора в интернет страница на конференцията за период от подписване на договора до края на календарната година.

 • Поставяне на фирмени каталози и рекламни материали в рекламната чантичка на конференцията.

 • Публикуване на графичен материал предоставен от златния спонсор в медийния партньор – ½ стр. в брой по избор през текущата година.

 • Право за поставяне на фирмени банери в залата за конференцията, фоайето и централния вход на хотела, в който ще се провежда конференцията.

 • Право за разполагане на рекламен щанд (собствен или предоставен от организаторите) във фоайето пред конферентната зала – избор след другите спонсори.

 • Предоставяне на 1 бр. безплатна покана за участие в конференцията

За спонсори на конференцията се считат фирми, които са сключили договор за спонсорство с фирмата за финансово обслужване.

За допълнителна информация желаещите за спонсорство да се свържат с инж. Христо Грозданов на тел: +359888919171.За допълнителни услуги – по договаряне.
ПРОГРАМА


СРЯДА, 30 септември 2015г.

14.00 - 20.00 часа - Пристигане, регистрация, настаняване

Регистрацията ще се извърши във фоайето на хотела - до рецепцията

19:00 - 21:00 часа - ВечеряЧЕТВЪРТЪК, 1 октомври 2015г.

8.30 - 9.30 часа - Пристигане, регистрация, настаняване

Регистрацията ще се извърши във фоайето на хотела - до рецепцията

9.30 – 10.00 часа - Откриване и приветствиеМодератор проф. д-р инж. Иван Трифонов

- Откриване на конференцията: инж. Павел Диковски


- Приветствия:

1. проф. д-р инж. Красимир Петров - Ректор на УАСГ

2. Лиляна Павлова – Министър на МРРБ

3. Ивайло Московски – Министър на МТИТС

4. инж. Лазар Лазаров – Председател на УС на АПИ

5. инж. Асен Антов – Изпълнителен директор на НКСИПІ - ва сесия

ПЪТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ – ЕЛЕМЕНТ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Модератор: проф. д-р инж. Николай Михайлов

ІI - ра сесия

СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА

Модератор: проф. д-р инж. Иван Трифонов

ІIІ - та сесия

УСТОЙЧИВА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Модератор: проф. д-р инж. Румен Миланов

ПЕТЪК, 2 октомври 2015г.

IV – та сесия

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА

Модератор: проф. д-р инж. Петър Стефанов

V - та сесия

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Модератор: проф. д-р инж. Костадин Топуров

VI - та сесия

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Модератор: проф. д-р инж. Николай Михайлов

VII - ма сесия

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА

Модератор: инж. Павел Диковски и инж. Алекси Кесяков

Официална вечеря!!СЪБОТА, 3 октомври 2015г.

7.00 - 12.00 часа - Закуска и отпътуване на участницитеКаталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница