Класификации авиация военнаДата15.10.2018
Размер89.69 Kb.
КЛАСИФИКАЦИИ
Авиация - военна

Авиация - гражданска

Авиация - РВД

Автоматизация на производството

Автомобили, Автосервизни услуги

Автомобилостроене - товарно

Автопревозвач

Автосервизи

Автотранспорт

Агробизнес

Агроикономика

Агроном


Агроном - полевъдство

Агроном - растителна защита

Административно и стопанско управление

Администрация

Администрация и бизнес консултации

Актьор


Актьор - театрален

Актьор - театър

Антиквар

Архитект

Архитект - градостроител

Архитект - дизайн и пространствено оформление

Архитект - интериор

Архитект - консултант

Архитект - проектант

Архитект - сградостроене

Архитект – урбанист

Архитектура - вътрешна

Архитектура - ландшафна

Архитектура - мениджмънт

Архитектура - паркова

Архитектура ландшафна

Архитектурен дизайн

Банкер


Банков експерт

Банков мениджмънт

Банкова и застрахователна дейност

Банково дело

Банково дело - финансови институции

Банково дело и застраховане

Банково дело и финанси

Библиотеки

Бизнес администрация

Бизнес консултации, образование

Бизнес оценки и инвестиции

Биология


Биотехнологии

Благоустройство и комунални услуги

В и К

ВагоностроенеВалутни операции

Ветеринарен лекар

Взривно дело

ВиК - мрежи и съоръжения

Винопроизводител

Винопроизводство и лозарство

Високи технологии IT

Водни съоръжения

Военно дело

Военноморска дейност

Военнослужащ

Външнотърговска дейност

Вътрешен дизайн, мениджмънт

Газоснабдяване

Геодезист

Геодезия и кадастър

Геология

Горивни материали

Горско стопанство

Гражданско инженерство

Гранична полиция

Графичен дизайн

Далекосъобщения

Данъчен експерт

Данъчна администрация

Данъчна служба

Данъчна служба - ревизор

ДВГ - изпитател

Двигатели - вътрешно горене

Дизайнер - реклама

Дизайнер, производител - облекло

Дилър


Дипломация

Дървообработване

Държавен апарат

Държавна администрация

Държавна власт

Държавни институции

Екология

Екопочистване и биопродукти

Експерт по тютюна

Експорт - машини и резервни части

Експорт цитрусови плодове

Електро уреди

Електроника

Електроника - автомобили

Електроника за животновъдството

Електроника и търговия

Електронна търговия

Електронно-изчислителна техника

Електрообзавеждане, проектиране

Електрооборудване

Електропромишленост

Електроразпределение

Електроснабдяване

Енергетик

Енергетика - когенерация

Енергетика - промишлена и битова

Енергоконсулт

Енергопроизводство

Енергоремонт

Енология


Животновъдство

Животновъдство и земеделие

Журналист

Журналист - вестници

Журналист - издател

Журналист - кабелна телевизия

Журналистика - ТВ оператор

Журналистика - кабелна ТВ

Журналистика - печат

Журналистика - писател

Журналистика - радио

Журналистика - ТВ

Журналистика - телевизия

Законодателна власт

Законодателна власт, вътрешни работи

Застрахователно дело

Застрахователно и банково дело

Здравен мениджмънт

Здравеопазване

Земеделие

Златар

ЗооинженерствоЗъботехник

Зърнопреработване

Зърнопроизводство

Издател


Издателско-продуцентска дейност - музикална

Издателство - книгоиздаване

Издателство и реклама

Изкуствовед

Изпитване селскостопански машини

Изчислителна техника

Икономика - статистика - лесо-инженер

Инвестиции и банки

Инвестиционна дейност

Индустриална камара

Индустрия

Инженеринг

Иновации

Интернет технологии

Информатика

Информационни технологии

Информационно обслужване

Историк


Кетеринг

Кино - продуцент режисьор

Киноразпространение

Кожухарство

Композитор

Компютри и компютърни мрежи

Компютрни технологии

Компютърно обучение

Комунална дейност

Комунална дейност, Екология

Конструктор

Консултант

Консултант - администрация

Консултант - анализи

Консултант - данъчно законодателство

Консултант - енергетика

Консултант - инфрастр. проекти и енергетика

Консултант - недвижими имоти

Консултант - приватизация

Консултант - публична администрация

Консултант - развитие на бизнеса

Консултант - селско стопанство и инвестиции

Консултант - трудово-правни въпроси

Консултант - управление

Консултант - управление

Консултант - управление на човешките ресурси

Консултант - управленски системи

Консултант - финанси

Консултант по тютюна

Консултант-пивопроизводство

Консултантски услуги

Контрол и изпитания

Контролна държавна администрация

Конфекция

Кооперативен сектор

Корабна електротехника

Корабни машини и механизми

Корабно агентиране

Корабно снабдяване

Кораборемонт

Корпоративни финанси - консултантски услуги

Корпоративно управление

Криминалистика - следовател

Култура


Култура - защита на паметници

Куриерски услуги - международни

Куриерски услуги (експресни), транспорт и спедиция

Лека промишленост

Лекар

Лекар - анестезиологЛекар - уролог

Лекар - хирург

Лесничейство

Логистика

Лозарство

Маркетинг

Математик

Машини и консумативи за хранителновкусовата промишленост

Машинознание

Мебелна промишленостМебелна промишленост

Медии - БТА

Медии - вестници

Медии - електронни и печатни

Медии - кабелна телевизия

Медии - печатни

Медии - радио

Медии - телевизия

Медицинско оборудване и сервиз

Международни Фондации

Мелничарство

Мениджмънт - висше образование

Мениджмънт - ВУЗ

Мениджмънт - средно образование

Мениджмънт - финансов

Мениджмънт и контрол

Мениджър - фирмена сигурност

Месодобив

Месодобив и месопреработка

Месопреработване

Месопреработка и търговия

Местна власт

Местна власт - образование

Местна власт - финансов контрол

Металообработване

Металообработка

Металург


Механо-инженеринг

Микробиология - екология

Минна промишленост

Минно дело

Митници

Митническа администрацияМитническа дейност

Митнически контрол

Митнически услуги

Митническо агентство

Митническо агентство

Млекопреработване

Морска администрация

Морска инспекция

Морски брокераж, агентиране

Морски пилотаж

Музейно дело

Музика


Музика - диригент

Музика - оперен певец

Музика - пианист

Музикант - виолончело

Навигация - кораби

Наука


Недвижими имоти

Неправителствени организации

Нерудни изкопаеми

Нестандартно оборудване

Нестопански организации

Областна администрация

Оборудване на казина

Обработка и износ - метален скрап

Образование

Образование - професионално

Образование висше - математика

Образователни технологии

Обучение на кадри

Обществено здравеопазване

Овощарство

Одит


Озеленяване

Организационна техника

Организирани пазари

Отопление и вентилации

Охрана и сигурност

Оценител недвижими имоти

Пазари - регулирани

Педагогика - ВУЗ

Педагогика - история

Педагогика - начални училища

Педагогика - средни училища

Печатарство

Планиране и контрол

Плоизводство - метални изделия

Поет

Пожарна и аварийна безопасностПолиграфия и издателство

Политолог

Полицай

Полиция - граничнаПочетен член

Право


Право - адвокат

Право - нотариус

Право - общо

Право - патентно

Право - прокурор

Право - следовател

Право - съдия

Право - съдия търговско право

Право - търговско

Право - юрисконсулт

Право - юристконсулт

Преводач


Предприемач

Предприемач - строителство

Предприемач - търговец

Представителство

Представителство

Преподавател - ВУЗ

Преподавател - ВУЗ - микробиология

Преработка - текстилни отпадъци

Приборостроене

Приватизация

Пристанищна служба

Програмист

Продажба и сервиз - тежкотоварна техника

Продуцент - радио

Продуцент - ТВ

Продуцент - телевизионна журналистика

Проектант

Производител - брашно и хляб

Производител на изделия от дърво

Производство - бетонови керемиди и бетонови изделия

Прокурист
Промишлен дизайнер

Промишлен риболов

Промишлена електроника

Промишленост - кожарска

Промишленост - консервна

Противопожарна охрана

Противопожарна техника и безопасност

Професионално почистване

Публична администрация

Радиоелектроника

Радиохимик

Ред и сигурност

Режисьор

Реклама


Реклама и дизайн

Реклама и печат

Реклама и постери

Ремонт - ж.п. транспорт

Реставрация

Ресторантьор

Рудодобивни машини

Санитарна индустрия

Сараф

СвещенослужителСелско и горско стопанство

Селско стопанство

Селско стопанство - животновъдство

Селско стопанство - лозарство

Сервиз и ремонт на автомобили

Сигурност и комуникации

Скулптор

Сладкарство

Следовател

Софтуер и консултанстска дейност

Софтуерни технологии

Социално дело

Социално подпомагане

Спедитор


Спедиция и агентиране

Спедиция и транспорт

Спедиция и транспорт

Спедиция, митнически документи

Специалист - трудови отношения

Спорт - лека атлетика

Спорт - тенис на маса

Спорт - футболен треньор

Спортен мениджмънт

Спортна педагогика

Спортни развлечения

Стоматолог

Стоматолог - преподавател

Стоматолог - хирург

Строителен надзор

Строителен надзор

Строителни конструкции

Строително предприемачество

Строително-монтажна дейност

Строителство

Строителство - гражданско

Строителство - жилищно

Строителство - интериорни системи

Строителство - конструктор

Строителство - мениджмънт

Строителство - промишлено

Строителство - пътно

Строителство - транспортно

Строителство - хидротехническо

Строителство и проектиране - пътно

Строителство и производство на строителни разтвори (смеси)

Строителство и търговия

Строителство и търговия

Строителство -проектиране

Строителство, монтажи

Строителство, надзор, почистване

Строитество - предприемач

Супермаркети

Счетоводител - одит

Счетоводна отчетност и анализ

Счетоводство

Счетоводство - одит

Счетоводство и контрол

Съобщения - мениджър

Съобщителна техника

Телекомуникации

Телекомуникации - специалист ТРД

Телекомуникационна техника

Техническа кибернетика

Технология на конфекцията

Технология на хранене

Топлоенергетика

Топлофикация

Точно уредостроене

Транспорт

Транспорт - автобусен

Транспорт - автомобилен

Транспорт - воден

Транспорт - въздушен

Транспорт - международен

Транспорт - международни превози

Транспорт - пътнически

Транспорт - сухопътен

Транспорт - таксиметров

Транспорт - товарни превози

Транспорт и търговия - петролни продукти

Транспорт международен - спедиция

Транспорт-ЖП

Транспортни услуги

Трудова борса

Туризъм

Туризъм - бизнесадминистрацияТуризъм - инвестиции и икономика

Туризъм - международен

Туризъм - туроператор

Туризъм и отдих

Туризъм и ресторантьорство

Тъговия - оръжие

Търговия

Търговия


Търговия - месни произведения

Търговия - метални изделия

Търговия - плодове и зеленчуци

Търговия - хранителни стоки

Търговия - GSM апарати
Управление - външна търговия

Фармацевт

Фармация

Фермер


Физик

Филолог


Философия

Финанси


Финанси - митнически дейности

Финанси и инвестиции

Финанси и кредит

Финанси и счетоводство

Финанси, СДК

Финансист

Финансов анализатор

Финансов мениджмънт

Финансови услуги

Финансово-счетоводни услуги

Финаси - инвестиции

Фотограф


Хидромелиорации

Хидротехника

Химическа промишленост

Химическо чистене и пране

Хладилна техника

Хлебопроизводство

Хотелиерство

Хотелиерство и ресторантьорство

Хранене - обществено

Хранително-вкусова промишленост

Художник

Художник - график

Художник - преподавател

Художник - реклама и промишлен дизайн

Художник - реставратор

Художник - скулптор

Художник иконописец

Цветарство

Чартеринг (морски транспорт)

Читалищно дело

Човешки ресурси

Ядрена енергетикаЯхтсмен


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница