Класификационна схема І. Документи от биографичен характерстраница1/9
Дата24.07.2016
Размер1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ

“ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ПЛОВДИВ

НЕДКО ДОНЧОВ КАБЛЕШКОВ

юрист и общественик

( 1867, Копривщица- 1964, Пловдив )

архивен фонд № 1208К

Пловдив, 2006 година

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
І. ДОКУМЕНТИ ОТ БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР:

1. Автобиографични

2. Биографични

3. Имуществено-стопански

4. Материали за фондообразователя
ІІ. ДОКУМЕНТИ ОТ ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:


  1. Научно-изследователски

  2. Публицистични

  3. Материали, свързани с творческата дейност


ІІІ. ДОКУМЕНТИ ОТ СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ
ІV. ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

1. Участие в дружества и организации

2. Председател на Върховния комитет на благотворителността в Пловдив

3. Председател на ефорията на Дома на благотворителността и народното здраве “Димитър П. Кудоглу” – Пловдив

4. Подпомагане на националната благотворителна дейност на Димитър П. Кудоглу

5. Защита на евреите

6. Дарителска дейност

7. Участие в комитети за изграждане на паметници в Пловдив

8. Дейност за откриване на университет в Пловдив

9. Дейност по организиране на юбилейни чествания

10. Участие в протестни акции и обществени инициативи
V. ЛИЧНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
VІ. ИЛЮСТРАТИВНИ МАТЕРИАЛИ
VІІ. ДОКУМЕНТИ НА ДРУГИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЯ

1. На родственици

2. На странични лица

Към изданието е приложен опис на фотографиите, залепени към различните текстове, списък на съкращенията, именен, географски и предметно-въпросен указател.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
а.е. - архивна единица

Б.д. - без дата

ДА - Държавен архив

л. - лист

оп. - опис

ф. - фонд

ФК - Фотоколекция
1. I-1 Спомени на Недко Каблешков за посещението на лейди Странгфорд в Копривщица след Априлското въстание. Оригинал, машинопис. [1877 г. – Б.д.] 2 л.

Залепена фотография на болницата в Батак, изградена от Лейди Странфорд. Изрязана от в. “Илюстрована седмица”.
2. I-1 "Освобождението на Копривщица" - спомен от Недко Каблешков за събитията в града от 29 дек. 1877 г. Оригинал, машинопис. [1877] - 1958 г. 3 л.

Приложен препис от писмо на Н.Каблешков до музея в Копривщица във връзка с изпращането на спомена за печат.
3. I-1 "Срещата ми със Стефан Стамболов" - спомен от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис. [1893 г.] 3 л.
4. I-1 "Как станах редактор на вестник "Пловдив" – спомени на Недко Каблешков за началото на журналистическата му дейност в Пловдив. Оригинал, Машинопис и ръкопис. 1896 г. 13 л.

Залепени към спомените: оригинална телеграма от Никола Обретенов и юриста Стайков от Русе, 06.03.1896 г. с поздравления за авторската смелост на Недко Каблешков и преписка с Ангел Семерджиев по издаването на вестника. Пловдив, 5-6 март 1896 г.
5. I-1 "Участието ми в политическия живот на страната" - спомени на Недко Каблешков за участието му в парламентарните избори през пролетта на 1899 г. Оригинал, машинопис. Оригинал, ръкопис. 1899 г. 10 л.

На един от листовете залепено удостоверение, издадено на Недко Каблешков от Пловдивския окръжен съд за регистрация като кандидат за депутат от Овчехълмска околия.
6. I-1 "Дейността ми като общински съветник в Пловдив" - спомени от Недко Каблешков. Оригинал, ръкопис. Машинопис и печатно. 1899 - 1901 г. 12 л.
7. I-1 "Дефтерхането на шейх Ислямството, в което се съхраняват архивите на Отоманската империя. Как става проверката" - спомени от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис. [1908]. 6 л.

Залепена снимка на Риза паша Ибрахимов, издател на турски вестник в Пловдив и приложена фактура от “Grand hotel Metropole” в Константинопол.
8. I-1 "Мобилизация" - лични спомени на Недко Каблешков за Балканската война. Оригинал, машинопис и ръкопис. 1912 г. – 1927. 22 л.
9. I-1 Дневни бележки от личен характер на Недко Каблешков. Оригинал, ръкопис. 5 юни - 8 юни 1932 г. 26 л.
10. I-1 Дневник на Недко Каблешков за събития в Пловдив, Бойково и страната. Оригинал. Машинопис. 4 сеп. 1926 - 29 май 1942 г. 28 л.
11. I-1 Спомени на Недко Каблешков за срещата на пловдивската депутация с премиера Андрей Ляпчев с искане за строителство на Работническа болница в Пловдив. Оригинал, машинопис. 1927 г. 3 л.
12. I-1 "Вие сте живата съвест на Пловдив". Спомен на Недко Каблешков за срещата му с министъра на вътрешните работи Дочо Христов. Оригинал. Машинопис. 1943 г. 3 л.
13. I-1 Дневник-пътепис на Недко Каблешков за престоя му във Велинград и проучването на региона. Оригинал, ръкопис. 31 авг. – 9 сеп. 1952 г. 12 л.

14. I-1 "Поклоническа и научна екскурзия" - пътепис от Недко Каблешков за пътуването на дамския хор при храма "Св. Марина" - Пловдив и група енариарши до манастирите в Калофер, Казанлък, Шипка, Габрово, Велико Търново, Троян и Сопот. Оригинал и машинопис. 42 л.Към пътеписа са приложени бележки на Недко Каблешков за отделните

манастири, библиография и изрезки от вестници. 20 юли 1953 г. Залепени са 7 оригинални фотографии, виж приложението.
15. I-2 Свидетелства от приключването на отделни учебни години и за завършване целия курс на обучение на Българокатолическата гимназия в Одрин. Оригинали. Печатно и ръкопис. 1879 - 13 юни 1887 г. 3 л.
16. Похвален лист за успех и поведение на Недко Каблешков за учебната 1882-1883 г. от Българокатолическото училище на отците възкресенци в Одрин. Оригинал, печатно и ръкопис. 22 юни 1883 г. 1 л.
17. I-2 Програма на тържеството по приключването на учебната 1883-1884 г. в Българокатолическото училище на отците възкресенци - Одрин. Оригинал. Печатно и ръкопис. 1 л.

Бележка на Недко Каблешков, че той е произнесъл слово от името на учениците. 24 юни 1884 г.
18. I-2 Лични карти, паспорти и други лични документи на Недко Каблешков. Оригинали. 1887 - 1918 г. 20 л.
19. I-2 Покана за венчалния обряд на Райна Личева и Недко Каблешков. Печатно. 11 ноем. 1890 г. 1 л.
20. I-2 Удостоверения, свидетелства и други документи на Недко Каблешков във връзка с военната му служба. Оригинали и преписи. Ръкопис. 20 дек. 1894 - 28 дек. 1912 г. 6 л.
21. I-2 Грамота за присъждането на Недко Каблешков офицерски кръст от Народния орден за гражданска заслуга. Оригинал. Печатно. 24 октомври 1920 г. 1 л.

Награден като председател на Благотворителния съюз в гр. Пловдив.
22. I-2 Временно свидетелство за присъден на Недко Каблешков Народен орден за гражданска заслуга, VI степен. 27 март 1922 г. 1 л.
23. I-2 Поздравително писмо от Централния съюз на тютюневите кооперации и телеграма от Кредитбанк-София до Недко Каблешков по повод удостояването му с офицерския кръст на ордена "Св. Александър". Оригинали. Ръкопис и машинопис. 25 - 26 дек. 1926 г. 2 л.
24. I-2 Грамота за награждаването на Недко Каблешков с офицерския кръст на ордена "Св. Александър". Оригинал, печатно. 22 дек. 1926 г. 1 л.

Награден като юристконсулт на фирмата "Д. П. Кудоглу". Бележка на Недко Каблешков, че искал да върне ордена, връчен против волята му.
25. I-2 Некролог на Недко Каблешков, издаден от ИК на ГНС - Пловдив и надгробно слово, произнесено от Георги Говедаров. Оригинали. Печатно и машинопис. 21 авг. 1964 г. 2 л.
26. I-2 Съболезнователни телеграми до семейството по повод смъртта на Недко Каблешков от проф. Михаил Арнаудов, Христо Пунев, П. Теофилов, Елисей Янев и др. Оригинали. 21 авг. 1964 г. 6 л.
27. I-2 Съболезнователно писмо от Българския патриарх Кирил до семейство Каблешкови по повод смъртта на Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. 27 авг. 1964 г. 1 л.
28. I-2 Възпоменание по повод 30-годишнината от смъртта на Недко Каблешков. Печатно. 20 авг. 1994 г. 1 л.
29. I-3 Нотариални актове, договори и др. документи на Недко Каблешков за недвижими имоти в с. Бойково. 3 апр. 1900 - 1 юли 1948 г. 42 л.
30. I-3 Тефтер, воден от Недко Каблешков за разноските по строителството на вила в с. Бойково. Оригинал. Ръкопис. 25 апр. - 5 юли 1908 г. 29 (изписани) л.

С постройката на тази вила започва развитието на с. Бойково като курортен център.
31. Преписка на Недко Каблешков с доставчици, майстори и предприемачи във връзка със строителството на вила в с. Бойково. Оригинали, ръкопис. 17 фев. 1908 - 29 дек. 1910 г. 27 л.
32. I-3 Временна разписка, издадена на Недко Каблешков от Акционерно дружество "Победа" - Пловдив за закупени от него акции на стойност 4000 златни лева. Оригинал. Машинопис. 27 окт. 1917 г. 1 л.
33. I-3 Писма от "Лендербанк"- Виена, Централна европейска банка -Париж и Пловдивска банка-АД във връзка с кредит, отпуснат на Недко Каблешков и зет му А. Върбенов за строителство на къща. Оригинали. Ръкопис, машинопис, печатно. Български и френски език. 31 дек. 1923 - 26 март 1930 г. 4 л.
34. I-4 "Юристът Каблешков вдига дом в "Малката Европа" - бележка от Петко Петков и Владимир Балчев за дома на Недко Каблешков. Печатно. 1 март 2003 г. 1 л.

Публикувано във в. "Марица" - Пловдив.
35. I-4 Райна Каблешкова. "Живот посветен на отечеството". Книга за Недко Каблешков. Печатно. 2004 г. 105 л.
36. II-1 Цоко (Стоян) Дончов Каблешков - Биографичен очерк от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис и печатно. 1881 – без дата. 7 л.

Приложено към текста писмо на Цоко Каблешков, публикувано в "Пловдивски общински вестник".
37. II-1 "Алеко Константинов в Пловдив" - спомен от Недко Каблешков, бележки на Каблешков за Алеко и публикации по повод юбилейни годишнини на писателя. Оригинал. Ръкопис, машинопис и печатно. 1897 - 1963 г. 22 л.

Залепена оригинална фотография на чешмата, построена в памет на Алеко при Куршум хан в Пловдив.
38. II-1 "Генерал Илия Стоянов Каблешков - живот, дела и творчество". Очерк от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис. 21 ян. 1898 - 1955 г. 50 л.

Върху ръкописа са залепени 82 фотографии. Виж приложението.
39. II-1 Студия на Недко Каблешков за живота и творческата дейност на Ангел Букорещлиев, бележки и публикации в печата за откриването на къща-музей "Ангел Букорещлиев" в Пловдив. Оригинал. Машинопис и печатно. 1901 - 1955 г. 18 л.

Върху ръкописа са залепени оригинални 4 фотографии. Виж приложението.
40. II-1 "Балканската война в картини с малко думи" - албум, изготвен от Недко Каблешков с оригинални фотографии, пощенски картички и изрезки от печатни издания. 1912 - 1955 г. 66 л.

Върху ръкописа са залепени 68 оригинални фотографии и пощенски картички. Виж приложението.
41. II-1 "Първата световна война" - монография от Недко Каблешков. Част I. Оригинал, ръкопис. (1915 - 1942 г.) 47л.

Обхваща събитията от подготовката на войната и първите месеци от бойните действия. Липсват, както отделни листове, така и цели раздели. Илюстрирана с фотографии от в. “Илюстрована седмица” и др. печатни издания.
42. II-1 Отделни откъси от втората част на монографията "Първата световна война" от Недко Каблешков, записки, библиография, изрезки от издания. Оригинали. Ръкопис, машинопис и печатно. (1917) - 1942 г. 45 л.
43. II-1 "Горко на победените" - сборник от статии на Недко Каблешков. част I. 1. Нашите прокуденици бежанците. Печатно. 1919 - 1926 г. 7 л.
44. II-1 "Народният поет Иван Вазов-биографически бележки, спомен, тържествени чествания". Студия от Недко Каблешков. Оригинал. машинопис. 1920 г. – 1950 г. 118 л.

Върху ръкописа залепени 8 оригинални фотографии. Виж приложението.
45. II-1 "Левски в монашеско облекло. История на една стара фотоснимка" студия на Недко Каблешков. Приложени портрети, рецензия на акад. М. Димитров и преписка на Каблешков с БАН. Оригинал. Машинопис и печатно. 1920 - 1956 г. 28л.

Залепени 4 оригинални фотографии. Виж приложението.
46. II-1 "Данаил Стоянов Юруков" - биографична справка от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис и печатно. 16 юли 1926 г. 6 л.

Приложен некролог на Данаил Юруков.
47. II-1 Книга на Недко Каблешков "Априлското въстание" по случай 50- годишнината му. Печатница "Хр. Г. Данов". Ксерокопие. 1926 г. 34 печатни страници.
48. II-1 "Христо Ботев" - брошура от Недко Каблешков, издадена по случай освещаване паметника на революционера при игрище "Ботев" - Пловдив. Печатница "Хр. Данов"-Пловдив. 1927 г. 8 печатни страници.
49. II-1 "Йоаким Груев" - студия от Недко Каблешков. Оригинал. Ръкопис, машинопис и печатно. 1928 г. 20 л.

На ръкописа залепена визитна картичка на Йоаким Груев с благодарности към Н.Каблешков по повод поздравленията за юбилея на Груев.
50. II-1 "Бойково". Сборник с бележки на Недко Каблешков и фотографии за установяването му в Бойково и дейността му за налагането на селището като климатичен курорт. Оригинал. Ръкопис, машинопис и печатно. 1927 г. 31 л.

Залепени 61 оригинални фотографии – виж приложението. Приложен некролог на Илия Георгиев от с. Бойково, участник в Априлското въстание.
51. II-1 "Героичната война, която братският нам руски народ води за освобождението ни от 500-годишното турско иго" – сборник бележки и статии на Недко Каблешков, допълнен с изрезки от различни издания. Оригинал, машинопи и печатно. 1927 - 3 март 1959 г. 38 л.

Приложен некролог на 102-годишният опълченец Петко Налбантов, починал на 05.11.1951 г., илюстрации от печатни издания и една оригинална фотография.
52. II-1 "Страшната народна злочестина" - книга от Недко Каблешков за земетресението в Южна България през 1928 г. Печатно. 1933 г. 144 печатни страници.

Книгата е отличена с наградата на БАН.
53. II-1 Статии на Недко Каблешков за духа на Българското възраждане, празникът в Пловдив на просветителите Кирил и Методий, Априлското въстание и Съединението. Печатно. 19 март 1929 - 1 фев. 1943 г. 5 л.

Публикувани във вестниците "Борба" и "Роден подем" - Пловдив.
54. II-1 Бележки на Недко Каблешков, публикации в пресата, планове и покани във връзка с чествания годишнини от смъртта и рождението на Любен Каравелов. Оригинали. Ръкопис, машинопис и печатно. 1929 - 1959 г. 51 л.

Каблешков прилага написан от него биографичан очерк за Любен Каравелов, публикуван във в. "Борба" , брой от 02.01.1929 г.
55. II-1 "Петко Каравелов" - биографичен очерк от Недко Каблешков, бележки за съдебното дело срещу Каравелов и статия на Каблешков за Екатерина Каравелова. Оригинали. Ръкопис, машинопис и печатно. 1929 г. 12 л.
56. II-1 "Захари Стоянов" - биографичен очерк от Недко Каблешков. Печатно. 1929 г. 9 л.

Очеркът е публикуван във в. "Борба" Пловдив. Към него са добавени изрезки от печатни издания.
57. II-1 "Как Филипополис, непревземаема крепост на елинизма, стана Пловдив - средища на наука и култура за българския народ". Студия на Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис и ръкопис. [ 1929] - 1960 г. 41 л.

58. II-1 "Горко на победения! Борби и борци на българския народ за освобождението му от 500-годишното турско иго". Сборник от бележки на Недко Каблешков, негови статии, изрезки от периодичния печат и разни издания. Оригинал. ръкопис. машинопис и печатно. 1929 - 1953 г. 75 л.Сборникът включва авторски очерци на Н.Каблешков за Г.С.Раковски, Любен Каравелов, Бранислав Велешки, Ильо войвода, Панайот Хитов, Филип Тотю, Никола Войводов, Ангел Кънчев, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Панайот Волов, Георги Бенковски и Васил Петлешков. Част от тях са публикувани във вестниците “Юг”, “Борба” и “Роден подем” – Пловдив. Залепени 4 оригинални фотографии и пощенски картички.
59. II-1 "Трудова повинност - труд за онеправдана България" - монография от Недко Каблешков с приложени брошури и публикации в периодичния печат. Оригинал. ръкопис, машинопис и печатно. 1929 - 1947 г. 58 л.

Залепени 27 оригинални фотографии – виж приложението.

60. II-1 "Материали за българската история" - сборник, подготвен от Недко Каблешков с негови бележки и изследвания, изрезки от вестници и други издания, оригинални фотографии и пощенски картички. Оригинал. ръкопис, машинопис и печатно. 1929 г. 116 л.Залепени 28 оригинални фотографии и пощенски картички – виж приложението.
61. II-1 "Генерал Сарай" - очерк от Недко Каблешков за главнокомандващия съединените съглашенски армии на Балканите от 12.10.1915 до 14.12.1917 г. Печатно. 29 апр. 1930 г. 1 л.

Публикуван във в. “Победа” – Пловдив.
62. II-1 "Чичо Исмиян" - биографичен очерк от Недко Каблешков по повод смъртта на Тигран Исмиян. Печатно. Пловдив. 17 юни 1931 г. 2 л.

Публикуван в бр. 403 на в. "Победа". На отпечатъка залепен оригинален портрет на Исмиян.
63. II-1 "Религията е мощен пост за прогреса и щастието на човека и народите" - статия на Недко Каблешков, поместена в "Сборник в чест на пловдивския митрополит Максим". Печатно и препис ръкопис. 1931 г. 4 л.

Приложено и придружително писмо до Пловдивската митрополия за

предаване на статията.
64. II-1 "Братя Миладинови" - биографичен очерк от Недко Каблешков. Печатно.. 23 ян. 1932 г. 2 л.

Публикуван във в. "Юг" – Пловдив.
65. II-1 “Признателност и благодарност - паметниците на Освобождението", студия от Недко Каблешков за събитията от Освобождението до Съединението през 1885 г. с прибавен пътепис за посещението на Каблешков из паметните места на Освободителната война. Оригинал. Машинопис и печатно. 1931 г. 50 л.

Залепени 4 оригинални фотографии и пощенски картички – виж приложението.
66. II-1 "Д-р Тодор Кръстев" - биографичен очерк от Недко Каблешков. Печатно. окт. 1932 г. 1 л.

Очеркът е публикуван във в. "Демократическа младеж"; бр. 1.
67. II-1 Биографичен очерк за Атанас Трифонов, помощник-кмет на Пловдив, написан от Недко Каблешков по повод смъртта на Трифонов. Печатно. 24 апр. 1933 г. 1 л.

Публикуван в "Пловдивски общински вестник", бр. 135-137. На отпечатъка залепен оригинален портрет на Трифонов.
68. II-1 "Д-р Христо Кесяков" - биографичен очерк от Недко Каблешков по повод смъртта на изследователя. Печатно. 18 ян. 1934 г. 1 л.

Публикуван във в. "Мир"Тук са посочени по-значителните научни публикации на Кесяков, дадена е библиография на литературни творби, преведени от полски и словашки език. На отпечатъка залепен оригинален портрет на Кесяков.
69. II-1 Очерк от Недко Каблешков за поборника Лазар Пулиев-Сучурумски, дългогодишен журналист в Пловдив. Печатно. сеп. - 11 окт. 1934 г. 1 л.

Очеркът е публикуван в бр. 4725 на в. "Юг" - Пловдив, по повод смъртта на Пулиев. На отпечатъка залепена пощенска картичка от юбилея на Пулиев през 1927 г.
70. II-1 Статии на Недко Каблешков, съкратени или спрени от цензурата с бележки на Каблешков към всяка една от тях. Оригинали. ръкопис, машинопис и печатно. 26 май 1936 - 31 март 1943 г. 10 л.

На някои от материалите са нанесени обяснения на цензорите с подписа им и датата. Приложено е и препис от писмо на Н.Каблешков до премиера Георги Кьосеиванов.
71. II-1 "Пловдив от дълбока древност и до днес" - очерк от Недко Каблешков. Печатно. (1936 г). 2 л.
72. II-1 "Христо Ботев" - биографичен очерк от Недко Каблешков и неговата статия "Христо Ботев като журналист". Оригинал. Машинопис и печатно. 1937 - 1961 г. 11 л.

Към очерка и прибавена преписка на Каблешков с Държавно издателство "Хр. Г. Данов" – Пловдив във връзка с издаването на очерка.
73. II-1 "Подполковник Борис Дрангов" - биографичен очерк от Недко Каблешков. Печатно. 26 май 1937 г. 1 л.

Публикуван във в. "Воля" - Пловдив.
74. II-1 Биографична справка за книжаря Иван Георгиев, представител на вестникарска агенция "Стрела", изготвена от Недко Каблешков по повод смъртта на Георгиев. Печатно. 22 апр. 1938 г. 1 л.

Публикувана във в. "Воля" - Пловдив.
75. II-1 Статии и бележки на Недко Каблешков за Найден Геров. Ръкопис, машинопис и печатно. 3 март 1943 г. 8 л.

Статиите са публикувани във в. “Борба” и “Роден подем” – Пловдив. Към тях приложени информации във вестниците “Юг”, “Борба” и “Воля”за беседа, изнесена от Н.Каблешков.
76. II-1 Биографичен очерк "Никола Атанасов Гашаров" от Недко Каблешков за дългогодишния редактор на "Пловдивски общински вестник" и изследовател на миналото на града, с приложен списък на публикациите на Гашаров. Печатно. 1943 г. 7 л.

Към отпечатъка залепени 3 оригинални портрета на Н.Гашаров.
77. II-1 Биографични бележки за Васил Илиев Златарев от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. фев. 1955 г. 2 л.

Васил Златарев е дългогодишен педагог и изследовател. Оставил неиздадена история на Пловдив от 1000 страници. Приложен е и оригинален портрет на Златарев.
78. II-1 "Левски като ученик и бунтовник в Пловдив" - изследване на Недко Каблешков. 1955 г. 27 л.

Публикувано в "Пловдив", бюлетин на Изпълкома на ГНС-Пловдив.
79. II-1 "Павликянската къща в Копривщица" изследване от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. 1957 - 1960 г. 3 л.
80. II-1 "Христо Г. Данов" и "Христо Г. Данов-кмет на Пловдив" - статии от Недко Каблешков. Печатно. 13 дек. 1958 г. – Без дата. 3 л.

Публикувани във в. "Отечествен глас" Пловдив.
81. II-1 "Божидар Здравков" - биографичен очерк за заслужилия пловдивски кмет от Недко Каблешков по повод смъртта му. Оригинал. Машинопис и

печатно. 25 сеп. – 29 сеп. 1959 г. 5 л.Към очерка Н. Каблешков прилага некролог на Здравков. Върху гърба залепена резолюция от редактор на в. "Отечествен глас", че материалът е неподходящ за случая.
82. II-1 Недко Каблешков. "Иван Вазов. Биографични бележки, спомени, чествания". Академично издателство на Аграрния университет - Пловдив. 2005 г. 86 печатни страници.
83. II-1 "Отоманската империя и завоюването на България". Статия от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. Б. д. 5 л.

Илюстрации, изрязани от печатни издания.
84. II-1 "Иван Евстратиев Гешов" - биографичен очерк от Н. Каблешков. Оригинал и препис. Машинопис и ръкопис. Б. д. 5л.
85. II-1 Харитон Генадиев, създател на първия всекидневен вестник в България - биографичен очерк от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис. Б. д. 3 л.
86. II-1 Биографична справка за възрожденския книгоиздател Драган Манчов, изготвена от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис. Б. д. 2 л.
87. II-1 Д-р Константин Стоилов - биографичен очерк от Недко Каблешков. Оригинал. машинопис. Б. д. 2 л.
88. II-1 "Княз Стефан Богориди и синовете му" – биографичен очерк от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. Б. д. 3 л.
89. II-1 Биографични бележки за Искро Кесяков, Елена Атанас Политова (негова съпруга) и Тодор Искров Кесяков с приложени портрети, отрязани от печатно издание. Б. д. 1 л.
90. II-1 "Копривщица - първа българска народна република" - изследване от Недко Каблешков. Печатно. Машинопис. Б. д. 5 л.
91. II-1 "Дядо Добровски" - биографични справка за възрожденския книжовник Иван Добровски, изготвена от Недко Каблешков. Оригинал, Машинопис. б. д. 1 л.
92. II-1 "Малей Лулчов Малеев" - биографична справка от Недко Каблешков. Оригинал. Машинопис. Б. д. 3 л.

На ръкописа залепен оригинален портрет на Малеев.
93. II-1 “Епископ Софроний Врачански”, Д-р Георги Вълкович”, “София Юрукова” и “Антон Безеншек” - биографични справки от Недко Каблешков. Оригинал, машинопис и печатно. Б. д. 5 л.
94. II-1 Бележки на Недко Каблешков за просветното дело в Пловдив през Възраждането и първата управа на Източна Румелия. Оригинал. Машинопис. Б. д. 3 л.
95. II-1 Биографичен очерк за актрисата Кина Герджикова от Недко Каблешков. Печатно. Б. д. 1 л.

Очеркът е отпечатан в неуточнено издание.
96. II-2 Спомени на Недко Каблешков за посещението на българския княз Фердинанд в Пловдив и публикация по този повод във в. "Западна “България". Оригинал. Машинопис. 1898 г. 6 л.
97. II-2 "Подпоручик Антон Каблешков, героят при Урли", книга от Неделя Недкова , дъщеря на Н. Каблешков. Печатница "Труд" Пловдив. 1914 г. 7 л.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница