Към ес – българия – Брюксел, 23 март 2004Дата01.05.2018
Размер127.08 Kb.

KОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО

КЪМ ЕС

БЪЛГАРИЯ –


Брюксел, 23 март 2004CONF-BG 4/04
Документ предоставен от България

Относно :

Допълнителна информация

Глава 7 - ЗемеделиеДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВА 7 “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА

Полски култури

Установяване на площите, които отговарят на условията за получаване на помощ за твърда пшеница по Член 5 и Приложение II на Регламент на Съвета No 1251/1999, (изменен от Регламент на Съвета (EC) No 1782/2003, член 72, член 74 и член 105), съгласно Приложение III от същия Регламент- площи с традиционно производство (приложение х на регламент 1782/2003)

България желае освен изброените в позицията за преговори (CONF BG 43/01) райони (Старозагорски, Хасковски, Сливенски, Ямболски, Бургаски и Добрички), Пловдивски район също да бъде добавен към Анекс Х на Регламент на Съвета (ЕС) № 1782/2003 като традиционна производствена зона за твърда пшеница.

В следващата таблица са представени данни за производството и относителния дял на площите с твърда пшеница в площта със зърнени култури за последните три години:Област

Производство (тона)*

Относителен дял на площта с твърда пшеница от площта на зърнените култури - %

2002

2001

2000

2002

2001

2000

Стара Загора

17 268

19 259

5 799

4,67

5,55

2,02

Хасково

6 768

7 185

4 680

3,55

4,10

2,03

Сливен

3 040

3 472

3 326

2,28

2,75

2,15

Ямбол

5 424

6 826

2 801

2,00

2,05

2,02

Бургас

4 778

5 270

5 570

2,16

2,39

2,08

Добрич

11 449

13 958

12 406

2,14

2,13

2,05

Пловдив

8 408

7 798

6 560

2,24

2,16

2,04

*Произведеното количество е преизчислено към стандартна влажност на ЕС

Източник: оценка на Института по твърдата пшеница и памука – Чирпан и на дирекция Агростатистика към МЗГ.
17. Квоти за захар и изоглюкоза (Регламент на Съвета No1260/2001, чл.10-21)Република България предоставя актуализиран баланс за захарта за периода 1995-2002 г.

Баланс на предлагането и консумацията на захар, календарна година, в хил. т., изразени в бяла захар


1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1. Начални запаси 1.01

24

15

11

13

5

18

21

19

2. Производство на захар от захарно цвекло

15

5

5

5

4

3

4

6

3. Внос:

бяла захар

27

3

17

24

3

4

1

1

сурова захар за рафиниране

242

312

319

225

219

203

231

276

внос на захар в преработени продукти

13

9

9

14

13

13

13

10

4. Общо предлагане на захар

321

344

361

281

244

241

271

312

5. Вътрешна консумация

182

186

280

211

188

202

235

247

6. Износ:

бяла захар

108

110

55

30

25

7

4

41

сурова захар

7

26

1

17

1

0

0

0

Износ на захар в преработени продукти

9

12

12

18

11

11

13

10

7. Крайни запаси

15

11

13

5

18

21

19

15

8. Общо консумация на захар

321

344

361

281

244

241

271

312

Източник: по данни на НСИ (начални и крайни запаси, производство на захар от захарно цвекло 1995-2000), Агенция “Митници”(внос и износ на бяла и сурова захар), Министерство на икономиката (внос и износ на преработени продукти, съдържащи захар), Дирекция Агростатистика към МЗГ (производство на захар от захарно цвекло 2001-2002)
Данните за внос включват всички стоки, които влизат в статистическата територия на страната от други страни и са поставени под митническа процедура за потребление в страната, за активно усъвършенстване в страната и активно усъвършенстване под митнически контрол, с цел да бъдат реекспортирани.

Данните за внос на сурова захар, включени в CONF BG 56/02 и CONF BG 1/04, са получени на база данните от обработка на митническите декларации, след което са обработени в Министерство на икономиката за получаване само на реално останалите количества сурова захар за преработка за консумация в страната.
ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ


Република България желае да се възползва от помощта, предоставяна от Европейската общност по чл. 83 на Регламент 1782/2003.
България предоставя данни за производство, площи и среден добив за периода 2001-2002*.


Черупкови плодове - производство, площ и среден добив за периода 2001-2002

Година

ОРЕХИ

БАДЕМИ

ЛЕШНИЦИ

Площ (ха)

Производство (тонове)

Среден добив (кг/ха)

Площ (ха)

Производство (тонове)

Среден добив (кг/ха)

Площ (ха)

Производство (тонове)

Среден добив (кг/ха)

2001

11 439

588

159

2 474

196

80

24

2

67

2002

11 450

2 229

381

3 513

1 371

389

17

4

258

Източник: Дирекция “Агростатистика” на МЗГ

*Данните за площите включват и млади и плододаващи насаждения.


По-ниският среден добив и съответно производство на орехи и бадеми през 2001г. се дължат на лошите природоклиматични условия през годината, като тя е била неблагоприятна за отглеждането на всички овощни насаждения, включително и на черупковите.

Основни причини за по-малкия среден добив и производство на орехи и бадеми през 2001г. в сравнение с 2002г. са:

- ниските температури в началото на м. март (до – 4,6°С) и м. април 2001г. (до -3°С). По време на масовия цъфтеж през по-горе посочения период вече фатални са температури от – 1,5°С до – 2,5°С;

- неблагоприятните климатични условия за опрашване (температура под 12°С и валежи), които са допринесли за формиране на по-малък завръз;

Разликата в наблюдаваните площи при бадемите през 2001 и 2002г. се дължи на различното отчитане на площите през тези две години – в данните за 2002г. са включени и площи с бадемови насаждения в смесени овощни градини и малки парцели с бадемови дървета.

ХМЕЛ

Брой на пивоварните фирми в България

В страната има общо осем пивоварни фирми: 1. “Болярка - ВТ” АД, Велико Търново;

 2. “Загорка”АД, Стара Загора;

 3. “Каменица”АД, Пловдив;

 4. “Леденика – MM”, Варна;

 5. “Ломско пиво”АД, Лом;

 6. “Пиринско пиво”АД, Благоевград;

 7. “Ривоварна София”АД, София;

 8. “Шуменско пиво”АД, Шумен.


Произвеждани видове бира в България

В България се произвеждат основно два вида пиво – светли и тъмни. Основните суровини са ечемичен малц, хмел, вода и пивоварни дрожди. По технологични и потребителски качества пивата биват обикновени, специални и луксозни. Плодови пива не се произвеждат в страната.


Алкохолно съдържание

Алкохолното съдържание на пивата, които се произвеждат в страната се движи в толеранса 3- 6% обемни.


Общо описание на технологичната схема на производство:

 1. Приемане и съхранение на малца и зърнените заместители.

 2. Смилане на малца и зърнените заместители – с кондициониран въздух и мокро.

 3. Смесване на мливото с вода за пивоварене – кондициониране на водата.

 4. Майшуване – инфузионен и декокционен метод

 5. Изцеждане на сладката пивна мъст и промиване на триците – цедилна каца, майшфилтър.

 6. Варене на пивната мъст с хмел и хмелови продукти (прибавяне на захарни заместители, бистрители).

 7. Избистряне на горещата пивна мъст – съд на Вирпул.

 8. Охлаждане и аериране на пивната мъст – пластинчат охладител и системи за аерация.

 9. Заквасване с пивни дрожди – специални селекционирани шамове пивни дрожди.

 10. Главна ферментация на пивната мъст – закрити ферментационни съдове и цилиндрично-конични апарати.

 11. Отлежаване на младото пиво – закрити депозитни съдове и цилиндрично – конични апарати.

 12. Филтриране на пивото – кизилгуров, шихтов и PVPP филтри.

 13. Стабилизиране на пивото – колоидално и биологично.

 14. Карбонизиране на пивото.

 15. Успокояване на пивото.

 16. Опаковане на пивото – стъклени и РЕТ бутилки, кендове и кегове.
20011/04 CONF-BG 4/04BG

Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница