Към отчетите за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31. 12. 2015 гстраница2/2
Дата07.08.2018
Размер0.64 Mb.
1   2

Раздел ТРЕТИ – Трансфери

В § 31-10 „трансфери от/за ЦБ (+/-)” е отразена усвоената субсидия от Централния бюджет в размер на 111 907 716 лв.

По § 61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” са отразени:


  • получените в организациите от системата на министерството средства в изпълнение на сключени договори за съвместно финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства между Министерство на културата и общините;

  • получените в организациите от системата на министерството средства в изпълнение на сключени договори с общини за целево финансиране на държавните културни институти;

  • получени трансфери по бюджета на Национален фонд „Култура” от общините Пловдив, Габрово, Плевен, Стара Загора и Шумен;

  • получен трансфер в размер на 800 лв. по бюджета на ДТ „Гео Милев” - Стара Загора от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” в изпълнение на договор за финансова подкрепа за реализация на спектакъла „Иванов” от А.П.Чехов;

  • получен трансфер от Министерство на туризма за осигуряване на допълнителни средства за съфинансиране на Концертното турне на Софийска опера и балет;

  • получен трансфер от Министерство на външните работи във връзка с участието на Република България в международното сътрудничество за развитите по проект „Ползите от регионалните инициативи на Съвета на Европа в подкрепа на културното наследство и бъдещето им развитие“;

  • получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по бюджета на ДКИ КЦ „Двореца“ – Балчик за проект: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания“;

  • получен трансфер от Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС;

  • получен трансфер от Министерство на външните работи във връзка с РМС № 292/30.04.2015 г. за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2014-2015 г.;

  • възстановен получен трансфер към МОН по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище. Модул „Подобряване на училищната среда“.

По § 61-02 „трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)”, са отразени средствата предоставени към общини, ДВУ и БАН за реализирането на одобрени творчески проекти, за съфинансиране на културни прояви, за финансиране провеждането на теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности, и към БНТ във връзка с отбелязване на 100 години българско кино.


Отчетените трансфери в размер на 789 391 лв. по § 61-05 “трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” финансират разходите за персонал в изпълнение на програмите за временна заетост.
По § 62-02 „предоставени трансфери (-)” са отчетени средства за проекти, подлежащи на отчитане през 2015 г. в СЕС, както и възстановени средства към Национален фонд.
Изпълнение на показателите по чл.17, ал. 3 от ЗДБРБ за 2015 г.


БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ (в левове)

 

ПЛАН

ОТЧЕТ

 

59 189 346

50 537 875
БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ (в левове)

 

ПЛАН

ОТЧЕТ

 

 

59 463 70651 314 252ІІІ. „Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ).
В този формуляр са включени разходите по ОП „Човешки ресурси” на училищата по изкуствата и културата и на Драматичен театър - Габрово, както и разходите по Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Административен капацитет” на Централната администрация на Министерство на културата.
ІV. „Отчет за други средства от Европейския съюз” (СЕС-3-ДЕС)
В този формуляр са включени разходите, финансирани по следните програми:
1. Трансгранично сътрудничество за развитие на капацитета в областта на археологическото наследство. Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Турция.

2. Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния - България 2007-2013.

3. Програма „Европа за гражданите”.

4. Програма „Творческа Европа.

5. Трансгранично партньорство България-Сърбия.

6. Евровизия. Музеите представят Европа.

7. Програма „Еразъм“.
V. „Отчет за средствата по други международни програми” (СЕС-3-ДМП).

Отчетени са разходи по проект BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство“.


VІ. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства. В този отчет са посочени средствата, които представляват гаранции и депозити.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”:

Д. ЮРУКОВА
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница