Кмет: / Галина СтояноваДата23.07.2016
Размер22.24 Kb.

ОДОБРЯВАМ
КМЕТ: ...........................................

/ Галина Стоянова/


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за ”Полагане на надлъжна и напречна хоризонтална пътна маркировка на територията на град Казанлък, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 17 януари 2001 година за сигнализация на пътищата с пътна маркировка“

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. Място на изпълнение

Република България, Община Казанлък;


  1. Възложител

Община Казанлък
2 ЦЕЛИ
2.1 Обща цел
Целта на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за ”Полагане на надлъжна и напречна хоризонтална пътна маркировка на територията на град Казанлък, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 17 януари 2001 година за сигнализация на пътищата с пътна маркировка“;
3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
3.1. Общи положения
Хоризонталната маркировка се използва за обозначаване на линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя върху пътното платно. Изпълнителят трябва да извърши полагане на хоризонтална маркировка /вкл. Демаркиране при необходимост/, както следва:

  • Надлъжна маркировка – единични и двойни непрекъснати линии с обща площ 500 кв.м.;

  • Надлъжна маркировка – прекъснати линии с обща площ – 1500 кв.м.;

  • Напречна маркировка – пешеходни пътеки и направляващи стрелки с обща площ 2400 кв. метра.

Маркировката да се извърши с бяла боя с перли с гаранция за качествено изпълнение за срок не по-малко от 12 месеца, удостоверени със съответните сертификати за качеството на вложените материали или еквивалент. При непредставяне на посочените сертификати или еквивалент кандидата ще бъде отстранен.

Необходимо е полагането й да се извършва върху добре почистена повърхност и при стриктно спазване на технологията, посочена от производителя.При изпълнението на хоризонталната маркировка да се спазват изискванията, заложени в Наредба №2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.


3.2. Място


Услугите по договора се извършват в гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.

3.3. Начална дата и срок на изпълнение


Началната дата за изпълнение на поръчката е датата на сключване на договора за услуга и се счита за изпълнен след изплащане на пълния размер на уговореното в същия възнаграждение. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница