Книга за животни в опит 1995 г 10 г Дневник за преносими електрически инструментиДата16.12.2016
Размер175.38 Kb.
Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти ДК 04_01-03

Утвърждавам:

Директор:

д-р Илиян Гечев


РЕГИСТЪР


на вътрешните административни документи


Вътрешни административни документи

Влиза в сила от:

формуляри по качеството

Срок на съхранение

 1. Правилник за вътрешния трудов ред

2005 г

Сведение за отчитане явяване/неявяване на работа

До промяна

 1. Правилник за работата на Комисията за лекарствени ветеринарномедицински продукти и Комисията за имунологични ветеринарномедицински продукти към Националната ветеринарномедицинска служба

23.08.2005 г
До промяна

 1. Книга за животни в опит

1995 г
10 г

 1. Дневник за преносими електрически инструменти

2007 г
3 г

 1. Дневник за извършени опити

2005 г
10 г

 1. Контролен лист за отчитане на температурата на опитните животни

2006 г
До изтичане срока на годност на ВМП

 1. Дневник за контрол върху използването на лични предпазни средства и специално работно облекло

2007 г
3 г

 1. Книга за извънреден инструктаж при антракс

2004 г
3 г

 1. Контролен лист за запис за температура в хладилник

2005 г
6 месеца

 1. Инструкция за работа с муфелна пещ “Elektra”.

2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с инкубатор “Memmert”.

15.01.2005 г


Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с ротационен вакуум изпарител “Laborota 4002/4003”.

15.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с водна баня “Clifton”.

07.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с автоматичен защитен абсорбатор “Bluecarb 5”.

07.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с ултразвукова баня “Cole Parmer 8890”.

03.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с ултразвукова почистваща система “STARSONIC”.

20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с лабораторен рН метър HI 8519.

20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с лабораторен рН метър 211.

2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със спектрофотометър UV-Vis Agilent 8453.

24.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със спектрофотометър UV-Vis CECIL CE 1021.

17.06.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със спектрофотометър Спекол 11

2005г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с флуоресцентен спектрофотометър LC-3B “Perkin Elmer”.

27.10.2004 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с газов хроматограф GC Agilend 1100

30.03.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с електронна аналитична везна “CRISTAL 200”.

26.04.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с аналитична везна AP 110 S.

07.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с електронна аналитична везна “OHAUS AP 210S”.

20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с електронна техническа везна “Metter AE 2000”.

2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с електронна техническа везна “KERN KB 600-2”.

04.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с химическа лабораторна везна

2005

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с атомноабсорбционен спектрометър “AAS NovAA 1300”.

27.04.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с лабораторен миксер “Waring”.

20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с влагоанализатор “KERN RH-120”.

19.01.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с микроскоп “Zeiss-Axioscop 2 plus”.

19.01.2005 г

Контролен лист

3 г
 1. Инструкция за работа със Zone Reader.
20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с ламинарен бокс Bio – II - A.
04.01.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с Axiovert 40 C

25.01.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със сухи стерилизатори

2007

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със стерилизатор Genlab.
24.01.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със стерилизатор /автоклав/ RAYRA.
04.01.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с воден стерилизатор

2007

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с СО2 инкубатор “Infrabator”.
2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с инкубатор за ембриони “Miracle” SD.
25.01.2005 г

Контролен лист за температура/влажност

Контролен лист
3 г
3 г

 1. Инструкция за работа с рН метър „Seibold-Wien”

2005г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с VACUCENTER/ 8.

20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с хладилна центрофуга MIKRO 22 R.
09.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с помпа STERISART UNIVERSAL – 16413.
20.08.2007 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа със стереоскоп Series zoom

22.02.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с хладилна центрофуга “PK 121 R”.
31.08.2005 г

Контролен лист

3 г

 1.  Инструкция за работа с центрофуга Т-24

2005г

Контролен лист

3 г

 1.  Инструкция за работа с центрофуга Т-32 А

2005г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с електромагнитна бъркалка

2005г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за работа с „Bac Trac 4 300”

14.04.2005 г

Контролен лист

3 г

 1. Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория

23.08.2007г
3 г

 1. Вътрешна лабораторна методика за калибриране на атомноабсорбционен спектрометър.

16.10.2006г
До актуализация

 1. Вътрешна лабораторна методика за калибриране на хроматографски системи.

16.10.2006г
До актуализация

 1. План за калибриране на техническите средства за измерване

2006г
1 г

 1. Списък на наличните помощни технически средства

2006 г
1 г

 1. Работна инструкция за почистване, дезинфекция и дератизация във вивариумите с лабораторни животни

2008 г

3 г

 1. Инструкция за работа в помещения за птици

2007г

 • Контролен лист за почистване

 • Контролен лист за дезинфекция

 • Контролен лист за температура в помещенията

3 г

 1. Инструкция за работа в помещения със зайци

2007г

 • Контролен лист за почистване

 • Контролен лист за дезинфекция

 • Контролен лист за температура в помещенията

3 г

 1. Инструкция за работа в помещения за свине

2007г

 • Контролен лист за почистване

 • Контролен лист за дезинфекция

 • Контролен лист за температура в помещенията

3 г

 1. Инструкция за работа в помещения за овце

2007г

 • Контролен лист за почистване

 • Контролен лист за дезинфекция

 • Контролен лист за температура в помещенията

3 г

 1. Инструкция за работа с термостат ТГУ-0І-200

2007 г

 • Контролен лист

3 г.

 1. Инструкция за работа с аналитична електронна везна METTLER AE 200

2007 г

 • Контролен лист

3 г.

 1. Инструкция за работа със светлинен микроскоп “CARL ZEISS”

2007 г

 • Контролен лист

3 г.

 1. Инструкция за работа с полуавтоматичен лабораторен стерилизатор с водна пара SYSTEK 2540 ML

2007 г

 • Контролен лист

3 г.

 1. Инструкция за работа с инфрачервен термометър

2008 г.

Контролен лист за движение на мостри ВМП

До изтиане срока на годност на ВМП

 1. Регистър досиета ИВМП – електронен носител

2005 г
Постоянен

 1. Регистър досиета ЛВМП – електронен носител

2005 г
Постоянен

 1. Списък на мостри в хладилната камера за лаборатория „Бактериология” – електронен носител

2005г
До изтиане срока на годност на ВМП

 1. Списък на мостри в хладилната камера за лаборатория „Вирусология” – електронен носител

2005г
До изтиане срока на годност на ВМП

 1. Списък на мостри ИВМП в хладилната камера – на хартиен носител

2005г
До изтиане срока на годност на всички вписани ИВМП

 1. Дневник Лицензи за употреба

2005г
Постоянен

 1. Дневник Стерилност

1998г
Постоянен

 1. Дневник Стандартни субстанции

2006г
Постоянен

 1. Дневник за изпитване на диагностични препарати

02.03.2006г
Постоянен

 1. Дневник за съдържанието на хладилиници и фризери за лаборатория „Бактериология”

2007г
Постоянен

 1. Карта за животни в опитДо приключване на опита

 1. Книга за фуражи

2004г

 • Лимитна карта

 • Складова разписка

10 г

 1. Наредба за финансовия документооборот

2006 г

Заявка /по определен образец/

Складова разписка за заприходяване на материални ценности

Искане за отпускане на материални ценности

Фактура


Протокол за инвентаризация

Акт за бракуване на материални ценности

Пътен лист на МПС

Пътна книжка на МПС

Сведение за гориво на МПС, в края на отчетния период

Приходен касов ордер

Разходен касов ордер

Авансов отчет

Вносна бележка

Касова книга

Трудов договор

Допълнително споразумение към трудов договор

Граждански договор

Образци УП-2 за пенсиониране

Заповед за разрешаване на отпуск

Обходен лист при напускане

Сведение за присъствените дни на персонала

Ведомост заплати

Заповед за командировка

Счетоводна справка

Декларации за социално и здравно осигуряване

Друг първичен документ, свързан със спецификата на стопанската операция

Счетоводен отчет


10 г

 1. Разписка за приемане и предаване на материални ценности


10 г

 1. Програма за работа на Група по условия на труд (ГУТ)

2007 г

Протоколи

3 г.

 1. Програма за управлението на опасните отпадъци

2007 г

Документация по предаване на отпадъците за изгаряне

Списък на опасните отпадъци

Код 18. 02.05*

Код 18.02.09*

Журнал за предаване на отпадъците

Транспортни листа5 г

 1. Журнал за провеждане на начален инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана

2004 г
3 г

 1. Система за финансово управление и контрол

01.07.2007 г
До извършване на финансова ревизия

 1. Регистър на посетителите на ИКВП

2005
5 г

 1. Списък на предоставените нормативни документи

05.10.2007 г
Постоянен

 1. Таблица за входящ контрол на фуражи

05.11.2007 г
Постоянен

 1. Таблица за полагаемите дажби фураж при животните

05.10.2007 г
постоянен

 1. Работна инструкция за работа с лабораторни животни

01.2008 г.
3 г.

 1. Работна инструкция за работа с абсорбатор за влажност модел ДН - 16

02.2008 г.
3 г.

 1. Дневник за инструктаж за защита и хуманно отношение към опитните животни в ИКВП

23.01.2008 г.
3 г.


04.02.2009 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница