Книга за основателя на "Гъмза" Сухиндол // Кооперация, №10, 5 март 1997; Александрова, Сашка. Тържествена сесия за основателя на кооперация "'Гъмза" // Борба (В. Търново), №234, 28 ное



Дата01.05.2017
Размер292.41 Kb.
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ

доц. д-р Милена Иванова Цветкова

(1994–2010)


Дисертационен труд





 1. Четенето — антиманипулативен филтър: Индивидуалност и аудиовизуал­на манипулация. Дисертация за присъждане на образ, и науч. степен "доктор" / Рец. Иван Стефанов, Христо Бонев. - София, 1999. - 269 с.; Библиогр. 255-269. (Машинопис).

А в т о р е ф е р а т: София, 1999. - 18 с.

Защитена в СНС по Социология, Политология и Наукознание при ВАК, 18 ноем. 1999. Утв. от ВАК с прот. 12, № 6/20.03.2000.




Книги





 1. Марко Вачков: Био-библиография: По случай 130 г от рожд. и 60 г. от смъртта му / Ред. Боян Байчев. – В. Търново: Абагар, 1996. – 132 с.; с портр., ил.

Именен, географски и предметен показалци.

В съавт. с Марин Ковачев.



Рец. и отзиви:

Георгиев, Лъчезар. Две книги за Сухиндол с принос към родното краезнание // Архив за поселищни проучвания, 1997, № 3-4, с. 188-192;

Медникаров, Христо. Книга за основателя на "Гъмза" - Сухиндол // Кооперация, № 10, 5 март 1997;

Александрова, Сашка. Тържествена сесия за основателя на кооперация "'Гъмза" // Борба (В. Търново), № 234, 28 ноем. 1996,

с. 2;

Дечев, Цвятко. Тържествена научна сесия и честване кръгли годишнини от рождението и смъртта на виден сухиндолски общественик // Великотърновски новини, № 271, 6-12 дек. 1996, с. 4.



Marko Vachkov: Biobibliografiia po Sluchai 130 g. ot Rozhdenieto I 60 g. ot Smurtta mu by Marin Kovachev with Milena Tsvetkova. ISBN 954-427-257-7 // BookFinder.com: Book information. 2006. [06.05.2006].


 1. Четенето - антиманипулативен филтър / Ред. Любен Атанасов; Рец. Иван Стефанов, Христо Бонев. – София: Gaberoff, 2000. – 150 с.; Библиогр. с. 135-148.

Рец. и отзиви:

Младенова, Мария. За шанса на четенето в информационното общество // Библиотека. 2000, № 5, 43-46;

Четенето спасява от ТВ оглупяване // Стандарт, № 2705, 16 юни 2000, с. 20;

"Четенето - антиманипулативен филтър" от Милена Цветкова // 168 часа, № 26, 30 юни - 6 юли 2000, с. 24 (Нови заглавия);

Четенето щяло да ни спасява от телевизията // Сега, № 160, 11 юли 2000, с. 15;

Тодоров, Георги. Четенето като творчество. науката като атракция // Читалище, 2000, № 9-10.;

Андреева, Светла. Семинар по проблемите на библиотеките в наши дни // Новини (В. Търново), IV, № 225, 16 ноем. 2000, с. 4.;

Боева, Цвета. Книги и четене ще помогнат на библиотеките да оцелеят // Новини, IV, № V 20 ноем. 2000, с. 8.;

Александров, Иван и Емилия Георгиева. Регионален семинар "Общодостъпните библиотеки в условията на промени". Нар. библ. "П.P. Славейков" - В. Търново, 16-17 ноем. 2000 // Бюлетин на СБИР, 2001, № 1, с. 58-59.


 1. Комуникационен мениджмънт: Библиотеката в хуманистична перспек­тива / Ред. Мария Младенова; Рец. Татяна Дронзина, Здравко Райков. - София: Gaberoff, 2000. - 160 с.

Съдържа и Кратък терминолог. речник. Библиогр. с. 154 - 160.

Рец. и отзиви:

"Комуникационен мениджмънт" // Сега, № 55, 6 март 2001, с. 15;

"Комуникационен мениджмънт" // Стандарт, № 2948, 9 март 2001, с. 27, СтандАрт , 9 Март 2001, (Лавица), http://www.standartnews.com/archive/2001/03/09/art/story5.htm;

Филева, Петранка. Мениджмънт в хуманистична научна парадигма // Наука, 2002, № 2, с. 54 – 55.




 1. Любен Атанасов: Био–библиография / Предг. Андрей Пантев; Ред. Мария Младенова. - София: Gaberoff, 2001. - 150 с.




 1. Информационна култура: Името на четенето / Рец. Георги Лозанов; Ред. Алберт Бенбасат. – София: Gaberoff, 2001. - 224 с.

Рец. и отзиви:

Тодоров, Тодор. Електронни книги. София: Астарта, 2003, с. 167;

Диагностика на грамотността: Ч. 3.: Разбиране при четене / Авт. колектив с науч. ръководител Георги Бижков. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004, с. 20, с. 289;

Бенбасат, Алберт. Фундаментът на информационната култура е четенето // Наука, 2003, № 6, с. 81;

Милена Цветкова. Информационна култура: Името на четенето // Годишник на Софийския университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9. София, 2002, с. 305.


 1. Български енциклопедичен речник 2001-2002. - В.Търново: Gaberoff, 2001. - 1360 с. (съавт.).




 1. Съвременна българска енциклопедия. - В. Търново: Gaberoff, 2003. - 1432 с. (съавт.).




 1. Българска книга: Енциклопедия / Състав. Ани Гергова. – София: Пенсофт, 2004. – 508 с. (съавт.).




 1. Веселин Димитров: Био-библиография / Библиогр. ред. Мария Младенова. - София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004. – 137 с.

Рец. и отзиви:

Ангелова, Пенка. Бъдещи журналисти показаха работите си. Премиера на книга // БНТ, Канал 1, Новини, 21 май 2004, http://www.bnt.bg/news/210504at11.htm.

Семерджиева, Вилиана. “Веселин Димитров - Биобиблиография” // Дума, № 131, 9 юни 2004, с. 17.

Георгиева, Борислава. Излезе биобиблиография за проф. Веселин Димитров // Библиотека, 2004, № 6, с. 37-39.

Милена Цветкова. Веселин Димитров: Био-библиография // Годишник на Софийския университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 11. София, 2004, с. 284.

Веселин Димитров: Био – библиография. Автор: Милена Цветкова // KNIGI.biz, 2005, .




 1. Андрей Пантев: Био-библиография / Науч. консултант Румен Генов; Ред. Гриша Атанасов. - София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004. – 243 с.

Също и: Андрей Пантев "БИО - БИБЛИОГРАФИЯ". Available from: .

Рец. и отзиви:

Издадоха книга за рождения ден на проф. Пантев // Дневен Труд, № 85, 26 март 2004, с. 4.

Био-библиография за професор Андрей Пантев // БНТ, Канал 1, Новини, 30 март 2004, http://www.bnt.bg/news/300304at31.htm.

“Био-библиография” за творчеството на проф. Пантев // БНТ, Канал 1, По света и у нас, 30 март 2004, http://www.bnt.bg/shows/Po+Sveta+I+Y+Nas/ 30304md16.htm.

За творчеството на проф. Пантев // БНТ, Канал 1, Култура, 30 март 2004, http://www.bnt.bg/Culture/3`10304vg01.htm.

“Андрей Пантев – Био-библиография” издаде Факултетът по журналистика и масови комуникации при Софийския университет // Дума, № 73, 30 март 2005, с. 17.

Милена Цветкова. Андрей Пантев: Био-библиография // Годишник на Софийския университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 11. София, 2004, с. 286.



 1. Марко Семов: Био-библиография / Библиогр. ред. Мария Младенова; Ред. Гриша Атанасов; Рец. Алберт Бенбасат. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация - СУ, 2004. – 427 с.

Рец. и отзиви:

Янакиева, Елена. Марко Семов - Био-библиография // Библиотека, 2005, № 6, с. 37-38.

Милена Цветкова. Марко Семов: Био-библиография // Годишник на Софийския университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 11. София, 2004, с. 285.

“Марко Семов” - био-библиография // Дума, №97, 27 април 2005, с. 17.

Биобиблиография на член-кор. проф. дфн Марко Семов: Премиера в СУ "Св. Кл. Охридски" // LiterNet: Ел. Бюлетин, , 10.05.2005.

Марко Семов: Био-библиография // Българска книга, 10.05.2005, .

Марко Семов - Био-библиография. Автор: Милена Цветкова // Български книжици, Български мемоари и биографии, .

Марко Семов: Био-библиография. Автор: Милена Цветкова // Електронна книжарница LiterNet, Дата на включване: 2005-05-10, <http://liternet.bg/book/partnerbooks.php?ID=17045>.


Марко Семов: Био-библиография. Автор: Милена Цветкова // Онлайн книжарница Словото, Дата на включване: 2005-05-10, .


 1. Марко Семов. Био-библиография. – 2. електронно издание. – Варна: ЕИ LiterNet, 2006. ISBN-10: 954-304-245-4; ISBN-13: 978-954-304-245-6. Available from: (11.01.2006).




 1. Информационна култура: Името на четенето / Рец. Георги Лозанов; Ред. Силвия Вълкова. – 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с. ISBN 978-954-07-2560-4




 1. Алгоритъм на дипломния проект: Учебно помагало. 2009 // Знам.bg: Българският портал на знанието. Книгоиздателска къща "Труд" ООД; Сирма Медия. Available from: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1199§ionID=6




 1. Алгоритъм на дипломния проект. – София: [Библиоскоп], 2010. – 260 с. (под печат)


Студии и статии в научни списания и сборници:


 1. Свобода и информационна манипулация // Философия, 1998, № 2, с. 8-12.




 1. Морал и аудиовизуална манипулация // Полемики, 1998, извънр. бр. Available from: .

Също и в: Как ни манипулират медиите: Текстове на български автори. Асоциация “Аргументи”. 29 май 2005. Available from: .


 1. Атанасов, Любен Димитров (1935-1999) // Български енциклопе­дичен речник. В. Търново, 1999-2000, с. 78.

Без подпис.


 1. Доц. д-р Любен Атанасов (1935-1999): In memoriam // Библиотека, 1999, №3-4, с. 90-91.




 1. Интелектуален аристократизъм в информационното общество // Философски форум, 1999, №4, с. 188-197.




 1. Юбилейна научна конференция за акад. Стоян Аргиров // Библиотека, 2000, № 2, с. 64.




 1. В търсене на понятие за "реклама" // Обществена комуникация, 2000, № 2, с. 28-29.




 1. Общество на знанието и общество на информацията // Философия, 2000, №2, с. 14-19.




 1. Society of knowledge and society of information // Philosophy, 2000, № 2, p. 14-20. Available from: http://www.uni-svishtov.bg/philosophy/Philos.htm.




 1. Морален дискомфорт в аудио-визуалното пространство // Философски алтернативи, 2000, № 3-4, с. 159-165.




 1. Moral Discomfort in the Audio-Visual Space // Philosophical alternatives, 2000, № 3-4, p. 159-165. Available from: http://www.uni-svishtov.bg/ philosophy/PhilAlt.htm.




 1. Рекламата - социално въздействие // Понеделник, 2000, № 5-6, с. 149-152. Available from: http://free.bol.bg/src/Ru256.htm.




 1. Религиозна манипулация: алтернативи на комуникативно поведение // Философски алтернативи, 2000, № 5 - 6, с. 73 - 79.




 1. Religious Manipulation: Alternatives of Communicational Behavior // Philosophical alternatives, 2000, № 5-6, p. 73-80. Available from: .




 1. Библиотеката - университет на новата власт // Библиотечната система на България: Юбилеен сб. на СБИР с доклади от Х национална конфе­ренция, проведена на 7 юни 2000. София, 2000, с. 29-33.

Също и в: СБИР: Конференции: Х национална конфе­ренция “Библиотечната система на България”, 2000. Available from: ; .


 1. Парадоксите на информационната култура // Култура, № 22, 9 юни 2000, с. 11.

Също и в: http://slovo.pu.acad.bg/ma/Info-znanie.htm.

Отзив: Иванов, Живко. Стратегия на научното изследване // Пловдивски университет: Филологически факултет. Available from: <http://slovo.pu.acad.bg/ma>, 24.04.2003.


 1. The paradoxes of the information culture di By Milena Tzvetkova. Available from: http://21betterthan12.editthispage.com (2003/04/22).
  Също и в: The paradoxes of the information culture di By Milena Tzvetkova. Available from: http://mailweb.udlap.mx/~yulia/bc110/tema1.htm. (Мексико)




 1. Консервативната съвест на бъдещето // Читалище, 2000, № 9-10, с. 11-12.

Също и в: Библиотека, 2000, № 5, с. 85-86.


 1. Информационен комфорт на субекта // Връзки с обществеността, Available from: http://www.sophiaresearch.com, 2000, 25 с.




 1. Хуманистичен подход към информацията // Връзки с общес­твеността, Available from: httt://www.sophiaresearch.com, 2000, 27 с.




 1. Епистоларната комуникация между Стоян Аргиров и Константин Иречек // Акад . Стоян Аргиров и библиотечното дело в България: Сб. с материали от науч. конф. по случай 130 г. от рождението му. София, 2001, с. 113-121.




 1. Конфликти между местни социални актьори и медиите // Партниране при разрешаване на конфликти. Състав.  Мирослав Николов. Под ред. на Татяна Дронзина и Христо Чирпалиев. София, Фондация "Европартньори 2000", 2001. ISBN – 954-90814-1-9. Available from: .

Също и в: Доктор Милена Цветкова. Конфликти между местни социални актьори и медии, http://www.europartners2000.org/pub/conflict/mtz.rtf.

Също и в: Ръководство за решаване на конфликти. – София: Фондация Европартньори 2000; Асоциация за Регионално и Европейско Сътрудничество – Кърджали; Финансира се от Американската агенция за международно развитие (ААМР) чрез ФРМС, 2001, .


 1. Медиите - екологичен филтър срещу безумните намерения // Везни, 2001, № 1, с. 104-107.




 1. Световните медии – екологичен филтър на безумните намерения // Ново време, 2001, Available from: http://bsp.bg/media/nv/2001-jan.html.




 1. Злоупотреби с личната информация // Понеделник, 2001, № 3-4, с. 124-134.




 1. Имиджът на библиотеката // Библиотека, 2001 , № 3-4, с. 42-45.




 1. Кого заблуждава Папата? // Везни , 2001, № 4 - 5, с. 85-87.




 1. На / за какво служи интелектуалецът? // Понеделник, 2001, № 7-8, с. 142-152.




 1. Информационната култура като фактор на писмената цивилизация // СБИР в началото на XXI век : Доклади от ХI Национална научна конференция, 5 – 6 юни 2001. Пловдив, 2002, с. 120 – 124.

Също и в: СБИР: Конференции: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 2001, Available from: , 2001.

.

Отзиви и цит.: Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в началото на 21 век // Библиотека, 2001, № 3-4, с. 9.

Интернет ресурси на български език от областта на критическото мислене; логика; медийна грамотност. Асоциация “Аргументи”. 21 март 2005, <http://www.argumenti.org/stories.php?story=0503210050294> [11.11.2005].




 1. Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия // СБИР: Конференции: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 2001, 7 с. Available from: <http://www.nl.ote1.net/u1iso>; http://www.lib.bg/dokladi2001/milena.htm; .




 1. Фетишизация на културните умения // Философски алтернативи, 2001, № 3 -4, с. 18-22.

Също и в: http://www.uni-svishtov.bg/philosophy /PhilAlt.htm.


 1. Култура на компютърната страница и девиации при компютърно-екранното четене // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски", Т. 9. София, 2002, с. 133-150.




 1. Как компютърът реабилитира културата на четенето // Наука, 2002, № 3, с. 48-53.

Също и в: LiterNet: Ел. списание, № 4 (77), 06.04.2006, Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/kak.htm>.


 1. РС и културата на четене // Демокрит. Информационен център за новини и ресурси в българската наука, Available from: <http://www.demokrit. com/news/19/03/03>; <http://www.demokrit.com/archive.php? month=3/4/22/03>.




 1. How the Computer Vindicates the Culture of Reading, 2002, Available from: <http://www.usb-bg.org/Nauka/kn-1.htm>.



 1. Книга за царя по ръба на правилата // Критика, 2002, № 3, с. 37-42.




 1. Интелектуалната деградация и аудиовизията // Везни, 2002, №10, с. 86-88.




 1. Инатът на Гутенберг или за първите стъпки на меритокрацията // Библиотеки. Четене. Комуникации: Сб. доклади от науч. конф., В. Търново, 28 ноем. 2002. В. Търново, 2003, с. 197-208.




 1. Медиаспецифика на книгата // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Кл. Охридски". Т. 10 [за 2002]. София, 2003, с. 43-73.

Прил.: Харта за книгата.


 1. За новия стар смисъл на книгата като медия // Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации: Доклади от ХIII нац. науч. конф. на СБИР, секция Библиология, София, 6 юни 2003. София, 2003, с. 114-128.

Също и в: Доклади от XIII-тата годишна конференция, 5-6 юни 2003. СБИР, Available from: , 21 с.

Отзив: Milena Tsvetkova. Du sens neuf-vieux du livre comme media // Schema et schematisation (Paris), 2003, № 59, s. 67. (Франция)


 1. Хайката срещу хартията (Тема на броя) // Критика, 2003, № 3-4, с. 45-61.




 1. Антагонистичната игра на манипулации // Везни, 2003, № 8, с. 6-15.




 1. Атанасов, Любен Димитров (21 юни 1935 - 6 април 1999) // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 45. Със снимка.




 1. Gaberoff, издателство // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 124. Без подпис.




 1. Четене // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 468 – 469.

Отзив: Гергова, Ани. За да я пребъде!: Кристализация на отечествената духовност: Слово при представяне на енциклопедия “Българска книга” в Софийския университет, 20 май 2004 // За буквите, , № 20, април-май 2005, с. 22, .


 1. Комуникационен мениджмънт // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 251-252.




 1. Книгата във, около и извън тялото // Книгата: Бъдеще време в миналото?!: [Сб. доклади]. Нац. науч. конф., София, 1 ноем. 2003. София, 2004, с. 93-106.

Отзиви: Митов, Мартин. Книгата: бъдеще време в миналото?! // Словото: Новини, 2 ноем. 2003, http://www.slovoto.bg.


 1. Книги и четене в авангарда и в тила на политиците // Библиотеки. Четене. Комуникации: [ Сб. доклади]. Нац. науч. конф., В. Търново, 20-21 ноем. 2003. В. Търново, 2004, с. 185-209.




 1. Виновни ли са библиотеките за ръста на престъпността // Библиотека, 2004, №1, с. 26-29.




 1. Знание и четене - култът на евреите // Везни, 2004, № 4, с. 37-40.




 1. Човекоцентричен подход към понятието “информация” // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски". Т. 11 [за 2004]. София, 2005, с. 39-70.




 1. Библиотеките - виновни, до доказване на противното // Библиотеката - минало и настояще: [ Сб.] Юбил. науч. конф. по случай 125 г. от създаването на Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", София, 11-12 дек. 2003. София, 2005, с. 79-95.




 1. Търсещият човек: Репутацията на библиографската култура // Сб. в чест на 70-год на проф. Марин Ковачев: Във връзка със 70-годишнината му: Материали от науч. конф., проведена на 14-15 окт. 2004 г. във Велико Търново. В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2005, с. 69-87.




 1. Нови политически употреби на книгата // Наука, 2005, № 4, с. 52-60.




 1. Книгата като тяло // Култура, № 7, 25 февр. 2005, с. 10-11. Available from: ;




 1. Лъженаучната книга // Библиотека, 2005, № 2, с. 27-36.




 1. Библиографията като медия // Библиотека, 2005, № 3-4, с. 80-87.




 1. Идеята – първата медия? // ЛитерНет: Ел списание, 08 май 2005, № 5 (66). Available from: , ,

< http://www.liternet.bg/publish/katalog/rubriki/mediakritika.htm > (08.05.2005).


 1. Тревожни разпади в системата на книгата // ЛитерНет: Ел. списание, 28 ноем. 2005, № 11 (72). Available from: www.liternet.bg/zalm/new/06-04.htm>; .

Също и в: Милена Цветкова. "Тревожни разпади в системата на книгата // Култ.бг - Сървър за изкуство и култура. Фондация КУЛТ.БГ, Център за медийни изкуства Интерспейс, Център за изкуства “Сорос”, “Орбител”. Рубрика Cult.bg: Литература: Ново от LiterNet, . ISSN 1311-8455 (04.01.2006).
Също и в: Милена Цветкова. "Тревожни разпади в системата на книгата" // Иде.ли?: Новини: Култура, (4.01.2006).

Отзиви: Книга и общество: Програма на кръглата маса // Литературен клуб: Новини: Публикуване: 26.04.2005, .

Монова, Доротея. Българските издатели вярват във Възкресението: Страстите бяха нажежени на кръгла маса в Народната библиотека “Св.св. Кирил и Методий” // Политика, № 55, 6-13 май 2005, с. 41.

Световен ден на книгата и авторското право – 23 април // За буквите, № 20, април-май 2005, с. 22.

Международен ден на книгата // Print-Pack Magazine. Специализирано списание за печат, опаковки и материали. 2005, № 3, с. 39-40.




 1. Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация” // ЛитерНет: Ел. списание, 28 ноем. 2005, № 11 (72). Available from: ;

LiterNet: E-списание за литература, критика и хуманитаристика: Книгознание: Книга и четене,
, [28.11.2005].

Начало на формуляра





 1. Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация” // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сб. доклади от Трета нац. науч. конференция с междунар. участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 26-39.




 1. The way computers rehabilitate the culture of reading / Transl. by Tsvetelina Tsenova // E-magazine LiterNet, 12 април 2006, № 4 (77). Available from: .




 1. The book in the project of “asymmetrical civilization” by Milena Tzvetkova / Transl. by Mihail Istiliyanov // E-magazine LiterNet, 10 юли 2006, № 7 (80). Available from: .




 1. Четем. Другото не е живот: "Четяща България" в Софийския университет // ЛитерНет: Ел. бюлетин, 18 април 2006, 15:42. Available from: .




 1. Лесни за четене издания: Четене с възражения // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 12 [2005]. София, 2006. с. 149-184.




 1. Комфортната книга и щастливият читател – занемарените обстоятелства // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сб. доклади от Трета нац. науч. конференция с междунар. участие и кръгла маса “Евроинтеграцията в пространството на книгата”, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 546-559.




 1. Книгата в интериора // Бизнес среда на книгата: Сб. доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ “Св. Климент Опридски”. Състав. А. Бенбасат, В. Вълканова, П. Филева. София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 95-115.

Отзиви: Бизнессреда за книгоиздаването и книготърговията // Култура, № 46, ноем. 2004, с. 4.

Бизнессреда в книгоиздаването // Култура, № 9, 11 март 2005, с. ...



Василева, Райна [Кристин Димитрова]. Четете ли книги? 41 % не // Арт Труд, № 31, 28 ноем. 2004, с. 1.


 1. The book in the project of “asymmetrical civilization” // eRunsMagazine: Culture, Arts And Events. Issue 54, February 2007. Available from: http://www.erunsmagazine.com/index.php?rq=page&artid=304.




 1. Академичен стил на цитирането // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13 [за 2006]. София, 2007, с. 83-124.




 1. Рефлексивна проекция на книгата: Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14 [за 2007]. София, 2007, с. 109-152.




 1. Нещастният читател не прощава: Българската книга е дискомфортна и се прави в нехигиенична среда // ЛитерНет: Ел. списание, 23.04.2007, № 4 (89). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/neshtastniat.htm.




 1. Капризите на младото поколение читатели // Култура, № 20 (2459), 24 май 2007, с. 10-11. Available from: http://www.kultura.bg/article.php?id=13007.

Отзиви: Петев, Тодор Т. За статията на Милена Цветкова „Капризите на младото поколение читатели” // Литернет: Ел. списание, 06.08.2007, № 8 (93). Available from: http://liternet.bg/publish17/t_t_petev/m_cvetkova.htm.


 1. Късите книги хващат нови читатели // Дневен Труд, № 162, 15 юни 2007 (Петъчник, № 350), с. 3.




 1. "Млади" vs "стари" читатели // ЛитерНет: Ел. списание, 03.12.2007, № 12 (97). Available from: http://liternet.bg/e-zine/07_12.htm; http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladi.htm.




 1. Self-made читателят срещу топ-листите // Култура, № 42 (2481), 5 декември 2007, с. 9. Available from: http://www.kultura.bg/article.php?id=13605.




 1. Издателят като читател // ЛитерНет: Ел. списание, 12.01.2008, № 1 (98). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/izdateliat.htm.




 1. Три урока по книгознание: Една година след смъртта на Марко Семов // ЛитерНет: Електронен & Имейл бюлетин, 10.02.2008-14:36. Available from: http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=5295&sid=25.




 1. Постписмената книга // ЛитерНет: Ел. списание, 18.02.2008, № 2 (99). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/postpismena.htm.




 1. Младото” четене срещу библиотеката // LiterNet: Ел. списание,, 04.04.2008, № 4 (101). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladoto.htm.




 1. Да четеш с уши: Радиото като фактор в трансформациите на четенето // Viva vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 135-148.




 1. Easy-културата: Как опростяването усложни кризата между поколенията читатели // Култура. Медии. Публичност: Сборник. София: ФЖМК, 2008 (под печат)




 1. От култура на опростяването към безбуквена книга // Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация: Сборник с доклади на Пета науч. конференция с междунар. участие, Нац. дворец на културата, София, 1 ноем. 2007 . София: За буквите – О писменехъ, 2008, с. 338-362.




 1. Библиотеката – неактуално място за четене // Книга. Четене. Библиотека: Сборник с доклади от три национални кръгли маси. София, Мин. културата, Нар. библ. Св.С. Кирил и Методий, 2008, с. 100-109.




 1. Новият антисълзлив чиклит // Пет звезди, 2008, №9, с. 68-71.




 1. Библиотеката - неактуално място за четене // Библиотека, XV, 2008, № 5-6, с. 22-30.



 1. Трудните” медии и easy-културата // Медии и обществени комуникации, 2008, № 1. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=80:kultura&catid=50:kultura&Itemid=55.




 1. Читателят помни и омразните книги // Голямото четене: За четенето, 28.10.2008. Available from: http://chetene.bnt.bg/bg/interview/view/1.




 1. Какво чете издателят // Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от науч. семинар по Книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 28-44.




 1. Културните практики „четене” и „гледане”: Методика на паралелната авторефлексия // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15 [за 2008]. София, 2009, с. 61-81.




 1. Награди за читателя – тактика в медийните войни за печелене на вниманието // Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на третия Медиен панаир 1-5 декември 2008 г.: Медиен плурализъм и медийно разнообразие. София, 2009, с. 207-216.




 1. Имиджов потенциал на книгата в политиката // Медии и обществени комуникации, 2009, №2. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=47.




 1. Информационната култура като фактор на писмената цивилизация // Гласове, 20.05.2009, 10:38. Available from: http://www.glasove.com/article-761.php.




 1. Всяка комуникация е и манипулация // Медии и обществени комуникации, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=68.




 1. Библиотеката – грешница // 4Publishing, декември 2009, № 1, с. 48-49. Available from: http://uni-sofia.bg/docs/fjmc/4Publishing-2009-full-version.pdf.




 1. Неврофизиологични основи на четенето // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 16 [за 2009]. София, 2010 (под печат)




 1. Големият страх от читателите (Книгознание: Право на четене / четене на правото) // LiterNet: Електронно списание, 23.06.2010, № 6 (127). Available from: http://liternet.bg/e-zine/10_06.htm#8 ; http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/chitatelite.htm




 1. The Great Fear of the Readers / Translated by Sylvia Valkova // LiterNet: E-magazine, 13.07.2010, № 7 (128). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/readers-en.htm




 1. Акция срещу книги? Големият страх от читателите // e-vestnik, 24.06.2010. Available from: http://e-vestnik.bg/9408/aktsiya-sreshtu-knigi-golemiyat-strah-ot-chitatelite/

Също в: Либерален преглед, 29.06.2010. Available from: http://www.librev.com/index.php/en/discussion-culture/952-2010-06-29-07-20-16


 1. Кой намрази Робин Худ?// LiterNet: Електронно списание, 29.06.2010, № 6 (127). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/robin-hud.htm




 1. Ренесанс на интериора в стил „читател”// Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2010, № 6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=110




 1. Книга за бизнес благоденствие // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация", 2010, № 6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=112




 1. Социологическите проучвания на читателската активност и съдържателната читателска култура: Дефицити и дисфункции // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 17 [за 2010]. София, 2010 (под печат)


Предговори:


 1. За книгата и авторите // Стойков, Любомир и Валерия Пачева. Връзки с обществеността и бизнескомуникация: Учебно помагало. София: От игла до конец, 2005, с. ХІ-ХІІІ.

Също и в: Книги от Хеликон : Любомир Стойков; Валерия Пачева, .


 1. Книга за бизнес благоденствие // Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация / Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. София: Алма комуникация, 2010, с. 11-16. ISBN 978-954-92346-4-0



Рецензии:


 1. Био-библиография на проф. Ангел Давидов // Борба (В. Търново), № 199, 24 окт. 1994, с. 2.

Рец. за: Марин Ковачев. Ангел Давидов: Био-библиография. В. Търново, 1994. - 162 с.


 1. Уникална книга пуска на пазара търновски издател // Борба (В. Търново), № 12, 26 юни 1998, с. 5.

Рец. за: Любен Атанасов. Енциклопедия на афоризмите. София, 1998. - 740 с.


 1. Научно-атрактивно начало на теорията за библиотечния маркетинг // Библиотека, 2000, № 2, с. 42-45.

Рец. за: Иван Евтимов. Микромаркетинг за библиотекари, 1999. - 142 с.


 1. Грамотност, книжнина, читатели, и четене свързват две епохи // Библиотека, 2000, № 3-4, с. 88-90.

Рец. за: Красимира Даскалова. Грамотност, Книжнина, Читатели и Четене в България на прехода към модерното време. София, 1999. - 236 с.


 1. 70-годишният юбилей на проф. Дочо Леков // Български език и литература, 2000, № 3-4, с. 121-123.

Рец. за: Възрожденския текст. София, 1998. 428 с. и за: Мария Младенова. Дочо Леков: Био-библиография, 1999. - 120 с.

Също и в: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/dlekov.htm/24.04.2




 1. Нов мозъчен консултант ни осветлява езика // Неделен Стан­дарт, № 4, 8 окт. 2000, с. 34.

Рец. за: Иван Габеров. Учебен тълковен речник, 2000-2001. В. Търново, 2000. - 800 с.


 1. Дигиталната книга търси своето тяло // Критика, 2003, № 1 – 2, с. 81 – 83.

Рец. за: Тодор Тодоров. Електронни книги. – София: Астарта, 2003. – 168 с.


 1. Без приемен час при Радичков // Словото днес, № 34, 18-24 ноем. 2004, с. 14.

Рец. за: Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография. Състав. Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова. – София: Аргус, 2004. – 488 с.


 1. Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография [Радичков заложи в творчеството си програма за Александрийска библиотека] // Литературни Балкани, 2005, № 1, с. 193-199.

Също и в: BALKANI Pubishing. Списание Лит. Балкани, Брой 1, 2005 г., http://balkani.dir.bg/index.php?b=issue&bb= 22042005121330&bbb=22042005121330_22042005133644.

Рец. за: Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография. Състав. Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова. – София: Аргус, 2004. – 488 с.



Рецензент на книги:


 1. Бизнес среда на книгата: Сб. доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ “Св. Климент Опридски” / Състав. А. Бенбасат, В. Вълканова, П. Филева; Рец. М. Цветкова, Г. Атанасов. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007. – 199 с.



Редактор:


 1. Гайдаров, Йордан. Фирмена сигурност / Ред. Милена Цветкова. – В. Търново: Абагар, 1998. – 175 с.




 1. Константинов, Никола. Социалното осигуряване в България 1879-1951 / Ред. Милена Цветкова. – София, 2000.




 1. Христов, Минчо. Авторитаризъм и демокрация / Ред. Милена Цветкова. – София: БПС (Докум. център Авангард), 2001. – 128 с.




 1. Христов, Минчо. Социализъм и преход към пазарно общество в България / Ред. Милена Цветкова. – София: БПС (Докум. център Авангард), 2003. – 282 с.




 1. Константинова, Стела. Комуникацията реклама / Науч. ред. Милена Цветкова; Рец. Веселин Димитров. – София: Авангард Прима, 2005. – 168 с.




 1. Стойков, Любомир и Валерия Пачева. Връзки с обществеността и бизнескомуникация: Учебно помагало / Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: От игла до конец, 2005. – ХХ, 466 с.




 1. Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата / Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: От игла до конец; НХА, 2006. – ХІІІ, 314 с.




 1. Стойков, Любомир. Култура и медии / Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2006. – 464 с.




 1. Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността / Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2007. – 356 с.




 1. Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация / Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: Алма комуникация, 2010. – 372 с. ISBN 978-954-92346-4-0



Доклади на научни форуми:


 1. Интелектуалната свобода и библиотеките: Разработка за конкурс на фонд "Библиотеки" към Фондация "Отворено общество", 8 дек. 1995, 9 с. (машинопис).




 1. Книжовната дейност на Марко К. Вачков: Доклад на Юбилейна научна сесия "М. Вачков - виден сухиндолски общественик", Сухиндол, 28 ноем. 1996, 10с. (машинопис).




 1. Аудиовизуалната манипулация. Писмен и аудиовизуален текст: Док­лад на кръгла маса на тема "Морал в политиката и медиите", Благоевград, ЮЗУ "Н. Рилски", 11 апр. 1998, 12 с. (машинопис).




 1. Морал и аудиовизуална манипулация: Доклад на кръгла маса на тема "Параполитика и медии", София, СУ "Св. Климент Охридски", 12 май 1998, З с. (машинопис).




 1. Епистоларната комуникация между Стоян Аргиров и Константин Иречек: Доклад на Юбилейна научна конференция "Акад. Стоян Аргиров и библио­течното дело в България", София, СУ "Св. Климент Охридски", 28 февр. 2000, 10 с. (машинопис).




 1. Библиотеката — университетът на новата власт: Доклад на Десета нацио­нална научна конференция на Съюза на библиотечните и информационните ра­ботници "Библиотечната система в България", София, СУ "Св. Климент Охрид­ски", 7 юни 2000, 8 с. (машинопис).




 1. Телевизионни манипулации и противодействие чрез четене. Интелектуалецът днес: Публична лекция, Нар. библ. "Иван Вазов" - Пловдив, 26 апр. 2001. – 6 с. (машинопис).




 1. Информационната култура като фактор на писмената цивилизация: Доклад на кръгла маса "Идеи и перспективни направления в изследванията на писмените комуникации в условията на информационното общество", секция "Библиология". Национална конференция на СБИР, 6 юни 2001, 4 с. (машинопис).




 1. Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия: Доклад на ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 6 юни 2001. 7 с. (машинопис).




 1. Има ли почва интересът към антисемитската литература в България: Доклад на кръгла маса "За ползата и вредата от издаването на нацистка литература", София, СУ, 13 март 2002, 8 с. (машинопис).

Отзиви: Коен, Емил. Естественият предел на свободата на словото // Обектив, 2002, № 86, с. 4 – 5.

Николова, Патриция. За ползата и вредата от говоренето за нацистката литература // Еврейски вести, № 6, 22 март 2002, с. 3.

Хачикян, Анахит Около нацистката книжнина у нас // Култура, № 12, 22 март 2002, с. 2, http://www.online.bg/kultura/my_html/ 2220 /c-nacist.htm.

Велева, Деси. Хитлер скара издатели и учени // Република, №, 14 март 2002, с. 4.



Ванкова, Надежда. Конференция за ползата и вредата от издаването на нацистка литература предизвика спорове между издателите на “Моята борба” и учени и преподаватели // БТА, 13 март 2003, 16:52:32, http://bta.bg/news/viq 1.07.2002.


 1. Имиджът на българската публична библиотека: Публ. лекция на семинар, организиран от Регионална библиотека "Л. Каравелов", гр. Русе, 31 окт. 2002. (обл. Русе, обл. Плевен и община Свищов). – 12 с. (машинопис).




 1. Инатът на Гутенберг или за първите стъпки на меритокрацията: Доклад на научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации", В. Търново, ВТУ и РНБ, 28 ноем. 2002. – 6 с. (машинопис).




 1. За новия стар смисъл на книгата като медия: Доклад на конф. "Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации", СБИР, секция Библиология, София, 6 юни 2003, [www.lib.bg]. – 21 с. (машинопис).




 1. Книгата във, около и извън тялото: Доклад на науч. конференция "Книгата: бъдеще време в миналото", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2003. – 14 с. (машинопис).

Отзив: Митов, Мартин. Книгата: бъдеще време в миналото?! // Словото: Новини, 2 ноем. 2003, http://www.slovoto.bg.


 1. Книги и четене в авангарда и в тила на политиците: Доклад на Нац. науч. конференция "Библиотеки - четене - комуникации", В. Търново, 20 - 21 ноем. 2003. – 33 с. (машинопис).




 1. Библиотеките - виновни, до доказване на противното: Доклад на Юбилейна науч. конференция "Библиотеката - минало и настояще", по случай 125 год. от създаването на Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", София, Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", 11-12 дек. 2003. – 19 с. (машинопис).




 1. Информационна култура за всички: Доклад на семинар “Устният разказ за себе си”, 29 януари 2004, СУ “Св. Климент Охридски”. Проект “Младежката комуникация”в рамките на програмата на ЮНЕСКО “Информация за всички”, http://www.slav.uni-sofia.bg/~bgspeech/bg/people/uchastnici290104.htm.




 1. Книгата в интериора: Доклад на науч. семинар “Бизнес среда в книгоиздаването и книготърговията”, София, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 23 ноем. 2004. – 19 с. (машинопис).




 1. Тревожни разпади в системата на книгата: Доклад на кръгла маса “Книга и общество”, Нар. библ. “Св. Св. Кирил и Методий”, София, 26 апр. 2005. – 6 с. (машинопис).




 1. Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация”: Доклад на Трета науч. конференция с междунар. участие "Книгата и “безкнижната” цивилизация", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. – 18 с. (машинопис).




 1. Комфортната книга и щастливият читател – занемарените обстоятелства: Доклад на кръгла маса “Евроинтеграцията в пространството на книгата”, София, Нац. дворец на културата, 26 май 2006. – 14 с. (машинопис).




 1. От култура на опростяването към безбуквена книга: Доклад на Пета науч. конференция с междунар. участие "Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2007. – 12 с. (машинопис).




 1. Какво чете издателят: Доклад на науч. семинар “Книгоиздване и медии” по случай 10 год. на специалността Книгоиздаване, София, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 23 ноем. 2007. – 10 с. (машинопис).




 1. Библиотеката – неактуално място за четене: Доклад на Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”, Варна, 20-21 март 2008 г.




 1. Награди за читателя – тактика в медийните войни за печелене на вниманието: Доклад на научна конф. “Медиен плурализъм и медийно разнообразие”, ФЖМК на СУ, 4 декември 2008. 5 с. (машинопис).




 1. Доц. Милена Цветкова за проекта „39 ключа” [Видео] // Егмонт България: Представяне на проекта „39 ключа”. София, НДК, 22 май 2009; (4 min. 11 sec). Available from: http://www.the39clues.bg/bg-bg/main/about39clues/#presentation.

Също в: YouTube Broadcast, Updated May 26, 2009, (4 min. 11 sec). Available from: http://www.youtube.com/watch?v=daMZXDDZa4Q&feature=player_embedded.

Юли 2010 г. Изготвил:



(доц. д-р М. Цветкова)






База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница