Книгата проследява историята на варненската журналистика през вековете. 1 ФилософияДата24.07.2016
Размер138.99 Kb.
ТипКнига
Нови книги ‘Април 2012


0 Общ отдел

ГОЛЯМА енциклопедия България : Т. 1- 10. - София : БАН ; Труд, 2011Дванадесеттомна енциклопедия: научно-справочно издание, предназначено за широк кръг читатели. Съдържа максимално пълна информация, обхваща всичко значително за страната – природа, история, стопанство, наука, култура.
КАЛАГЛАРСКИ, Георги и др. Варненската журналистика : (1990-2010 г.)

. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011Книгата проследява историята на варненската журналистика през вековете.
1 Философия

ЗЕЛАНД, Вадим. Транссърфинг на реалността : Ч. 2. Шепотът на утринните звезди. - София : НСМ Медиа, 2005. - (Транссърфинг на реалността)

Разумът мисли и анализира, убеден в правотата на логиката. Душата не мисли - тя чувства и знае, затова никога не греши. От граничната зона, където се преплитат парапсихологията, физиката и езотериката, а мислите и чувствата имат материална структура, авторът изгражда модела на света, наречен трансърфинг.”
КАНТ, Имануел. Метафизика на нравите : Ч. 1. Метафизични основни начала на

учението за правото. - София : Фараго, 2009

Тук не се излага какво е правото в конкретна страна и по конкретно време; по скоро

се разкрива последователността в изграждането на правната норма, но не исторически, а логически, като се предлага материал за обмисляне при изграждането на някакво правно предписание.”
МИТЕВА, Даниела. Психология на оптималното функциониране. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012

..Хилядолетното предписане на мъдрите гласи: Приспособи своите цели към възможното, бъди доволен от това, което си и което имаш и щастието ще е твое..”


ПАСИ, Исак. Автобиография : Четиредесет и четири философски преживявания . - София : Фонд. КОМ, 2009

Исак Паси е български философ, изкуствовед и културолог - носител на множество награди.
ПЕТРОВА, Мария.Етничност и етническа идентичност. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
СТАМБОЛИЙСКИ, Иво. Какво е това човекът?.- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011

1. Човек - философско-социологични проблеми 2. Антропология, философска
ТИТЯНОВА, Антоанета. Божидар Караджов Роден за пророк : Предсказания до 2012-а и отвъд края на света . - София : Стандарт, 2009
ТИХОПЛАВ, Виталий и др. Времето на бога : Ч. 1. . Съзнание и живот . - София : НСМ-Медиа, 2006. - (На прага на финия свят)

Двамата автори разглеждат водещите идеи във физиката и парапсихологията, които доказват, че енергията на мисълта е способна да моделира времето, пространството и материята, че светът е значително по-сложен и динамичен и е населен с други, непознати форми на живот.

3 Обществени науки

АНДОНОВА, Кремена.Интегрирано регионално развитие : Теоретични и приложни аспекти. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 20121. Регионално развитие 2. Регионална икономическа политика - планиране и прогнозиране 
АСЕНОВ, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2005

Този речник съдържа 2581 статии, подредени по азбучен ред.Освен това са дадени кратки сведения или са споменати още 897 лица, от които 376 чужди граждани(59 имащи връзка с България) и 521 българи.За улеснение в края на речника има тематичен указател.
АСЕНОВ, Бончо. Споделено извън книгите. -Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012

1. Национален въпрос - България - религиозни проблеми 2. Държавна сигурност - България - история 3. Етнонационализъм 
БЕЛОПОЛСКИЙ, Н. Г. Енвироника - наука за бъдещето развите на човечеството. - София : ВИА Инфо консулт, 2011
ВЕЛИКОВ, Иво.Защита на личните данни : Сравнителен анализ на националното и европейското законодателство. Защита на личните данни в

МВР. - София : Албатрос, 2011Развитието на технологиите и компютаризацията във всеки обществен сектор улеснява още повече получаването на достъп и обработка на данни. Същевременно на много от нас се налага постоянно в процеса на дейността ни да работим с лични данни на други лица и да спазваме правила за защита на техните данни. Всичко това изисква гаранции за неприкосновеността на личната ни информация и личния ни живот и същевременно предполага разработването на ясни права за гарантиране на тази защита.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Русия и България : икономически, управленски и административни аспекти : Сборник с доклади от кръгла маса 8 септември 2010 г. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010

ВЪЗРОЖДЕНСКИ читалища : Енциклопедия . - София : Богианна, 2011Енциклопедията е уникална по своя характер и отразява миналото и настоящето на читалищните организации, възникнали в периода от 1856 г. до началото на Първата Световна война. Включени са и читалища с по-млада биография, но съхранили възрожденските идеали и останали защитници на гражданското общество у нас.
ДАВИДКОВ, Цветан. Ценности на забогатяване : Предприемачите в България през периода 1991-2004. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010

Авторът изследва ценностите и формирането на богатството в
условия на предприемачество.

ДЕТСТВОТО при социализма : Политически, институционални и биографични

перспективи. - София : Рива ; Център за академични изследвания, 2010. (Изследователски форум ; 3)Идеята на книгата е да очертае едно тематично поле, създадено от пресичането на две развиващи се области - изследванията на социализма и изследванията на детството. Амбицията е да демонстрира многообразието от гледни точки към това поле: политически, социални, екзистенциални и да провокира нови търсения.
ДЖУРОВ, Мартин.Детето от аутистичния спектър : Комуникативен контекст. -

Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 20121.Аутизм - при децат 2.Възпитание, обучение на специална група деца.
ДЖУРОВ, Мартин.Успешната училищна адаптация и обучение на различното дете в България : (Аутистичен спектър). - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012

...Училищната адаптация включва множество психологически и педагогически показатели, важни за обучението на децата от аутистичния спектър..
ИВАНОВ, Христо.Сигурността на малките и средните предприятия в България. Стандарти . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012

  1. Сигурност, фирмена 

ИВАНОВА, Виржиния.Сливанията и поглъщанията в международниябизнес. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012...”Международните сливания и поглъщания се възприемат като предпочитана форма за интернационализация на бизнеса, както и като инструмент за международна корпоративна експанзия на съвременните транснационални корпорации и банки..”
КАРАВЕЛОВ, Петко. Българската конституция и предлаганите в нея изменения от консервативната партия . - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2011. - (Res publica)

Петко Каравелов се придържа към гледната точка, че именно Народното събрание е институцията, която трябва да вземе инициативата във всички големи икономически и социални въпроси. Написаното от него преди 130 години може да бъде добре разбрано днес, когато българският народ се обръща отново към демократичните ценности и принципи след десетилетия на тоталитарен режим.
КОЕВ, Станислав. Българско трудово право.- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011

Настоящият курс по трудово право има за цел да подпомогне студентите от различни специалности в изучаването на тази учебна дисциплина

КРЪСТЕВ, Драгомир. Контрол на незаконната миграция към Европейския съюз . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011  1. Европейски съюз - миграционна политика 

ЛИНЦ, Хуан. Президентска или парламентарна демокрация. - София : УИ СВ. Кл. Охридски, 2010Проф. Хуан Линц е един от най-изявените авторитети в областта на съвременната политическа социология.
МАНАСИЕВА, Капка.Модата - индустриален фокус. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012


На фокус е индивидуалния потребител..; фрагментиране на .... мода и стил

МАТЕМАТИКА : Тестове : Подготовка за зрелостен изпит др. - София : Анубис, 2007
МЕТОДИКА на възприемане на изобразителното изкуство ; Диагностика на художествените познания. - София : Анубис, 2006

Помагалото има за цел да разшири и конкретизира художествените познания на студенти и учители. Тези познания ще ги улеснят при по-ефективното при осъществяване на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство.
МИНЕВА, Станислава. Митническо и финансово разузнаване : Учебно помагало. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
НЕДЯЛКОВ, Красимир. Европейските институции. Еволюция на кризата . - София :

Албатрос, 2012


ПАРАШКЕВОВА, Александра.Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество : Насоки за модификация в началото на XXI век.- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
ПЕТРОВА, Мария. Въведение в социологията : Учебно помагало. - София : Албатрос,

2012
ПОКУШЕНИЯТА. - София : Стандарт, 2009. . - (Големите мистерии ; 18)


ПОПОВА, Даниела.Културни аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма .- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
РАДЕВ, Орлин. Право и информация в съвременния свят : (пунктове, спекулации, посоки).- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
РАЗУЗНАВАТЕЛНА защита на конституционния ред в демократичната държава

. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011


СИДЕРОВА, Емилия. Президентът като неутрална власт. - София : Албатрос, 2012
СИДЕРОВА, Емилия. Устройство на съдебната власт : Учебно помагало. - Варна : ВСУ

Черноризец Храбър, 2012


СТАНКОВ, Боян. Международно наказателно право : Курс

лекции / Боян Станков = International Criminal Law. Lecture course . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012


СТАНКОВА, Елеонора. Икономика и общество, базарина на знание

: Предизвикателства за човешките ресурси. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012


СТЕФАНОВА, Павлина. Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. - София : Анубис, 2007
ТАНКОВА, Елеонора. Глобализация на икономиката и развитието . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
ХАДЖИЕВ, Стоян и др.Микроикономикс : Теми, тестове и задачи. - [София] : Парадигма, 2011
ХАДЖОЛЯН, Масис. Държава, право, конституция : Т. 3. Избрани студии и статии. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър , 2012
ШАДЕ, Жамил и др. Далма Русеф : Историята на едно българско

семейство, белязано от изгнанието, комунизмаи президенството на Бразилия. - София : Синева, 2011


ШЕВАЛИЕ,Жак. Политически институции. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010

5 Математика. Естествени науки

КОСТОВА, Здравка и др.Биология и здравно образование : 10 примерни теста за зрелостен изпит.- София : Регалия 6, 2008


МОМЧЕВА, Галина и др.

Разделяй и владей. Техники по програмиране.- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012


РЪКОВОДСТВО по микробиология. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006
РЪКОВОДСТВО по числени методи : Ч. 1.- Габрово : Екс-прес, 2010
СТАНЕВ, Стефан.История на ботаниката в България (до 1944) = Histiry of the Bulgarian Botany (till 1944). - Пловдив : УИ П. Хилендарски, 2010


6 Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.Закон за движението по пътищата : [Сборник нормативни актове]. - 10. актуализирано изд.- София : Сиби, 2011. - (Поредица Джобни издания)


ЙОТОВА, Йонка В. и др. Счетоводство на предприятията от публичния сектор. - Свищов : АИ Ценов, 2010
КОСТОВА, Надя. Счетоводство на банките. - Варна : Актив К, 2010
КРЪСТЕВ, Петър. Направи сам Формиране и присаждане на овощни дървета. - София :

Дионис, 2012. - (Библ. Хоби фермер)


ПАРАШКЕВОВА, Александра. [АйТи] IT аутсорсинг - модел за управление на информационни ресурси в административна среда. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър,

2012. - (Знание)


ПЕНЕВА-СОТИРОВА, Диана.Композицията в дизайна на облекло. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012
РАКИТИНА-КУРЕШИ, Евгения. Операционни системи с отворен код - LINUX

. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012


ТЕСТ по физиология. - София : Булвест 2000, 2006


7 Изкуство. Художествени заняти. Фотография. Развлечения. Игри. Спорт

МИХАЙЛОВА, Гергана. Балерината Красимира Колдамова . - София : УИ Св. Климент

Охридски, 2006

С откровенията си голямата балерина ни въвлича в съпреживяване на духа, осветил делниците, репетициите, представленията, пътуванията, срещите с партньори и градове, срещите със света, на койте раздава радостта от невероятната си съдба и подарява красота.
ЯПОВА, Кристина.Звук е етос : Вариации върху тема от Боеций / Кристина Япова. - София : Инст. за изследване на изкуствата, 2011

Лично на мене не ми е известен друг обект, който в своята история да е бил осмислян толкова различно, както музиката. Тя е била наука или изкуство, число или звук, познание или удоволствие; била е демонична или божествена, лична или обществена; била е за ума или за сърцето, за избрани или за всички; можела е да изрази само себе си или всичко.”80 Езикознание. Филология. Художествена литература. Литературознание

АНТОНОВА-ВАСИЛЕВА, Лучия и др.Речник на българските говори в Южните

Родопи, Драмско и Сярско. - София : БАН, Инст. за бълг. език, 2011
БЪЛГАРСКИ език и литература : Тестови задачи за държавни зрелостни изпити :

Тестови задачи ; Аргументативен текст по поставен проблем. - София : Булвест 2000, 2009


БОЯДЖИЕВ, Валентин. Голям именник на българите. - София : Милениум, 2011

Книгата ни разкрива, че названието е достатъчно, за да бъде направена точна портретна характеристика на личността.
ТЕСТОВЕ по български език и българскалитература 9 - 12 клас. - София : Анубис, 2008
BELTSCHEVA, Vera. Deutsch in der politik .- Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012

ХРИСТОВ, Георги. Топонимията като отражение на етнорелигиозните процеси в Родопите. - В. Търново : Фабер, 2010Родопско краезнание – географски имена, лични имена


82 Литературознание

ПАНТЕЛЕЕВА, Нина. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от 12 кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника. - София : Анубис, 2005


СИМЕОНОВА, Веселина.Теми по литература [за] 9 клас. - София : Анубис, 2005. -(Малка училищна енциклопедия)
СПИРИДОНОВ, Александър.Димитър Талев.- Варна : Славена, 2008

В много свои писания - пък и чрез всичките си художествени образи - Димитър Талев разказва за БЪЛГАРЩИНАТА. Това понятие за него е обемно, то засяга всеки негов ред. Учудващо е как Талев е въвел в литературата своите възгледи за Личността, без да прозвучи като един фалшив тон, както е при вечните тематични спекуланти, които подложиха и подлагат Патриотизма на нечувани издевателства.
СТАНЧЕВА, Румяна Л. Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание? = The Blending of Literatures or What Comparative

Literature Compares?. - София : УИ Св. Кл. Охридсски, 2009В сборника се разискват актуални проблеми от теорията и практиката на Сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица нови подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите в техните взаимодействия. Реални съпоставки/вписвания на писатели от различни литератури се разполагат в общи хипотези за съотнасяне. Историята на българското сравнително литературознание също е застъпена, за да се усети вътрешната приемственост и отвореността към чуждите въображаеми пространства.
СТЕФАНОВА, Росица. Теми по литература [за] 8 клас. - София : Анубис, 2005
ТОНЕВА, Веселина. Теми по литература [за] 10 клас. - София : Анубис, 2006. -

(Малка училищна енциклопедия)


ЧЕРНАЕВ, Пенчо. Бяла книга - черно просо : Ч. 1. Автори на книги. - София : Рал Колобър, 2011

9 География. Биографии. История

[ДЕВЕТДЕСЕТH и девет] 99% успех : Теми за зрелостници и кандидат-студенти по

география и икономика. - София : Атласи, 2010

Съдържа: 49 теми - 49 актуални разработки за матури и кандидат-студентски изпити, съобразени с учебно-изпитната програма на МОМН за зрелостен изпит, съобразени с критериите за оценяване на кандидат-студенти за прием в университетите
МИХАЙЛОВА, Красимира.Тестове за матура по история и цивилизация : [Учебно помагало] . - София : Атласи, 2010

В настоящото помагало са представени десет теста по история и цивилизация с ключ за верните отговори.
ОВЧАРОВ, Николай.Цар Иван Шишман предател или светец. - София Стандарт,[2010]

. - (Големите тайни; 15)


ПРАМАТАРОВА, Мариана. Градове, храмове, колоси. - София : Новата цивилизация, 2011

Аавторката въвежда читателите в света на пътешествията, като задълбочено изследва и анализира своите наблюдения и открития, придържайки се към научнообоснованото и традициите, умело вмъква в контекста митове и легенди, не се страхува да споделя своите хипотези, възгледи и вълнуващи преживявания.
ФИЛИПС, Греъм. Краят на рая : Кометата, която промени цивилизацията . - Пловдив : Хермес, 2008. - (Загадки)

Невероятните постижения на древните цивилизации в областта на архитектурата и строителството и до днес озадачават учените. Но според Греъм Филипс, не по-малка загадка е внезапното и мистериозно изчезване на редица древни култури...

8 Художествена литература

БЕЛОВСКА, Марица. В храма на любовта : Любовна лирика. - София : Българска книжница, 2010


БУШКОВ, Александър. Платина : Бандитско сборище : Роман. - София : Персей, 2012

Кой е истинският господар на платината? „Платина” е новата романна серия на писателя. Но за разлика от „Пираня”, където главният герой е ветеран от военноморските спецчасти, тук главният герой е нахакан млад офицер плейбой, който попада в ситуация, която го променя и го ...
ГЕОРГИЕВА, Зорница. Небесен стожер : Лирика. - София : Сатори Ко, 2010
ЗАХАРИЕВА, Жанет. Оголени чувства : Импресии. - б. м. : Б. изд., 2011 (Скала
ЗАХАРИЕВА, Виргиния.Virginii : [Стихотворения]. - София : Сиела, 2011
КОЕЛЮ, Паулу. Мактуб. - София : Обсидиан, 2010

Учителят казва: Всичко край нас се мени постоянно. Всеки ден слънцето огрява един нов свят. Онова, което наричаме рутина, е изпълнено с нови предложения и възможности. Днес някъде ни очаква съкровище. Може да е лека усмивка, може да е голямо завоевание – няма значение. Животът се състои от малки и големи чудеса. Нищо не е отегчително, понеже всичко се променя всеки миг. Отегчението не е в света, а в начина, по който ние гледаме на него.
КОКАЛАНОВ,САШО. Изабела, Исмаела и аз. -София : Балкани, 2006
ЛАЗАРОВА, Ружа. Мавзолей : [Роман]. - София : Ciela, 2009

Една покъртителна история на три поколения жени, преживели комунизма в България.
ЛЮБОВНИ упражнения : Сборник . - б. м. : Мавзолея, 2011

В сборника си от разкази, талантливата българска писателка, певица и актриса Ваня Щерева, разказва любопитни факти за всеки един от авторите в нея. Тази книга съдържа 32 любовни истории и 32 портрета на интересни личности.
НЕЦОВА, Цветана.Изповедите на една непоправима романтичка : Сборник. - София : МейкърАртс, 2007

Всичко видяно и почувствано по време на пътешествието си през 2005 г. авторката документира със снимки и един прекрасен пътепис.
ПАЛАНЮК, Чък.Оцелелият . - София : Ера, 2011

Сарказмът на "Оцелелият" е в състояние да съсипе самоуважението на всеки нормален бюргер. Четиво за мизантропи, поднесено с бестселърски нюх.”


ПАСИ, Исак. Фрагменти. - София : Фонд. КОМ, 2010
ПЕКИЧ, Борислав. Човекът, който ядеше смъртта. - София : Унискорп, 2009. - (Библ.

Класика)


Възможно ли е да спасиш от гилотината нечия душа, ако заедно с ежедневния си обяд изяждаш по един лист смъртна присъда? Има хора, чийто живот е следа във водата. Невидими, безмълвни, нереални, без отпечатъци в пясъчната пустиня на човечността. Не знаем откъде са попаднали между нас, а когато си отидат – защо и къде са отишли. Такъв е човекът, който яде смъртта.
ПЕНКОВ, Мирослав. На изток от Запада : [Разкази]. - София : Ciela, 2011

Осемте разказа в този сборник рисуват една България, минала и настояща, приказна, абсурдна, тъжна, смешна, луда през погледа на най-обикновени хора – мъже, жени, деца, еничари, комити и хайдути, партизани и кулаци, или пък нашенци в модерно време, едни избрали да останат, а други заминали далеч, макар и само телом.”


ПЕТРОВА, Генка.Любовни преселения . - София : Захарий Стоянов, 2010. - (Съвременна българска поезия)
РОЙ, Олег.Свят над пропаст : Роман. - София : Унискорп, 2009. - (Литературни звезди)

Модерен психологически роман за любовта, раздялата, търсенето и надеждата...
РОУЛАНД, Лора Джо.Айджин. - София : Труд, 2011. - (Японски загадки)
Сано Ичиро, сосакан сама на шогуна – неговият най-почитаем следовател на събития, ситуации и хора – е призован отново. Той ще се впусне в едно ново преследване, корените на което се крият в древна легенда за героичния подвиг или подлото предателство на четиридесет и седем ронини и техния господар. Легенда, известна в Япония, като “Любовницата на ронина”.
СПИРИДОНОВ, Александър.Последната страница : Мемоаристика /

Александър Спиридонов.- София; Варна : Бълг. писател ; Славена, 2010


ФЮЩ, Милан. Несретници; Хайнрих IV . - София : Гутенберг, 2011
ХРИСТОВ, Стойне.Билети за ада : Художествено-документален роман . - София : Б. изд., 2008
ЧАПЕК, Карел.Фабрика за абсолют : [Роман].- София : Унискорп, 2009. -(Библ. Класика)

Фабрика за Абсолют” е сатира, изпълнена с много проникновение. Хуморът на Чапек е философски и остроумен. От птичи поглед той гледа спокойно неудържимия ход на побъркания свят, който с малко повече чувство за хумор, ще може по-лесно да се понася.
Каталог: Downloads
Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница