Кодекс за публикуване в годишника „известия на института за български език „проф. Любомир андрейчин" издание на института за български език „проф. Любомир андрейчин"Дата15.08.2018
Размер35.14 Kb.
ТипКодекс
ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГОДИШНИКА „ИЗВЕСТИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ – ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

Настоящият Етичен кодекс регламентира етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на Годишника „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, издание на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Спазването на приетите международни стандарти за публикационна етика е съществена част от политиката на редакционната колегия и цели да се осигури издаването на текстове с високо качество. От всички участници в процеса на издаване на списанието се очаква стриктно да се придържат към нормите на етично поведение и да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.


  1. Етично поведение на авторите на публикации

Авторите следва да посочат как е финансирано изследването им: вътрешно финансиране от университет, институт и др., форма на външно финансиране и пр. Те следва да обосноват важността на научното изследване, а също така да предоставят достатъчно подробна информация и цитати/отпратки към източници, за да могат заинтересованите да възпроизведат изследването. Подправените или преднамерено неточни данни са неетично поведение и са недопустими.

Авторите следва да гарантират, че тяхната работа е изцяло оригинална и ако е използвана чужда работа и/или чужд текст, това трябва изрично да се оповести. Плагиатството във всякаква форма е неетично поведение и е недопустимо.

Авторите не бива да публикуват един и същи текст в повече от едно списание: това е неетично поведение и е недопустимо.

Автор, който предава колективен текст за публикуване, следва да гарантира, че има пълно съгласие между съавторите по отношение на последната версия на текста, и че те са съгласни текстът да бъде публикуван. Недопустимо е публикуването на част от колективен текст без съгласието на останалите съавтори. Също така важно при колективните текстове е всеки от авторите да е допринесъл в съществена степен за изследването.

Авторите следва да декларират (до степента, в която им е известно), че всички използвани в текста данни са истински и автентични.

В случай на открити значителни грешки в текста авторите следва да уведомят редколегията, да го оттеглят от публикуване или да нанесат своевременно корекции.
  1. Етично поведение на отговорния редактори и членовете на Редакционния комитет

Отговорният редактор и членовете на Редакционния комитет оценяват ръкописите само и единствено въз основа на тяхната научна стойност.

Студиите и статиите се приемат за печат на заседание на Редакционния комитет на изданието. Отговорният редактор представя и предлага, а редакционният комитет приема или отхвърля даден ръкопис въз основа на анонимните рецензии. Селекцията се извършва на базата на професионалните качества и академичния принос в съответната научна област.

Отговорният редактор и/или член на Редакционния комитет не бива да участва при вземане на решения относно ръкописи, за които е известно, че е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни отношения, отношения на сътрудничество или други подобни от негова страна с някого от авторите или институциите, които са свързани с текста за публикуване. При констатиране на подобен конфликт съответният редактор или член на редакционната колегия се изключва от процеса на рецензиране и вземане на решение за съдбата на обсъждания ръкопис.

Редакторите и членовете на Редакционния комитет следва да вземат адекватни мерки, когато по отношение на постъпил за публикуване ръкопис или вече публикуван текст постъпят оплаквания, свързани с етиката.

Редакторите и членовете на редколегията следва да пазят анонимността на рецензентите и на авторите, участващи в процеса на анонимно рецензиране.

Редакторите са отговорни за запознаването на всички участници в публикационния процес с правилата на етично поведение.
  1. Етично поведение на рецензентите

Работата на рецензентите е особено важна за удостоверяване и подобряване на качеството на предложените за публикуване материали и е от решаващо значение за вземането на решение от страна на редколегията за публикуване на даден материал.

Рецензентите не бива да преглеждат ръкописи, за които е известно, че е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни отношения, отношения на сътрудничество или други подобни на рецензента с някого от авторите или институциите, свързани с текста за публикуване.

Принципът на поверителност е основен в работата на рецензентите. Информацията и идеите, получени при рецензиране, следва да не се разгласяват и да не се използват за лични цели.

Рецензиите следва да бъдат обективни, изчерпателни и точни. Забележките се формулират ясно и се подкрепят с аргументи.Всеки избран рецензент, който смята, че няма нужната компетентност да рецензира даден ръкопис, или знае, че по някаква причина не е в състояние да направи точна рецензия или да спази определения срок, трябва да уведоми редактора и да се оттегли.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница