Кодове на болести по мкб-10страница1/5
Дата18.01.2018
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4   5
КП № 2 исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

Минимален болничен престой – 5 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Мозъчен инфаркт

Включва: оклузия и стеноза на церебрални и прецеребрални артерии, предизвикващи мозъчен инфаркт

Не включва: последици от мозъчен инфаркт (I69.3)

I63.0 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на прецеребрални артерии

I63.1 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на прецеребрални артерии

I63.2 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на прецеребрални артерии

I63.3 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии

I63.4 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на церебрални артерии

I63.5 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на церебрални артерии

I63.6 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на мозъчна вена — непиогенна

I63.8 Друг мозъчен инфарктКОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ

**03.31 спинална пункцияИзключва:

лумбална пункция за вкарване на контраст (миелография) - 87.21
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

**88.71 диагностичен ултразвук на глава и шия-

трансфонтанелна енцефалография

доплер сонография

ултрасонография на каротидни съдове

Изключва:

око - 95.13
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.91 магнитно резонансно изображение на мозък и мозъчен стволИзключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение – 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време – 88.96
**90.59 Изследване на кръв

ПКК и биохимия (кръвна захар, урея, креатинин, електролити)

основни терапевтични процедури
НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

*96.04 поставяне на ендотрахеална тръба

*96.07 поставяне на друга (назо-) гастрална сонда

интубация за декомпресияИзключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6
ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

*96.70 продължителна механична вентилация с неуточнена продължителност

механична вентилация БДУ
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.10 Инжекция или инфузия на тромболитично вещество

тъканен плазминогенен активатор

Изключва:

аспирин – не кодирай

глюкопротеинов ІІВ/ІІІа тромбоцитен инхибитор – 99.20

хепарин – 99.19

самостоятелна съдова перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или коронарна атеректомия със споменаване на тромболитично вещество – 36.02

варфарин – не кодирай

*99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

*99.18 инжекция или инфузия на електролити

*99.19 инжекция на антикоагуланти

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.21 инжекция на антибиотикИзключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА друго ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Процедура **87.03 КАТ на глава е задължителна диагностична процедура – провежда се двукратно. Първата се провежда в първите 2 часа от началото на инсулта. Втората се провежда след 24 час от началото на инсулта след приключване на инфузията с тромболитик.

Процедура с код **90.59 изследване на кръв – ПКК и биохимия се изследват в първите два часа от хоспитализацията.

Доплеровата сонография се извършва задължително в първите 24 часа от постъпване в болничното лечебно заведение.

Процедура *99.10 - инжекция или инфузия на тъканен плазминогенен активатор е задължителна терапевтична процедура.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по Нервни болести”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Нервни болести”.

Забележка: Съгласно медицински стандарт„Нервни болести, отделение/клиника от І ниво на компетентност може да осъществява диагностично-лечебни дейности по отношение на пациенти с мозъчен инсулт в случай, че отговаря на всички изисквания за отделение/клиника по нервни болести от ІІ ниво, с изключение на изискванията за персонал.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница