Комисия по регистъра към усДата18.01.2018
Размер199.74 Kb.

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УСПротокол № 12
Днес на 18.01.2017 г. се проведе заседание на Комисията по регистъра, съгласно решение на УС на КАБ при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за придобиване на пълна проектантска правоспособност.

 2. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност.

 3. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност.

 4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за придобиване на пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 ал.3 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 6. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 7. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за придобиване на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и членство в КАБ.

 8. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство.

 9. Възстановяване на членството в КАБ на ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство.

 10. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 11. Oтлагане разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска правоспособност на арх.Сотир Стоянов Кацилов с рег.№ 04909 от РК София област и арх.Тияна Матабудул от РК София град.

На заседанието присъстваха: арх.Мартин Христов – председател, арх.Маргарита Козовска и ланд.арх.Веляна Найденова – зам.-председатели и членове: арх.Доротея Христова, арх.Руси Делев. Отсъстваха: арх.Белян Белчев и ланд.арх.Десислава Данчева.

По т.1 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за придобиване на проектантска правоспособност и членство в КАБ.

На основание чл. 6 т.1, чл.12 и чл.22 т.3 от ЗКАИИП разгледа представените от регионалните колегии документи за придобиване на пълна проектантска правоспособност и


Р Е Ш И :


1.1.Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от :

 1. арх.Нина Иванова Иванова № 05739 РК Стара Загора

 2. арх.Чавдар Николаев Порязов № 05745 РК Пловдив

 3. арх.Александра Загорова Герчева № 05746 РК Пловдив

 4. арх.Венета Колева Русева-Момчева № 05747 РК София област

 5. арх.Емил Димитров Василев № 05748 РК София А

 6. арх.Явор Росенов Димитров № 05749 РК София Б

 7. арх.Евелина Любомирова Несторова № 05750 РК София Е

 8. арх.Ния Иванова Стойчева-Енева № 05753 РК София Г

 9. арх.Калин Владимиров Петков № 05754 РК София Е

 10. арх.Николай Иванов Стойчев № 05755 РК София А

 11. арх.Адриан Христов Христов № 05760 РК Ловеч

1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност и да разпореди издаването на съответните документи:

 • членска карта и удостоверение за членство

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.2 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


2.1. Отписва от том трети, раздел първи архитекти с ограничена проектантска правоспособност:

 1. арх.Андрей Иванов Генов № 04298 РК Варна

 2. арх.Владимир Веселинов Маринов № 04963 РК Сливен

 3. арх.Николай Димитров Джуров № 04748 РК Бургас

 4. арх.Димитър Стоянов Гогов № 04470 РК Кърджали

 5. арх.Севинч Юксел Расим № 05313 РК Кърджали

 6. арх.Таня Димова Костадинова № 03857 РК София В

 7. арх.Стефан Стоянов Шатов № 04843 РК София Г

 8. арх.Нели Валентинова Зарева № 04629 РК София област

 9. арх.Тереза Руменова Колева № 05110 РК София област

 10. арх.Виктор Викторов Бергер № 04815 РК София област

2.2. Отписва от том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Невен Димитров Митев № 00224 РК Пловдив-огр.общ.Куклен

 2. арх.Цветомир Славчев Ценков № 03677 РК Плевен-огр.Столична община

 3. арх.Петя Александрова Назърова-Черешева № 00145 РК Кърджали-огр.общ.Кърджали

 4. арх.Бисер Цанов Бечев № 01359 РК София В-огр-общ.Тетевен

 5. арх.Екатерина Георгиева Колева № 04854 РК София област-огр.Ст.община

2.3.Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:

 1. арх.Андрей Иванов Генов № 04298 РК Варна

 2. арх.Владимир Веселинов Маринов № 04963 РК Сливен

 3. арх.Николай Димитров Джуров № 04748 РК Бургас

 4. арх.Димитър Стоянов Гогов № 04470 РК Кърджали

 5. арх.Севинч Юксел Расим № 05313 РК Кърджали

 6. арх.Таня Димова Костадинова № 03857 РК София В

 7. арх.Стефан Стоянов Шатов № 04843 РК София Г

 8. арх.Нели Валентинова Зарева № 04629 РК София област

 9. арх.Тереза Руменова Колева № 05110 РК София област

 10. арх.Виктор Викторов Бергер № 04815 РК София област

 11. арх.Невен Димитров Митев № 00224 РК Пловдив

 12. арх.Цветомир Славчев Ценков № 03677 РК Плевен

 13. арх.Петя Александрова Назърова-Черешева № 00145 РК Кърджали

 14. арх.Бисер Цанов Бечев № 01359 РК София В

 15. арх.Екатерина Георгиева Колева № 04854 РК София област

2.4. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.3. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :


3.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност на основание чл. 49,ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :

 1. арх.Ирена Костадинова Георгиева № 03618 РК Благоевград

 2. арх.Радослав Рачев Пътев № 00129 РК Габрово

 3. арх.Делин Иванов Запартов № 01140 РК Кърджали

 4. арх.Георги Христeв Бакърджиев № 01233 РК Пловдив

 5. арх.Райна Христианова Трайкова № 02960 РК Пловдив

 6. арх.Юлиян Димитров Македонски № 03049 РК София област

 7. арх.Мария Александрова Венкова № 04679 РК София област

 8. арх.Христо Наков Гюров № 03040 РК София А

 9. арх.Радослав Асенов № 02846 РК София А

 10. арх.Александра Христова Константинеску № 03521 РК София А

 11. арх.Ани Михайлова Каменова № 02574 РК София А

 12. арх.Милена Бенева Пенчева № 02783 РК София В

 13. арх.Ирена Василева Николова № 03868 РК София В

 14. арх.Христо Николов Колев № 03276 РК София В

 15. арх.Гено Янков Георгиев № 01608 РК София В

 16. арх.Леополдо Арнайз Егурен № 04310 РК София Г

 17. арх.Луис Арнайз Ребойо № 05586 РК София Г

 18. арх.Василка Стоянова Стоянова № 03510 РК София Г

 19. арх.Екатерина Николаева Тренчева № 02905 РК София Г

 20. арх.Адриана Иванова Димитрова № 02244 РК София Д

 21. арх.Костадин Кирилов Кемалов № 02383 РК София Е

3.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност


По т.4. от дневния ред КР разгледа заявленията и приложените към тях документи с искане да им бъде призната пълна проектантска правоспособност,съгласно чл.230, ал.3 от ЗУТ, по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

Р Е Ш И :


4.1. Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от :

 1. арх.Николай Стоянов Диков № 05752 РК София област–огр.Столична община

4.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъде вписан в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране и да разпореди издаването на съответните документи:

 • членска карта и удостоверение за членство

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.5 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


5.1.Отписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска правоспособност :

 1. арх.Милен Георгиев Йоцов № 01443 РК Разград

 2. арх.Павлета Руменова Пеловска № 04605 РК София Е

5.1.Отписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност :

 1. арх.Милан Стоянов Димитров № 02054 РК Варна

 2. арх.Кристиан Симеонов Саралиев № 02557 РК Варна

 3. арх.Александър Кръстев Тричков № 04518 РК Варна

 4. арх.Димитър Тодоров Николов № 02414 РК Варна

 5. арх.Николай Красимиров Куцаров № 03064 РК Варна

 6. арх.Георги Веселинов Григоров № 01632 РК Велико Търново

 7. арх.Аталия Игнатова Братованова № 00086 РК Велико Търново

 8. арх.Огнян Йорданов Карастоянов № 01644 РК Велико Търново

 9. арх.Светла Стойчева Здравкова-Цонева № 01653 РК Велико Търново

 10. арх.Надя Савова Стефанова – Коларова № 00882 РК Велико Търново

 11. арх.Ивелина Василева Пенева № 02133 РК Габрово

 12. арх.Елена Христова Пищалова № 01803 РК Смолян

 13. арх.Иво Димитров Калинков № 03643 РК Стара Загора

 14. арх.Ива Вичева Алтънова № 01982 РК Стара Загора

 15. арх.Божидар Борисов Георгиев № 00805 РК Стара Загора

 16. арх.Лиляна Донева Ненова № 02956 РК Стара Загора

 17. арх.Емил Тотев Проданов № 00244 РК Разград

 18. арх.Елка Маринова Койчева № 01875 РК Разград

 19. арх.Стефан Христов Обрешков № 01876 РК Разград

 20. арх.Анна Николова Савова № 02559 РК Русе

 21. арх.Драгомир Николаев Стоянов № 00869 РК Русе

 22. арх.Златина Нейчева Йорданова № 01082 РК Русе

 23. арх.Мая Маринова Атанасова № 00257 РК Русе

 24. арх.Пламен Тотев Маринов № 00976 РК Русе

 25. арх.Боряна Петрова Банева № 00983 РК Пазарджик

 26. арх.Георги Стоилов Янакиев № 03607 РК Пазарджик

 27. арх.Ели Димитрова Крайчева № 03027 РК Пазарджик

 28. арх.Николай Младенов Младенов № 01063 РК Пазарджик

 29. арх.Андрей Константинов Кучев № 00856 РК Плевен

 30. арх.Владимир Иванов Попов № 00158 РК Плевен

 31. арх.Георги Димитров Кочков № 00160 РК Плевен

 32. арх.Маргарита Илиева Илиева № 01489 РК Плевен

 33. арх.Светла Иванова Радулова № 00617 РК Плевен

 34. арх.Невяна Илиева Иванчева № 00863 РК Плевен

 35. арх.Тошо Стефанов Станев № 00185 РК Плевен

 36. арх.Пламенка Георгиева Цачева-Агалова № 00174 РК Плевен

 37. арх.Мариана Кирилова Исусова-Кучева № 00862 РК Плевен

 38. арх.Диана Драгомирова Гапова № 04627 РК Плевен

 39. арх.Петър Стоянов Гигов № 02208 РК Пловдив

 40. арх.Васил Дончев Василев № 01436 РК Пловдив

 41. арх.Димитър Пламенов Бахчеванов № 04946 РК Пловдив

 42. арх.Даниела Борисова Пухалева № 01472 РК Пловдив

 43. арх.Константин Атанасов Атанасов № 00212 РК Пловдив

 44. арх.Радка Василева Стефанова № 01487 РК Пловдив

 45. арх.Димитър Георгиев Ахрянов № 03698 РК Пловдив

 46. арх.Камелия Николаева Кънчева- Георгиева № 02953 РК Пловдив

 47. арх.Светослав Иванов Фъсов № 01830 РК Пловдив

 48. арх.Владимир Йорданов Милков № 00047 РК Благоевград

 49. арх.Росен Стефанов Чанков № 05067 РК Благоевград

 50. арх.Константин Видинов Христов № 00040 РК Благоевград

 51. арх.Павел Йорданов Михайлов № 01895 РК Кюстендил

 52. арх.Стефанка Панайотова Очипалска № 01893 РК Кюстендил

 53. арх.Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова № 01888 РК Кюстендил

 54. арх.Вела Петрова Янкова № 01882 РК Кюстендил

 55. арх.Боян Иванов Кръстев № 01107 РК Ловеч

 56. арх.Даниела Тихомирова Златанова № 01865 РК Ловеч

 57. арх.Даринка Иванова Костадинова № 01862 РК Ловеч

 58. арх.Момчил Ангелов Стоянов № 01866 РК Ловеч

 59. арх.Ралица Румянова Лозанова № 03167 РК Ловеч

 60. арх.Юлияна Иванова Агушева № 01873 РК Ловеч

 61. арх.Николай Иванов Орешков № 03030 РК Бургас

 62. арх.Константин Михайлович Якубович № 02022 РК Бургас

 63. арх.Харалан Костов Йовчев № 04347 РК Бургас

 64. арх.Иван Александров Иванов № 03435 РК Шумен

 65. арх.Иван Димитров Мисирджиев № 01083 РК Шумен

 66. арх.Красимир Генов Стефанов № 01084 РК Шумен

 67. арх.Пламен Димитров Георгиев № 04663 РК Шумен

 68. арх.Яна Светлозарова Рафаилова № 04508 РК Шумен

 69. арх.Николай Иванов Симеонов № 03269 РК Шумен

 70. арх.Силвия Христова Славова № 03269 РК Шумен

 71. арх.Живко Петров Чапкънов № 00724 РК Шумен

 72. арх.Митко Иванов Славчев № 00103 РК Видин

 73. арх.Емил Георгиев Андреев № 01661 РК Видин

 74. арх.Пламен Иванов Станчев № 01662 РК Видин

 75. арх.Христо Милчев Илиев № 02218 РК Видин

 76. арх.Димитър Стойчев Стоев № 03232 РК Хасково

 77. арх.Емилия Димитрова Пенева № 01205 РК Хасково

 78. арх.Катя Делчева Маджарова–Шамлиева № 02664 РК Хасково

 79. арх.Емилия Кузова Русева № 01539 РК Ямбол

 80. арх.Жени Димитрова Бъчварова № 01542 РК Ямбол

 81. арх.Людмила Петьова Пенчева № 03542 РК София А

 82. арх.Добромир Асенов Тренчев № 05441 РК София А

 83. арх.Станислав Михайлов Михайлов № 02831 РК София А

 84. арх.Румяна Стоилова Пенева-Иванова № 02267 РК София Б

 85. арх.Здравко Симеонов Здравков № 02034 РК София Б

 86. арх.Гено Янков Георгиев № 01608 РК София В

 87. арх.Анжелика Михайлова Михайлова № 02151 РК София Г

 88. арх.Борис Василев Костадинов № 00148 РК София Г

 89. арх.Иван Русков Лапатов № 00390 РК София Г

 90. арх.Игор Романов Христов № 04236 РК София Г

 91. арх.Симеон Борисов Симеонов № 02536 РК София Г

 92. арх.Данчо Стефанов Русчев № 02869 РК София Д

 93. арх.Марин Красимиров Моновски № 03692 РК София Д

 94. арх.Ненчо Константинов Начев № 01309 РК София Е

 95. арх.Румен Величков Иванов № 01932 РК София Е

 96. арх.Румен Бориславов Първанов № 02193 РК София Е

 97. арх.Надежда Пенчева Таринска № 00546 РК София Е

5.3.Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Милан Стоянов Димитров № 02054 РК Варна-огр.общ.Дългопол

 2. арх.Кристиан Симеонов Саралиев № 02557 РК Варна-огр.общ.Бяла

 3. арх.Александър Кръстев Тричков № 04518 РК Варна-огр.общ.Аврен

 4. арх.Димитър Тодоров Николов № 02414 РК Варна-огр.общ.Варна

 5. арх.Николай Красимиров Куцаров № 03064 РК Варна-огр.общ.Ветрино

 6. арх.Георги Веселинов Григоров № 01632 РК Велико Търново-огр.общ.Стражица

 7. арх.Аталия Игнатова Братованова № 00086 РК Велико Търново-огр.общ.Г.Оряховица

 8. арх.Огнян Йорданов Карастоянов № 01644 РК Велико Търново-огр.общ.Златарица

 9. арх.Светла Стойчева Здравкова-Цонева № 01653 РК Велико Търново-огр.общ.Дряново

 10. арх.Надя Савова Стефанова – Коларова № 00882 РК Велико Търново-огр.Полски Тръмбеш

 11. арх.Ивелина Василева Пенева № 02133 РК Габрово-огр.общ.Трявна

 12. арх.Елена Христова Пищалова № 01803 РК Смолян-огр.общ.Чепеларе

 13. арх.Иво Димитров Калинков № 03643 РК Стара Загора-огр.общ.Казанлък

 14. арх.Ива Вичева Алтънова № 01982 РК Стара Загора-огр.общ.Гурково

 15. арх.Божидар Борисов Георгиев № 00805 РК Стара Загора-огр.общ.Братя Даскалови

 16. арх.Лиляна Донева Ненова № 02956 РК Стара Загора-огр.общ.Нова Загора

 17. арх.Емил Тотев Проданов № 00244 РК Разград-огр.общ.Лозница

 18. арх.Елка Маринова Койчева № 01875 РК Разград-огр.общ.Самуил

 19. арх.Стефан Христов Обрешков № 01876 РК Разград-огр.общ.Кубрат,Завет

 20. арх.Милен Георгиев Йоцов № 01443 РК Разград-огр.общ.Исперих

 21. арх.Анна Николова Савова № 02559 РК Русе-огр.общ.Борово

 22. арх.Драгомир Николаев Стоянов № 00869 РК Русе-огр-общ.Иваново

 23. арх.Златина Нейчева Йорданова № 01082 РК Русе-огр.общ.Бяла

 24. арх.Мая Маринова Атанасова № 00257 РК Русе-огр.общ.Ветово

 25. арх.Пламен Тотев Маринов № 00976 РК Русе-огр.общ.Две могили,Тутракан

 26. арх.Боряна Петрова Банева № 00983 РК Пазарджик-огр.общ.Брацигово

 27. арх.Георги Стоилов Янакиев № 03607 РК Пазарджик-огр.общ.Ракитово,Сърница

 28. арх.Ели Димитрова Крайчева № 03027 РК Пазарджик-огр.общ.Велинград

 29. арх.Николай Младенов Младенов № 01063 РК Пазарджик-огр.общПанагюрище,Стрелча

 30. арх.Андрей Константинов Кучев № 00856 РК Плевен-огр.общ.Кнежа

 31. арх.Владимир Иванов Попов № 00158 РК Плевен-огр.общ.Искър

 32. арх.Георги Димитров Кочков № 00160 РК Плевен-огр.общ.Никопол

 33. арх.Маргарита Илиева Илиева № 01489 РК Плевен-огр.Столична община

 34. арх.Светла Иванова Радулова № 00617 РК Плевен-огр.общ.Гулянци

 35. арх.Невяна Илиева Иванчева № 00863 РК Плевен-огр.общ.Плевен

 36. арх.Тошо Стефанов Станев № 00185 РК Плевен-огр.общ.Долни Дъбник

 37. арх.Пламенка Георгиева Цачева-Агалова № 00174 РК Плевен-огр.общ.Червен бряг

 38. арх.Мариана Кирилова Исусова-Кучева № 00862 РК Плевен-огр.общ.Плевен

 39. арх.Диана Драгомирова Гапова № 04627 РК Плевен-огр.общ.Плевен

 40. арх.Петър Стоянов Гигов № 02208 РК Пловдив-огр.общ.Калояново

 41. арх.Васил Дончев Василев № 01436 РК Пловдив-огр.общ.Пловдив

 42. арх.Димитър Пламенов Бахчеванов № 04946 РК Пловдив-огр.общ.Пловдив

 43. арх.Даниела Борисова Пухалева № 01472 РК Пловдив-огр.общ.Пловдив

 44. арх.Константин Атанасов Атанасов № 00212 РК Пловдив-огр.общ.Асеновград,Лъки

 45. арх.Радка Василева Стефанова № 01487 РК Пловдив-огр.общ.Брезово

 46. арх.Димитър Георгиев Ахрянов № 03698 РК Пловдив-огр.общ.Карлово

 47. арх.Камелия Николаева Кънчева- Георгиева № 02953 РК Пловдив-огр.общ.Тетевен

 48. арх.Светослав Иванов Фъсов № 01830 РК Пловдив-огр.общ.Раковски

 49. арх.Владимир Йорданов Милков № 00047 РК Благоевград-огр.общ.Кресна

 50. арх.Росен Стефанов Чанков № 05067 РК Благоевград-огр.общ.Кресна

 51. арх.Константин Видинов Христов № 00040 РК Благоевград-огр.общ.Белица,Струмяни

 52. арх.Павел Йорданов Михайлов № 01895 РК Кюстендил-огр.общ.Бобошево

 53. арх.Стефанка Панайотова Очипалска № 01893 РК Кюстендил-огр.общ.Трекляно

 54. арх.Даниела Г. Владимирова-Цанкова № 01888 РК Кюстендил-огр.общ.Сап.баня

 55. арх.Вела Петрова Янкова № 01882 РК Кюстендил-огр.общ.Бобов дол

 56. арх.Боян Иванов Кръстев № 01107 РК Ловеч-огр.общ.Троян

 57. арх.Даниела Тихомирова Златанова № 01865 РК Ловеч-огр.общ.Ловеч

 58. арх.Даринка Иванова Костадинова № 01862 РК Ловеч-огр.общ.Априлци

 59. арх.Момчил Ангелов Стоянов № 01866 РК Ловеч-огр.общ.Луковит

 60. арх.Ралица Румянова Лозанова № 03167 РК Ловеч-огр.общ.Ябланица

 61. арх.Юлияна Иванова Агушева № 01873 РК Ловеч-огр.общ.Летница,Угърчин

 62. арх.Николай Иванов Орешков № 03030 РК Бургас-огр.общ.Несебър

 63. арх.Константин Михайлович Якубович № 02022 РК Бургас-огр.общ.Сунгурларе

 64. арх.Харалан Костов Йовчев № 04347 РК Бургас-огр.общ.Бургас

 65. арх.Иван Александров Иванов № 03435 РК Шумен-огр.общ.Смядово

 66. арх.Иван Димитров Мисирджиев № 01083 РК Шумен-огр.общ.Попово

 67. арх.Красимир Генов Стефанов № 01084 РК Шумен-огр.общ.Нови пазар

 68. арх.Пламен Димитров Георгиев № 04663 РК Шумен-огр.общ.Каспичан

 69. арх.Яна Светлозарова Рафаилова № 04508 РК Шумен-огр.общ.Каолиново, Венец

 70. арх.Николай Иванов Симеонов № 03269 РК Шумен-огр.общ.Върбица

 71. арх.Силвия Христова Славова № 03269 РК Шумен-огр.общ.Никола Козлево

 72. арх.арх.Живко Петров Чапкънов № 00724 РК Шумен-огр.общ.Хитрино

 73. арх.Митко Иванов Славчев № 00103 РК Видин-огр.общ.Димово

 74. арх.Емил Георгиев Андреев № 01661 РК Видин-огр.общ.Белоградчик,Бойница,Брусарци

 75. арх.Пламен Иванов Станчев № 01662 РК Видин-огр.общ.Брегово,Ново село

 76. арх.Христо Милчев Илиев № 02218 РК Видин-огр.общ.Грамада

 77. арх.Димитър Стойчев Стоев № 03232 РК Хасково-огр.общ.Минерални бани

 78. арх.Емилия Димитрова Пенева № 02414 РК Хасково-огр.общ.Момчилград

 79. арх.Катя Делчева Маджарова–Шамлиева № 02664 РК Хасково-огр.общ.Хасково

 80. арх.Емилия Кузова Русева № 01539 РК Ямбол-огр.общ.Елхово

 81. арх.Жени Димитрова Бъчварова № 01542 РК Ямбол-огр.общ.Карнобат

 82. арх.Людмила Петьова Пенчева № 03542 РК София А-огр.общ.Елин Пелин

 83. арх.Добромир Асенов Тренчев № 05441 РК София А-огр.Столична община

 84. арх.Станислав Михайлов Михайлов № 02831 РК София А-огр.Столична община

 85. арх.Румяна Стоилова Пенева-Иванова № 02267 РК София Б-огр.общ.Ихтиман

 86. арх.Здравко Симеонов Здравков № 02034 РК София Б-огр.Столична община

 87. арх.Гено Янков Георгиев № 01608 РК София В-огр.общ.Копривщица

 88. арх.Анжелика Михайлова Михайлова № 02151 РК София Г-огр.общ.Златица

 89. арх.Борис Василев Костадинов № 00148 РК София Г-огр.Столична община

 90. арх.Иван Русков Лапатов № 00390 РК София Г-огр.Столична община

 91. арх.Игор Романов Христов № 04236 РК София Г-огр.общ.Драгоман

 92. арх.Симеон Борисов Симеонов № 02536 РК София Г-огр.Столична община

 93. арх.Данчо Стефанов Русчев № 02869 РК София Д-огр.общ.Годеч

 94. арх.Марин Красимиров Моновски № 03692 РК София Д-огр.Столична община

 95. арх.Ненчо Константинов Начев № 01309 РК София Е-огр.общ.Земен

 96. арх.Румен Величков Иванов № 01932 РК София Е-огр.общ.Долна Баня

 97. арх.Румен Бориславов Първанов № 02193 РК София Е-огр.общ.Костенец

 98. арх.Надежда Пенчева Таринска № 00546 РК София Е-огр.общ.Кюстендил

 99. арх.Павлета Руменова Пеловска № 04605 РК София Е-огр.Столична община

5.4. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.6. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :


6.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Екатерина Георгиева Колева № 04854 София област-огр.Столична община

6.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност


По т.7 от дневния ред Комисията на регистъра разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за придобиване на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и на основание чл.6 т.1, чл.12 и чл.22 т.3 от ЗКАИИП

Р Е Ш И :

7.1.Определя индивидуални регистрационни номера на:

 1. ланд.арх.Методи Божидаров Рударски № 05741 РК Габрово

 2. ланд.арх.Николай Ясенов Николов № 05751 РК СОФИЯ Ж

7.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение за вписване в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и членове на КАБ и да разпореди издаването на съответните документи:

 • членска карта и удостоверение за членство

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.8 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


8.1.Отписва в том четвърти, раздел трети на регистъра на ландшафтните архитекти с ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Гергана Росенова Вълканова № 05504 РК Бургас

 2. ланд.арх.Мария Неделчева Попова № 05071 РК София Ж

8.2.Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Гергана Росенова Вълканова № 05504 РК Бургас

 2. ланд.арх.Мария Неделчева Попова № 05071 РК София Ж

8.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат

По т.9. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :


9.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Кристина Бянова Бянова № 05074 РК София Ж

9.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност


По т.10 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


10.1.Отписва от том четвърти, раздел първи ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Диляна Кънчева Марангозова № 04650 РК Бургас

 2. ланд.арх.Емилия Йорданова Праматарова № 04090 РК Бургас

 3. ланд.арх.Диана Драгомирова Гапова № 04628 РК Плевен

 4. ланд.арх.Радка Ангелова Якимова № 03996 РК София Ж

 5. ланд.арх.Ирена Иванова Пелова-Александрова № 03949 РК София Ж

10.2.Вписва в том четвърти, раздел втори на регистъра на ландшафтните архитектите с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. ланд.арх.Диляна Кънчева Марангозова № 04650 РК Бургас-огр.общ.Бургас

 2. ланд.арх.Емилия Йорданова Праматарова № 04090 РК Бургас-огр.общ.Бургас

 3. ланд.арх.Диана Драгомирова Гапова № 04628 РК Плевен-огр.общ.Плевен

 4. ланд.арх.Радка Ангелова Якимова № 03996 РК София Ж-огр.Столична община

 5. ланд.арх.Ирена Иванова Пелова-Александрова № 03949 РК София Ж-огр.Столична община

10.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печатПо т.11 от дневния ред Комисията по регистъра предлага на УС на КАБ да вземе решение за отлагане разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска правоспособност на:

 • арх.Сотир Стоянов Кацилов с рег.№ 04909 от РК София област отлага за следващата Комисия по регистъра, поради липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
 • арх.Тияна Матабудул от РК София град отлага до предоставяне на всички изискуеми документи в оригинал.

Председател на КР: ……………….......


/ арх.Мартин Христов /


Протоколчик: ………................ ............


/ Галина Манева /

Секретар на Комисията по регистъраБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница