Комисията укрепва измерението на бъдещите бюджети на ес, отнасящо се до правосъдието и основните праваДата14.01.2019
Размер59.5 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Комисията укрепва измерението на бъдещите бюджети на ЕС, отнасящо се до правосъдието и основните права

Брюксел, 15 ноември 2011 г. — Хората в Европа трябва да бъдат спокойни, когато живеят, пътуват или пазаруват в държава-членка, различна от тяхната собствена. Те следва да могат да разчитат на достъп до правосъдие, независимо от това къде се намират в ЕС. Днес Европейската комисия представя предложения за опростени програми за финансиране, за да подпомогне изграждането на пространство на правосъдие в ЕС. Чрез програмите ще се окаже подкрепа за дейностите на ЕС за подобряване на европейското сътрудничество в областта на гражданското и наказателното право, ще се даде по-добра възможност на хората да упражняват правата си като граждани на ЕС и ще се насърчи равенството. Те ще спомогнат също така за засилване на усилията на ЕС в борбата с престъпността, в противодействието на търсенето и предлагането на наркотици и във връзка със защитата на правата на хората (като например обвиняеми лица или жертви на престъпление) при наказателни производства. Двете нови програми водят до значително опростяване в сравнение със съществуващите програми, като при тях са налице по-малко административни формалности и по-ефикасно управление. Те ще се изпълняват в периода 2014—2020 г., като предложеният бюджет е в размер на 803 млн. EUR.

Благодарение на Договора от Лисабон сега Комисията разполага с необходимите средства, за да направи повече в областта на правосъдието, правата и гражданството. Комисията дава конкретни предложения за защита на правата на гражданите“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Но само по себе си законодателството не е достатъчно. Необходимо е да запознаем хората с техните права, да предоставим на юристите необходимите инструменти за прилагането на законодателството на ЕС и да споделяме решения в областта на политиката. Целта на тези две нови програми е да се подобри достъпът на гражданите до правосъдие, както и да се укрепят техните права. Чрез тях ще се подобри съдебното сътрудничество, ще се способства за обучението на съдиите, прокурорите и другите юристи, ще се подпомогне борбата с трафика на незаконни наркотични вещества, ще се окаже подкрепа на жертвите на престъпления и ще се способства за укрепване на равенството между половете и правата на хората с увреждания. С тяхна помощ пространството на правосъдие и на права на територията на целия ЕС ще се превърне в реалност.“

В двете предложени програми — програма „Правосъдие“ и програма „Права и гражданство“ — ще се консолидират шест съществуващи програми за финансиране в областта на правата и правосъдието. Чрез тях ще се подпомогнат усилията на Комисията за изграждане на ефективно пространство на правосъдие в ЕС, като фокусът ще бъде поставен върху дейности с повишена добавена стойност на равнище ЕС.

Програма „Правосъдие“, с бюджет от 416 млн. EUR, има за цел да гарантира, че законодателството на ЕС в областта на гражданското и наказателното правосъдие се прилага ефективно. Това ще спомогне да се гарантира реален достъп до правосъдие за хората и предприятията при трансграничните съдебни дела в Европа и ще подпомогне действията на ЕС в борбата с наркотиците и престъпността.

Програма „Права и гражданство“, с бюджет от 387 млн. EUR, ще допринесе за това правата и свободите на хората да се прилагат ефективно на практика, като спомогне за по-доброто им познаване и за по-последователното им прилагане в целия ЕС. Тя ще популяризира също така правата на детето, принципите за недопускане на дискриминация (въз основа на раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация) и равенство между половете (включително проекти за борба срещу насилието спрямо жени и деца).

Контекст

За постигане на тези цели новите програми ще оказват подкрепа за дейности, като например:  • обучение за съдии и адвокати в цяла Европа, за да могат те да прилагат на практика законодателството и правата на ЕС (вж. също IP/11/1021);

  • засилване на сътрудничеството в ЕС по въпросите на правосъдието и правата посредством мрежи, в които участват юристи, неправителствени организации и лица, отговорни за съставянето на политиките;

  • практически инструменти за гражданите и предприятията, за да упражняват правата си и да имат достъп до правосъдие, като например Европейския портал за електронно правосъдие;

  • национални и европейски кампании, чрез които хората да бъдат информирани относно правата си, гарантирани от правото на ЕС, както и да им се помогне да ги прилагат на практика.

Преди края на годината Комисията ще предложи също така нова програма „Европа за гражданите“. Чрез нея ще се оказва подкрепа за дейности за повишаване на осведомеността и познаването от страна на гражданите на Европейския съюз, на неговите ценности и история, като например спомена за миналото на Европа и партньорствата между градовете (побратимяване).

Новите програми ще консолидират шест съществуващи програми в областта на правосъдието, основните права и гражданството, които се изпълняват в периода на финансиране 2007―2013 г.:  • Програма „Гражданско правосъдие“;

  • Програма „Наказателно правосъдие“;

  • Програма „Основни права и гражданство“;

  • Програма „Дафне ІІІ“;

  • Програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“;

  • Раздели „Недопускане на дискриминация и насърчаване на многообразието“ и „Равенство между половете“ от Програмата за заетост и социална солидарност („Прогрес“).

При двете обществени допитвания, които стоят в основата на днешните предложения, мнозинството от отговорилите се съгласиха, че текущите програми за финансиране следва да се опростят и броят им да се намали.

За повече информация

Програми за финансиране на ЕС в областта на правосъдието:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Новини по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)IP/11/1349

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница