Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги учебна 2013/2014 гДата14.01.2018
Размер34.21 Kb.
ТипКонкурс
ОБЯВА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ РАЙОН “ИСКЪР” ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

УЧЕБНА 2013/2014 г.


ОДЗ № 36 – тел: 02/ 979-09-32

ОДЗ № 77 тел: 02/ 979-17-65

1 Английски език

2 Български народни танци

3 Приложни изкуства

4 Латино танци

5 Футбол

6 Карате


1 Английски език

2 Български народни танци

3 Приложни изкуства

4 Латино / модерни танци

5 Футбол


ОДЗ № 85 тел: 02/ 979-11-38

ОДЗ № 96 – тел: 02/ 979-14-87

1 Плуване

2 Футбол


3 Български народни танци

4 Английски език

5 Приложни изкуства


1 Английски език

2 Футбол


3 Латино танци

4 Български народни танци

5 Карате


ЦДГ № 108 тел: 02/979-15-12

ЦДГ № 21 тел: 02 / 967- 60 - 01

1 Английски език – само за централата

2 Футбол – само за централата

3 Български народни танци

4 Приложни изкуства

5 Плуване


1 Английски език

2 Футбол


ОДЗ № 13 тел: 02/ 979-14-95

ОДЗ № 4 тел: 02/ 979 -16 -96

1 Английски език

2 Български народни танци

3 Латино танци1 Английски език

2 Народни танци

3 Плуване

4 Футбол
І. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие

2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението при условие, че участникът е юридическо лице

3. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата /оригинал или нотариално заверено - прерис/

4. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и орган, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

5. Документи за квалификация, и правоспособност на преподавателите

7. Свидетелство за съдимост и свидетелство от психодиспансер на преподавателите

8. Референции

9.Оферта с учебната програма и цена на услугата за 1 учебен час
  • Срок за подаване на документи за участие в конкурса: от 26.08.2013г.до 05.09.2013г.

  • Място на подаване документите : в съответната детска градина

  • Провеждане на конкурсите по места : от 09.09.2013 до 13.09.2013г.

  • Конкурсът се провежда по документи след представени минимум три офертиІІ. Критерии за оценка на офертите:
1. Високо квалифицирани преподаватели с правоспособност

2. Програма за обучение на децата по възрастови групи

3. Цена за обучение на децата за един учебен час

4. Обогатяване на материалната и дидактична база на детската градина5. Референции
ІІІ. Методика за провеждане на конкурса
1.По документи от комисия в състав, включваща:

  • Представител на администрацията на Район „Искър”

  • Представител на родителското настоятелство на съответната детска градина

  • Учител от съответната детска градина

2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на съответната детска градина

3. Документите за участие в конкурса с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика:

  • В плик „А” се поставят документите от т. 1 до т.8 от Раздел І

  • В плик „Б” с надпис„ Оферта” се поставя попълнената оферта- т.9 от Раздел І

  • Двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик депозиран с входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция към съответната детска градина.

4. Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, или има по малко от три оферти, срокът за набиране на оферти се удължава до 13.09.2013г., след което комисията провежда конкурса с наличните кандидати.  

5. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи или неспазен срок за подаване.

6. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класиране съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

7. В тридневен срок след приключване на конкурса, директорът на съответната детската градина издава Заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис, по факс или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

8. Със спечелилия кандидат, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор, съгласно типов образец, предоставен от съответното детското заведение при подаване на документите за участие в конкурса.
Каталог: data -> ufiles -> files -> zapovedi-obqvleniq
files -> Уважаеми клиенти, От юни 2015г. „Топлофикация София”
files -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
files -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
files -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
files -> Утвърждавам, възложител
files -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
zapovedi-obqvleniq -> Информация по приложение 2 към ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница