Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"Дата08.06.2018
Размер17.22 Kb.

Изпъ изпълнителна Агенция по околна среда ПРИ МОСВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

Основна цел на длъжността: Мониторинг и оценка на шума в околната среда, мониторинг и оценка на мрежа от пунктове за лабораторни радиологични анализи на проби в околната среда.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: професионален бакалавър по ...

Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации: компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

Предпочитана специалност физика, технически науки;

Основна заплата: 535 лв.

Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:

1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.01.2018 г. на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница