Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли»Дата26.10.2018
Размер12.32 Kb.
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

миннотехнологичен факултет

Катедра „икономика и управление”

Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление:

3.8. «Икономика»

Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)

Катедра „Икономика и управление”
На 31 май 2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Деканата на Миннотехнологичния факултет на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед №–387 от 15.03.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.8. «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатнителните предприятия), обявен в ДВ, бр.13 от 14.02.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Икономика и управление” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р валентин кирилов велев.


Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д.ик.н. Иван Йовков Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

Проф. д.ик.н. Иван Дочев Иванов;

Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;

Проф. д-р Младен Стефанов Велев;

Доц. Ради Янков Радев;
Рецензенти:

1. Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

2. Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

3. Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;21.05.2012 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница