Конкурс за най-добра снимка от резерват "Врачански карст". Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флораДата23.10.2018
Размер21.37 Kb.
ТипКонкурс

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАВИТИЕ


Решения за

по-добър живот


НАЦИОНАЛНА

СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

2007 - 2013Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-20013 г.”http://ope.moew.government.bg

Kонкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”
РИОСВ – Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флора.

Изисквания за участие:

  • Фотографиите, трябва да бъдат не по-малки от 1600 пиксела по широката си страна и от 3 MB размер на файла

  • Те следва да бъдат във формат jpg, а името на файла трябва да е съставено от името и фамилията на автора

  • Кандидатстващите за участие в конкурса фотографии се изпращат в срок до 31.05.2015 г. на организаторите по електронна поща на адрес riosv_vr@m-real.net

  • Заедно с файловете, изпратени на електронен адрес, изпращайте и данни за автора и описание на мястото където е направена снимката

Критерий за оценка на фотографиите:

  1. Критерий А: съответствие на темата – относителна тежест 30%

  2. Критерий В: техническо изпълнение – относителна тежест 30%

  3. Критерий С: художествена стойност - относителна тежест 40%

Авторите на три от най-добрите снимки ще получат награди. Фотографиите ще бъдат подредени на специална изложба, организирана от РИОСВ – Враца.

Организаторите получават авторските права върху отпечатаните фотографии.Организирането на конкурса е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РИОСВ – Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
Каталог: user pic
user pic -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
user pic -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
user pic -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
user pic -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
user pic -> Музите в италия 4 8 април 2011 г., Италия – римини п р о г р а м а
user pic -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000
user pic -> Защитени зони от мрежата Натура 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница