Конкурс за съответните длъжности, както следва: за работа в "цетър за настаняване от семеен тип"Дата08.06.2018
Размер297.93 Kb.
ТипКонкурс

ПРОЕКТ ”НОВ ДОМ” BG051PO001-5.2.12-0022-С0001

СХЕМА ЗА БФП BG051PO001-5.2.12”РАЗКРИВАНЕ НА

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския съюз
С П И С Ъ К:

На допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по обявения конкурс за съответните длъжности, както следва:


за работа в “ЦЕТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”

гр. Видин за следните позиции:

  1. Ръководител – 2

  2. Социален работник – 2

  3. Медицинска сестра – 2

  4. Детегледачки – 12

  5. Възпитатели – 4

  6. Кинезитерапевт – 1

  7. Хигиенист – 2

  8. Шофьор – 1

за работа в “ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ”

гр. Видин за следните позиции:

1. Управител– 1

2. Социален работник – 1

3. Трудотерапевт – 3
1. Допуска до явяване на интервю следните кандидати:
Име, презиме, фамилия

Позиция,

за която кандидатства

1

Ирена Величкова Рачева

Ръководител

2

Наташа Параскевова Душанова

Ръководител

3

Цветелина Радкова Ангелова

Ръководител

4

Мартин Маноилов Маринов

Ръководител

5

Моника Величкова Боянова – Йонова

Ръководител

6

Любка Александрова Георгиева

Ръководител

7

Борислав Ценов Тодоров

Ръководител

8

Диана Димитрова Димитрова

Ръководител


1

Мариела Ангелова Иванова

Социален работник

2

Иванка Железанова Станкова

Социален работник

3

Борислав Георгиев Диков

Социален работник

4

Цветомир Стойчев Марков

Социален работник

5

Илияна Венелинова Илиева–Филипова

Социален работник

6

Цветелина Радкова Ангелова

Социален работник

7

Кристиан Емилов Борисов

Социален работник

8

Вилма Кирилова Георгиева

Социален работник

9

Веселка Жечкова Андреева

Социален работник

10

Мартин Маноилов Мартинов

Социален работник

11

Мартин Маноилов Мартинов

Социален работник

12

Моника Величкова Боянова – Йонова

Социален работник

13

Росица Симеонова Димитрова

Социален работник

14

Тамара Василева Тошкова

Социален работник

15

Дилян Иванов Борисов

Социален работник

16

Мила Георгиева Раковска

Социален работник

17

Мартин Маноилов Мартинов

Социален работник

18

Милена Христова Петрова

Социален работник

19

Геновева Цветкова Йолкичова

Социален работник

20

Антоанета Тодорова Крумова

Социален работник

21

Калина Георгиева Кирилова

Социален работник

22

Даниела Емилова Караджова

Социален работник

22

Пролетка Любенова Кирилова – Чакърова

Социален работник

23

Весна Калинова Иванова

Социален работник

24

Галина Владимировна Маринова

Социален работник

25

Галина Владимировна Маринова

Социален работник

26

Дияна Миткова Нинкова

Социален работник

27

Кристина Венева Велкова

Социален работник

28

Петя Руменова Петрова

Социален работник

29

Борислав Ценов Тодоров

Социален работник

30

Анриета Иванова Томова

Социален работник


1

Пролетка Герасимова Маринова

Медицинска сестра

2

Христина Христова Костадинова

Медицинска сестра

3

Аладинка Кирилова Крумова

Медицинска сестра

4

Росица Ванкова Петкова

Медицинска сестра

5

Илонка Добрева Живкова

Медицинска сестра


1

Дияна Петрова Дочева

Детегледачка

2

Цецка Стоянова Димитрова

Детегледачка

3

Цветана Ангелова Илиева

Детегледачка

4

Емилия Кръстева Рачева

Детегледачка

5

Галя Петкова Младенова

Детегледачка

6

Бианка Юлиева Ванчева

Детегледачка

7

Наталия Найденова Иванова

Детегледачка

8

Анелия Кирилова Стоянова

Детегледачка

9

Иванка Железанова Станкова

Детегледачка

10

Николай Савов Попов

Детегледачка

11

Ани Кирилова Мирчева

Детегледачка

12

Наташа Младенова Рангелова

Детегледачка

13

Кристина Боянова Игнатова

Детегледачка

14

Милка Райкова Иванова

Детегледачка

15

Роза Димова Лазарова

Детегледачка

16

Филимена Георгиева Иванова

Детегледачка

17

Светла Борисова Петракиева

Детегледачка

18

Мариела Неофитова Каменова

Детегледачка

19

Галина Петкова Игнатова

Детегледачка

20

Ирина Петкова Иванова

Детегледачка

21

Иванка Георгиева Витанова

Детегледачка

22

Мая Милкова Костова

Детегледачка

23

Мариана Борисова Миткова

Детегледачка

24

Паска Симова Симова

Детегледачка

24

Мария Петрова Петрова

Детегледачка

26

Василка Илиева Русинова

Детегледачка

27

Зоя Цанкова Антова

Детегледачка

28

Мирослава Димитрова Йорданова – Парралес

Детегледачка

29

Мария Илиева Станоева

Детегледачка

30

Даниела Игнатова Христова

Детегледачка

31

Красимира Златанова Станкова

Детегледачка

32

Галя Боянова Николова

Детегледачка

33

Мариела Петрова Бранкова

Детегледачка

34

Росица Милчева Кръстева

Детегледачка

35

Стефка Петрова Цветанова

Детегледачка

36

Наталия Йорданова Петкова

Детегледачка

37

Диляна Славчева Маринова

Детегледачка

38

Елка Райкова Цветанова

Детегледачка

39

Кристина Вргилова Любенова

Детегледачка

40

Сашка Тодорова Цветанова

Детегледачка

41

Камелия Николова Цветанова

Детегледачка

42

Мая Любомирова Георгиева

Детегледачка

43

Зоя Иванова Иванова

Детегледачка

44

Мими Димчева Станкова

Детегледачка

45

Албена Любомирова Стоянова

Детегледачка

46

Христина Вергилова Витанова

Детегледачка

47

Миглена Кирилова Мирова – Георгиева

Детегледачка

48

Димитър Георгиев Стоянов

Детегледачка

49

Марияна Симеонова Савестакиева

Детегледачка

50

Елеонора Рангелова Шликова

Детегледачка

51

Невена Дамянова Ангелова

Детегледачка

52

Румяна Петкова Тодорова

Детегледачка

53

Райна Борисова Велкова

Детегледачка

54

Веселка Славчева Йорданова

Детегледачка

55

Лилия Мирчева Асенова

Детегледачка

56

Пенка Йорданова Костова

Детегледачка

57

Милена Христова Петрова

Детегледачка

58

Анка Страхилова Стефанова

Детегледачка

59

Илияна Николова Михайлова

Детегледачка

60

Весна Калинова Иванова

Детегледачка

61

Цветана Иванова Йончева

Детегледачка

62

Диляна Йорданова Касапович

Детегледачка

63

Габриела Петкова Стефанова

Детегледачка

64

Кристина Венева Велкова

Детегледачка

65

Миглена Миролюбова Вълкова

Детегледачка

66

Йорданка Бориславова Иванова

Детегледачка

67

Лозка Младенова Велкова

Детегледачка

68

Иванка Митова Иванова

Детегледачка

69

Нина Методиева Нинкова

Детегледачка

70

Таня Димитрова Маркова

Детегледачка

71

Марица Георгиева Иванова

Детегледачка


1

Иванка Васкова Иванова

Възпитател

2

Иванка Железанова Станкова

Възпитател

3

Елена Рангелова Калотова

Възпитател

4

Кристина Венева Велкова

Възпитател

5

Симеон Божидаров Симеонов

Възпитател

6

Миглена Миролюбова Вълкова

Възпитател

7

Цецка Славчева Чукарска

Възпитател

8

Виталинка Емилова Христова

Възпитател

9

Мая Милчева Костова

Възпитател

10

Цветелина Радкова Ангелова

Възпитател

11

Дилян Иванов Борисов

Възпитател

12

Илияна Венелинова Илиева – Филипова

Възпитател

13

Вилма Кирилова Георгиева

Възпитател

14

Теменужка Илиева Тодорова

Възпитател

15

Веселка Жечкова Андреева

Възпитател

16

Милена Михайлова Йорданова

Възпитател

17

Валентин Петков Петров

Възпитател

18

Милена Христова Петрова

Възпитател

19

Мими Димчева Станкова

Възпитател

20

Геновева Цветкова Йолкичова

Възпитател

21

Дияна Миткова Нинкова

Възпитател

22

Иглика Валентинова Жикова

Възпитател

23

Бисерка Ангелова Борисова

Възпитател

24

Анриета Иванова Томова

Възпитател

25

Андрей Иванов Николов

Възпитател


1

Даниела Игнатова Христова

Кинезитерапевт

2

Елица Иванова Георгиева

Кинезитерапевт

3

Марина Петкова Целова

Кинезитерапевт

4

Нели Людмилова Попова

Кинезитерапевт


1

Емилия Кръстева Рачева

Хигиенист

2

Наталия Найденова Иванова

Хигиенист

3

Гроздена Григорова Иванова

Хигиенист

4

Мария Кирилова Пантева

Хигиенист

5

Мариана Георгиева Велкова

Хигиенист

6

Милена Петрова Цветанова

Хигиенист

7

Ралица Кирилова Петкова

Хигиенист

8

Илияна Ангелова Димитрова

Хигиенист

9

Борислава Левентинова Борисова

Хигиенист

10

Иванка Георгиева Витанова

Хигиенист

11

Цветана Каменова Михайлова

Хигиенист

12

Марица Георгиева Иванова

Хигиенист

13

Мариана Димитрова Тодорова

Хигиенист

14

Галина Петкова Игнатова

Хигиенист

15

Цветомира Георгиева Кирилова

Хигиенист

16

Миглена Миролюбова Вълкова

Хигиенист

17

Свиленка Георгиева Станова

Хигиенист

18

Мария Илиева Станоева

Хигиенист

19

Цветан Ванчов Цоков

Хигиенист

20

Снежанка Здравкова Рагьова

Хигиенист

21

Стефка Илиева Атанасова

Хигиенист

22

Весна Калинова Иванова

Хигиенист

23

Петранка Виденова Петрова

Хигиенист

24

Росица Милчева Кръстева

Хигиенист

25

Анна Петрова Дицова

Хигиенист

26

Стефка Петрова Цветанова

Хигиенист

27

Галя Петрова Георгиева

Хигиенист

28

Камелия Николова Цветанова

Хигиенист

29

Силвия Борисова Живкова

Хигиенист

30

Ася Емилова Аспарухова

Хигиенист

31

Зоя Иванова Иванова

Хигиенист

32

Наталия Богомилова Петрова

Хигиенист

33

Наталия Тодорова Маринова

Хигиенист

34

Боряна Христова Асенова

Хигиенист

35

Сашка Тодорова Цветанова

Хигиенист

36

Цветелина Цветанова Димитрова

Хигиенист

37

Миглена Кирилова Мирова-Георгиева

Хигиенист

38

Емилия Ваньова Ценкова

Хигиенист

39

Пролетка Юлиева Авакумова

Хигиенист

40

Людмила Ганчева Трифонова

Хигиенист

41

Пенка Йорданова Костова

Хигиенист

42

Пролетка Вачова Василева

Хигиенист

43

Надка Ванчова Борисова

Хигиенист

44

Елеонора Рангелова Шликова

Хигиенист

45

Диляна Йорданова Касапович

Хигиенист

46

Каменка Данаилова Тодорова

Хигиенист

47

Красимира Борисова Томова

Хигиенист

48

Таня Димитрова Маркова

Хигиенист

49

Галя Спасова Дикова

Хигиенист

50

Станимирка Цветанова Маринова

Хигиенист

51

Зоя Каменова Петрова

Хигиенист


1

Людмил Илчов Ценков

Шофьор

2

Тончо Александров Йорданов

Шофьор

3

Цветан Венциславов Пеков

Шофьор

4

Валери Асенов Георгиев

Шофьор

5

Красимир Борсов Начев

Шофьор

6

Веско Лаков Велев

Шофьор

7

Никола Коцев Николов

Шофьор

8

Красимир Благоев Николов

Шофьор

9

Антон Георгиев Антов

Шофьор

10

Янко Бориславов Ганцов

Шофьор

11

Мирослав Лападатов Димитров

Шофьор

12

Николай Петков Илиев

Шофьор

13

Величко Атанасов Милков

Шофьор

14

Цветан Иванов Миланов

Шофьор

15

Емил Тодоров Илиев

Шофьор

16

Цветан Славчов Петков

Шофьор

17

Кръсто Генов Тодоров

Шофьор

18

Йошко Николов Христов

Шофьор

19

Красимир Ванчов Вълчев

Шофьор

20

Валентин Борисов Асенов

Шофьор

21

Нешо Николов Александров

Шофьор

22

Ангел Михайлов Тодоров

Шофьор

23

Петър Илиев Петров

Шофьор

24

Иван Димитров Иванов

Шофьор

25

Людмил Милчов Драгойчев

Шофьор


1

Любка Александрова Георгиева

Управител

2

Мартин Маноилов Маринов

Управител

3

Цветелина Радкова Ангелова

Управител

4

Наташа Параскевова Душанова

Управител

5

Ирина Величкова Рачева

Управител

6

Борислав Ценов Тодоров

Управител

7

Канета Каменова Вълчева

Управител

8

Вера Николова Дечева-Ангелова

Управител


1

Иванка Васкова Иванова

Трудотерапевт

2

Борислав Георгиев Диков

Трудотерапевт

3

Мариела Ангелова Иванова

Трудотерапевт

4

Цветан Йотов Асенов

Трудотерапевт

5

Николай Савов Попов

Трудотерапевт

6

Елена Рангелова Калотова

Трудотерапевт

7

Илияна Венелинова Илиева–Филипова

Трудотерапевт

8

Миглена Миролюбова Вълкова

Трудотерапевт

9

Наташа Параскевова Душанова

Трудотерапевт

10

Дилян Иванов Борисов

Трудотерапевт

11

Иван Петков Иванов

Трудотерапевт

12

Милена Михайлова Йорданова

Трудотерапевт

13

Пламенка Людмилова Паскова

Трудотерапевт

14

Вилма Кирилова Георгиева

Трудотерапевт

15

Веселка Жечкова Андреева

Трудотерапевт

16

Петър Венелинов Дочков

Трудотерапевт

17

Красимир Мирославов Топчийски

Трудотерапевт

18

Калина Георгиева Кирилова

Трудотерапевт

19

Мила Георгиева Раковска

Трудотерапевт

20

Иглика Валентинова Жикова

Трудотерапевт

21

Борислав Ценов Тодоров

Трудотерапевт

22

Стефка Недялкова Маринова

Трудотерапевт2. Недопуснати кандидати: Няма

3. Датите за явяване на интервю са както следва:
10.03.2014 г. - от 08:30 часа за позициите ръководител и управител;
от 10:00-14:00 часа за позициите медицинска сестра, трудотерапевт, кинезитерапевт;

от 14:10-17:00 часа за позицията възпитател;


11.03.2014 г. -от 08:30-11:00 часа за позицията социален работник;

от 12:00-17:00 часа за позицията хигиенист;

12.03.2014 г. - от 08:30-11:00 часа за позицията шофьор;

от 11:10-17:00 часа за позицията детегледач.

Място на провеждане на интервюто: Залата на Общински съвет – Видин


Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница