Конкурса за длъжността „съдебен секретар" и информация за провеждане на третия етап І. Резултати от втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар"Дата24.11.2017
Размер99.74 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАП


І. Резултати от втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар“.

Крайната оценка от втория етап на кандидатите за длъжността „съдебен секретар” се формира като средноаритметично число от сбора на получените крайни оценки и по трите критерия за оценка, съгласно предварително обявения на кандидатите регламент и методика за оценка.Крайните оценки по трите критерия са отразени в таблица, както следва:
Вх. №

Име, презиме и фамилия

Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Крайна оценка

1.

28497/25.07.2017

Даяна Димчева Николова

6,00

3,17

4,00

4,39

2.

28831/27.07.2017

Татяна Павлова Желева

5,00

3,00

4,67

4,22

3.

29143/31.07.2017

Елина Стефанова Стоянова

4,00

Отказала се

4.

30326/07.08.2017

Деница Стоянова Стоянова

4,00

5,83

5,50

5,11

5.

30339/08.08.2017

Мариет Атанасова Томова

4,00

3,33

4,58

3,97

6.

30511/09.08.2017

Михаела Николова Радева

4,00

6,00

6,00

5,33

7.

30518/10.08.2017

Калина Колева Събева

6,00

3,83

6,00

5,28

8.

30524/10.08.2017

Петя Николова Янкова

4,00

3,33

3,00

3,44

9.

30575/10.08.2017

Валентина Славова Златева

4,00

3,92

4,00

3,97

10.

30703/10.08.2017

Мария Костадинова Христова

4,00

5,17

5,50

4,89

11.

30816/11.08.2017

Наталия Марианова Иванова

2,00

3,50

5,50

3,67

12.

30858/11.08.2017

Красимира Симеонова Ангелова

5,00

2,83

3,17

3,67

13.

30917/14.08.2017

Десислава Димитрова Фотева

5,00

3,83

5,50

4,78

14.

30987/14.08.2017

Йоана Стоянова Гърненкова

5,00

6,00

6,00

5,67ІІ. Класиране от втория етап на конкурса:
Класирането на кандидатите от втория етап на конкурса по възходящ ред е отразен в таблицата, както следва:
Вх. №

Име, презиме и фамилия

Крайна оценка

1.

30987/14.08.2017

Йоана Стоянова Гърненкова

5,67

2.

30511/09.08.2017

Михаела Николова Радева

5,33

3.

30518/10.08.2017

Калина Колева Събева

5,28

4.

30326/07.08.2017

Деница Стоянова Стоянова

5,11

5.

30703/10.08.2017

Мария Костадинова Христова

4,89

6.

30917/14.08.2017

Десислава Димитрова Фотева

4,78

7.

28497/25.07.2017

Даяна Димчева Николова

4,39

8.

28831/27.07.2017

Татяна Павлова Желева

4,22

9.

30339/08.08.2017

Мариет Атанасова Томова

3,97

10.

30575/10.08.2017

Валентина Славова Златева

3,97

11.

30816/11.08.2017

Наталия Марианова Иванова

3,67

12.

30858/11.08.2017

Красимира Симеонова Ангелова

3,67

13.

30524/10.08.2017

Петя Николова Янкова

3,44

14.

29143/31.07.2017

Елина Стефанова Стоянова

отказала сеІІІ. Списък на допуснатите кандидати до третия етап на конкурса.
В резултат на извършеното класиране и като отчете факта, че до третия етап на конкурса следва да се допуснат само кандидатите, получили крайна оценка 4.00 и нагоре от втория етап на конкурса, комисията РЕШИ, че до третия етап на конкурса се допускат следните кандидати:
Вх. №

Име, презиме и фамилия

Крайна оценка

1.

30987/14.08.2017

Йоана Стоянова Гърненкова

5,67

2.

30511/09.08.2017

Михаела Николова Радева

5,33

3.

30518/10.08.2017

Калина Колева Събева

5,28

4.

30326/07.08.2017

Деница Стоянова Стоянова

5,11

5.

30703/10.08.2017

Мария Костадинова Христова

4,89

6.

30917/14.08.2017

Десислава Димитрова Фотева

4,78

7.

28497/25.07.2017

Даяна Димчева Николова

4,39

8.

28831/27.07.2017

Татяна Павлова Желева

4,22


ІV. Дата, място и начин на провеждане на третия етап.

Третият етап на конкурса ще се проведе на 29 септември 2017 г. в сградата на Съдебната плата – ул. „Александровска“ № 101, етаж 1, съдебна зала № 8 с начален час 10.00 часа.

Допуснатите до третия етап кандидати следва да се явят на събеседване по азбучен ред, в определен час, съобразно изготвения график, както следва:


по ред

Име, презиме и фамилия

Час

1

Даяна Димчева Николова

10:00

2.

Деница Стоянова Стоянова

10:10

3.

Десислава Димитрова Фотева

10:20

4.

Йоана Стоянова Гърненкова

10:30

5.

Калина Колева Събева

10:40

6.

Мария Костадинова Христова

10:50

7.

Михаела Николова Радева

11:00

8.

Татяна Павлова Желева

11:10

Целта на този етап е да се оценят уменията за устно общуване, мотивацията за работа и специфичните изисквания за длъжността, както и да се проверят познанията на кандидатите по Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, в сила от 23 август 2017 г., обнародван в ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г. Правилникът да се публикува и на Интернет страницата на съда, ведно със съобщението за провеждане на третия етап от конкурса.

При необходимост на този етап може да се извърши допълнителна проверка на компютърните умения на кандидатите и бързината на писане.

Оценяването на кандидатите ще се извършва с оценки по шестобалната система - (от 2 до 6, във възходящ ред, като 6 е най-висока оценка). Всеки член на комисията поставя оценка. Крайната оценка от третия етап на конкурса се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Крайното класиране в конкурса да се извършва въз основа на получената средноаритметична оценка от крайните оценки от втория и третия етап на конкурса.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Иванов – Съдия в Районен съд - Бургас

ЧЛЕНОВЕ:
1. Веселин Белев – съдия в Районен съд – Бургас

2. Силвия Петрова – съдия в Районен съд – Бургас

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница