Конспект изпит по педиатрия v-ти курс медицинаДата04.08.2017
Размер66.75 Kb.
КОНСПЕКТ

изпит по педиатрия

V-ти курс медицина


 1. Растеж и развитие на детето. Фактори на растежа и развитието. Оценка на физическото развитие - показатели на растежа.Показатели на съзряването.Акцелерация.

 2. Нервно - психическо развитие: основни компоненти на НПР - двигателна активност, сетивни функции, говор, емоции и социално поведение, игрова дейност. Оценка на нервно-психическото развитие.Умствено изоставане.

 3. Детска смъртност - определение, разпределение, динамика на детската смъртност, сезонна структура на детската смъртност, причини за умирания на децата в различните възрастови групи.

 4. Естествено хранене на кърмачето. Предимства на майчиното мляко.Качествена и количествена характеристика на женското мляко.Затруднения и контраиндикации за кърмене. Поддържане на лактацията.Техника на кърменето. Захранване.

 5. Смесено хранене. Изкуствено хранене. Адаптирани млека.

 6. Особености в храненето ка децата на възраст от 1 до 3 години.

 7. Болести свързани с храненето - хипотрофия, квашиоркор и затлъстяване -етиология, класификация, клинична картина, диагноза и лечение.

 8. Витамин Д недоимъчен рахит. Профилактика и лечение на вит. Д недоимъчния рахит. Спазмофилия. Хицервитаминоза Д.

 9. Анатомо-физиологична характеристика на новороденото.

 10. Адаптационни прояви - физиологична жълтеница, физиологично спадане на тегло, транзиторна треска, полова криза, склередем, erythema neonatorum.

 11. Новородени с повишен риск - обща характеристика на недоносени деца, новородени с по-голямо от гестационната си възраст тегло, преносени новородени, новородени от многоплодна бременност

 12. Новородени с повишен риск - новородени с перинатална асфиксия

 13. Жълтеници у новороденото - особености на метаболизма на билирубина у новороденото, обща характеристика на неконюгиранатахипербилирубинемия - причини, клинични прояви, лабораторни показатели. Хемолитична болест на новороденото

 14. Жълтеници у новороденото - особености на метаболизма на билирубина у новороденото, обща характеристика на конюгираната хипербилирубинемия /вродени аномалии на интра и екстра хепаталните жлъчни пътища/ - причини, клинични прояви, лабораторни показатели.

 15. Обща характеристика на смесената хипербилирубинемия - причини,клинични прояви, лабораторни показатели

 16. Вродени инфекции - пътища на проникване, общи клинични прояви.Клинична характеристика и диагностично потвърждение - вродена токсоплазмоза, вродена рубеола, вродена цитомегалия

 17. Вродени инфекции — пътища на проникване, общи клинични прояви.Клинична характеристика и диагностично потвърждение - вроден сифилис, вроден хепатит, вроден СПИН.

 18. Придобити инфекции на новороденото — неонатален сепсис, менингит.пневмония - най-чести причинители, особености в клиничното протичане.

 19. Придобити инфекции на новороденото - некротизиращ ентероколит, остеомиелит/остеоартрит, кожно-лигавични инфекции - най-чести причинители, особености в клиничнато протичане

 20. Неврологични заболявания на новороденото – хипоксемично - исхемична енцефалопатия, вътречерепни кръвоизливи

 21. Хеморагична болест на новороденото.

 22. АФО на дихателната система, клинични методи на изследване, основни симптоми при заболявания на дихателната система

 23. Вродени аномалии на дихателната система - вроден ларингеален стридор, вроден лобарен емфизем

 24. Чужди тела в дихателните пътища

 25. Остри инфекции на ГДП - ринофарингит, аденоидит, ретрофарингеален абсцес, перитонзиларен абсцес, остър ларингит, псевдокруп, епиглотит -етиология, клиника, диференциална диагноза.

 26. Остър бронхит, обструктивен бронхит, бронхиолит - етиология, клиника, диференциална диагноза.

 27. Остри бактериални пневмонии - пневмококова пневмония

 28. Остри бактериални пневмонии - стафилококова пневмония

 29. Диференциална диагноза между вирусна и бактериална пневмония. Пневмоцистова пневмония. Микоплазмена пневмония

 30. Хронична пневмония - определение, причини, клинична изява, диагноза.

 31. Муковисцидоза

 32. Туберкулоза на белия дроб - критерии за диагноза, особености на детската туберкулоза.

 33. Бронхиална астма

 34. Остра ДН - етиология, клинична характеристика

 35. АФО на храносмилателната система и методи на изследване

 36. Вродени аномалии - гастро-езофагеален рефлукс, хипертрофична пилорна стеноза, атрезия/стеноза на дуоденума,вроден мегаколон

 37. Остри и хронични гастрити

 38. Язвена болест

 39. Остри неинфекдиозни диарии

 40. Хронични диарии вследствие въглехидратна малабсорбция /вродена и придобита лактозна непоносимост/

 41. Хронични диарии - целиакия

 42. Възпалителни чревни заболявания - ХУК, болест на Crohn

 43. Хронични хепатити - хронични вирусни хепатити

 44. Чернодробна цироза

 45. Анатомо-физиологични особености на сърдечно-съдовата система. Промени в кръвообръщението след раждането.

 46. Методи на изследване на ССС: клинично изследване, инструментално изследване. Особености на детската ЕКГ.

 47. Ритъмни и проводни нарушения в детската възраст - пароксизмална тахикардия, AV блокове.

 48. Сърдечна недостатъчност у децата: етиология и патогенеза, клинична картина, лабораторни показатели, диагноза.

 49. Вродени сърдечни малформации - етиология, клинико-функционална класификация, клинична симптоматика, диагностично поведение при дете със съмнение за ВСМ.

 50. ВСМ с ляво-десен шънт - обща характеристика, персистиращ артериален канал, междупредсърден дефект, междукамерен дефект.

 51. ВСМ с дясно-ляв шънт - обща характеристика, тетралогиа на Fallot, транспозиция на големите съдове.

 52. ВСМ с обструкция - аортна стеноза, пулмонална стеноза, коарктация на аортата.

 53. Придобити заболявания на сърцето: инфекциозен ендокардит, миокардит, перикардити, кардиомиопатии.

 54. Артериална хипертония у децата - първична и вторична артериална хипертония.

 55. Ювенилен хроничен артрит.

 56. Ревматична болест.

 57. Системен лупус еритематодес. Ювенилен дерматомиозит. Склеродермия.

 58. Васкулитни синдроми: пурпура на Schonlein-Henoch, класически нодозен полиартериит, синдром на Kawassaki

 59. АФО на отделителната система, методи на изследване.

 60. Вродени аномалии на отделителната система. ВУР

 61. Остри нефрити - постстрептококов гломерулонефрит

 62. Хронични нефрити - бързо прогресиращ гломерулонефрит, болест на Berger

 63. Хемолитично-уремичен синдром

 64. Нефротичен синдром - клинико-лабораторна характеристика.

 65. Първичен нефротичен синдром

 66. Тубулоинтерстициален нефрит

 67. Инфекции на отделителната система

 68. АФО на хемопоезата в детската възраст. Хипорегенераторни анемии - лабораторна характеристика, анемия на Fanconi

 69. Недоимъчни анемии - желязодефицитна анемия, анемия при недоимък на фолати и вит. В12

 70. Вродени хемолитични анемии - болест на Minkowski-Shauffard, дефицит на'глюкозо - 6-дехидрогеназа, таласемични синдроми

 71. Хеморагични диатези - болест на Werlhof, тромбастения на Glanzmann, симптоматични тромбоцитопении.

 72. Хеморагични диатези - коагулопатии - хемофилии

 73. Левкемии

 74. Лимфоми - болест на Hodgkin, нехочкинови лимфоми

 75. Солидни злокачествени тумори - тумор на Wilms, невробластом

 76. Болести на хипофизата - нанизъм, гигантизъм, безвкусен диабет

 77. Болести на щитовидната жлеза - хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм

 78. Болести на паращитовидните жлези - хипер и хипопаратиреоидизъм

 79. Болести на надбъбречната жлеза -остра надбъбречна инсуфициенция, вродена надбъбречна хиперплазия, синдром на Cushing, феохромоцитом

 80. Захарен диабет. Клиника на диабетна кетоацидоза.

 81. Физиология на пубертета.

 82. Отклонения в пубертетното развитие - преждевременен пубертет, късен пубертет.

 83. Анатомо-физиологични особености и методи на изследване на нервната система в детската възраст.

 84. Вродени аномалии на нервната система - хидроцефалия, микроцефалия

 85. .Детска церебрална парализа - етиология, класификация, клинична характеристика

 86. Гърчове в детската възраст - фебрилни гърчове, епилептични синдроми.

 87. Интелектуален дефицит и други нарушения в НПР

 88. Заболявания, протичащи с мускулна хипотония в детската възраст — ДЦП, полирадикулоневрит на Guillain - Barre, болест на Werdnig-Hoffman, мускулна дистрофия на Duchenne.

 89. Отравяния - диагностика, диференциална диагноза, общи принципи на лечение. Най-чести отравяния у децата: алкохол, барбитурати, бензодиазепини, наркомании, фенотиацинови производни,фосфорорганични съединения, трициклични антидепресанти.

 90. Обща характеристика на имунодефицитните състояния в педиатрията

Утвърден на КС 8/30.03.2016г.22.04.2016г. Ръководител Катедра:

/проф.М.Бошева/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница