Конспект по "Информационни технологии"Дата30.05.2017
Размер59.23 Kb.
Конспект по "Информационни технологии" 9 клас – ЗП
Информационни технологии и компютърни системи

 1. Единство между хардуер, софтуер и човешки ресурси

 2. Видове софтуер – приложен и системен.

 3. Операционни системи. Файлова структура и работа с файлове и папки.

 4. Вируси - същност, разпространяване и предпазване от вируси


Комп. текстообработка - MS Word

 1. Компютърна обработка на текстове - MS Word -основни елементи в прозореца, отваряне, затваряне и съхраняване на текстови документи.

 2. Въвеждане и редактиране на текст. Основни структурни единици на документ - символ, дума, ред, изречение, абзац. Маркиране на основните структурни единици

 3. Форматиране на документ - символи, параграфи.

 4. Вмъкване на символи и графични обекти в текстов документ

 5. Отпечатване на документ. Номериране на страници.


Компютърна графика. Paint

 1. Компютърна графика - растерна графика, растер, резолюция, основни файлови формати.

 2. Графично редактиране


Електронни таблици - MS Excel

 1. Eлектронна таблица - основни елементи. Отваряне, затваряне и съхраняване на документи.

 2. Форматиране и редактиране на данни

 3. Формули, адресиране, функции - SUM,AUTOSUM, MAX, MIN, AVERAGE

 4. Създаване на диаграми.

 5. Отпечатване на таблица.


Конспект по "Информационни технологии" 10 клас – ЗП
Бази от данни

 1. Същност и предназначение на БД, основни структурни елементи, типове данни, релации - видове

 2. Създаване на БД- проектиране на структурата -таблици, полета, ключове,

 3. Създаване на БД - таблици и форми в Access

 4. Сортиране и търсене на информация по ключ

 5. Заявки и справки – подбор на информация по зададен критерий, създаване на заявки за подбор, създаване на справки - за печат и към др. приложения

Компютърни мрежи

 1. Компютърни мрежи - локални и глобални, клиент-сървър.

 2. Локални мрежи.Работа в локална мрежа - обмен на файлове и устройства.

 3. Интернет - същност, технически и исторически аспекти. Принципи на функциониране, адреси и начини за свързване към Интернет

 4. Търсене на информация в Интернет - – браузер, сърфиране, търсачки, търсене и съхраняване на информация от www

 5. Електронна поща – изпращане/получаване на съобщения и прикачени файлове, запазване на твърд диск

 6. Комуникации в реално време– разговори в реално време. Програми за chat.

Компютърна презентация

 1. Power Point - работен екран, слайдове, дизайн, създаване на презентация

 2. Редактиране на съдържанието на слайдовете в презентация - нов слайд, промяна на оформлението, списъци, текстова кутия, форматиране на текст

 3. Външен вид на слайдовете и специални ефекти - схеми на цветове, фонове, Slide transitions, представяне на презентацията, анимиране на елементиКонспект по "Информационни технологии" 10 клас – ЗИП
Текстообработка - Word

1.Специални знаци за означаване или номериране на части от текста - булети и номериране на абзаци. Номериране на няколо нива. Форматиране на булети и номерация.

2.Средства за контрол на въвеждан текст или файл - сричкопренасяне, проверка за правопис.

3.Създаване на графични обекти със средствата на Word - прави и произволни линии, геометрични фигури, готови форми. Форматиране на графични обекти - запълване с цвят, контур, 3-D, сянка .

4.Текстови карета - предназначение и работа с тях.

5.Вмъкване на графични обекти и форматирането им. Вмъкване на графични обекти от файл. Конраст, яркост, изрязване. Обтичане на графични обекти от текст.

6.Създаване на горен и долен колонтитул - създаване и форматиране. Добавяне на графики в колонтитулите

7.Създаване и редактиране на таблици в текстообработващи системи

8.Създаване на хипертекстови документи -създаване на хипервръзки към Web, към други документи и към части от документи - Bookmark

9.Вграждане и свързване на обекти - OLE технология - предимства и недостатъци на свързването и вгражданетоЕлектронни таблици - Excel

10.Изчисления. Въвеждане на формули. Копиране на формули.

11.Функции. Логически функции - IF

12.Работа с меню Data - филтриране, валидизиране

13.Създаване и редактиране на диаграми.

14.Задаване параметрите на страница. Команда File Page Setup. Отпечатване на работен лист.


Конспект по "Информационни технологии" 11 клас – ЗИП
Компютърна графика / Corel DRAW/

 1. Векторна и растерна графика- Същност на растерна и векторна графики Файлови формати. Приложения за обработването им.

 2. Работен екран на CorelDraw - елементи.

 3. Настройка страницитe за рисуване. Дефиниране размер на страницата, мерни единици, работа с различни мащаби, нови страници. Използване на водещи линии и помощни мрежи.

 4. Чертане и редактиране на основни геометрични фигури. Задаване на точен размер от Property Bar. Задаване цвят на контур и запълване от цветовата палитра.

 5. Преместване. Копиране. Размножаване на обекти - Copy, Paste и методи неползващи клипборда. Дублициране. Клониране.

 6. Средства за създаване и оформяне на линии. Изчертаване на различни видове линии, атрибути на линиите - меню Outline Pen. Настройки по подразбиране.

 7. Цветове и запълвания - цветови модели, едноцветно запълане, преливащи запълвания, шарки и текстури.

 8. Работа с текст. Художествен текст. Шрифтове и атрибути. Форматиране. Промяна разстоянието между букви, редове, базова линия - интерактивно и от меню.

 9. Параграфен текст. Форматиране на параграфен текст. Конвертиране на параграфен към артистичен текст и обратно.

 10. Символи - вмъкване и редактиране на готови символи

 11. Взаимно положение на повече обекти. Селекция на повече обекти, групиране, подравняване и разпределкяне - Align, подреждане Order.

 12. Трансформация на обекти - интерактивно /Pick tool, Shape Tool/ и панел Transformation -преместване, оразмеряване, ротация, изкривяване, дублициране.

 13. Подравняване на текст по крива. Подравняване на текст по отворена и затворена крива. Техника за създаване на кръгли печати.

 14. Обвиване на текст - Envelope.

 15. Конвертиране на текст и форми в криви. Рисуване на криви. Криви на Безие.

 16. Инструменти за редактиране на възли и криви.

 17. Комбиниране и разделяне на обекти./Combine, Break Apart. Weld,Trim, Intersection, Separate/.

 18. Интерактивни ефекти - eкструдиране, преливане, прозрачност, сянка, изкривяване.

 19. Конвертиране на векторна графика в битмап. Импортиране и експортиране на графични файлове. Битмап ефекти.

 20. Отпечатване на графики

Текстообработка - Word

 1. Форматиране на текст с помощта на готови маски и стилове

 2. Създаване и редактиране на форматиращи маски

 3. Препратки/бележки/ под ред

 4. Създаване съдържание на документ. Създаване и обновяване на съдържание с използванена маски за заглавия

 5. Създаване на хипертекстови документи - хипервръзки в един или няколко документа

Конспект по "Информационни технологии" 12 клас – ЗИП


 1. Инсталиране и деинсталиране на софтуер. Изисквания на софтуера към операционната сиситема и хардуера

Растерна графика /Photoshop/

 1. Растерна компютърна графика - пиксели, резолюция и размери на изображение . Формати за графични файлове, поддържани от PHOTOSHOP.

 2. Компютърно цветознание. Цветови режими и модели. Управление на цветовете във PHOTOSHOP. Инструменти и команди за запълване с цвят. Цветова палитра. Преобразуване на изображения от един цветови режим в друг - Image/Mode.

 3. Рисуване и редактиране с пикселни инструменти. Настройки и параметри в лентата Options.

 4. Селекции. Инструменти за селекция. Операции със селекции - преместване, копиране, трансформация на селекция. Съхраняване на селекция.

 5. Слоеве. Работа със слоеве. Канали. Маски. Сливане на слоеве. Плоски /flatten Image/ изображения.

 6. Работа с текстове. Текст като селекция - Type mask. Растеризиране на текстов слой.

 7. Стил на слоя Layer style - Blending Options

 8. Цветова и тонална корекция. Автоматични koрекции - Contrast, Levels. Тонални корекции - Brigntness/Contrast, Levels, цветови - Color balance, Hue/Saturation.

 9. Филтри за подобряване на изображението - Sharpen, Blur, Unsharp mask.

 10. Промяна на размерите и резолюцията на изображение. Отпечатване.

 11. Изображения за Web - цветови изисквания /палитра за Web/ , файлови формати, оптимизиране на на файлове с цел публикуване в Web пространството.


Програмиране в Интернет- Dreamweaver

 1. Езикът HTML - същностт и предназначение на езика HTML. Приложения за създаване на Web страници - текстови редактори, HTML -редактори, програми WYSIWYG.

 2. Браузер, адрес на файл в Web - URL, сървър.

 3. Dreamweaver - работен екран и работа с менюта и прозорци

 4. Настройки на страницата - свойства. Записване на страницата. Разглеждане с браузър.

 5. Форматиране на текст. Списъци. Разделител в страница.

 6. Разглеждане на HTML кода на страницата. Структура на HTML документ. Основни тагове - Title, Head, Body.

 7. Създаване на хипервръзки. Web сайт. Карта на сайта. Адресиране.

 8. Добавяне на изображения в страница. Видове изображения. Свързани изображения. Фоново изображение.

 9. Визуализиране на данни чрез таблици.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница