Конспект по История и цивилизация за ІХ класДата13.10.2018
Размер86.78 Kb.
СУ “ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,С. СКАЛИЦА, ОБЩ. ТУНДЖА


Конспект

по
История и цивилизация за ІХ клас-самостоятелна форма на обучение


 1. Ренесансът, Новото време, откриване на Новия свят. Причини. Реформация и контрареформация.

 2. Европа в пламъците на религиозните войни. Монархията форма на управление.

 3. Османската империя(ХVІ- ХVІІ в.)- устройство, апогей, въстания на българите.

 4. Англия- ограничена монархия. Постижения на конституционната монархия. Френски абсолютизъм- реформи.

 5. Русия-изгряващата сила. Царят реформатор. Краят на руското самодържавие.

 6. Революционната епоха. Американската и френска революция. Личности и идеи.

 7. Европа в рамките на Виенската система 1815-1870 г. Индустриалната революция. Нация и национализъм в Европа.

 8. Обединение на Италия и Германия. Промени във Виенската система.

 9. Балканското Възраждане. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите.

 10. Светът извън Европа. САЩ, Китай и Япония през ХІХ век.

 11. Колониална Африка. Причини. Империализъм. Последици.

 12. Триумфът на „световната” икономика. Втора индустриална революция. Кризи, монополи, конкуренция.

 13. България в модерна Европа. По пътя на модернизацията.

 14. Кризи и дипломация- Европа по пътя към войната.

 15. Първата световна война(1914-1916). Атентатът в Сараево. Изходът 1918 г.


Учебник по „История и цивилизация” – авторски колектив : Б.Гаврилов, А.Пантев и др. изд.”Просвета” – 2012г.

Разработил: …………………..

/ Вл. Пчеларова/

СУ “ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,С. СКАЛИЦА, ОБЩ. ТУНДЖА

Конспект

по История и цивилизация за VІІ клас

самостоятелна форма на обучение

Праистория

1. Произход на човека ( теории ).Развитие на човешкия вид.

2. „Неолитна революция”-преход към земеделие и животновъдство.Българските земи-огнище на древните цивилизации.
Първите цивилизации

1. Владетел и общество в древния Египет, първите държави в Месопотамия- общества и религиозни култове.

2. Империите на древния Изток- Хетска, Асирийска и Персийска

3.Образование в Египет и Месопотамия.

4. История и религия на древните евреи.
Древна Елада

1. Раждането на Елада- богове и герои, образование и култура.

2. Античния полис и неговите граждани- Атина и Спарта-VІ- V в. пр. Хр.

3. Войните в древна Елада- Троянска, Гръко-персийска и Пелопонеска- причини, завоевания, значение.


Древна Тракия

1. Одриско царство- създаване, начин на живот, култура и наследство.

2. Империята на Александър Македонски- завоевания, величие, разпадане.
Древен Рим

1. Раждането на Рим- римската република- борби.

2. Войните на Рим в Средиземноморието- Пунически войни, завладяване на Македония и Елада.

3. От република към империя- криза, първи и втори триумвират, принципат на Август и управление на династиите.Край на римската империя.

4. Общество и религия в Римската империя.

5. Раждането на християнството.Константин Велики- начело на християнската империя.


Понятия-еволюция, Хомо сапиенс, некропол, археология,култ, фараон, политеизъм, монотеизъм, зикурат, пантеон, йероглиф, пророк, синагога,титани, полис, олигархия, демокрация, сенат, република, вето, експанзия, диктатура, терми, месия,

Учебник по „История и цивилизация” – авторски колектив : К. Бошнаков, Мария Радева и др. изд.”Просвета” – 2012г.
Разработил: …………………..

/ Вл. Пчеларова/


СУ “ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,С. СКАЛИЦА, ОБЩ. ТУНДЖА

Конспект

по История и цивилизация за Vклас

самостоятелна форма на обучение

Праистория

1. Произход на човека ( теории ).Развитие на човешкия вид.

2. „Неолитна революция”-преход към земеделие и животновъдство.Българските земи-огнище на древните цивилизации.
Първите цивилизации

1. Владетел и общество в древния Египет, първите държави в Месопотамия- общества и религиозни култове.

2. Империите на древния Изток- Хетска, Асирийска и Персийска

3.Образование в Египет и Месопотамия.

4. История и религия на древните евреи.
Древна Елада

1. Раждането на Елада- богове и герои, образование и култура.

2. Античния полис и неговите граждани- Атина и Спарта-VІ- V в. пр. Хр.

3. Войните в древна Елада- Троянска, Гръко-персийска и Пелопонеска- причини, завоевания, значение.


Древна Тракия

1. Одриско царство- създаване, начин на живот, култура и наследство.

2. Империята на Александър Македонски- завоевания, величие, разпадане.
Древен Рим

1. Раждането на Рим- римската република- борби.

2. Войните на Рим в Средиземноморието- Пунически войни, завладяване на Македония и Елада.

3. От република към империя- криза, първи и втори триумвират, принципат на Август и управление на династиите.Край на римската империя.

4. Общество и религия в Римската империя.

5. Раждането на християнството.Константин Велики- начело на християнската империя.


Понятия-еволюция, Хомо сапиенс, некропол, археология,култ, фараон, политеизъм, монотеизъм, зикурат, пантеон, йероглиф, пророк, синагога,титани, полис, олигархия, демокрация, сенат, република, вето, експанзия, диктатура, терми, месия,

Учебник по „История и цивилизация” – авторски колектив : В.Арнаудов, Цв.Цветански и др. изд.”Булвест” – 2016г.
Разработил: …………………..

/ Кр.ЖелeваСУ “ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,С. СКАЛИЦА, ОБЩ. ТУНДЖА
Конспект

по История и цивилизация за VІ клас

самостоятелна форма на обучение


 1. Византия – християнската империя на Новия Рим. Константин Велики-първият християнски император. Триумфът на християнството.

 2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната „империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа.

 3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът.

 4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната йерархия. Структура на феодалното имение.

 5. Езическа България в ранносредновековна Европа . Аспарухова и Куберова България. Тервел – кан на българите и кесар на Византия.

 6. Езическа България в ранносредновековна Европа . Войни и законодателство на кан Крум. България при кан Омуртаг и неговите наследници.

 7. Възходът на християнска България. Християнизация на българската държава.

 8. Възходът на християнска България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ромеи”. „Златният век”на старобългарската култура.

 9. Залезът на Първото българско царство . България при цар Петър/927-969/

 10. Залезът на Първото българско царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и последните години на двубой с Византия.

 11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обликът на градовете. Политическо и социално устройство.

 12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското общество. Университетските общности.

 13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока.

 14. Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на съсловна монархия.

 15. Англия – от „Великата харта” към парламент. Норманското господство в Англия. Великата харта на свободите.

 16. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царство. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.

 17. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/.

 18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хегемония в България.

 19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Александър.

 20. Османското завоевание на Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладяването на България.

 21. Християнството-опора на българският народ.

 22. Съпротива срещу османската власт през XVI-XVII век

Литература: Учебник по История и цивилизация за VІ клас- авторски колектив – П. Павлов,Ал.Александров- изд. „Просвета”
Разработил: ………………….

/ Кр.Желева/


СУ “ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,С. СКАЛИЦА, ОБЩ. ТУНДЖА
Конспект

по История и цивилизация за VІІІ клас

самостоятелна форма на обучение


 1. Византия – християнската империя на Новия Рим. Константин Велики-първият християнски император. Триумфът на християнството.

 2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната „империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа.

 3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът.

 4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната йерархия. Структура на феодалното имение.

 5. Езическа България в ранносредновековна Европа . Аспарухова и Куберова България. Тервел – кан на българите и кесар на Византия.

 6. Езическа България в ранносредновековна Европа . Войни и законодателство на кан Крум. България при кан Омуртаг и неговите наследници.

 7. Възходът на християнска България. Християнизация на българската държава.

 8. Възходът на християнска България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ромеи”. „Златният век”на старобългарската култура.

 9. Залезът на Първото българско царство . България при цар Петър/927-969/

 10. Залезът на Първото българско царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и последните години на двубой с Византия.

 11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обликът на градовете. Политическо и социално устройство.

 12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското общество. Университетските общности.

 13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока.

 14. Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на съсловна монархия.

 15. Англия – от „Великата харта” към парламент. Норманското господство в Англия. Великата харта на свободите.

 16. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царство. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.

 17. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/.

 18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хегемония в България.

 19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Александър.

 20. Османското завоевание на Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладяването на България.

Литература: Учебник по История и цивилизация за VІІІ клас- авторски колектив – Р. Кушева и др., изд. „Булвест”
Разработил: …………………..

/ Вл. Пчеларова/

СУ”СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”С.СКАЛИЦА,ОБЩ.ТУНДЖА,ОБЛ.ЯМБОЛ
КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ -10 КЛ.

1.Версайската система-пясъчна основа на мира

2.Обществото на народите –пътят към помирението

3.Франция –континенталната сила

4.Великобритания между двете световни войни

5.Съединените щати-на сух режим и по нов път

6.От Русия към Съветския съюз

7.България през реформи и преврати

8.Фашистка Италия

9.Германия се събужда с пречупен кръст

10.Коминтерна срещу социалдемокрацията

11.Авторитарни режими на Балканите

12.Испания в гражданска война

13.Япония в завладяване на Източна Азия

14.Разбиването на версайския ред

15.От европейска към нова световна война

16.България в Тристранния пакт

17.Антихитлеристката коалиция пречупва оста

18.Студената война”-преход към новото глобално противопоставяне

19.Организация на обединените нации

20.САЩ /1945-1989/

21.Великобритания/1945-1990г./

22.Френската република/1945-1995г/

23.От „икономическото чудо „до обединена Германия/1945-1995/

24.Италия-средиземноморският път към исторически компромис

25.Испания и Португалия-иберийския път към демокрацията/1945-1990г./

Гърция и Турция до средата на 90-те години на ХХ в.

26.Източна Европа между сталинизма и несъстоялите се реформи

27.Балканските социалистически страни

28.България/1945-1989г./

29.Япония-от разрухата до икономическото чудо/1945-2009г./

30.Китай-маоизъм към реформи/1945-2009г./

31.„Нежните революции”от 1989г. и разпадането на Източния блок

32.Светът между две хилядолетия

33.Изграждането на обединена Европа

34.Перспективи пред Централна и Източна Европа35.Наука,технологии и култура на съвременното общество
Литература:Учебник по История и цивилизация за 10клас изд.Просвета-Г.Марков и колектив


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница