Конспект за конкурсa за зачисляване за специализация по фармакологияДата19.01.2018
Размер59.64 Kb.
ТипКонспект


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСA

ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ПО ФАРМАКОЛОГИЯ


А. ОБЩА (ФУНДАМЕНТАЛНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

 1. Предмет и клонове на фармакологията, връзка с други науки, исторически преглед. Видове дроги и основни лекарствени препарати.

 2. Лекарство – определение, произход и наименования. Принципи на ATC класификацията на лекарствата. Етапи при създаване на нови лекарства. Хранителни, минерални и витаминни добавки.

 3. Трансмембранен транспорт, резорбция и разпределение на лекарствата.

 4. Метаболизъм и екскреция на лекарствата.

 5. Лекарствено действие и лекарствен ефект. Неререцепторни механизми на лекарственото действие. Видове действия и ефекти на лекарствата. Връзка между химическа структура и лекарствено действие.

 6. Рецепторни механизми на лекарственото действие. Трансдукционни сигнални механизми и видове рецептории Зависимост доза-ефект и време-ефект.

 7. Фактори, от страна на организма, модифициращи лекарственото действие.

 8. Фактори, от страна на околната среда и лекарствата, модифициращи тяхното действие.

 9. Явления при многократно прилагане на лекарствата.

 10. Лекарствени взаимодействия на фармацевтично и фармакокинетично ниво. Инхибитори и индуктори на CYP450 и P-гликопротеина.

 11. Лекарствени взаимодействия на фармакодинамично ниво.

 12. Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни лекарства и с основни клинично-лабораторни тестове

 13. Нежелани ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарствата.

 14. Спорт и допинг-препарати. Лекарства и шофиране.

 15. Нежелани ефекти, свързани с променена реактивност на организма към лекарства. Мутагенен и канцерогенен ефект на някои лекарства.

 16. Лекарствена органна токсичност (нефротоксичност, хепатотоксичност, хематотоксичност, невротоксичност, офталмотоксичност и др.).

 17. Лекарствена зависимост: видове и особености.

 18. Увреждане на плода от лекарства, никотин, алкохол, хероин и други лекарства (ембрио- и фетотоксичност). Рискови категории за бременност на лекарствата.

 19. Антидоти. Принципи на антидотната терапия.Б. СПЕЦИАЛНА (СИСТЕМНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

 1. Общи и местни анестетици.

 2. Сънотворни и седативни лекарства.

 3. Антиепилептични лекарства.

 4. Антипаркинсонови лекарства.

 5. Антипсихотици.

 6. Анксиолитици.

 7. Антиманийни лекарства. Антидепресанти.

 8. Психостимуланти. Ноотропни лекарства. Психозомиметици.

 9. Опиоидни аналгетици.

 10. Холинергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.

 11. Холиномиметици.

 12. М-холинолитици.

 13. Миорелаксанти с централен и периферен механизъм на действие.

 14. Адренергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.

 15. Адреномиметици.

 16. Адренолитици.

 17. Хистамин и антихистаминови лекарства.

 18. Серотонинови агонисти и антагонисти. Нехормонални пептиди, цитокини и растежни фактори – фармакотерапевтично значение.

 19. Ейкозаноиди и фармакологичното им повлияване.

 20. Азотоксидергични и пуринергични механизми в дейстивето на някои лекарства.

 21. Лекарства, прилагани при сърдечна недостатъчност (инотропни лекарства)

 22. Калциеви антагонисти и блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон.

 23. Антиаритмични лекарства

 24. Антиангинозни лекарства

 25. Антихипертензивни лекарства.

 26. Периферни вазодилататори. Капиляротонични, венотонични и антихемороидални лекарства.

 27. Антимигренозни лекарства. Антихипотензивни лекарства.

 28. Антиадислипидемични лекарства

 29. Диуретици. Уриколитични лекарства. Антидиуретични лекарства.

 30. Антиастматични лекарства.

 31. Антитусивни лекарства. Муколитични и други отхрачващи лекарства. Белодробни сърфактанти.

 32. Антиулкусни лекарства.

 33. Апетитовъзбуждащи, анорексигенни и антиеметични лекарства.

 34. Очистителни лекарства. Антидиарични лекарства.

 35. Спазмолитици. Холеретични и холекинетични лекарства. Хепатопротектори. Ензимни панкреатични лекарства.

 36. Утероактивни лекарства.

 37. Еритропоетични и левкопоетични лекарства.

 38. Плазма-заместващи разтвори. Лекарства, коригиращи алкално-киселинното равновесие. Лекарства за парентерално хранене.

 39. Хемостатични лекарства.

 40. Тромбоцитни антиагреганти, антикоагуланти, фибринолитици.

 41. Витамини, поливитамини, минерали и олигоелементи. Препарати, повлияващи цинковата и магнезиевата обмяна. Физиологични денонощни нужди.

 42. Хипоталамични хормони. Препарати, съдържащи хипофизни хормони.

 43. Тиреоактивни лекарства.

 44. Антидиабетични лекарства. Хипергликемизиращи лекарства.

 45. Естрогенни и антиестрогенни лекарства. Прогестини. Хормонални контрацептиви.

 46. Андрогени и антиандригени. Стероидни анаболни препарати.

 47. Препарати за лечение на еректилна дисфункция. Антиафродизиаци.

 48. Глюкокортикоиди и минералкортикоиди.

 49. Ненаркотични аналгетици и нестероидни противовъзпалителни лекарства. Антиревматоидни лекарства.

 50. Антиподагрозни лекарства. Лекарства, прилагани при остеопороза и нарушения в минералната обмяна.

 51. Фармакодинамика на противомикробните лекарства. Принципи на рационалната антибактериална терапия.

 52. Бета-лактамни антибиотици.

 53. Небета-лактамни антибиотици.

 54. Синтетични антибактериални лекарства.

 55. Противовирусни лекарства.

 56. Антимикобактериални лекарства.

 57. Антипротозойни лекарства.

 58. Антимикотични лекарства.

 59. Антихелминтни лекарства.

 60. Антисептици и дезинфектанти.

 61. Противотуморни лекарства.

 62. Имуностимуланти и имуносупресори.


В. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Лекарства, бременност и кърмене. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2006.

 2. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Фармакогенетика и генна терапия. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2008 (под печат).

 1. К а р а и в а н о в а, М. (редактор). Фармакология. Изд. "АСИ", София, 2003.

 2. К р у ш к о в, И в., И в. Л а м б е в. Фармакотерапевтичен справочник. VI изд. Медицинско издателство “АРСО”, 2007.

 3. Л а м б е в, И в. и сътр. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. На доц. Ив. Ламбев. Мед. и физк. ООД, София, 2006.

 4. Л а м б е в, И в. Лекарствени препарати. II изд. Медицина и физкултура, София, 2008 (под печат).

 5. *** Meдицинска фармакология (учебник за студенти по хуманна медицина). Под ред. на доц. Ив. Ламбев и проф. Н. Бояджиева. София, Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2009.

 6. *** Стоматологична фармакология (учебник). Под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2004.

 7. *** Фармакология (учебник за студенти по медицина) – III издание. Под ред. на А. Белчева и П. Узунов. Издателство "Знание", Ст. Загора, 2003.

 8. B e n n e t t, P. N., M. J. B r o w n. Clinical pharmacology. 10th Edition. London, Churchill Livingstone, 2008.

 9. K a t z u n g, B. G. (Editor). Basic & Clinical Pharmacology. 9th Edition. Appleton & Lange, East Norwalk, Connecticut, 2007.

 10. R a n g, H. P., M. M. Dale, J. M. R i t t e r. Pharmacology. 6th Edition. Chirchill Livingstone, London, 2007.

 11. T r i p a t h i, K. D. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2007.

Г. WEB-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ


www.drugsupport.data.bg

www.medfac-sofia.eu

www.pharmsupporttwo.data.bg

Адрес за кореспонденция: itlambev@mail.bg
Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu
web edu -> Антимикобактериални лекарства1 16 Противотуберкулозни лекарства синтетични препарати
web edu -> Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
web edu -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
web edu -> Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
web edu -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
web edu -> Книгата "тестове по фармакология"
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
web edu -> Ив. Ламбев. Лекарствени препарати


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница