Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за медици


История на наркотиците Наркотици и съзнаниестраница2/4
Дата22.07.2016
Размер0.71 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4

История на наркотиците

 • Наркотици и съзнание

 • Душата на дрогата

 • Пътят на наркотиците

 • Меки и твърди наркотици

 • Кокаин − кралят на дрогата


  17. ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И САМОКОНТРОЛ

  • Семинарни, модулни и фармакотерапевтични тестове

  • Тестови изпитни въпроси по фармакология за студенти медици

  • Aудиторен тест за студенти по хуманна медицина

  • Aудиторен тест за студенти по дентална медицина

  • Тестове по фармакология

  • Изпитен тест за кинезитерапевти

  18. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

  • Учебна програма по фармакология за студенти по медицина

  • Учебна програма по фармакология за студенти по дентална медицина

  • Учебна програма по фармакология за медицински рехабилитатори – ерготерапевти

  • Свободно избираеми курсове

  19. УЧЕБНИ КАЛЕНДАРНИ ПЛАНОВЕ

  • Учебен план за упражненията и лекциите по фармакология за студенти по медицина

  • Учебен план за упражненията и лекциите по фармакология за студенти по дентална медицина

  20. КОНСПЕКТИ ЗА СТУДЕНТИ

  • Конспект за теоретичен и практически изпит по фармакология за студенти по медицина от III курс

  • Конспект за теоретичен и практически изпит по фармакология за студенти по дентална медицина от III курс

  • Конспект по фармакология за медицински рехабилитатори – ерготерапевти

  • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за медици

  • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за студенти по дентална медицина

  • Примерни теми за разработване на реферати, постери и презентации

  ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СЕМИНАРИ
  1. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СЕМИНАРИ ЗА ХУМАННИ МЕДИЦИ

  • Обяснителни бележки

  • Упражнение № 1

  • Упражнение № 2

  • Упражнение № 3

  • Упражнение № 4

  • Упражнение № 5

  • Упражнение № 6

  • Упражнение № 7

  • Упражнение № 8

  • Упражнение № 9

  • Упражнение № 10

  • Упражнение № 11

  • Упражнение № 12

  • Упражнение № 13

  • Упражнение № 14

  • Упражнение № 15

  • Упражнение № 16

  • Упражнение № 17

  • Упражнение № 18

  • Упражнение № 19

  • Упражнение № 20

  • Упражнение № 21

  • Упражнение № 22

  • Упражнение № 23

  • Упражнение № 24

  • Упражнение № 25

  • Упражнение № 26

  • Упражнение № 27

  • Упражнение № 28

  • Упражнение № 29

  • Упражнение № 30


  2. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СЕМИНАРИ ЗА ДЕНТАЛНИ МЕДИЦИ

  • Обяснителни бележки

  • Упражнение № 1

  • Упражнение № 2

  • Упражнение № 3

  • Упражнение № 4

  • Упражнение № 5

  • Упражнение № 6

  • Упражнение № 7

  • Упражнение № 8

  • Упражнение № 9

  • Упражнение № 10

  • Упражнение № 11

  • Упражнение № 12

  • Упражнение № 13

  • Упражнение № 14

  • Упражнение № 15

  • Упражнение № 16

  • Упражнение № 17

  • Упражнение № 18

  • Упражнение № 19

  • Упражнение № 20

  • Упражнение № 21

  • Упражнение № 22

  • Упражнение № 23

  • Упражнение № 24

  • Упражнение № 25

  • Упражнение № 26

  • Упражнение № 27

  • Упражнение № 28

  • Упражнение № 29

  • Упражнение № 30

  ИЗБРАНА ЛЕКАРСТВЕНА И ДРУГА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

  • Най-често използвани съкращения и означения

  • АТС класификация на лекарствата

  • Класификация на основните лекарства и списък на разрешените за употреба у нас продукти (лекарства, хранителни и други биологично активни добавки, ХПП)

  • Selecta medicamentorum

  • CityClinic

  • Лекарствени взаимодействия

  • Механизми на трансплацентарен транспорт

  • Бременност

  • Лекарства при бременност и лактация

  • Statins stimulate atherosclerosis

  • Лекарства, предписвани на зелена рецепта

  • Лекарства, предписвани на жълта рецепта

  • Бюлетин за НЛР (ИАЛ)

  • Намиране на кратките характеристики на лекарствените препарати (КХП) от WEB-сайта на ИАЛ

  • Есенциални лекарства

  • Изчисляване на телесната повърхност

  • Изчисляване на креатининовия клирънс

  • Терапевтични плазмени концентрации на обикновено мониторираните лекарства

  • Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти

  • Прицелни стойности на артериалното налягане при пациенти с АХ

  • Терапевтичи подходи в зависимост от липидния статус

  • Основни in vitro несъвместими лекарствени комбинации

  • Имунизационен календар

  • Лекарства с определена рискова категория за бременност (PRC)

  • Лекарства с определена рискова категория за кърмене (LRC)

  • Лекарства ензимни индуктори на CYP450

  • Лекарства ензимни инхибитори на CYP 450

  • Несъответствия между някои лекарствени наименования

  • InfantRisk Center

  • Дозиране на по-често използвани лекарства в детската възраст

  • Ориентировъчен избор на противомикробно и противопаразитно лекарство

  • Профилактично пред- и следоперативно приложение на антибактериални лекарства

  • Европейска школа по хомеопатия

  • Хомеопатична селекция

  • Лекарствени препарати (Synonyma medicamentorum)

  • Лекарства, бременност и кърмене (Синонимен указател на лекарствата)

  • BG-mama

  • Справочник на лекарствените средства (Index Pharmacorum)

  • Фармакотерапевтичен справочник (Synonyma medicamentorum)

  • НСПВЛ, регистрирани у нас

  • Антиепилептични лекарства

  • Антистенокардни (антиангинозни) лекарства

  • Антидислипидемични лекарства

  • Противотуморни лекараства, поддържаща терапия и грижи при онкоболните

  • Katraps™

  • Здравословно

  • Глутен

  • Военнномедицинска академия

  • Здравен навигатор

  • Съюз на българските медицински специалисти (обучение чрез наука)

  • Здоровье

  • Имунотерапия и имунопрофилактика на рака

  • Надя Петрова за здравословния начин на живот

  • Рецептите на Звездев

  • Фармакотерапевтичен справочник – VII издание

  • Кардиология – пътят до диагнозата

  • Еврофарма-2

  • Хирургия на макулата

  • Генерично заместване

  • 35 въпроса и отговора за АХ

  • Съвременно лечение на АХ

  • Сърцебиенето не показва, че сте болни, а че сте живи

  • Специализирана болница за активно лечение по кардиология

  • Промяна в подхода при ЗД тип 2

  • Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis

  • Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults

  • FDA Safety Changes: Statin Label Revised

  • Обща фармакология (за лекари, зъболекари и фармацевти)

  • Лекарства, прилагани при остри и хронични апикални периодонтити

  • Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при АХ

  • Национален консенсус за диагностика, профилактика и лечение на бронхиална астма в детска възраст

  • Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити (2009)

  • HIV-ваксини

  • Клинични насоки за диагностика и лечение на заболявания, приети с консенсус

  • Apgar index

  • Будна кома

  • Количествена оценка на степента на комата (Скала на GlasgowLiège)

  • Дибазол: вчера, сегодня, завтра, С.М. Рамш (2011)

  • ЕМА ограничава показанията на триметазидина

  • Гликемичен индекс

  • Хранене и здраве

  • Диета при гастрит, язвена болест и състояния след операции на СЧТ

  • За и против оперативното лечение на затлъстяването

  • Унверситетска болница «Александровска»

  • Референтни стойности на основни клинично-лабораторни показатели

  • Резултати от изследвания в ЦКЛ (Александровска болница)

  • Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ «Царица Йонна – ИСУЛ»

  • Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ „Света Марина”, МУ – Варна

  • Нормални клинично-лабораторни показатели (4xM)

  • Първа медикодиагностична лаборатория

  • Pharmacy bg

  • Medscape Education

  • Репозиториум на ЦМБ – София

  • ИНДЕКС – официален представител на РАН и водещи руски издателства

  • Списане за хирургия и медицина on line

  • Остри апикални периодонтити – клиника, диагностика и насоки за лечение

  • Холистично училище в България

  • Ветеринарно-медицински фармакологичен справочник (2010)

  • Информационен център за редки болести и лекарства сираци

  ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИТОТЕРАПИЯТА И АРОМАТЕРАПИЯТА

  • Използвани съкращения

  • Понятие за фитотерапия. История. Източници и основни принципи на фитотерапията. Съвременно състояние

  • Видове растителни дроги и приготвене на галенови препарти от тях, вкл. при домашни условия

  • Химични основи на фитотерпията и фармакодинамика на биологично активни вещества от растителен произход

  • Фитотерапия при заболявания на нервната система

  • Фитотерапия при заболявания на сърдечно-съдовата система

  • Фитотерапия при заболявания на дихателната система

  • Фитотерапия при заболявания на храносмилателната система

  • Фитотерапия при ендокринно-метаболитни заболявания

  • Фитотерапия при заболявания на уро-гениталната система

  • Фитотерапия в денталната медицина и при заболявания на опорнодвигателния апарат

  • Фитотерапия при заболявания на кожата. Фитокозметика

  • Противотуморни лекарства от растителен произход

  • Фитостимуланти. Отравяне с лечебни растения и лечението им

  • Въведение в ароматерапията

  • Конспект на въвеждащ курс по фитотерапия и ароматерапия

  • Закон за лечебните растения

  • Списък на лечебните растения у нас

  • Herbal medicines for human use (EMA)

  • Bulgarian medicinal plants

  • Българската флора онлайн

  • Билки

  • Избрани магистрални фитопрескрипции и официнални специеси

  • Ароматерапия

  • Herbal Medications and Nutritional Supplements

  • Natural Standard. The Authority on Integrative Medicine

  • Българска чаена компания


  САЙТОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МКБ

  • Кратки характеристики на разрешени за употреба лекарствени продукти

  • Разрешени за употреба лекарствени продукти

  • Регистър на лекарствените продукти

  • Регистри на търговци и производители

  • Новорегистрирани лекарствени продукти

  • Изпълнителна агенция по лекарствата

  • Позитивен лекарствен списък

  • Лекарствени продукти без лекарско предписание

  • Национална здравноосигурителна каса

  • НЗОК – Проверка на личен лекар

  • Специализирани комисии към ИАЛ

  • Аптеки

  • Билкови аптеки в България

  • Билкови аптеки в София

  • Централна билкова аптека в София

  • Билкова аптека on line

  • Лекарствен справочник

  • Справочник лекарств РЛС®

  • Подробно о лекарствах

  • Интернет-аптека

  • Дибазол: Вчера, сегодня, завтра

  • ATC/DDD methodology

  • European Medicines Agency (ЕМА)

  • Regulations of medicines (EMA)

  • Human medicines (EMA)

  • Европейска фармакопея

  • U.S. Food and Drug Administration

  • The Internet Drug Index

  • CredoWeb – Социалната мрежа за здраве

  • Лекарствени продукти на „Баер България” ЕООД

  • Лекарствени продукти на Sanofi-Aventis в България

  • Лекарствени продукти на Actavis

  • Амджен в България

  • Медика АД – Сандански

  • Тева Фармасютикулс България

  • Продукти за медицинска и битова дистрибуция

  • Лекарствени продукти на Ecopharm

  • Лекарствени продукти на Ewopharma

  • Лекарствени продукти на Gedeon Richter

  • Лекарствени продукти на GlaxoSmithKline

  • Лекарствени продукти на Hoffmann-La Roch

  • Витамини и пробиотици на Kendy Pharma

  • Лекарствени продукти на KRKA

  • Лекарствени продукти на NOBEL Pharma

  • Лекарствени продукти на NovoNordisk

  • Лекарствени продукти на Servier

  • Лекарствени продукти на Sopharma

  • Sopharma product categories

  • Фармацевтична дистрибуторска компания Sopharma Trading

  • Лекарствени продукти Tchaikapharma

  • Лекарствени продукти на Унифарм АД

  • Витамини, пробиотици и хранителни добавки на Walmark

  • Лекарствени продукти на Woerwag Pharma

  • Лекарствени продукти на Zentiva

  • Асоциация на научно-изследователските фармацевтични производители в България

  • Марчев: МултиМедийна Медицина

  • Национален център по обществено здраве и анализи

  • Европейска школа по хомеопатия

  • MКБ – 10 (2005)

  • Международна класификация на болестите – десета ревизия (МКБ – 10)

  • Българският медицински портал

  • Medical Dictionary Online

  • Clinical Trials

  • Инфофарма

  • Health

  • Здрав бъди

  • Pharmacy bg

  • Медицина за всеки – лекарства

  • Здравен справочник

  • Българска генерична фармацевтична асоциация

  • Лекарствена банка

  • Google translate

  ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВА – ВЪВЕДЕНИЕ

   • Veterinary Pharmacology Selected Lectures

   • Veterinary medicines (ЕМА)

   • Ветеринарни аптеки

   • Ветеринарномедицински продукти на MSD

   • Комитет по лекарствените продукти за ветеринарна употреба

   • Дирекция „Контрол на ветеринаромедицински продукти”

  • Ветеринарни медикаменти

  • Българска агенция по безопасност на храните

  • ATC code of veterinary drugs

  СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

  • Учебна програма за специализация по фармакология (2013)

  • Конспект за конкурсен изпит по фармакология за зачисляване за специализация

  • Конспект за Държавен изпит за специалност по фармакология

  • Конспект за конкурсен изпит за асистент по фармакология – проект

  • Изследване за остра и хронична токсичност

  • Фармакологични аспекти на експерименталната медицина. Коло-ректо-анални моторни рефлекси

  • Методи за изследване на антиескудативна, антипролиферативна и капиляротонична активност

  • Тестове за изследване действието на вещества върху ЦНС

  • Основни методи в сърдечно-съдовата фармакология

  • Методи за изследвание на вещества за влияние върху храносмилателната система

  • Методи за изследване на диуретична и антихиперазотемична активност

  • Методи за изследване на тератогенна активност

  • Изолиране и перфузия на бъбрек от плъх

  • Хронично инструментиране на бедрената артерия и вена на плъх с полиетиленови катетри

  • Long-term Voluntary Exercise Decreased the Incidence of Apoplexy and Elongated the Lifespan through Activation of eNOS and Inhibition of Inflammatory Signaling Pathway in Stroke-Prone SHR, Hideaki Higashino et al. (2008)

  • Spontaneously Hypertensive Rats, Prof. H. Higashino (2008)

  • Developmental process of SHR, SHRSP, and M-SHRSP and their experimental data, Prof. H. Higashino (2013)

  • Kinki University School of Medicine/Osaka/Japan

  • Hirakata General Hospital for Developmental Disorders, Osaka

  • Experimetria

  • Видеофилми по експериментална фармакология

  • Компютърни програми по фармакология

  ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

  • Използвана и препоръчвана литература

  • Учебници и тестове по фармакология за студенти по хуманна медицина

  • Фармакология и токсикология (2013)

  • Учебници по фармакология за студенти по дентална медицина

  • Централна медицинска библиотека – МУ, София

  • Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий»

  • Принципи на медицинската фармакология (с тестове за студенти)

  • Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти

  • Фармакология за кинезитерапевти

  • Нови книги през 2010 година

  • Еврофарма-2

  • Кардиология – пътят до диагнозата

  • Дигитална колекция в помощ на обучението (ЦМБ – София)

  • Безплатна медицинска библиотека

  • SCOME – Medical Education

  • Остри апикални периодонтити – клиника, диагностика и насоки за лечение

  • Ветеринарно-медицински фармакологичен справочник (2010)

  • Мултимедийна ветеринарно-медицинска фармакология

  ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ НА СТУДЕНТИ

  2004/2005 ___________________________________

  • Невролептици (2004)

  • Болест на Алцхаймер и имунна система, Евтим Малинов (2005)

  • Възпаление (2005)

  • Ролята на ензимите от групата на цитохром P450 в биотрансформацията на лекарствата: ензими, механизми и примери за лекарства, Георги Владимиров (2005)

  • Токолитици, Вера Мегданова (2005)

  2006 ___________________________________

  • Затлъстяване и анорексия – съвременна терапия, Виктория Деянова (2006)

  • Калциеви антагонисти – механизъм на действие и приложение, Владислав Стоянов (2006)

  • Лечение на сифилис, Ива Огнянова (2006)

  • Молекулни механизми на бета-адренергичните рецептори и тяхната роля във фармакологичните ефекти на адренергичните средства, Виктория Деянова (2006)

  • Общи принципи на съвременно лечение на язвената болест, Георги Владимиров (2006)

  • Орални антидиабетични лекарства – фармакодинамика, показания и НЛР, Антоанета Маркова (2006)

  • Рискове при хормоналната и противозачатъчната терапия, Цветелина Стоянова (2006)

  • H. pylori – виновник или не за язвената болест? Румяна Парапунова (2006)

  2007 ___________________________________

  • Антикоагуланти – механизъм и клинично приложение, Георги Лютов (2007)

  • Генетични полиморфизми, Евтим Малинов (2007)

  • Канабиноидни рецептори и техните лиганди, Милко Милев (2007)

  • Лекарствени взаимодействия с алкохол, Мария Цветкова (2007)

  • Фармакотерапия на артрити и артрози, Цветелина Димитрова (2007)

  • Лечение на сърдечната недостатъчност, Теодора Кирякова (2007)

  2008 ___________________________________

  • Глюкокортикостероидите като имуносупресори, Тони Стойкова (2008)

  • Канабиноидни рецептори и техните агонисти/антагонисти, Валентин Добринов (2008)

  • Лекарства, повлияващи системата ренин-ангиотензин-алдостерон, Таня Атанасова (2008)

  • Малария, Иван Боронсузов (2008)

  • Простагландинови препарати, действащи върху маточната мускулатура, Евгени Баев (2008)

  • Противотуберкулозни лекарства, Теодора Михалова (2008)

  • Съвременни антиепилептични лекарства, Пламена Христова (2008)

  • Съвременни макролидни антибиотици , Светлана Стаменова (2008)

  • Тирозинкиназни рецептори и фармакологичното им повлияване, Райна Стоянова (2008)

  2009 ___________________________________

  • Инхибитори на редутазата HMGCoA, Христо Кръстев (2009)

  • Калциеви анатагонисти, Деян Малчев (2009)

  • Лекарствени средства за лечение на сърдечна недостатъчност – класификация. Сърдечни гликозиди, Евгени Шарков (2009)

  • Съвременна терапия на бронхиалната астма, Павел Ангелов (2009)

  • Тирозин-киназни рецептори и тяхното фармакологично повлияване, Ивелина Станева (2009)

  • Фармакотерапия на болестта на Алцхаймер, Маргарита Желязкова (2009)

  • HAART – Високо активна антиретровирусна терапия – принципи и развитие, Моника Величкова (2009)

  • HAART – механизми на действие и перспективи, Силвета Милева (2009)

  • Прилагане на инсулинови аналози при лечение на захарен диабет, Нейко Нейков (2009)

  • Инсулинови аналози за лечение на захарен диабет, Соня Митревска (2009)

  2010 ___________________________________

  • Антидислипидемични лекарства, Божана Сиракова (2010)

  • Антидислипидемични лекарства, Велина Милтенова (2010)

  • Глюкокортикостероиди, Розалия Христова (2010)

  • Съвременни антиепилептични лекарства, Калоян Маринов (2010)

  • Тирозинкиназни рецептори и фармакологичното им повлияване, Радослав Ройдев (2010)

  • Фармакогенетични аспекти на лечението на бронхиалната астма, Деница Календжиева (2010)

  • Фармакогенетична характеристика на лекарствата за лечение на бронхиална астма, Д. Генджелиев (2010)

  • Съвременно лечение на пептичната язва, Р. Наков (2010)

  • Създаване на нови лекарства, Мартин Шахид (2010)

  • Съвременна терапия на ХОББ, Красимира Атанасова (2010)

  • Алфа-адренергични блокери, Траяна Христова (2010)

  • Антипаркинсонови лекарства, Радислав Наков (2010)

  • Селективни и неселективни бета-блокери, Мария Трендафилова (2010)

  • Холиномиметици с пряко действие, Симеон Шишков (2010)

  • Холиномиметици с непряко действие, Траяна Христова (2010)

  • Фармакодинамика на лекарствата, Метин Мазагалджи (2010)


  2011 ___________________________________

  • Фармакотерапия на болестта на Алцхаймер, Иван Тодоров (2011)

  • Фармакотерапевтични принципи на антибиотикотерапията, Феодор Оджаков (2011)

  • Епигенетика на противотуморната терапия, Светлозар Цветанов (2011)

  • Антипаркинсонови средства, Янислава Карушева (2011)

  • Карбапенеми и монобактами, Диана Кехайова (2011)

  • Тромбоцитни антиагреганти, Михаил Чолаков (2011)

  • Простагландинови препарати, действащи върху миометриума, Васил Калев (2011)

  • Канабиноидни рецептори и техни лиганди, Симеон Георгиев (2011)

  • Селективни калциеви антагонисти, Ася Иванова (2011)

  2012 ___________________________________


   • Опиоидергични рецептори и фармакологичното им повлияване, Кирил Сурчев (2012)

   • Фармакотерапия на болестта на Алцхаймер, Александър Голомехов (2012)

   • Лекарствени взаимодействия с калциеви антагонисти, Иван Пеев (2012)

   • Лечение на онкологичната болка, Добромира Вълчева (2012)

   • Лекарства, повлияващи РААС, Кирил Джоманов (2012)

   • Антидислипидемични лекарства, Елена Милошова (2012)

   • Съвременни (атипични) невролептици, Инна Димитрова (2012)

   • Антимикотици за системно приложение, Аделина Хаджиева (2012)


  2013 ___________________________________


   • Проф. д-р Иван Митев и откритието на шестия сърдечен тон, Бюрхан Рашид (2013)

   • Съвременни достижения при клиничното приложне на Нивалин, Елисавета Герова (2013)

   • Директни ренинови инхибитори при лечение на АХ, Йоана Александрова (2013)

   • Фармакотерапия на болестта на Алцхаймер, Виктория Панайотова (2013)

   • Калциеви антагонисти, Милен Милчев (2013)

   • Фармакогенетични характеристики на антиастматичните лекарства, Маргарита Колева (2013)

   • Взаимодействия между лекарства и алкохол, Надежда Козарова (2013)

   • Антидислипидемични лекарства, Страхил Пантев (2013)

   • Фармакотерапия на болестта на Алцхаймер, Тодорка Найденова (2013)

   • Епигенетика на противотуморните лекарства, Антонина Георгиева (2013)


  2014 ___________________________________


  • Нови макролидни антибиотици, Денис Исмет (2014)

  • Метаболитен синдром, Спас Керимов (2014)

  • Парацетамол, Георги Красимиров (2014)

  • Етиологично насочена профилактика и терапия на маларията, Виктория Салех (2014)

  • Противотуморни препарати от растителен произход и техни производни, Кристина Чолакова (2014)


  2015 ___________________________________


  • Бета-блокери − фармакологични ефекти и приложение, Изабел Антова (2015)

  • Профилактика и лечение на остеопорозата, Ива Ангелова (2015)

  • Фармакотерапия на бронхиалната астма, Нур АлСалех (2015)

  • Съвременно лечение на депресивните заболявания, Даниел Любенов (2015)

  • Противотуберкулозни средства − странични и токсични ефекти, Христо Цанков (2015)

  • Фармакогенетични характеристики на оралните антидиабетични средства, Полина Ценкова (2015)

  • Калциеви антагонисти, Ангелики−Тиресия Масторопулу (2015)


  2016 ___________________________________


  • Множествена лекарствена резистентност при противотуморни средства: механизми и примери, Св. Белинска (2016)

  • Съвременни лекарства, прилагани за лечение на пептична язва, Д. Н. Петкова (2016)


  LECTURES AND TESTS

  1. GENERAL PHARMACOLOGY

  • Introduction in Pharmacology

  • General Pharmacodynamics

  • General Pharmacokinetics

  • Factors Мodifying Drug Actions & Effects

  • Orphan Drugs and Treatment of Rare Diseases

  • Herbal Medications and Nutritional Supplements

  • Homeopathy

  2. DRUGS ACTING ON AUTONOMIC AND SOMATIC PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM. AUTACOIDS

  • Cholinergic drugs

  • Anticholinergic drugs

  • Adrenergic drugs

  • Adrenolytics

  • Autacoids

  3. DRUGS ACTING ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM

  • Neuroleptics and Anxiolytics

  • Antidepressants, Nootropic drugs and CNS Stimulants

  • Hypnotics

  • Antiepileptic drugs

  • Antiparkinsonian drugs

  • COX inhibitors

  • Opioid analgesics

  • Pain and Opioid (Narcotic) Analgesics

  • Anaesthetics

  • Operation – Video Clip

  • Persistent Pain and BTP – Video Clip

  4. DRUG AFFECTING MAJOR ORGANS AND SYSTEMS

  • Drugs used in the treatment of cardiac failure

  • Antiarrhythmic drugs

  • Calcium antagonists

  • Antianginal drugs

  • Antihypertensive drugs

  • Peripheral vasodilators

  • Antidyslipidemic drugs

  • Angioprotectors

  • Diuretic drugs

  • Drugs acting on blood

  • Hematopoetic Drugs

  • Drugs affecting GI function

  • Drugs acting on respiratory system

  • Anapen® and EpiPen®

  5. DRUGS ACTING ON ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM

  • Hypothalamic, Pituitary and Parathyroid hormones

  • Thyroid and antithyroid hormones

  • Steroid hormones

  • Antidiabetic drugs

  • Antidislipidemic drugs

  • Anti-obesity Drugs

  6. ANTIINFECTIVE DRUGS

  • Beta-lactam antibiotics

  • Nonbeta-lactam antibiotics

  • Sulfonamides. Antimycobacterial drugs. Principles of Antibacterial Chemotherapy

  • Antimycobacterial drugs

  • Quinolones. Antiviral drugs

  • Antifungal drugs

  • Antiprotozoal drugs

  • Anthelmintic drugs

  7. ANTICANCER DRUGS. IMMUNOMODULATORS

  • Anticancer drugs

  • Operation – Video Clip

  • Persistent Pain and BTP – Video Clip

  8. DRUG TOXICOLOGY

  • Adverse Drug Reactions

  • PRC & LRC

  9. DRUG FORMS AND PRESCRIPTIONS

  • Prescription and Drug Prescription Writing

  • Drugs & Dosage forms

  • Structure of the medical prescription

  • Solid dosage forms

  • Liquid dosage forms

  • Semisolid dosage forms. Aerosols

  • Types of Dosage Forms

  • Dosage Forms (FDA)

  10. TESTS

  • Selected module tests in Pharmacology

  • Drug acting on autonomic and central nervous systems

  • Antimycobacterial drugs

  • Hematopoetic drugs

  • Opioid analgesics

  11. SYLLABUS

  • Explanatory remarks of syllabus of the course in Pharmacology for medical students

  • Syllabus of the Pharmacology course for English speaking students of dental medicine

  12. SYNOPSIS

  • Conspectus of the theoretical examination in Pharmacology for medical students

  • Conspectus of the theoretical and practical examination in pharmacology for dental-medicine students

  13. VETERINARY PHARMACOLOGY – Selected Lectures

   • General Pharmacokinetics

   • General Pharmacodynamics

   • Neurotransmitter in CNS. Anesthetics. Analgesics. Euthanising Agents

   • Anticonvulsants. Sedatives. Behaviour-Modifying Drugs

   • Drugs Acting on ANS. Neuromuscular Blocking Agents

   • Beta-lactam Antibiotics. Glycopeptides. Aminoglycosides. Tetracyclines

   • Amphenicols. Macrolides. Lincosamides. Polymixyns. Streptogramins. Oxazolidinones. Sulfonamides. Quinolones. Metronidazole. Oxiquinalones. Nitrofurans. Others

   • Antiviral Drugs. Treatment of Selected Canine and Feline Viral Diseases

   • Edicational plan of the lectures, practicals and seminars

  • Selected therapeutic doses

  • Antibacterial doses in VM

  • Antivaral doses in VM

  • Recommended Textbooks in Veterinary Pharmacology

  • Operation – Video Clip

  • Persistent Pain and BTP – Video Clip

  • Recommended Textbooks in Veterinary Pharmacology

  • Мултимедийна ветеринарно-медицинска фармакология


  REFERENCES


  • Recommended References

  • Basic & Clinical Pharmacology with Toxicology (2012)

  • Recommended Textbooks

  • Central Medical Library, Medical University of Sofia

  • Principles of medical pharmacology (with tests for students) – in Bulgarian

  • Recommended Textbooks in Veterinary Pharmacology


  PRESENTATIONS OF STUDENTS

  2009 ___________________________________

  • Alzheimer's Disease, Avi Gandhi (2009)

  • Alzheimer's Disease (Summarry), Avi Gandhi (2009)

  • Cardiovascular Drugs, Sanjukta (2009)

  • Diabetes mellitus, Rinosh Mathew Thomas (2009)

  • Erythropoetic Stimulating Agents, Neel Bhalala (2009)

  • Fish Oil (omega-3 fatty acid). Supplementation in the Treatment of Depression, C. Nordstrom (2009)

  • Gene Related Metabolism of Drugs, Anastasios Maratonitis (2009)

  • Geriatric Pharmacology: Relevance, Clarissa Zaoirov (2009)

  • Opioids, Nirali Patel (2009)

  2010 ___________________________________

  • Anti-Migraine Drugs, Ehab Smamra and Fedaa Matanes (2010)

  • Osteoporosis, Antoniou Lacovos (2010)

  • Pharmacological concepts: Geriatric Considerations, M. Blajeva (2010)

  © REPETITORIUM PHARMACOLOGICUM®
  © Доц. д-р Иван Ламбев, дм (2016): www.medpharm-sofia.eu®

  Вместо предговор


  МОДУЛИ

  Теми


  1. ОБЩА РЕЦЕПТУРА
  • Видове дроги и лекарствени препарати. Лекарствени продукти

  • Рецептура на лекарствените форми

  • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за студенти по хуманна медицина

  • Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за студенти по дентална медицина

  2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ
  • Въведение във фармакологията

  • Исторически преглед

  • Лекарство − определение, наименования, източници за получаване. Етап при създаване на нови лекарства

  • Фармакодинамика на лекарствата

  • Фармакокинетика на лекарствата

  • Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие

  • Клинично значими лекарствени взаимодействия


  3. АВТАКОИДИ
  • Автакоиди и фармакологичното им повлияване

  • Азотен оксид и нитроксидергични механизми в лекарственото действие

  4. НЕРВНА СИСТЕМА
  • Вегетотропни лекарства

  • Миорелаксанти с периферно действие

  • Невротрансмитери в ЦНС

  • Психотропни лекарства

  • Хипнотици. Седативни лекарства

  • Антиепилептични лекарства

  • Антипарксинсонови и други средства за лечение на нервно-дегенеративни заболявания

  • Миорелаксанти с централно действие

  • Опиоидни аналгетици

  • Ненаркотични аналгетици и НСПВЛ

  • Антимигренозни лекарства

  • Общи анестетици

  • Operation − видеоклип

  • Местни анестетици

  • Ревулзивни лекарства

  5. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
  • Лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност

  • Калциеви антагонисти

  • Лекарства, повлияващи РААС

  • Антиаритмични лекарства

  • Антистенокардни (антиангинозни) лекарства

  • Антихипертензивни лекарства

  • Антихипотензивни лекарства

  • Ангиопротектори

  • Периферни вазодилататори

  • Антихиперлипидемични лекарства

  6. КРЪВ
  • Хематологични лекарства

  7. ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
  • Лекарства, повлияващи дихателната система

  8. ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
  • Лекарства, повлияващи храносмилателната система

  • Лекарства предимно за локална дентална терапия

  9. УРО-ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА
  • Диуретици

  • Лекарства, повлияващи дисфункцията на пикочния мехур

  • Центрaлни гонадоактивни лекарства

  • Полови хормони

  • Утероактивни лекарства

  • Лекарства за лечение на еректилна дисфункция

  10. ЕНДОКРИНИУМ И МЕТАБОЛИЗЪМ
  • Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози

  • Адренокортикоактивни лекарства

  • Тиреоактивни лекарства

  • Антидибетични лекарства

  • Антихипогликемични лекарства

  • Стероидни анаболни лекарства

  • Антиобезни лекарства

  • Антиподагрозни лекарства

  • Лекарства за лечение на костни заболявания. Хондропротектори

  • Лекарства, повлияващи магнезиевата и цинковата обмяна

  • Витамини, минерали, олигоелементи
  11. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА
  • Антибиотици

  • Сулфонамиди

  • Хинолони, оксихинолини, нитрофурани

  • Антимикобактериални лекарства

  • Противовирусни лекарства

  • Антимикотици

  • Принципи на рационалната противомикробна терапия и профилактика

  • Антипротозойни лекарства

  • Антихелминтни лекарства

  • Антисептици и дезинфектанти

  • Имунизационен календар

  12. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА и ИМУНОМОДУЛАТОРИ

  • Противотуморни лекарства

  • Имуномодулатори

  • Антиревматоидни лекарства

  • Operation − видеоклип

  • Persistent Pain and BTP − видеоклип

  13. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ
  • Нежелани лекарствени реакции

  • Антидоти

  14. ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ
  • Модулни тестове по фармакология

  • Тестови изпитни въпроси за медици

  • Фармакотерапевтични тестове

  15. КОНСПЕКТИ
  • Конспект за теоретичен и практически изпит по фармакология за студенти по медицина от III курс

  • Конспект за теоретичен и практически изпит по фармакология за студенти по дентална медицина от III курс

  • Хомеопатична селекция

  • Основна литература

  • По-често използвани съкращения

  SCIENTIFIC DEVELOPMENT
  ЗАКОНОВА БАЗА, КОНКУРСИ, ПРОЦЕДУРИ


  • Българският правен портал

  • Закон за висшето образование

  • Закон за развитието на акдемичния състав в Република България

  • Правилник за прилагане на ЗРАС в Република България

  • Развитие на акдемичния състав в МУ – София: законова база, конкурси, процедури

  • Външни членове

  • Работен проект на рецензия или становище

  • Научни специалности в МУ – София

  • Списък на медицинските специалности съгласно наредба на МЗ № 34/29.12.2006

  • Изисквания към дисертационен труд за придобиване на ОНС «Доктор»

  • Качествени критерии по ЗРАС на МУ – София

  • Количествени критерии по ЗРАС на МУ – София

  • Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

  • Атестационна карта на докторанта

  • План-сметка за учебната година

  • Изисквания за оформяне на афтореферат

  • Атестационна карта на преподавател

  • Фонд "Научни изследвания" към МОН

  • Национална агенция за оценяване и акредитация


  АВТОРЕФЕРАТИ НА ДИСЕРАТАЦИИ, приложени с разрешение на техните автори


  • Автореферaт на дисертационния труд на д-р Николай Янев (2011)

  • Автореферaт на дисертационния труд на д-р Елка Радева (2012)

  • Автореферaт на дисертационния труд на д-р Сотир Марчев (2012)

  • Автореферaт на дисертационния труд на маг. фарм. Александър Костовски (2012)

  • Автореферат дисертационния труд на д-р Галя Ставрева – Маринова (2012)

  • Автореферат на дисертационния труд на д-р Делян Делев (2013)

  • Автореферат дисертационния труд на д-р Жасмина Тодорова (2013)

  • Автореферaт на дисертационния труд на маг. биол. Нели Недялкова (2014)

  • Автореферaт на дисертационния труд на д-р Георги Богданов (2015)

  • Автореферaт на дисертационния труд на д-р Евгени Харитов (2015)


  ДИСЕРАТАЦИИ, приложени с разрешение на техните автори


  • Дисертационен труд на д-р Елка Радева (2012)

  • Дисертационен труд на д-р Галя Ставрева – Маринова (2012)

  • Дисертационен труд на д-р Делян Делев (2013)


  ОТЗИВИ, СТАНОВИЩА И РЕЦЕНЗИИ, приложени с разрешение на техните автори


  • Отзив/13.10.2011 г.

  • Отзив/04.10.2012 г.

  • Отзив/06.11.2012 г.


  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


  • Оценка/05.07.2013 г.


  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


  • Становище/08.11.2011 г.

  • Становище/20.06.2013 г.

  • Становище 5.11.2013 г.

  • Становище/20.06.2014 г.

  • Становище/05.01.2015 г.

  • Становище/10.09.2015 г.

  • Становище/22.09/2015 г.

  • Становище/07.11.2015A г.

  • Становище/07.11.2015B г.

  • Становище/16.12.2015 г.


  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


  • Рецензия/03.10.2011 г.

  • Рецензия/07.12.2011 г.

  • Рецензия/02.06.2012 г.

  • Рецезния/21.05.2012 г.

  • Рецензия/29.11.2012 г.

  • Рецензия/14.01.2013 г.

  • Рецензия/28.05.2013 г.

  • Рецензия/10.03.2014 г.

  • Рецензия/31.03.2015 г.

  • Рецензия/31.08.2015 г.


  BULGARIAN MEDICAL UNIVERSITIES


  • Медицински университет – София

  • Медицински университет – Пловдив

  • Медицински университет – Варна

  • Медицински университет – Плевен


  BULGARIAN MEDICAL FACULTIES


  • Медицински факултет, МУ – София

  • Медицински факултет, МУ – Пловдив

  • Медицински факултет, МУ – Варна

  • Медицински факултет, МУ – Плевен

  • Медицински факултет, ТУ – Ст. Загора

  • Медицински факултет, СУ – София

  • Ветеринарно медицински факултет, ТУ – Ст. Загора

  • Факултет „Ветеринарна медицина”, Лесотехнически университет – София


  BULGARIAN PHARMACOLOGICAL DEPARTMENTS


  • Катедра по фармакология и токсикология, МФ, МУ – София

  • Катедра по клинична фармакология и терапия, МФ, МУ – София

  • Катедра по фармакология и токсикология, ФФ, МФ – София

  • Катедра по фармакология и клинична фармакология, МФ, МУ – Пловдив

  • Катедра по Предклинична и клинична фармакология и токсикология, МФ, МУ – Варна

  • УНС "Фармакология и токсикология", ФФ, МУ – Варна

  • Катедра по фармакология и лекарственна токсикология, ФФ, МУ – Пловдив

  • Катедра по експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология, МФ, МУ – Плевен

  • УНС "Фармакология и токсикология", ФФ, МУ – Плевен (under construction)

  • Секция „Фармакология”, МФ, ТУ – Ст. Загора

  • Катедра по фармакология и клинична фармакология, МФ, СУ – София

  • Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия”, Ветеринарномедицински факултет, ТУ – Ст. Загора

  • Катедра по вътрешни болести и фармакология, Факултет „Ветеринарна медицина”, ЛУ – София


  MINISTRY OF HEALTH


  • Закони

  • Закон за лечебните растения

  • Биоцидни препарати

  • Постановления

  • Наредби

  • Правилници, инструкции и заповеди

  • Медицински стандарти

  • Медицински критерии

  • Проекти на нормативни актове

  • Служебен бюлетин

  • Колективен трудов договор в отрасъл «Здравеопазване»

  • Нормативни актове на ЕС

  • Антикорупция, конфликт на интерси, проверка по сигнали

  • Национален център за здравна информация

  • Национален медицински координационен център

  • Министерство на образванието и науката

  ФАЙЛОВЕ ЗА РАЗМИСЪЛ И ОТМОРА (FILES FOR THOUGHT AND REST)
  (1) ...................................................................................................................................................................

  • Хипократова клетва

  • Sofia – The History of Europe

  • Майка Тереза

  • Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите, които спират дъха ни

  • Размисли без страсти

  • Недялко Йорданов, Обръщение

  • Мисли на световни лидери

  • Писмо на писателя Г. Марков (Лондон, 1977)

  • Пожелания

  • Metropolitan Sofia

  • Един малък жест

  • Пролет в Япония (Spring in Japan)

  • Blooming Flowers in Spring (Osaka, 2015)

  • Оригами – сгъване на жеравче (Origami – Folding Crane)

  • Оригами кръг/звезда (Origami – circle/star)

  • Мартенички бели, бели и червени

  • Честита Първа пролет

  • Петра в Йордания

  • Писмо на проф. Балан до министъра на просвещението Иван Вазов

  • Български народни поговорки

  • За демокрацията

  • Св. Иван Рилски – чудотворец за избора на ръководители

  • Поглед през периода след 1968 г. (проф. д-р Иван Крушков, 2005 г.)

  • Доц. д-р Тр. Трайков, Тр. Трайков (2009)

  • Доц. д-р Ил. Ватев, Ил. Ватев (2002)

  • Планиране на ваканцията

  • Дивата природа

  • Светът е за двама

  • Из книгата на рекордите на Гинес

  • Фантастични фотографии

  • Белоградчишките скали

  • Картини на Ван Гог

  • Приятелски букет

  • Коледна нощ

  • Philosophy for Old Age

  • За механизма на четенето

  • Снежна приказка

  • Как да останем млади

  • Успехът по време на интервю

  • Един гений казва „Сбогом”

  • Студентски химн

  • Химн на Медицински университет – София

  • Студентски размисли и страсти

  • Писмо на проф. Балан

  • Най-красивата дъга

  • The Song of the Birds

  • Beautiful pictures

  • Опълченците на Шипка

  • Освобождение – Битката за Берлин

  • Изгубената България – миналото в снимки

  • Борба, Христо Ботев

  • Аз съм българче, Иван Вазов

  • Приказка за стълбата, Христо Смирненски

  • Вяра, Никола Вапцаров

  • Земя като една човешка длан, Георги Джагаров

  • Братчетата на Гаврош

  • Hiroshima & Nagasaki (August, 1945) повече>>

  • Смерч – самое страшное оружие после ядерной бомбы

  • Плазмено оръжие

  • Лазерно оръжие

  • Оружие страшнее ядерного

  • НЛО. Инопланетные технологии

  • Topol – M

  • Подвижен ракетен комплекс "Ярс"

  • Атомен ледоразбивач

  • Атомна подводница „Виржиния”

  • Самолетоносач „Адмирал Кузнецов”

  • СУ35

  • Ка50 „Чёрная акула”

  • Стелт технологии

  • Антистелт технологии

  • Сухой ПАК ФА Т-50

  • Як – 141

  • T 90

  • Танк Т-14 "Армата"

  • Литосферно супероръжие

  • Бял лебед

  • Торпедна ракета "Шквал"

  • Фантастични нанотехнологии − течна броня

  • Бойни роботи

  • Военни роботи

  • Войници на XI век

  • Фантастическое оружие

  • Юрий Гагарин

  • Роскосмос

  • NASA

  • Apolo 11

  • Най-големите круизи в света

  • Animals Video for Kids

  • Transport for Kids

  • Colors Video for Kids

  • Влакове

  • LEGO train and slot car crashes

  • Talgo vs Superliner

  • Миниатюрен град на чудесата (Хамбург)

  • Международен миниатюрен град

  • Tram de Paris

  • London Tram circuit

  • Динозаври

  • Таг динозаврите

  • London Tube

  • London Bus

  • Tokyo subway

  • Заезд в депо Красная Пресня

  • Метро в г. Санкт-Петербург (двойные двери)

  • Ночная жизнь Петербургского метро

  • Osaka Subway

  • Shinkansen

  • Най-бързият асансьор в света

  • The Great Wall Of China

  • Новите седем чудеса на света

  • Пирамидите в Гиза

  • Красотата на Земята

  • Ниагарският водопад

  • Национален парк Йелоустоун (САЩ)

  • Един ден в Серенгети

  • Големият бариерен риф

  • Дивата Русия (Арктика) • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница