Конспект за зачисляване за специализация по психиатрияДата21.09.2016
Размер26.42 Kb.


А-Іа-19
КОНСПЕКТ
за зачисляване за специализация по психиатрия


 1. Класификация на психичните заболявания; история на опитите за класификация в психиатрията: принципи за изграждане и приложение на МКБ – 10.
 1. Психиатрично интервю. Структурирано интервю: надеждност и валидност. Видове интервюта.
 1. Човешкото развитие през жизнения цикъл. Теории за личността и нейното развитие. Смърт и тежка загуба.
 1. Психичен стрес и кризи на личността: същност, механизми за справяне и профилактика.
 1. Епидемиология и генетика на психичните разстройства.
 1. Органични психични разстройства: остри и трайни психични разстройства Деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, деменции при други заболявания. Програми за обслужване

8. Зависимости – алкохолна болест, алкохолни психози и промени в личностовата структура, опиатна и бензодиазепинова зависимост, зависимост от психостимуланти, канабиноиди и халюциногени
 1. Епилепсия: разпространеност, социална значимост, класификация; клинична, ЕЕГ и други характеристики на епилептичните пристъпи. Психични разстройства при епилепсия. Лечение на епилепсията: терапевтично поведение, антиепилептични средства, овладяване на епилептичния статус.
 1. Шизофрения – епидемиология, етиология, патогенеза, психопатология, фази и форми на заболяването. Психофармакотерапия. Психосоциална рехабилитация.. Екипно обслужване на болните от шизофрения.
 1. Афективни разстройства – униполярна депресия. Епидемиология, етиология, патогенеза, клиника, форми, лечение и профилактика
 1. Афективни разстройства – биполярно афективно разстройство. Епидемиология, етиология, патогенеза, клиника, лечение и профилактика
 1. Тревожни разстройства. Паническо и генерализирано тревожно разстройство. Посттравматично стресово разстройство. Епидемиология, етиология, патогенеза, клиника, фази, форми, лечение
 1. Тревожни разстройства. Обсесивно-компулсивно разстройство, социално тревожно разстройство, фобийни разстройства. Епидемиология, етиология, патогенеза, клиника, фази, форми, лечение
 1. Соматоформни, конверзионни и дисоциативни разстройства. Клиника и лечение.
 1. Агресия и насилие: социалнопсихологични перспективи и психопатологични аспекти.
 1. Разстройства на личностовото развитие и поведението; конституционални характерови абнормности; невротично развитие; разстройства на граничната (borderline) личност.
 1. Разстройства на хранителното поведение: анорексия и булимия нервоза.
 1. Проблеми на стареенето и старостта; гериатрична психиатрия: психопатология, терапия и социализация.
 1. Невролептици: основни групи, механизми на действие, показания, приложение, странични явления, токсичност.
 1. Антидепресанти: основни групи, механизми на действие, показания, приложение, странични явления, токсичност.
 1. Електроконвулсивна терапия – класически метод и модификации: показания и противопоказания.
 1. Психотерапевтични подходи. Индивидуална психодинамична терапия. Групова психотерапия и психодрама. Фамилна и брачна терапия. Когнитивно-поведенческа терапия.

Препоръчителна литература


Ачкова М. (ред.) 1996, Психиатрия, изд.Знание ООД

Голдбърг Г. (ред.) 2003, Психиатрия в клиничната практика

Миланов К. и В.Миланова 2003, Шизофрения и антипсихотици, изд.ЕТ”Б.Стаменов

Ончев Г. 2001, Личностова абнормност в клиничната практика, Кантекс, София

Попов Х. 2003, Посттравматичен стрес, ЛиК, София

Иванов Вл.(ред.) 1989, Социална психиатрия, Мед и физк.

Дончев П. Ръководство по съдебна психиатрия. София: Д-р Иван Богоров, 2006

Kaplan H.I.and B.J.Sadock 2003, Comprehensive Textbook of Psychiatry, Baltimore, MD: Williams &WilliamsAndreasen N.C. and D.W.Black 2002, Introductory Textbook of Psychiatry, Washington,DC: American Psychiatric Publishing, IncБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница