Konstantin preslavsky university shume nДата22.12.2018
Размер69.89 Kb.

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН

ПРЕСЛАВСКИ”


ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
10. РУСКИ ЕЗИК

100115 Основи на културологичния подход към изучаването на руски езикОрганизационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език във всички степени

Анотация: Курсът е насочен към запознаването на учителите по руски език с два от най-актуалните за съвременната методика подходи към изучаването на езика - функционално – комуникативния и културологичния. Разглеждат се основните понятия от теорията на комуникацията, най-авторитетните функционално – комуникативни модели в русистиката и езиковата интерпретация на такива базови концепти в руската езикова картина на света като време, пространство, съдба, душа и др.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Аврамова
100215 Руската езикова картина на света и проблемите на интеркултурната комуникация

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език във всички степени

Анотация: Основната цел на курса е да запознае учителите с най-типичните за руското езиково съзнание и за наивната картина концепти и модели за осмисляне на света. Акцентът ще бъде поставен върху онези емблематични личности, събития и факти от руската култура, които са залегнали в учебниците по руски език в училище.

Ръководител на курса: доц. д-р Т. Чалъкова
100315 Нови явления в развитието на руския език и стратегиите в чуждоезиковото обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език във всички степени

Анотация: Курсът е предназначен за учители, които работят с новите комплекти учебници по руски език, където са намерили отражение много нови и характерни за съвременния етап на развитие на руската култура и руския език понятия и езикови форми.

Ръководител на курса: проф. д-р Т. Иванова
100415 Странознанието в чуждоезиковото обучение: междукултурен аспект

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език във всички степени

Анотация: Курсът е насочен към запознаване на учителите по руски език с актуалната лингвокултурна ситуация в Русия в аспекта на междукултурно общуване. В курса се разглеждат спецификата на фактологичния материал в областта на съвременния политически, икономически и социалния живот. Разглежда се същността на системата от знаци на материалното и духовното в съвременната лингвокултурна общност, новите символи, понятия и реалии на съвременната Русия.

Ръководител на курса: проф. д-р Е. Стоянова

100515 Власт и литература


Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език в начална степен

Анотация: Лекциите имат за цел да представят триадата на властта "Патриарх/Свещеник - Цар - Поет" в историята на руската култура/литература. Разглежда се функционирането на фигурите на властта в моделите на средновековния религиозно-културен синтез, държавно-културния синтез на Просвещението, последвалата еманципация на литературата през епохата на Романтизма и формирането на мирската святост на Поета като руски религиозно-културен проблем през XIX век.

Ръководител на курса: доц. д-р Д. Кръстева

100615 Образите на изтока и запада в руската литература на 19 век


Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език в начална степен

Анотация: Курсът лекции се отнася към научната област "имагология" и включва обзор на руските литературни образи на Запада и Изтока - с оглед на мястото на Русия между двете културни пространства. Образите на Запада се извличат както от текстове, отнасящи се към жанра "литературно пътешествие", които съдържат полемиката между западническата митологизация на Европа и славянофилската демитологизация (Карамзин, Фонвизин, Гончаров, Достоевски), така и от чисто художествени текстове на руската литература (творби на Пушкин, Гогол, Гончаров, Тургенев, Достоевски, Толстой). Анализът на образите на Изтока в пътеписи, романтични поеми и романи на руски писатели има за цел да разкрие спецификата на руския ориентализъм: напрежението между романтичната митологизация на Изтока, както и идеята за синтеза на елементи от Запада и Изтока в руската култура (намерила израз по - късно в евразийството) - и имперската идея, колонизаторските стерeотипи.

Ръководител на курса: проф. дфн Д. Чавдарова

100715 Соцарт против соцреализма


Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език в начална степен

Анотация: Соцартьт е типичен продукт на пост-културата от последната третина на XX век. Възниква в началото на 70-те години сред младите съветски художници. Терминът е въведен от създателите на направлението В. Комар и А. Меламид като иронически-словесен кентавър от поп-арт и соцреализъм. Използвайки прийомите от другите направления на художествения авангард на XX век/от конструктивизъм, дадаизъм, реди-мейд, сюрреализъм до попарт и постмодернизъм/, те създават самостоятелно политизирано направление в постмодернизма.

Характерни особености - иронизъм, гротесковост по отношение на основните идеологически клишета и стереотипи на съветската епоха.

Обекти на соцарта - центони, събрани и съставени от блокове, елементи и цитати на съветската епоха.

Практическа реализация - от традиционната живопис, графика, скулптура, плакат и реклама до колажа, инсталацията, акцията.В края на XX век соц-артьт практически завършва своето съществуване, но неговите представители като Д. Пригов и А. Кабаков продължават да се занимават с различии видове арт-дейности.

Ръководител на курса: доц. д-р Ив. Петров
100815 Някои основни въпроси на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния етап

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език

Анотация: В началото на новия век цел на обучението по чужди езици вече не може да бъде само предаването на лингвистични знания, умения и навици и энциклопедичното усвояване на страноведска информация, която е сбор от географски и исторически явления и понятия. Централно място в педагогическия процес трябва да заеме формирането на способността за участие интеркултурна комуникация. Налице е и интензивното използване на иновационни технологии за усъвършенстване на учебния процес по руски език в средното училище.

Ръководител на курса: гл. ас. Ир. Костадинова
100915 Говоренето като вид речева дейност

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език

Анотация: В методиката на преподаването на чужд език говоренето е средство и цел на обучението. Формирането и развиването на техниката на говорене са от изключително важно значение за усъвършенстване на учебния процес като цяло и за формирането на комуникативна компенетция. Текстът е единица на обучението и работата с него е ключов момент, от който зависи формирането и развитието на всички видове речева дейност, както поотделно, така и в тяхната взаимовръзка.

Ръководител на курса: гл. ас. Ирена Костадинова
101015 Езиково обслужване в сферата на туризма

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: За учители по руски език

Анотация: Курсът е насочен към запознаването на учителите по руски език с материал в сферата на туризма с приложение в сферата на бизнеса или в преподаването на езика на туризма в училище. Съдържанието на курса включва граматична, комуникативна и културологична информация, свързана с хотела и обслужването в него, видовете туризъм и видовете обекти (природно-географски, културно-исторически и др.), представени в туристическите маршрути.

Ръководител на курса: гл. ас. Хр. Христова

Лектори: проф. д-р Е. Стоянова, доц. д-р С. Петкова-Калева, гл.ас. Хр. Христова
101115 Усъвършенстване на педагогическите и методическите умения на младия учител по чужд език

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: ДИКПО - ВарнаПредназначение: за учители по чужд език с малък педагогически стаж (до 5 години)

Анотация: В курса се разглеждат методико-дидактически проблеми на: преподаването, организацията на урока, поставянето и реализирането на учебните цели; оценка и анализ на постиженията на ученика по чужд език. Разработват се дидактически материали, съобразени с учебното съдържание.

Ръководител на курса: доц. д-р Ив. Камбурова

План за квалификационна дейност – ДИКПО, Издание 1, Редакция 0, 2015 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница