Конструкцията на мидената ферма е плаваща, щормоустойчива, с потопени успоредно разположени носещи колекторни въжета, на дълбочина около 2 м под повърхността, придържани от пластмасови буйовеДата19.07.2018
Размер28.38 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район

ОБЯВЯВА : инициатива на „АКВА СТАР КО” ООД, гр. Варна

за ползване на воден обект - Черно море1. Цел на заявеното използване:

Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – култивирана черна мида

2. Воден обект – предмет

на използването:Черно море

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Конструкцията на мидената ферма е плаваща, щормоустойчива, с потопени успоредно разположени носещи колекторни въжета, на дълбочина около 2 м под повърхността, придържани от пластмасови буйове. Колекторните носещи въжета са закотвени чрез бетонови котви в двата си края.

4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ

В акваторията на Черно море, 360-400 м южно от брега и над 1 миля югозападно от пристанището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич

ЕКАТТЕ 35064

5. Проектни параметри на използването:

Акватория на Черно море с площ 450 дка, в крайбрежните морски води.

Географски координати WGS-84 на граничните точки:

43 24 23.6 с.ш. 28 20 01.8 и.д.

43 24 22.4 с.ш. 28 20 35.1 и.д.

43 24 03.0 с.ш. 28 20 33.8 и.д.

43 24 04.1 с.ш. 28 20 00.5 и.д.6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

  • Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използването;

  • Спазване на срока за изграждане на съоръжението.7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район - гр. Варна, ул.Александър Дякович№ 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласували:

Директор „ПР”:

Д. Консулова


Началник отдел „Р”:

М. Петров


Изготвил:

Д. Бояджиева, гл. експерт
Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница