Консултация за бъдещето на Европа: остават само 10 дни!Дата15.10.2018
Размер63.9 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 август 2012 г.Консултация за бъдещето на Европа: остават само 10 дни!

Според обявените днес най-нови данни, над 8404 граждани на ЕС вече са изразили мнение по въпроса за бъдещето на Европа, като са взели участие в обширната интернет консултация относно правата на гражданите и бъдещето на Европа, организирана от Европейската комисия. На 9 май — денят на Европа — Европейската комисия прикани европейските граждани да съдействат за планирането на политиките за следващите години и за очертаване на бъдещето на Европа (IP/12/461). Предложенията за „политически съюз“, „европейска федерация“ или „Съединени европейски щати“ са в центъра на всички обсъждания. Тъй важният въпрос за бъдещето на Европейския съюз трябва да бъде разискван не само от политиците, но и от гражданите. Европейските граждани разполагат с още 10 дни, за да споделят своите мнения по въпроси като „В каква посока бихте искали Европейският съюз да се развива в бъдеще? В какъв ЕС бихте искали да живеете през 2020 година?“. Консултацията ще приключи на 9 септември.

В момент когато политическият дебат в Европа е насочен към бъдещето и се разискват различни сценарии за установяване на истински политически и икономически и паричен съюз, е важно гражданите да получат възможност да участват в изграждането на собственото им бъдеще. Тази консултация е подходящ повод европейците да допринесат за изготвянето на програмата на ЕС, по-специално във връзка с конкретните им права като граждани на ЕС и в по-общ план — като посочат как биха искали да се развива ЕС в бъдеще“, каза Вивиан Рединг — заместник-председател на Комисията и комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „За да излезем от кризата ни е необходима „повече Европа“, а не по-малко. А за тази цел се нуждаем от ангажираността на нашите граждани. В края на краищата Европа се отнася до техните права, опасения и бъдеще. Следователно именно гражданите следва да ни насочват по пътя към по-силна и по-интегрирана Европа.

С консултацията на Комисията „Вашите права, вашето бъдеще“ към обществеността се отправя също така въпрос относно чисто практическите пречки, пред които са изправени гражданите във всекидневния живот, при упражняване на правата им като граждани на ЕС или когато искат да се позоват на основните права, залегнали в законодателството на ЕС. Комисията иска да научи за всички трудности, с които се сблъскват европейците, било то когато пътуват в Европа, когато преминават граници, когато гласуват или се кандидатират на избори или когато пазаруват онлайн.

Събраната чрез консултацията информация ще бъде използвана директно при определянето на политиките на Комисията за следващите години и ще залегне в основата на Доклада за гражданството на ЕС от 2013 г., който ще бъде представен на следващия Ден на Европа, 9 май 2013 г. По предложение на Комисията 2013 година бе определена за „Европейска година на гражданите“ (IP/11/959). Това ще бъде удобен повод за провеждане на преки разисквания с гражданите на държавите членки в рамките на т.нар. „граждански диалози“, първият от които ще се проведе на 27 септември в град Кадиз.

Първият Доклад за гражданството на ЕС от 2010 г. набеляза 25 конкретни дейности (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) за преодоляване на препятствията, пред които са изправени гражданите на ЕС при упражняване на правата си в ЕС. Оттогава насам Комисията работи, за да изпълни обещаното, например чрез укрепване на правата на жертвите на престъпления, премахване на излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава — членка на ЕС, налагане на забрана за прилагане на допълнителни такси при плащане с кредитна карта и за предварително отметнати полета на уебсайтовете при пазаруване онлайн, както и укрепване на правата, свързани с провеждането на справедлив съдебен процес за всички граждани на ЕС.

Само три месеца след началото на консултацията относно бъдещето на Европа, поставено на 9 май, над 8404 души са взели участие в нея и са отговорили на онлайн въпросника. Сред тях има граждани от всички държави членки (9,9 % от участвалите са французи, 9,2 % германци, 8,9 % италианци, 7,6 % испанци и 8,5 % поляци — вж. процента на участие на граждани от Вашата страна в приложението).

Краткият въпросник може лесно да бъде попълнен онлайн и отнема само десет минути от времето Ви. Консултацията продължава до 9 септември:http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС, което не заменя националното гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави — членки на ЕС, разполагат с набор от допълнителни права в качеството на граждани на ЕС. Това включва правото на гражданите да избират и да бъдат избирани в местни и европейски избори в страната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като тези за собствените ѝ граждани, правото да се отправят петиции до Европейския парламент, да се подават жалби до Европейския омбудсман, както и правото на участие в Европейска гражданска инициатива. Освен това всеки, който живее в Европа, може да се позовава на основните права, посочени в Хартата на основните права на ЕС, когато правото на ЕС се прилага от страна на институциите на ЕС или от националните власти.

В Доклада за гражданството на ЕС от 2010 г. бяха набелязани 25 конкретни дейности за премахване на оставащите препятствия пред гражданите на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС. Една от тях е засилването на осведомеността на хората за техния статус като граждани на ЕС, за техните права и за това какво им носят те във всекидневието им. Ето защо Комисията предложи 2013 г. да бъде определена за Европейска година на гражданите, през която да се организират целенасочени мероприятия по въпросите на гражданството на ЕС и свързаните с гражданите политики.

За повече информация

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:http://ec.europa.eu/reding

Прочетете също за визията на заместник-председателя на Комисията Рединг за бъдещето на Европа:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Обществена консултация:http://ec.europa.eu/yourvoice

Гражданство на ЕС:http://ec.europa.eu/justice/citizen

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404Breakdown by nationality
% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)


Breakdown by age group
% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)IP/12/923Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница