Красива БългарияДата26.10.2018
Размер41.72 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Красива България”

е Проект на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за професионално обучение и насърчаване на заетостта. По „Красива България” се подкрепят проекти, насочени към обновяването или строителството на обекти с историческа и архитектурна значимост, както и обекти от социалната инфраструктура, способстващи за създаването на трудова заетост за безработни лица и развитие на малкия, среден и семеен бизнес.

По проект „Красива България” за 2008 г. могат да кандидатстват с предложения кандидати от цялата страна по следните Мерки:Мярка 03 Подпомагане на малък, среден и семеен туристически бизнес

По тази мярка могат да се финансират строително-монтажни или ремонтни работи свързани с:  • Семейни и фирмени хотели (външен и/или вътрешен ремонт, разширяване на съществуваща сграда, благоустрояване на прилежащите пространства, ремонт на стаи или санитарни помещения с цел повишаване категоризацията на обекта и конкурентоспособност на предлаганите туристически услуги);

  • Семейни и фирмени ресторанти, механи или кафенета(разширяване и/или подобряване на сградния фонд с цел повишаване категоризацията на обекта и конкурентоспособност на предлаганите услуги);

  • Частни къщи, чиито собственици предлагат или желаят да развиват туристически услуги(външен и/или вътрешен ремонт, обособяване на стаи и санитарни помещения).

Мярката може да се изпълнява и съвместно с проекта на МТСП - „Гаранционен фонд за микрокредитиране”.

Максималната обща стойност на бюджета за един проект не може да надвишава 120 000 лв. с ДДС, като 96.5% от общия бюджет са за строително-монтажни или ремонтни работи. Одобрените кандидати ще получат като грант 30% от общата стойност на проекта, но не повече от 36 000 лева с ДДС.Мярка 04 Гражданска инициатива

Тази мярка включва ремонт и възстановяване на сгради-паметници на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите /ЗПКМ/, частна собственост.

Максималната обща стойност на бюджета за един проект не може да надвишава 100 000 лв. с ДДС, като 96.5% от общия бюджет са за строително-монтажни или ремонтни работи. Одобрените кандидати ще получат като грант 50% от общата стойност на проекта, но не повече от 50 000 лева с ДДС.

Всички проекти трябва да бъдат съгласувани с Национален институт за паметници на културата /НИПК/!

Мярка 05 Подпомагане на малък, среден и занаятчийски производствен бизнес

По тази мярка могат да се финансират строително-монтажни работи свързани с:  • Реконструиране на семейни и фирмени сгради за цехове и работилници за производство на стоки и услуги(разширяване на съществуваща сграда, благоустрояване на прилежащи пространства, ремонт на помещения с цел формиране на цехове, работилници и др., за производство на стоки и услуги);

  • Преустройство на помещения в магазини или в занаятчийски работилници за произведения на изкуството или народните занаяти.

  • Мярката може да се изпълнява и съвместно с проекта на МТСП - „Гаранционен фонд за микрокредитиране”.

Максималната обща стойност на бюджета за един проект не може да надвишава 120 000 лв. с ДДС, като 96.5% от общия бюджет са за строително-монтажни или ремонтни работи. Одобрените кандидати ще получат като грант 30% от общата стойност на проекта, но не повече от 36 000 лева с ДДС.

Кандидатите по всички Мерки е необходимо да имат готов технически или работен инвестиционен проект! Всички проекти трябва да бъдат съобразени с възможността за завършване в рамките на календарната 2008 г.!

Процедура за подаване и избор на предложения по Проекта:

Комплекта документи (копие на техническия или работния проект, попълнено заявление за кандидатстване със снимков материал за обекта и приложени необходимите документи, които се изискват) сe подава в регионалните офиси на проект “Красива България”. Всички постъпили предложения, които отговарят на условията за кандидатстване се изпращат до Националния офис на проекта. Окончателната оценка и решението за избор на проекти за реализация през 2008 г. се взема от Национален управителен съвет /НУС/, чиито членове са представители на МТСП, Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция по заетостта /АЗ/ и представители на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Писмено ще бъдат информирани само одобрените кандидати. Информация за одобрените предложения ще бъде публикувана на интернет страницата на Проекта. Стандартни формуляри за кандидатстване и подробна информация могат да бъдат получени от регионалните звена за изпълнение на проекта /РЗИП/:РЗИП – Благоевград, пл. „Георги Измирлиев – „Македончето” №9, Благоевград - 2700, тел. 073/ 88 70 08; 88 67 99

РЗИП – Бургас, ул. “Шейново” №24, ет. 3, ст. 306, 307 и 308, Бургас - 8000, тел. 056/84 43 13; 84 43 14;

РЗИП – Варна, ул. “Стефан Стамболов” №24, вх. А, ет. 3, ап. 9, Варна - 9000, тел. 052/60 89 19; 60 91 71;

РЗИП – Велико Търново, ул. “Георги Мамарчев” №13, Велико Търново 5000, тел. 062/ 62 38 03; 62 82 90;

РЗИП – Видин, ул. “Градинска” №1, Сграда на ДБТ, ет.3, ст. 44, Видин - 3700, тел. 094/ 60 12 58;

РЗИП – Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” №3, Пловдив 4000, тел. 032/ 62 71 97; 62 58 15;

РЗИП – Русе, пл. “Свобода” №6, Русе - 7000, тел. 082/ 82 23 94; 82 23 96;

РЗИП – Стара Загора, ул. “Захари Княжевски” №71, ет. 2, ст. 18, Стара Загора - 6000, тел. 042/ 62 53 42; 25 20 53;

РЗИП – София, кв. „Сухата река”, ул.”Стефан Богориди” № 31, ст.7,10 и 12 , София - 1517, тел. 02/ 945 44 17; 945 41 77;

Набирането на документи за кандидатстване стартира от датата на публикуване на настоящото обявление!Попълнените формуляри за кандидатстване, трябва да бъдат подадени в най-близкото РЗИП, не по-късно от 31.10.2007 год. до 17.30 часа.

E-mail: beautiful.bulgaria@mlsp.government.bg, www.BeautifulBulgaria.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница